Jobindex står sammen med datterselskaberne StepStone og Computerworld it-jobbank for over 60% af det danske online jobannonce marked. Koncernen omfatter også Computerworld, Danmarks førende nyhedsmedie for it-nyheder, samt Jobbsafari i Norge. I alt når koncernens websites ud til over 1 mio. brugere hver måned. Koncernen har over 200 medarbejdere og omsatte for 257 mio. kr. i 2019 med et driftsoverskud på 84 mio. kr. Jobindex blev stiftet i 1996 som et af de første danske internetselskaber og blev i 2007 børsnoteret på vækstbørsen First North.

Jobindex Investornyt er en nyhedsservice for personer, der ønsker at følge med i udviklingen af Jobindex A/S, evt. med henblik på at investere i firmaet.

På denne side kan du se en oversigt over alle de nyheder, der er blevet udsendt gennem Jobindex Investornyt i 2012.

05.12.12 Svag bedring på arbejdsmarkedet
Offentliggjort 11:44:06
 Antallet af nye jobannoncer var langsomt, men dog støt, stigende fra foråret 2010 frem til slutningen af sidste år. Udviklingen vendte imidlertid i starten af det nye år, hvor vi så et faldende antal jobannoncer. Den negative tendens er glædeligvis brudt, og gennem de seneste måneder har antallet af nye jobannoncer lagt på nettet været svagt stigende. I november blev der lagt 15.700 nye jobannoncer på nettet - et lille fald sammenlignet med oktober - men i et lidt større perspektiv er der faktisk tale om en pæn fremgang. Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet bundede i år i maj, hvor der blev lagt 1.300 færre nye jobannoncer på nettet sammenlignet med det aktuelle niveau.
 
12.11.12 3. kvartal 2012: Jobindex satser på ny strategi og opjusterer
Offentliggjort 06:45:03
 Jobindex leverer et pænt resultat i 3. kvartal og benytter den fortsat sunde udvikling til at introducere produkter og muligheder, der matcher en verden domineret af sociale medier og mobile platforme.

Pænt resultat og opjustering
Jobindex’ omsætning i 3. kvartal stiger 4% i forhold til året før til 26,4 mio. kr., mens overskuddet før renter stiger 8% til 8,2 mio. kr. mod 7,5 mio. kr. De forventede resultat for 2012 opjusteres samtidig med 5 mio. kr. fra de tidligere udmeldte 25 mio. kr. til 30 mio. kr. Det pæne resultat giver god plads til fortsat at satse på egen produktudvikling, og Jobindex forstærker nu sin indsats ved at lancere nye faciliteter, der knytter jobsøgere og virksomheder endnu tættere sammen.

Netværksfaciliteter markerer første skridt i ny sourcing-strategi
Over de næste måneder introducerer Jobindex nye faciliteter, der markerer udviklingen fra jobdatabase til et sourcing-netværk, der binder virksomheder og kandidater sammen. Første skridt er en ny funktionalitet (J-knappen), der skaber et netværk mellem kandidater og de virksomheder kandidaterne har interesse i. Med et klik på J-knappen kan man følge virksomheder, man ser som potentielle arbejdspladser og gerne vil modtage nyheder og opdateringer fra. Ved at bruge knappen sender kandidaten et signal til virksomheden om interesse og giver samtidig virksomheden adgang til kandidatens CV-og profil-oplysninger på Jobindex. På den måde har virksomhederne – dén dag, de mangler en ny medarbejder – nem adgang til en pulje af CV- og profiloplysninger på kandidater, der på forhånd har vist interesse.

Sourcing på forkant
For virksomheder der ikke har tiden eller størrelsen til selv at tiltrække kandidater, tilbyder Jobindex nu en række sourcing-løsninger, hvor Jobindex overtager kommunikationen og sourcer kandidater for virksomhederne. Alt sammen for at udvikle nye måder hjælpe med at source kandidaterne på forkant før virksomhederne har brug for dem – frem for at rekruttere på bagkant.

Vedlagt: Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 for Jobindex A/S
 
02.11.12 Jobindex lancerer J-knap og ny strategi
Offentliggjort 02:39:03
 Jobindex har lanceret en ny J-knap, der gør det muligt at følge en virksomhed. J-knappen er første skridt i en ny strategi, hvor Jobindex vil udvikle sig fra en jobdatabase til et netværk, der forbinder virksomheder og potentielle medarbejdere.

Med J-knappen kan man følge de virksomheder, man gerne vil vide mere om, og ser som mulige arbejdspladser i fremtiden. Ved at klikke på J-knappen sender man et signal om interesse. Virksomheden kan sende nyheder og får samtidig adgang til de personlige CV-oplysninger på Jobindex. Det er kun virksomheden, som kan se, hvem der følger den. De nye muligheder med J-knappen er under udvikling, og de næste måneder vil der komme nye funktioner.
 
25.10.12 Jobindex lancerer Windows 8 App
Offentliggjort 23:52:03
 Microsoft har netop lanceret Windows 8, der er et helt nyt operativsystem beregnet til bl.a. tablet computere, og er en af de vigtiste produktlancering fra Microsoft i mange år. Jobindex var med til lanceringen, da vi som et af de første danske firmaer har udviklet en App til det nye Windows 8. Den nye Jobindex App vil blive specielt fremhævet i Microsofts Windows Store, hvor fra man kan downloade Apps til Windows 8.

Vi har lavet en lille video, der viser både Windows 8 operativsystemet og Jobindex Windows 8 App.

Se videoen om Jobindex Windows 8 App

 
04.10.12 Stilstand på svagt arbejdsmarked
Offentliggjort 18:49:03
 Antallet af nye jobannoncer var langsomt, men dog støt, stigende fra foråret 2010 frem til slutningen af sidste år, men siden årsskiftet har vi set en ændring i den forkerte retning. Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet faldt således fra et niveau på i underkanten af 16.000 nye jobannoncer om måneden i december sidste år til 14.500 i maj i år. Hen over sommeren har antallet af nye jobannoncer lagt på nettet bevæget sig lidt op og ned, men tæt på det lave niveau fra maj. I september blev der således lagt 15.300 nye jobannoncer på nettet – en fremgang på 400 fra måneden før, men fortsat et meget lavt niveau.
 
14.09.12 Arbejdsmarkedet fortsat i krise
Offentliggjort 11:38:05
 Antallet af nye jobannoncer var langsomt, men dog støt, stigende fra foråret 2010 frem til slutningen af sidste år, men siden årsskiftet har vi set en ændring i den forkerte retning. Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet faldt således fra et niveau på i underkanten af 16.000 nye jobannoncer om måneden i december sidste år til 14.500 i maj i år. Hen over sommeren har antallet af nye jobannoncer lagt på nettet bevæget sig lidt op og ned, men på det lave niveau fra maj. I august blev der således lagt 14.800 nye jobannoncer på nettet – en fremgang på 200 fra måneden før, men fortsat et meget lavt niveau.
 
05.09.12 Fødselsdagsreception hos Jobindex
Offentliggjort 08:29:06
 Jobindex' direktør Kaare Danielsen fylder i dag 50 år. I den anledning holder Jobindex reception kl. 15-18 i selskabets lokaler på Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. Alle aktionærer, kunder, samarbejdspartnere, tidligere medarbejdere og andre interesserede er hjerteligt velkomne.
 
04.09.12 Jobindex' markedsandel stiger til 44% i 1. halvår 2012
Offentliggjort 23:27:03
 Foreningen af Danske Interaktive Medier har offentliggjort markedsstatistikken for 1. halvår 2012. Den samlede internet jobannonceomsætningen for alle jobdatabaserne blev på 117 mio. kr., et fald på 4% i forhold til 121 mio. kr. i 1. halvår 2011.

Jobindex fakturerede danske jobannoncer for 52 mio. kr. i 1. halvår 2012, hvilket er uændret i forhold til 1. halvår 2011. Jobindex' markedsandel er dermed steget til 44% mod 43% i 1. halvår 2011. Medregnes andre produkter end jobannoncer er Jobindex' fakturerede omsætning steget med 3% til 59 mio. kr. mod 57 mio. kr. i 1. halvår 2011.

Se statistikken fra FDIM
 
13.08.12 2. kvartal 2012: Jobindex vokser på trods af svagt jobmarked
Offentliggjort 08:13:03
 Nettoomsætningen i 2. kvartal 2012 blev på 29 mio. kr., en stigning på 7% i forhold til 2. kvartal 2011. Jobmarkedet er fortsat svagt, og antallet af betalte jobannoncer på Jobindex i 2. kvartal 2012 er faktisk faldet 3% i forhold til 2. kvartal 2011. Når nettoomsætningen alligevel er steget med 7% skyldes det bl.a., at der er solgt flere tillægsprodukter, primært Employer Branding og forskellige rekrutteringsprodukter som CV-match og jobannonceskrivning.

Udover rekrutteringsafdelingen er der også sket udvidelser i udviklingsafdelingen og NewBizz afdelingen, og markedsføringen i Sverige og Norge er øget. Omsætningen er øget i både Sverige og Norge og i NewBizz afdelingen, men fra et forholdsvis lavt niveau.

Overskud før renter og skat blev på 8,3 mio. kr., en stigning på 3% i forhold til 2. kvartal 2011. For hele 2012 forventer Jobindex fortsat en nettoomsætning på 110 mio. kr. og et overskud før renter og skat på 25 mio. kr.

Vedlagt: Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 for Jobindex A/S
 
10.08.12 Stilstand på svagt jobmarked
Offentliggjort 08:28:03
 Antallet af nye jobannoncer var langsomt, men dog støt, stigende fra foråret 2010 frem til slutningen af sidste år, men siden årsskiftet har vi set en ændring i den forkerte retning. Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet faldt således fra et niveau på i underkanten af 16.000 nye jobannoncer om måneden i december sidste år til 14.500 i maj i år. Hen over sommeren er antallet af nye jobannoncer lagt på nettet steget en smule – både i juni og juli blev der lagt cirka 15.000 nye jobannoncer på nettet. Det er i en historisk sammenhæng et meget lavt antal – men det er dog glædeligt, at den genopblussede europæiske gældskrise ikke kan ses tydeligere i tallene.
 
05.06.12 Skrøbeligt arbejdsmarked
Offentliggjort 18:25:03
 Antallet af nye jobannoncer har været langsomt, men dog støt, stigende siden foråret 2010 frem til slutningen af sidste år, men siden årsskiftet har vi set en ændring i den forkerte retning. Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet er således faldet fra et niveau på i underkanten af 16.000 nye jobannoncer om måneden i december sidste år ti 14.500 i maj i år. Der er således ingen tvivl om, at den efterhånden lange periode uden reel vækst i dansk økonomi også sætter sit præg på det danske arbejdsmarked. BNP er fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal i år kun steget med 0,2%. Det er langt fra nok til at sikre fremgang i beskæftigelsen, og i samme periode er beskæftigelsen da også faldet med 15.000 personer. Selvom ledigheden i samme periode ikke er steget, så må vi alligevel konstatere, at krisen ikke har sluppet sit tag i det danske arbejdsmarked.

Dansk Jobindex indikerer klart, at der er en risiko for, at faldet i beskæftigelsen kommer til at fortsætte over de kommende kvartaler. De seneste måneders fald i Dansk Jobindex skal dels ses i lyset af den lave vækst – men det spiller også en afgørende rolle, at den generelle økonomiske usikkerhed har været kraftigt stigende som følge af den europæiske gældskrises genopblussen. Når den økonomiske usikkerhed er udtalt, så holder virksomhederne naturligt igen med at ansætte nye medarbejdere – det er givetvis også en vigtig del af forklaringen på, hvorfor Dansk Jobindex aktuelt falder.

Se interview med Steen Bocian i TV2 Finans
 
11.05.12 Referat af ordinær generalforsamling for Jobindex A/S
Offentliggjort 12:09:03
 Den ordinære generalforsamling i Jobindex A/S blev afholdt den 11. maj 2012 på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. Bestyrelse og revisor blev genvalgt, og alle bestyrelsens forslag blev vedtaget. Referatet af generalforsamlingen er vedlagt.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at selskabet udbetaler udbytte på 30 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 27 mio. kr. Den resterende del af årets overskud på kr. 25.936.022 samt det akkumulerede overskud inklusive overførsel fra forrige år overføres til næste år til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget. Udbyttet vil blive udbetalt den 21. maj, og fra på mandag den 14. maj vil aktien blive handlet uden udbytte.
 
07.05.12 1. kvartal 2012: Jobindex indfrier forventningerne og satser på vækst
Offentliggjort 09:06:03
 Som forventet er omsætningen på samme niveau som sidste år. Nettoomsætningen i 1. kvartal 2012 blev på 29 mio. kr. hvilket er uændret i forhold til sidste år. Overskuddet før skat blev på 8 mio. kr., hvilket er på linje med de forventninger, der blev meldt ud i forrige kvartalsregnskab.

Der er ansat 13 nye medarbejdere i 2012 og investeret i bl.a. nye rekrutteringsprodukter, udvidelse af NewBizz afdelingen der opdyrker små nye kunder og en øget satsning i Sverige og Norge. Det tager dog lidt tid før disse aktiviteter giver øget omsætning. Målet er at skabe vækst på trods af at jobmarkedet er stagnerende, og tage konkurrencen op med det sociale netværk LinkedIn, der på sigt ser ud til at kunne blive den største konkurrent for Jobindex.

Jobindex fastholder forventningerne for 2012 om en nettoomsætning på 110 mio. kr. og et overskud før skat på 25 mio. kr. Antallet af jobannoncer er faldet lidt i april måned, men vi forventer et nogenlunde uændret jobmarked resten af året under forudsætning af at den europæiske gældskrise ikke blusser op igen.

Vedlagt: Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 for Jobindex A/S
 
23.04.12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jobindex A/S
Offentliggjort 21:35:03
 Der afholdes ordinær generalforsamling i Jobindex A/S fredag den 11. maj 2012 kl. 8:30, på selskabets adresse, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. Generalforsamlingen afholdes i selskabets kantine, og i forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret en let morgenmad.

Bestyrelsen foreslår bl.a., at selskabet udbetaler udbytte på 30 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 27 mio. kr.

Dagsorden for generalforsamlingen fremgår af den vedlagte indkaldelse. Skriftlig invitation er sendt pr. post til alle navnenoterede aktionærer. Tilmelding til generalforsamlingen sker til e-mail adressen: generalforsamling@jobindex.dk
 
19.04.12 Jobindex' markedsandel stiger til 43%
Offentliggjort 17:58:03
 Foreningen af Danske Interaktive Medier har netop offentliggjort markedsstatistikken for 2011. Den samlede internet jobannonceomsætningen for alle jobdatabaserne blev på 231 mio. kr. for hele 2011, en stigning på 7% i forhold til 216 mio. kr. i 2010.

Jobindex fakturerede i alt for 110 mio. kr. i 2011 hvoraf danske jobannoncer udgjorde 100 mio. kr., og Jobindex' markedsandel steg dermed til 43% i 2011 mod 36% i 2010 og 32% i 2009.

Det samlede internet annoncemarked endte på over 4 milliarder kr. i 2011, en vækst på 15% i forhold til 2010, og internettet har dermed overhalet både dagblade og TV målt på annonceomsætning.

Læs pressemeddelelsen og rapporten fra Danske Medier
 
12.03.12 Jobindex Årsrapport 2011
Offentliggjort 08:11:03
 Efter at jobannoncemarkedet blev halveret i 2009 er markedet steget i 2010 og 2011. Jobindex har klaret sig godt igennem udfordringerne, og har udnyttet krisen og det efterfølgende opsving til at erobre markedsandele, og i 2011 er Jobindex nået tilbage på niveauet før krisen.

Nettoomsætningen i 2011 blev på 108 mio. kr., en stigning på 24% i forhold til 88 mio. kr. i 2010. Resultatet før skat blev på 35 mio. kr., en stigning på 28% i forhold til 27 mio. kr. i 2010, hvilket må betegnes som overordentligt tilfredsstillende. Både nettoomsætningen og overskuddet pr. aktie er det højeste nogensinde i firmaets historie.

Mens Jobindex er tilbage på niveauet før krisen, er dette langt fra tilfældet for aviserne og de andre jobdatabaser. Under krisen har virksomhederne droppet de dyre avisannoncer og de mindre jobdatabaser og koncentreret annoncebudgettet om den største jobdatabase. Mange virksomheder foretrækker at annoncere på den jobdatabase, som de fleste jobansøgere og de andre virksomheder bruger, og Jobindex er derfor vokset hurtigere end konkurrenterne.

Vi mener imidlertid langt fra, at udviklingen er slut. Den demografiske udvikling gør, at der en gang i fremtiden med stor sandsynlighed igen vil blive mangel på arbejdskraft, og så vil det igen blive meget vigtigt for virksomhederne at rekruttere de bedste medarbejdere, og hvis Jobindex kan hjælpe dem med det, er der store vækstmuligheder. En stor del af væksten skal komme fra salg af tillægsprodukter til de mange virksomheder, der allerede er kunder hos Jobindex.

Jobindex har takket være de gode resultater opbygget en stor likviditetsreserve, og bestyrelsen vil på generalforsamlingen forslå, at der udbetales 27 mio. kr. i udbytte svarende til 30 kr. pr. aktie. De sidste 4 år har Jobindex dermed udbetalt i alt 106 mio. kr. til aktionærerne i form af aktieudbytte og tilbagekøb af aktier.

Vedlagt: Årsrapport 2011 for Jobindex A/S
 
13.02.12 4. kvartal 2011: Jobindex går frem og vinder markedsandele
Offentliggjort 08:05:03
 Fortsat positiv udvikling hos Danmarks største jobdatabase, der indfrier forventningerne til 2011.

Jobindex’ omsætning i 2011 steg 24% til 108 mio. kr. mod 88 mio. kr. i 2010. Overskuddet før skat på 35 mio. kr. er en stigning på 28% i forhold til 2010 og overgår de tidligere udmeldte forventninger om 30 mio. kr. Ligesom sidste år planlægger Jobindex at udbetale overskuddet efter skat som udbytte.

Jobindex vinder markedsandele
For Jobindex er det vigtigste, at virksomheden stadig tager større og større markedsandele – 45% i de seneste tal fra 3. kvartal 2011 mod 36% i 3. kvartal 2010 – og at Jobindex fortsat har flere brugerbesøg end alle andre kommercielle jobdatabaser tilsammen.

Forventninger og nye produkter
I 2012 forventer Jobindex en omsætning på 110 mio. kr. og et driftsoverskud på 25 mio. kr. Jobindex forventer at et eventuelt fald i antallet af jobannoncer vil blive kompenseret af en stigende markedsandel og salg af flere produkter til eksisterende kunder, først og fremmest rekrutteringsprodukter som CV-søgning, jobannonceskrivning og håndtering af ansøgninger.

Jobindex’ konkurrenter øgede deres aktiviteter i efteråret, men det har ikke påvirket Jobindex negativt. Jobindex fortsætter sin egen produktudvikling og har senest lanceret apps til iPhones og Android telefoner.

Vedlagt: Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 for Jobindex A/S
 
25.01.12 Ny kundevideo om Jobindex
Offentliggjort 17:00:04
 Jobindex har ikke bare en masse glade brugere og medarbejdere, vi har også en masse glade kunder. Vi har lavet en ny kundevideo, der præsenterer Jobindex overfor kunderne. Formålet med videoen er at vise kunderne hvordan vi arbejder, og fortælle om nogle af de produkter, vi tilbyder udover jobannoncer. I videoen fortæller to af vores store kunder, Grundfos og Viasat, om deres erfaringer med Jobindex. I alt har vi lavet 3 forskellige videoer om Jobindex rettet mod hhv. brugere, kunder og potentielle medarbejdere.

Se de 3 videoer om Jobindex
 
03.01.12 Arbejdsmarkedet bedre end sit rygte
Offentliggjort 10:37:05
 Der er ingen tvivl om, at dansk økonomi har skuffet gennem de seneste måneder. Vi har således set en genopblussen af den globale finanskrise, og herhjemme faldt BNP i 3. kvartal, ledigheden steg svagt, og beskæftigelsen faldt ganske meget i 3. kvartal. Dansk Jobindex viser dog ingen tydelige tegn på, at den tiltagende økonomiske usikkerhed for alvor er ved at forplante sig til det danske jobmarked – der er med andre ord fortsat ledige stillinger. Der har faktisk lidt overraskende været en svag stigning i antallet af nye jobannoncer lagt på nettet gennem de seneste måneder. Der blev således lagt 16.700 nye jobannoncer på nettet i december sidste år – hvilket altså var en lille fremgang sammenlignet med november. Sammenligner vi med samme tid året før, så er der faktisk tale om en ganske pæn fremgang i antallet af nye jobannoncer lagt på nettet. I december 2010 blev der således lagt 15.500 nye jobannoncer på nettet.

Der er således ikke noget i dagens tal, som indikerer, at vi står overfor en massiv stigning i ledigheden over de kommende måneder, selvom den økonomiske usikkerhed er fremtrædende. Når det er sagt, så er der heller ingen grund til at forvente en jobfest. Set i et lidt længere perspektiv er antallet af nye jobannoncer lagt på nettet fortsat meget lavt, og dagens tal fjerner derfor heller ikke den usikkerhed, der i øjeblikket hersker med hensyn til den fremtidige udvikling på det danske arbejdsmarked, men det indikerer trods alt ikke fornyet voldsom krise på det danske arbejdsmarked.
 
03.01.12 Jobindex lancerer Smartphone Apps
Offentliggjort 01:20:03
 Jobindex starter året med at lancere to nye Apps til iPhones og Android telefoner. Vi har brugt et halvt år på at udvikle dem, og vi er rigtig glade for resultatet. Man kan søge efter jobannoncer både v.h.a. kategorier, regioner og søgeord, og hvis man er logget ind kan man også gemme sine søgninger og jobannoncer. De to Apps kan downloades fra Android Market og Apples Appstore.
Læs om Jobindex App til Android telefoner
 

Nyheder fra: 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

Annonce: