Jobindex står sammen med datterselskaberne StepStone og Computerworld it-jobbank for over 60% af det danske online jobannonce marked. Koncernen omfatter også Computerworld, Danmarks førende nyhedsmedie for it-nyheder, samt Jobbsafari i Norge. I alt når koncernens websites ud til over 1 mio. brugere hver måned. Koncernen har over 200 medarbejdere og omsatte for 257 mio. kr. i 2019 med et driftsoverskud på 84 mio. kr. Jobindex blev stiftet i 1996 som et af de første danske internetselskaber og blev i 2007 børsnoteret på vækstbørsen First North.

Jobindex Investornyt er en nyhedsservice for personer, der ønsker at følge med i udviklingen af Jobindex A/S, evt. med henblik på at investere i firmaet.

På denne side kan du se en oversigt over alle de nyheder, der er blevet udsendt gennem Jobindex Investornyt i 2018.

20.11.18 3. kvartal 2018: Væksten i Jobindex bremsede op
Offentliggjort 08:48:55
 

3. kvartal 2018: Væksten i Jobindex bremsede op


Virksomhedernes forventede vækst i efterspørgsel på nye medarbejdere udeblev

Der er fortsat vækst i efterspørgslen på nye medarbejdere, viser Jobindex’ seneste kvartals-rapport – men stigning er mindre end forventet: Er virksomhederne mere forsigtige, fordi Brexit nærmer sig? Eller gør frygten for handelskrig og faldende aktiekurser dem tilbageholdende med at søge nye medarbejdere?

”Væksten er der – men den er næsten gået i stå”, siger Kaare Danielsen fra Jobindex om det danske jobmarked og henviser til, at væksten på jobmarkedet her i efteråret kun er svagt stigende, sammenlignet med sidste år: ”Det er mindre end forventet, og forklaringen er ikke entydig”, siger han.

Truslen fra Brexit og handelskrig
”Væksten i Europa er aftagende – eller har i alt fald toppet – det indikerer flere nøgletal”, fortsætter han: ”Der er ikke så meget fart på som tidligere, og det kan være en del af forklaringen, for de overordnede økonomiske nøgletal og virksomhedernes lyst til at ansætte følger hinanden tæt – ofte med virksomhedernes appetit for medarbejdere som det første pejlemærke sammen med aktiemarkederne”, siger han.

Vi tror på vækst i jobmarkedet næste år
Kaare Danielsen vurderer dog ikke, at der er tale om noget vedvarende: ”Der er stagnation i væksten, men vi ser indikatorer på, at virksomhederne måske blot er afventende lige nu, og at væksten i jobmarkedet vil blive genoptaget næste år: Vi bygger det blandt andet på, at et voksende antal kategorier af specialiseret arbejdskraft bliver stadig mere efterspurgt – det kan hurtigt brede sig, hvis opsvinget tager fart igen og usikkerheden mindskes”, slutter han.

Jobindex fortsætter sund drift og fastholder forventninger
Samlet steg koncernens nettoomsætning med 6% til 72 mio. kr. i kvartalet mod 68 mio. kr. sidste år. Overskuddet før renter og skat var 20 mio. kr. mod 22 mio. kr. i 3. kvartal 2017. Rekrutteringsprodukterne vokser pænt med en vækst på knap 9% i forhold til kvartalet året før, og Jobbsafari – Jobindex’ aktiviteter i Sverige og Norge – leverede et lille driftsoverskud mod et lille underskud i 3. kvartal året før. Jobindex fastholder forventningerne for hele 2018 til en omsætning i niveauet 320 mio. kr. og et driftsresultat før skat i niveauet 90 mio. kr.
 
08.10.18 Dansk Jobindex september 2018
Offentliggjort 23:58:21
 

Bocian: Der skrues ned for musikken til jobfesten


Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede i starten af sommeren op på 24.500 pr. måned. Det var det højeste niveau siden finanskrisen, men siden juni er virksomhedernes iver efter at finde nye medarbejdere dalet en smule. I både august og september har antallet af nye jobannoncer lagt på nettet været på 23.300.

Det faldende antal indikerer ikke en krise, men det kan være et forvarsel om, at dampen er ved at gå en smule af kedlerne. Hvis væksten i jobskabelsen går et gear eller to ned, vil det ikke være den største overraskelse.

Generelt har det været overraskende, at der er blevet skabt så mange job de seneste år, for så høj har væksten nemlig heller ikke været. Bagsiden af den flotte jobmedalje har derfor været en lav produktivitetsvækst. Den lave produktivitetsvækst er i sig selv en økonomisk udfordring.

Enlig svale gør som bekendt ingen sommer. Det er muligt, at faldet i antallet af nye jobannoncer lagt på nettet blot er en tilfældighed, men det faldende antal gør, at vi bør følge indikatorerne for arbejdsmarkedet tæt over de kommende måneder. Måske begynder vi at kunne skimte et skift i de økonomiske konjunkturer både globalt og lokalt.
Læs hele artiklen på Børsen Online
 
27.08.18 Jobglæden er blevet synlig: 2.800 arbejdspladser er nu evalueret af medarbejderne
Offentliggjort 07:31:57
 Medarbejdere fra over 2.800 danske virksomheder har siden januar evalueret deres arbejdsplads. Svarene fortæller, hvad der har betydning for jobglæden, og hvem der er gode til at skabe den.

”Hvad gør dig glad for at møde på dit arbejde?” – ”Giver din ledelse dig de rigtige muligheder” – ”Er dine kolleger gode til at skabe jobglæde?”

Siden januar i år har nuværende og tidligere ansatte i danske virksomheder, private og offentlige, haft mulighed for at vurdere deres arbejdsplads på en række vigtige parametre, og resultaterne er tilgængelige på Jobindex.dk. Her kan jobsøgende, nye og ’gamle’ medarbejdere og virksomhederne selv se, hvad medarbejderne vurderer at virksomheden er god – og mindre god – til, når det handler om at skabe arbejdsglæde, så medarbejderne er glade for at gå på arbejde hver morgen.

Jobglæden bliver afgørende
Vi tror, at jobglæde måske bliver vigtigste faktor for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere fremover, siger Kaare Danielsen, direktør for Jobindex: Derfor sætter vi nu alle sejl til for at synliggøre, hvad der gør medarbejderne glade. Det gavner både jobsøgende og virksomhederne selv, når der er klar besked om, hvordan et bredt udsnit af medarbejderne oplever deres arbejdsdag.

Vi har opbygget et solidt datagrundlag, siden vi startede evalueringerne, siger Kaare Danielsen: Vi har fået 20.000 evalueringer på et halvt år, og vi behandler og kontrollerer evalueringerne, så de overholder vores betingelser. De kommentarer, som man også kan give som en del af evalueringen, tjekkes før de lægges på nettet, så den gode tone og seriøsiteten opretholdes, siger han og slutter: Jeg er imponeret af, hvor meget relevant og anvendelig information, man kan læse i mange kommentarer – det viser, at der ligger ægte engagement bag.

Stjernerne viser vej
Antallet af evalueringer og evaluerede virksomheder vokser hastigt. De 2800 arbejdspladser dækker i alt 735.000 medarbejdere, så allerede i dag er en stor del af landets offentlige og private arbejdspladser omfattet. I næste uge starter Jobindex en større kampagne, der skal støtte udbredelsen af evalueringerne og inspirere hver og én af os til at tænke over, hvad der har betydning for vores jobglæde – og hvad vi selv kan gøre for den. Læs mere om kampagnen på Jobglæde.dk.

LEGO Koncernen er Danmarks gladeste virksomhed
Resultaterne viser at LEGO Koncernen er Danmarks gladeste virksomhed blandt de større virksomheder. LEGO Koncernen har ikke bare formået at skabe en virksomhed, der gør børn glade, de har også skabt en arbejdsplads, hvor medarbejderne er glade for at være og bliver i mange år. Og det ses tydeligt på evalueringerne på Jobindex.
 
20.08.18 2. kvartal 2018: Jobindex fortsætter stabil høj omsætning
Offentliggjort 08:16:32
 

2. kvartal 2018: Jobindex fortsætter stabil høj omsætning

  • Jobindex omsatte for 164 mio. kr. i første halvdel af 2018
  • Driftsoverskuddet var på 48 mio. kr. i perioden
  • Evaluering af arbejdspladser er nyt værktøj i rekruttering
Jobindex koncernen kom godt igennem første halvår af 2018 med en samlet omsætning på 164 mio. kr. - en stigning på 5% i forhold til året før. Driftsoverskuddet voksede med 3% til 48 mio. kr.

I forlængelse af resultater og erfaringer fra halvåret valgte Jobindex i sidste uge at nedjustere forventningerne til hele året til en omsætning i niveauet 320 mio. kr. mod tidligere forventet 330 mio. kr. og et driftsresultat i niveauet 90 mio. kr. mod tidligere forventet 100 mio. kr. 

"Vi oplever en lidt svagere vækst end oprindeligt forudsat og har foretaget en mindre nedjustering, så resultatet for 2018 nu forventes at blive på samme niveau som i 2017", siger Kaare Danielsen, direktør for Jobindex. 

Jobindex sætter jobglæde på agendaen
Jobindex lancerer i denne måned en stor kampagne fokuseret på jobglæde: "Vi vil fremme jobglæden i danske virksomheder", siger Kaare Danielsen og forklarer at kampagnen er langsigtet: "Vi vil synliggøre arbejdspladser, der er gode til at skabe jobglæde i dagligdagen."

"Siden januar - hvor vi startede evalueringer af arbejdspladser - har vi opbygget et solidt datagrundlag, der stadigt vokser. Jobindex hjælper på den måde virksomhederne med at tiltrække de gode kandidater, og medarbejderne med at finde et job, de er glade for", slutter han. 

Vedhæftet: Kvartalsrapport for 2. kvartal 2018
 
13.08.18 Jobindex nedjusterer forventningerne til 2018
Offentliggjort 08:12:07
 Jobindex har nu færdiggjort regnskabstallene for 1. halvår 2018. Jobindex koncernen havde i 1. halvår 2018 en nettoomsætning på 164 mio. kr., en stigning på 5% i forhold til 156 mio. kr. i 1. halvår 2017. Driftsoverskuddet før renter og skat blev på 48 mio. kr., en stigning på 3% i forhold til 47 mio. kr. i 1. halvår 2017.

På den baggrund og med forventningerne til årets resterende måneder nedjusterer Jobindex derfor forventningerne for hele 2018 til en nettoomsætning i niveauet 320 mio. kr. mod tidligere forventet 330 mio. kr., og et driftsoverskud før renter og skat i niveauet 90 mio. kr. mod tidligere forventet 100 mio. kr.

Det samlede kvartalsregnskab for 2. kvartal 2018 med flere detaljer om regnskabet offentliggøres mandag den 20. august.
 
12.06.18 Jobindex uddeler medarbejderaktier for 5,58 mio. kr.
Offentliggjort 14:10:12
 Jobindex uddeler 3600 gratis medarbejderaktier til 188 medarbejdere i Jobindex koncernen inklusive direktionen som meddelt på generalforsamlingen. Aktierne har en værdi på 1550 kr. pr. aktie svarende til en samlet værdi på 5.580.000 kr. Fuldtidsmedarbejdere, der er ansat før 1. januar 2017, får hver 20 Jobindex aktier svarende til en værdi på 31.000 kr. Aktierne er ikke båndlagte og kan således handles med det samme. Aktierne er købt af en tidligere medarbejder i Jobindex A/S, der var en af de allerførste medarbejdere i selskabet. Hovedaktionæren i Jobindex A/S, Danielsen.com aps, har ved samme lejlighed købt 900 stk. aktier i Jobindex A/S til en kurs på 1550 kr., i alt 1.395.000 kr. 
 
23.05.18 1. kvartal 2018: Jobindex er kommet godt fra start
Offentliggjort 08:31:40
 

1. kvartal 2018: Jobindex er kommet godt fra start


Jobindex er kommet godt fra start i 1. kvartal 2018. Nettoomsætningen blev på 82 mio. kr. - en stigning på 5% i forhold til i 1. kvartal 2017, men korrigeret for påsken er nettoomsætningen pr. arbejdsdag steget med 10%. Driftsoverskuddet før renter og skat blev på 29 mio. kr. Jobindex er dermed godt på vej til at indfri forventningerne for hele 2018 om en nettoomsætning i niveauet 330 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat i niveauet 100 mio. kr., svarende til en stigning på 10% i omsætning og overskud.

Jobmarkedet er stigende med begyndende mangel på arbejdskraft i visse jobkategorier, og vi forventer at stigningen vil fortsætte. Antallet af konkurrenter er til gengæld også stigende. Facebook har lanceret Facebook Jobs i maj måned, og vi forventer at Google lancerer Google Jobs i Danmark senest i 2019. Så til næste år konkurrerer Jobindex sandsynligvis med både Google, Facebook og LinkedIn, der er ejet af Microsoft. Jobindex er i fuld gang med at udvikle en række nye faciliteter for at imødegå konkurrencen.

Den nye persondataforordning betyder, at danske virksomheder skal til at modtage jobansøgninger via et ansøgningssystem. I maj måned lancerer Jobindex et nyt system ved navn QuickApply, hvor kandidaterne kan oprette en ansøgerprofil med deres CV på Jobindex. QuickApply kan overføre data til de danske ansøgningssystemer Emply og Elvium samt Jobindex' eget ansøgningssystem. Det gør det nemmere at søge job, fordi man slipper for at indtaste alle sine oplysningerne forfra, hver gang man søger et nyt job.

Vedhæftet: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018
 
20.04.18 Referat af ordinær generalforsamling for Jobindex A/S
Offentliggjort 16:17:54
 Den ordinære generalforsamling i Jobindex A/S blev afholdt den 20. april 2018 på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. Alle bestyrelsens forslag blev vedtaget. Ole Timm, Charlotte Theisen, advokat Michael Vilhelm Nielsen og direktør Kaare Danielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Referatet af generalforsamlingen er vedlagt. Investorpræsentationen kan ses på adressen: Jobindex.dk/generalforsamling

Direktør Kaare Danielsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. I tilknytning hertil oplystes det, at bestyrelsens har til hensigt i juni 2018 at uddele medarbejderaktier til hovedparten af medarbejderne i koncernen. Aktierne fordeles efter anciennitets- og kvalifikations kriterier fastsat af bestyrelsen. Der vil i alt være tale om ca. 3600 stk. aktier. Med den gældende kurs vil der være tale om en udgift på ca. 6 mio. kr. De pågældende aktier nyudstedes ikke, men erhverves fra markedet. Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen.

Regnskabet for 2017 udviser et overskud efter skat på 71,652 mio. kr. Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at selskabet udbetaler udbytte på 70 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 63 mio. kr. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer både regnskabet og forslaget om udbyttebetaling. Aktieudbyttet vil blive udbetalt den 25. april, og fra på mandag den 23. april vil aktien blive handlet uden udbytte.
 
27.03.18 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jobindex A/S
Offentliggjort 17:44:59
 Der afholdes generalforsamling i Jobindex A/S fredag den 20. april 2018 kl. 8:30 på selskabets adresse, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. Generalforsamlingen afholdes i selskabets kantine, og i forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret en let morgenmad.

Bestyrelsen foreslår bl.a., at selskabet udbetaler udbytte på 70 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 63 mio. kr. Som bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen genvalg af formand Ole Timm, Charlotte Theisen, Michael Vilhelm Nielsen og Kaare Danielsen.

Dagsorden for generalforsamlingen fremgår af den vedlagte indkaldelse. Skriftlig invitation, der også fungerer som adgangskort, er sendt pr. post til alle navnenoterede aktionærer. Tilmelding til generalforsamlingen sker pr. email til adressen: generalforsamling@jobindex.dk

Generalforsamlingen vil blive streamet på adressen: www.Jobindex.dk/generalforsamling

Vedlagt: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 
16.03.18 Jobindex Årsrapport for 2017
Offentliggjort 18:10:58
 Jobindex koncernen havde i 2017 en samlet nettoomsætning på 300 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat på 91 mio. kr., hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. Selve Jobindex A/S havde en nettoomsætning på 242 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat på 84 mio. kr. it-jobbank gav et driftsoverskud på 5,8 mio. kr., mens StepStone gav et driftsoverskud på 0,1 mio. kr. og Computerworld gav et pænt driftsoverskud på 1,4 mio. kr. før renter og skat.

Aktierne i selskabet blev handlet på First North første gang den 29. juni 2007 til en kurs på 550 kr. pr. aktie svarende til en samlet børsværdi på 605 mio. kr. I løbet af krisen faldt aktien kraftigt tilbage, men siden er aktien steget kraftigt. Aktien er senest handlet til kurs 1610 kr. pr. aktie svarende til en børsværdi på 1449 mio. kr.

For at undgå at betale negative renter af kontantbeholdningen vil bestyrelsen på generalforsamlingen foreslå, at der udbetales 70 kr. i udbytte pr. aktie eller i alt 63 mio. kr. svarende til næsten hele årets overskud efter skat og et udbytte på 4,35% af aktiekursen.

Vedlagt: Jobindex Årsrapport 2017
 
13.03.18 Dansk Jobindex marts 2018
Offentliggjort 23:40:59
 

Jobmarkedet fortsat i hopla


Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet er steget over de seneste år. Vi har nu
fået tal frem til og med februar. I februar blev der lagt 24.400 nye jobannoncer på
nettet. Sammenlignet med januar var der tale om fremgang på 1.000 jobannoncer, og med
et niveau på 24.400 nye jobannoncer er der tale om rekord på denne side af
finanskrisen. Der er med andre ord stor efterspørgsel efter nye medarbejdere i de
danske virksomheder. Der er dermed grund til at forvente yderligere fremgang i
beskæftigelsen i 2018, hvor beskæftigelsen efter alt at dømme kommer til at nå det
højeste niveau nogensinde. Ifølge de seneste nationalregnskabstal var vi i 4. kvartal
sidste år kun 12.600 personer fra at nå den højeste beskæftigelse nogensinde. Den
store efterspørgsel efter nye medarbejdere øger risikoen for flaskehalse på
arbejdsmarkedet. Vi kan dog ikke ud fra Dansk Jobindex måle eventuelle
flaskehalsproblemers omfang. Fremgangen på jobmarkedet har været bredt baseret – de
tre sektorer Dansk Jobindex kan opdeles har oplevet vækst over det seneste år. Kigger
vi specifikt på udviklingen i februar, så er fremgangen også bredt baseret.
 
03.03.18 Bestyrelsesmedlem Michael Vilhelm Nielsen køber aktier i Jobindex A/S
Offentliggjort 14:24:15
 Bestyrelsesmedlem Michael Vilhelm Nielsen har købt 40 aktier i Jobindex A/S af rekrutteringsdirektør Thomas Dahlgaard til en kurs på 1640 kr., i alt 65600 kr. Aktierne er en del af de 10 mio. kr. medarbejderaktier, der blev uddelt til medarbejderne i 2016 og 2017. 
 
19.02.18 4. kvartal 2017: Jobindex rammer præcist med omsætning på 300 mio. kr.
Offentliggjort 08:39:57
 

4. kvartal 2017: Jobindex rammer præcist med omsætning på 300 mio. kr.


  • Jobindex vokser til over 300. mio. kr. i omsætning i 2017
  • Tjener 91 mio. kr. i driftsoverskuddet før renter og skat
  • Forventer 10% stigning i omsætning og overskud i 2018

Med en omsætning på 300.993.tkr. i 2017 rammer Danmarks største jobportal- og rekrutteringsvirksomhed Jobindex sin tidligere udmeldte forventede omsætning i niveauet 300 mio. kr. ret nøjagtigt. Det viser kvartalsmeddelelsen for 4. kvartal, som udsendes her til morgen.

Næsten lige så præcist rammer Jobindex sit indtjeningsmål på 90 mio.kr.: Driftsoverskuddet før renter og skat for 2017 er 91.085 tkr. – en stigning på 17% i forhold til året før.

"Vi oplever en stigning i nye kunder, ikke mindst fra mindre virksomheder", fortæller Kaare Danielsen, direktør for Jobindex, der er meget tilfreds med resultatet: "Selv om jobannoncemarkedet reelt ikke steg fra 2016 til 17, forbedrede vi vores position og indtjening, og det forventer vi fortsætter i 2018", siger han.

Nu vokser jobannoncemarkedet
Ved indgangen til 2018 oplever Jobindex en pæn vækst, og Kaare Danielsen estimerer på baggrund af den seneste udvikling, at det samlede jobannoncemarked i Danmark vil vokse med knap 10% i 2018 i forhold til 2017.

Forventninger for 2018
På baggrund af udviklingen forventer Jobindex-koncernen, der også omfatter StepStone, Computerworld, it-jobbank samt Jobbsafari i Sverige, en omsætning i niveauet 330 mio. kr og et driftsoverskud i niveauet 100 mio. kr. i 2018.

Vedhæftet: Kvartalsrapport for 4. kvartal 2017
 
13.02.18 Dansk Jobindex februar 2018
Offentliggjort 10:29:17
 

Jobmarkedet i fin form fra årets start


Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet er steget over det seneste år. Vi har nu fået tal frem til og med januar i år – de første rimeligt sikre tal for udviklingen på arbejdsmarkedet her i 2018. I januar blev der lagt 23.200 nye jobannoncer på nettet. Sammenlignet med december var der tale om et lille fald, men da opgørelsen for december er ganske usikker pga. juledagene, så er det i højere grad værd at bide mærke i, at antallet af nye jobannoncer i januar var højere end i november sidste år. Sammenlignet med november sidste år er der tale om en fremgang på knap 600 jonannoncer. Grundlæggende ser det således ud til, at den opadgående tendens i antallet af nye jobannoncer er fastholdt her i 2018, hvilket signalerer stor efterspørgsel efter nye medarbejdere. Der er dermed grund til at forvente yderligere fremgang i beskæftigelsen i 2018, hvor beskæftigelsen efter alt at dømme kommer til at nå det højeste niveau nogensinde. Den store efterspørgsel efter nye medarbejdere øger risikoen for flaskehalse på arbejdsmarkedet. Vi kan dog ikke ud fra Dansk Jobindex måle eventuelle flaskehalsproblemers omfang. Fremgangen på jobmarkedet har været bredt baseret – de tre sektorer Dansk Jobindex kan opdeles har oplevet vækst over det seneste år. Kigger vi specifikt på udviklingen i januar, så er faldet i antallet af nye jobannoncer dog også bredt baseret.
 
30.01.18 Evalueringer på Jobindex: De unge er de gladeste
Offentliggjort 09:13:53
 

Evalueringer på Jobindex: De unge er de gladeste


De unge er markant gladere for deres arbejde end de ældre medarbejdere. De unge under 30 giver i gennemsnit knap 4 stjerner til deres arbejdsplads, mens de ældre over 50 giver under 3 stjerner. Sjællændere viser også større begejstring end jyderne. Til gengæld er der ikke nogen signifikant forskel på kvinder og mænd.

Det viser de første evalueringer af arbejdspladserne på Jobindex. Allerede de første 14 dage kom der mere end 2000 vurderinger af danske virksomheder, da Jobindex lancerede et nyt værktøj for jobsøgere, hvor nuværende og tidligere medarbejdere kan give ’karakterer' til arbejdspladserne:

"Medarbejderne kender deres arbejdsplads bedst, så ved at lade dem evaluere og kommentere deres arbejdsplads, giver vi jobsøgere et realistisk og troværdigt billede af, hvordan det er at arbejde i en virksomhed, de er interesseret i," siger Kaare Danielsen, direktør for Jobindex.

Medarbejderne giver stjerner på et antal forskellige parametre, og har derudover mulighed for at tilføje specifikke kommentarer om arbejdspladsen. Evalueringerne er anonyme, men Jobindex kan se identiteten af anmelderne og har indbygget sikkerhedsmekanismer mod falske anmeldelser.

"Formålet er at give jobsøgere et værktøj, så de kan 'se ind' i den virksomhed, de overvejer at søge job i. Det er til gavn for både ansøgere og virksomheder, fordi de gode arbejdspladser får nemmere ved at tiltrække medarbejdere, og fordi matchet bliver bedre," siger Kaare Danielsen.

Jobindex har store forventninger til at antallet af evalueringer fortsætter med at stige og blive opdateret, så vurderingerne dækker et voksende antal virksomheder og til stadighed er aktuelt. Allerede nu kan man se evalueringer af knap 2000 arbejdspladser. Læs mere på:
Jobindex.dk/evalueringer
 

Nyheder fra: 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

Annonce: