Jobindex Investor

Jobindex står sammen med datterselskaberne StepStone og Computerworld it-jobbank for ca. 2/3 af det danske online jobannonce marked. Koncernen omfatter også Computerworld, Danmarks førende nyhedsmedie for it-nyheder. I alt når koncernens websites ud til knap en million brugere hver måned. Koncernen har ca. 350 medarbejdere og omsatte for 428 mio. kr. i 2021 med et driftsoverskud på 178 mio. kr. Jobindex blev stiftet i 1996 som et af de første danske internetselskaber og blev i 2007 børsnoteret på vækstbørsen First North.

Tilmeld Jobindex Investornyt

Tilmeld dig Jobindex Investornyt og få en e-mail hver gang, Jobindex udsender en nyhed, der har relevans for nuværende og kommende investorer.

Seneste nyheder fra Jobindex Investornyt

20.05.22 Referat af ordinær generalforsamling i Jobindex A/S
Offentliggjort 15:46:48
 Den ordinære generalforsamling i Jobindex A/S blev afholdt den 20. maj 2022 i selskabets lokaler, Carl Jacobsens Vej 29-31, 2500 Valby. Alle bestyrelsens forslag blev vedtaget. Ole Timm, Charlotte Theisen, advokat Michael Vilhelm Nielsen og Christian Kurt Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Deloitte, Statsautoriseret Revionsselskab, blev genvalgt til revisor. 

Direktør Kaare Danielsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2021 var et år præget af stor vækst på jobmarkedet. I marts 2020 faldt antallet af jobannoncer til det halve fra den ene dag til den anden. Men i marts 2021 da landet blev genåbnet begyndte antallet af jobannoncer at stige kraftigt, og tiden efter Corona-krisen har været præget af mangel på arbejdskraft. Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen. 

Regnskabet for 2021 viser et overskud efter skat på 139,467 mio. kr. Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at selskabet udbetaler udbytte på 150 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 135 mio. kr. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer både regnskabet og forslaget om udbyttebetaling. Aktieudbyttet vil blive udbetalt onsdag den 25. maj, og fra på mandag den 23. maj vil aktien blive handlet uden udbytte. 

Bestyrelsen har til hensigt at uddele medarbejderaktier til hovedparten af medarbejderne i koncernen i juni måned. Aktierne fordeles efter anciennitets- og kvalifikations kriterier som fastsættes af bestyrelsen. Aktierne uddeles til medarbejderne sidst i juni måned og vil kunne sælges med det samme. 

Referat af generalforsamlingen er vedlagt, og hele generalforsamlingen vil på et tidspunkt kunne ses på Jobindex TV via linket: Jobindex.dk/generalforsamling
 
16.05.22 1. kvartal 2022: Jobmarkedet stærkt trods krig i Ukraine
Offentliggjort 08:01:18
 

1. kvartal 2022: Jobmarkedet stærkt trods krig i Ukraine


  • Jobindex' nettoomsætning i 1. kvartal steg til 123 mio. kr. i forhold til 97 mio. kr. året før, mens resultatet steg til 54 mio. kr. mod 38 mio. kr. i 2021

  • Med ca. 35.000 nye jobannoncer hver måned er jobmarkedet fortsat stabilt, og både private og offentlige arbejdsgivere leder efter arbejdskraft lige nu

  • Krigen i Ukraine og usikkerheden, der er forbundet hermed, sætter sig ikke spor i efterspørgslen efter medarbejdere på det danske arbejdsmarked


Fortsat stærkt jobmarked
"35.000 nyindrykkede jobannoncer hver måned er tegn på et fortsat meget stabilt og stærkt arbejdsmarked," siger Kaare Danielsen i forbindelse med Jobindex-koncernens første kvartalsmeddelelse. Han fortsætter: "Både private og offentlige arbejdsgivere søger med et højt aktivitetsniveau, og lige nu er antallet offentlige jobannoncer på det højeste niveau, vi nogensinde har målt."

For Jobindex betyder det, at virksomheden i første kvartal når de mål, der er meldt ud i forventningerne, selvom disse blev til før invasionen af Ukraine blev en realitet. "Krigen i Ukraine medfører helt naturligt stor usikkerhed om fremtiden, men det er ikke noget, vi kan måle effekten af i omfanget af nye jobannoncer, der traditionelt er en af de første sikre indikatorer for den økonomiske aktivitet og udviklingen i virksomhederne," forklarer Kaare Danielsen. 

Højsæson for jobannoncering
Foråret er højsæson på jobmarkedet, og Jobindex forbereder sig på, at det fortsætter. "Vi har øget investeringerne både i flere medarbejder og i udvikling af nye tilbud og produkter," siger Kaare Danielsen, der oplever at arbejdsgiverne er klar til at tænke udover den traditionelle annoncering i takt med, at det bliver sværere at finde arbejdskraft. "Employer branding og andre måder at tiltrække gode medarbejdere på fylder mere og mere hos arbejdsgiverne," siger Kaare Danielsen. 

Jobs og Jobbazar for Ukraine
Jobindex lancerede kun to uger efter angrebet på Ukraine et nyt jobsite specielt rettet mod ukrainere, der søger job i Danmark, og de virksomheder, der vil gøre ekstra opmærksom på job, som også henvender sig til nyankomne ukrainere. Det gav overvældende interesse fra medierne og støtte fra erhvervslivets organisationer, og hashtagget #JobsForUkraine bruges nu generelt på de danske jobsites. "Det er jeg rigtig glad for, for det er en fælles opgave at hjælpe", slutter Kaare Danielsen. 

Nu på torsdag den 19. maj danner Københavns Rådhus rammen for en jobbazar for bl.a. ukrainske flygtninge, arrangeret i samarbejde mellem Københavns Kommune, Foreningen Lige Adgang, Jobindex og Powerjobsøgerne. Læs mere om Jobbazaren.

Vedlagt: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2022 for Jobindex A/S
 
03.05.22 Jobmarkedet trodser fortsat krigen
Offentliggjort 08:35:08
 

Jobmarkedet trodser fortsat krigen


I løbet af april blev der sæsonkorrigeret lagt 34.300 nye jobannoncer på nettet. Det var et fald på 280 jobannoncer sammenlignet med marts. Målt over de seneste to måneder er antallet af nye jobannoncer lagt på nettet samlet set faldet med godt 800 annoncer. Et fald af den størrelse er på kanten af at være statistisk signifikant – og det er måske derfor mere relevant at fokusere på. at niveauet fortsat er meget højt. Ser vi bort fra starten af året i år, så har antallet af nye jobannoncer lagt på nettet aldrig tidligere været så højt som nu trods krig i Ukraine, pressede forsyningskæder og høj inflation. Til sammenligning blev der ”kun” lagt 30.400 nye jobannoncer på nettet i gennemsnit hver måned gennem 2021.

Det høje antal nye jobannoncer lagt på nettet indikerer yderligere beskæftigelsesfremgang trods den betydelige økonomiske usikkerhed. Det dog ikke sikkert, at virksomhederne kan finde de ønskede medarbejdere. Der er ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet er stramt. Beskæftigelsen var i februar 127.000 personer højere end beskæftigelses¬¬rekorden fra før corona. Og med en ledighed på 2,5% af arbejdsstyrken er ledigheden på det laveste niveau i snart 14 år.

Selvom Dansk Jobindex fortsat ligger på et højt niveau, er det for tidligt at sige noget endegyldigt om krigens effekter. Tilpasningen på arbejdsmarkedet er træg, så effekterne kan vise sig med forsinkelse. Men indtil videre synes effekterne små.
 
02.05.22 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jobindex A/S
Offentliggjort 16:59:20
 Der afholdes ordinær generalforsamling i Jobindex A/S fredag den 20. maj 2022 kl. 8:30 på selskabets adresse, Carl Jacobsens Vej 29-31, 2500 Valby, lige ved siden af Ny Ellebjerg station. Hvis man kommer i bil, kan man køre ind ad porten ved nr. 29 og parkere i gården og gå ind i kantinen til venstre, hvor man kan få udleveret en parkeringstilladelse.

Generalforsamlingen afholdes i selskabets kantine, og i forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret en let morgenmad. 

Bestyrelsen foreslår, at selskabet betaler udbytte på 150 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 135 mio. kr. Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmer Ole Timm, Charlotte Bryldt Theisen, advokat Michael Vilhelm Nielsen og Christian Kurt Nielsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

Dagsorden for generalforsamlingen fremgår af den vedlagte indkaldelse. Skriftlig invitation, der også fungerer som adgangskort, er sendt pr. post til alle navnenoterede aktionærer. Tilmelding til generalforsamlingen med angivelse af antal deltagere skal ske pr. email til adressen: generalforsamling@jobindex.dk

Generalforsamlingen vil også blive streamet på adressen: Jobindex.dk/generalforsamling
 

Vis alle nyheder fra: 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

Investor Relations: Kaare Danielsen, 3832 3360, investor@jobindex.dk

Godkendt Rådgiver: Jakob Tolstrup Kristensen, Clearwater International, jakob.tolstrup@cwicf.com

Annonce: