Jobindex Investor

Jobindex står sammen med datterselskaberne StepStone og it-jobbank for ca. 2/3 af det danske online jobannonce marked. Koncernen omfatter også Computerworld, Danmarks førende nyhedsmedie for it-nyheder. I alt når koncernens websites ud til over en million brugere hver måned. Koncernen har 280 medarbejdere og omsatte for 314 mio. kr. i 2019 med et driftsoverskud på 89 mio. kr. Jobindex blev stiftet i 1996 som et af de første danske internetselskaber og blev i 2007 børsnoteret på vækstbørsen First North.

Nettoomsætning

Tilmeld Jobindex Investornyt

Tilmeld dig Jobindex Investornyt og få en e-mail hver gang, Jobindex udsender en nyhed, der har relevans for nuværende og kommende investorer.

Seneste nyheder fra Jobindex Investornyt

08.04.20 Jobindex dropper aktieudbytte
Offentliggjort 09:04:44
 

Jobindex dropper aktieudbytte

I lyset af den store usikkerhed som Corona-virussen har medført, har bestyrelsen valgt at indstille til generalforsamlingen, at man dropper den planlagte udbyttebetaling på 75 kr. pr. aktie. Et opdateret årsregnskab for 2019 er vedlagt.

Corona-krisen har medført en halvering af antallet af ny-indrykkede jobannoncer og en stor stigning i ledigheden. Jobindex har derfor iværksat en række nye initiativer for at tage sig af de nye brugere og hjælpe kunderne.

Lån til rekrutteringsfirmaer og medarbejdere

Rekrutteringsfirmaerne har også oplevet en stor nedgang i omsætningen, og det er i stigende omfang nødvendigt at give længere betalingsfrister og henstand med betalingerne til de små rekrutteringsfirmaer. Jobindex er på denne måde med til at holde hånden under kunderne og hjælpe dem med at klare sig igennem krisen.

Jobindex har bedt alle medarbejdere holde 3,5 dages ferie i maj måned og har i den forbindelse givet alle medarbejdere en "kassekredit" for feriefridage, hvor man kan låne op til 5 feriefridage, som optjenes senere. Feriefridagene kan også udbetales som løn, og på den måde kan man låne op til en uges løn efter skat. Det er tænkt som en ekstra håndsrækning til medarbejdere, f.eks. hvis ens partner mister sit job under krisen.

Relancering af jobvejleder-projektet

Det er ikke bare sundhedsvæsenet, der risikerer at blive overbelastet, det gør A-kasserne og jobcentrene også. Jobindex har derfor relanceret jobvejleder-projektet og opfordret HR-folk og ledere til at melde sig som frivillige jobvejledere, hvor de kan give råd og vejledning til jobsøgende, der har brug for personlig jobrådgivning og støtte.
 
Jobvejleder-projektet blev lanceret under finanskrisen, og de frivillige jobvejledere blandt vores kunder har gennem årene ydet rådgivning til over 5000 jobsøgende, der havde brug for personlig rådgivning, og vi får meget positive tilbagemeldinger, både fra jobsøgende der har fået hjælp, og fra de frivillige der har hjulpet folk med at komme til jobsamtale eller i arbejde.

Virtuel Fest For Fyrede

Jobindex yder økonomisk støtte til bl.a. Powerjobsøgerne og Foreningen Nydansker. Powerjobsøgerne er et jobsøgningsnetværk med afdelinger i hele landet, hvor ledige hjælper og støtter hinanden. Foreningen Nydansker driver forskellige projekter, der hjælper folk med anden etnisk baggrund med at få job.

Powerjobsøgerne arrangerer bl.a. Fest For Fyrede sponseret af Jobindex, og der er gennem årene blevet holdt over 30 arrangementer over hele landet med op til 1500 deltagere. I foråret vil vi holde en virtuel Fest For Fyrede med nogle af de tidligere foredragsholdere, der allerede har tilbudt at stille op.
 
06.04.20 Dansk Jobindex: Jobmarkedet i dybfryseren
Offentliggjort 08:21:54
 

Jobmarkedet i dybfryseren

Antallet af nye jobannoncer er faldet voldsomt som følge af Corona-krisen. I februar blev der lagt 24.000 nye jobannoncer på nettet – et niveau svarende til, hvad vi har set de seneste år. Det niveau fortsatte i første halvdel af marts – men kigger man isoleret set på antallet af nye jobannoncer lagt på nettet i anden halvdel af marts, er det tydeligt at jobmarkedet er ekstremt hårdt ramt af Corona-krisen. Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet var i anden halvdel af marts på 12.600, når tallet vel at mærke er sæsonkorrigeret og omregnet til månedsniveau, så tallet kan sammenlignes med den historiske udvikling. Det gjorde med andre ord ikke den store forskel, at vi i starten af februar begyndte at bekymre os om Corona – men da økonomien delvist blev lukket ned, blev jobmarkedet kastet ud i den dybeste krise siden finanskrisen. I den værste måned i finanskrisen – marts 2009 – blev der ret præcis lagt samme antal nye jobannoncer på nettet, som vi så i anden halvdel af marts i år. Dengang var rekruttering via nettet endda strukturelt nok mindre anvendt end i dag. Så reelt er krisen på arbejdsmarkedet mere abrupt end tilfældet var under finanskrisen. Udviklingen i Dansk Jobindex tegner således samme billede, som de daglige ledighedstal. Det er en uhyre hård krise på arbejdsmarkedet.
 
01.04.20 Jobindex hjemsender 93 medarbejdere
Offentliggjort 09:58:34
 

Jobindex hjemsender 93 medarbejdere

Der er stor usikkerhed på jobmarkedet på grund af Corona-virussen, der får virksomhederne til at holde igen med nyansættelser. Jobindex har således oplevet en halvering i antallet af ny-indrykkede jobannoncer siden den 16. marts. Jobindex har derfor besluttet at hjemsende 93 medarbejdere i Jobindex og Computerworld med fuld løn i 2 måneder med støtte fra regeringens hjælpepakke.

"Jobindex er heldigvis en solid og velkonsolideret virksomhed, men vi mangler arbejde i øjeblikket. Derfor er dette den bedste løsning, både for Jobindex og for medarbejderne", siger Kaare Danielsen. Medarbejderne i Jobindex og Computerworld arbejder allerede hjemme, men firmaerne fungerer uændret, og medarbejderne har vænnet sig til en virtuel hverdag med hjemmearbejde.

Jobindex får til gengæld flere nye brugere, som søger job. I denne uge lancerer Jobindex et nyt TV-spot om onboarding og jobglæde, og kampagnen bliver fulgt op med artikler med gode råd om, hvordan man tager imod medarbejdere i Corona-tider, hvor nye medarbejdere starter med at arbejde hjemmefra i stedet for at være fysisk sammen med kollegaerne. TV-spottet er det sidste i forårets TV-kampagne, der har handlet om forbedring af jobglæden.
 
17.03.20 Jobindex Årsrapport for 2019
Offentliggjort 05:19:06
 

2019 var et godt år for Jobindex, men Corona-virussen giver fald i antallet af jobannoncer

Gode resultater for Jobindex i 2019

Det gik godt for Jobindex-koncernen i 2019 trods opbremsning og usikkerhed omkring Brexit og risiko for handelskrig. Det viser det endelige regnskab for Jobindex-koncernen, der udover jobdatabaser og rekruttering omfatter nyhedsmediet Computerworld. "Vi brugte 2019 på at videreudvikle og forenkle driften og forberede flytningen til Valby," siger Kaare Danielsen, direktør for Jobindex.

Jobindex er godt rustet til at håndtere udfordringerne

Lige nu er der dog meget stor usikkerhed på jobmarkedet som følge af Corona-virussen, og Jobindex følger udviklingen nøje: "Vi har heldigvis en solid og robust virksomhed og er godt forberedte, både på virussen og på en nedgang i markedet", siger Kaare Danielsen om Jobindex, der var tidligt ude med præventive forholdsregler i virksomheden i relation til Corona-smitten. Næsten alle medarbejdere arbejder nu hjemme, men firmaet fungerer ligesom før, og medarbejderne er ved at vænne sig til en virtuel hverdag.

Jobindex suspenderer forventningerne for 2020

Internet jobannoncemarkedet startede året med en vækst i januar på ca. 5% i forhold til efteråret. Vi forventede oprindeligt at niveauet holdt resten af året, så resultatet ville vokse med ca. 5% til en omsætning i niveauet 320 mio. kr. og et driftsresultat i niveauet 80 mio. kr. Forudsætningen for dette var, at hverken Brexit, handelskrig, Corona-virussen eller aktierne skabte usikkerhed i 2020. Corona-virussen har imidlertid allerede nu betydet et betydeligt fald i antallet af jobannoncer, og på grund af den store usikkerhed har vi valgt at suspendere forventningerne til den finansielle udvikling for omsætning og resultat i 2020.

Vedlagt: Årsrapport for 2019
 

Vis alle nyheder fra: 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

Investor Relations: Kaare Danielsen, 3832 3360, investor@jobindex.dk

Godkendt Rådgiver: Jakob Tolstrup Kristensen, Clearwater International, jakob.tolstrup@cwicf.com

Annonce: