Jobindex Investor

Jobindex står sammen med datterselskaberne StepStone og it-jobbank for ca. 2/3 af det danske online jobannonce marked. Koncernen omfatter også Computerworld, Danmarks førende nyhedsmedie for it-nyheder. I alt når koncernens websites ud til over en million brugere hver måned. Koncernen har 280 medarbejdere og omsatte for 314 mio. kr. i 2019 med et driftsoverskud på 89 mio. kr. Jobindex blev stiftet i 1996 som et af de første danske internetselskaber og blev i 2007 børsnoteret på vækstbørsen First North.

Nettoomsætning

Tilmeld Jobindex Investornyt

Tilmeld dig Jobindex Investornyt og få en e-mail hver gang, Jobindex udsender en nyhed, der har relevans for nuværende og kommende investorer.

Seneste nyheder fra Jobindex Investornyt

29.05.20 Referat af ordinær generalforsamling for Jobindex A/S
Offentliggjort 16:05:59
 Den ordinære generalforsamling i Jobindex A/S blev afholdt den 29. maj 2020 på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. Alle bestyrelsens forslag blev vedtaget. Ole Timm, Charlotte Theisen, advokat Michael Vilhelm Nielsen og Christian Kurt Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev også genvalgt. Referatet af generalforsamlingen er vedlagt.
 
Direktør Kaare Danielsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2019 var et godt år for Jobindex, men Corona-virussen har efterfølgende betydet et stort fald i antallet af jobannoncer. I starten af krisen oplevede Jobindex en halvering i antallet af betalte jobannoncer i forhold til det forventede niveau. Siden er jobmarkedet gået fremad, og antallet af betalte jobannoncer ligger nu på 70% af det forventede niveau. Men der er fortsat stor usikkerhed om jobmarkedet, og Jobindex har derfor fortsat suspenderet forventningerne for 2020. Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen.

Regnskabet for 2019 udviser et overskud efter skat på 68,360 mio. kr. Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at selskabet på grund af usikkerheden, som Corona-virussen har medført, ikke gennemfører den planlagte udbyttebetaling på 75 kr. pr. aktie. Overskuddet på 68,360 mio. kr. plus overførsel af forrige års overskud overføres i stedet til næste år til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode. Forslaget blev vedtaget.
 
28.05.20 Virtuel generalforsamling i Jobindex A/S
Offentliggjort 15:40:01
 Der afholdes virtuel generalforsamling i Jobindex i morgen fredag den 29. maj 2020 kl. 8:30. Man kan følge med og stille spørgsmål via adressen:
Jobindex.dk/generalforsamling

På grund af Corona-virussen opfordrer vi aktionærerne til IKKE at møde fysisk op til generalforsamlingen og i stedet følge med hjemmefra.

Dagsorden for generalforsamling fremgår af den vedlagte indkaldelse.
 
22.05.20 Dansk Jobindex: Genåbningen har vækket jobmarkedet
Offentliggjort 10:44:25
 

Genåbningen har vækket arbejdsmarkedet til live

Antallet af nye jobannoncer der ligges på nettet er faldet voldsomt som følge af Corona-krisen. I februar blev der lagt 24.000 nye jobannoncer på nettet – et niveau svarende til hvad vi har set de seneste år. I marts faldt niveauet til 17.700 nye jobannoncer. April bød på yderligere fald til et niveau på 15.600 nye jobannoncer. Dansk Jobindex er en totaltælling over antallet af nye jobannoncer lagt på nettet – Dansk Jobindex kan alene opgøres på månedsniveau. Hvis man alene ser på udviklingen i betalte jobannoncer lagt på Jobindex.dk, så kan vi følge udviklingen på ugeniveau – hvorved vi får bedre indblik i den helt aktuelle udvikling. Ugetallene for jobmarkedet tegner et billede af, at bunden på jobmarkedet blev nået i starten af april. Siden har der været fremgang at spore. Selvom antallet af nye jobannoncer lagt på Jobindex.dk stiger, så er der langt tilbage til det niveau, der kunne forventes inden Corona-epidemien ramte. Men arbejdsmarkedet lever trods alt fortsat. At antallet af nye jobannoncer stiger, skal både ses i lyset af den gradvis genåbning, og at epidemien er kommet under kontrol.

Kigger man på de økonomiske nøgletal globalt, er der ingen tvivl om, at Corona-krisen er voldsom. På blot to måneder er den amerikanske ledighed steget med mere end 36.000.000 personer. I Danmark er ledigheden steget med cirka 50.000 personer i løbet af Corona-krisen. Men ledighedsudviklingen giver ikke et dækkende billede af krisens styrke, da 170.000 personer samtidig er sendt hjem på den nye lønkompensationsordning. Dansk Jobindex faldt voldsomt i krisens start – men meget typer på, at tallene for maj kommer til at vise en vis fremgang. Dansk Jobindex er en totaltælling, som kun kan følges på månedsniveau, men kigger vi alene på betalte jobannoncer lagt på Jobindex kan vi følge udviklingen på ugeniveau – og her kan der ses fremgang siden starten af april.
 
18.05.20 1. kvartal 2020: Jobindex ramt af Corona-virus
Offentliggjort 07:17:28
 

1. kvartal 2020: Jobindex ramt af Corona-virus

  • Tilfredsstillende overskud i første kvartal - men udsigt til underskud i andet kvartal og fortsat usikkerhed om forventningerne til hele året
  • Jobannoncemarkedet er nu på vej fremad, men det går langsomt: "Vi ser et stigende antal jobannoncer, men anden fase af oplukningen har ikke vist sig endnu", siger Kaare Danielsen
  • "Corona-virussen vil påvirke jobmarkedet i et godt stykke tid", siger Kaare Danielsen
Første kvartals udvikling og resultater
Det gik godt for Jobindex indtil statsministeren den 11. marts annoncerede nedlukningen af landet. Derefter faldt jobannonceomsætningen til det halve af niveauet før krisen.

"Vi fik halveret vores omsætning på en uge", fortæller Kaare Danielsen: "Det har vi prøvet før under finanskrisen, men dengang tog det et år!" Han fortsætter: "Vi havde forberedt os godt, og fra om mandagen efter pressemødet arbejdede næsten alle medarbejdere hjemme. Det har fungeret over al forventning."

Resultatet for første kvartal - en nettoomsætning på 72 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat på 18 mio. kr. - er tilfredsstillende, men afspejler først og fremmest jobmarkedet som det så ud, før Corona-virussen for alvor slog til.

Jobmarkedet lidt op i gear
"Fra en halvering af jobannoncemarkedet midt i marts er vi i løbet af maj nu oppe på to tredjedele målt på antal jobannoncer", siger Kaare Danielsen: "Tallene for jobannoncer er en af de mest præcise måder at se 'temperaturen' på jobmarkedet på, og vi havde forventet en hurtigere stigning i takt med, at folk vender tilbage til arbejde. Vi venter spændt på at se, hvordan anden fase af oplukningen vil påvirke jobmarkedet."

Usikre forventninger til året
Jobindex hjemsendte 93 medarbejdere med lønkompensation og har fravalgt det planlagte udbytte og medarbejderaktier. Nu, hvor vi er et stykke inde i maj, begynder medarbejderne langsomt at vende tilbage til deres arbejdspladser. Men så længe jobannoncetallene skifter fra uge til uge, er det for tidligt at vurdere de langsigtede effekter af Corona-virussen. Som konsekvens heraf har Jobindex fortsat valgt at suspendere forventningerne til årets resultat.
 
06.05.20 Dansk Jobindex: Endnu ingen fremgang
Offentliggjort 08:10:29
 

Endnu ingen fremgang at spore efter første genåbningsfase

Antallet af nye jobannoncer er faldet voldsomt som følge af coronakrisen. I februar blev der lagt 24.000 nye jobannoncer på nettet – et niveau svarende til, hvad vi har set de seneste år. Det niveau fortsatte i første halvdel af marts – men siden den delvise nedlukning af samfundet den 11. marts er antallet af nye jobannoncer lagt på nettet faldet markant. I marts blev der lagt 17.700 nye jobannoncer på nettet – i april faldt niveauet yderligere til 15.600 nye jobannoncer. Faldet fra marts til april skal ses i lyset af, at samfundet ikke var lukket ned i hele marts måned – men det understreger også, at første fase i genåbningen af dansk økonomi ikke har været nok til at vække jobmarkedet til live. Selvom antallet af nye jobannoncer lagt på nettet er faldet voldsomt, så er niveauet fortsat højere end det var under finanskrisen. Det giver trods alt håb i forhold til krisens samlede varighed og styrke, selvom det endnu er for tidligt at fælde dom. Læs hele rapporten fra Dansk Jobindex i den vedhæftede fil.

Corona-krisen har betydet en kraftig ændring i antallet af jobannoncer fra den ene måned til den anden, men de forskellige jobkategorier er ramt meget forskelligt. Sammenlignet med april sidste år er antallet af private jobannoncer i april måned faldet med 45% mens de offentlige jobannoncer kun er faldet med 15%. Ser man på de enkelte jobkategorier tegner der sig det samme billede. Bygge og anlæg ligger i top med 24% flere jobannoncer end for 1 år siden, men ellers ligger Lægestillinger, Sygeplejersker og Lægesekretær som de eneste jobkategorier alle over niveauet for 1 år siden. Blandt de knap så påvirkede jobkategorier finder man flere offentlige jobkategorier som Lærer, Socialrådgivning, Pleje og Omsorg og Pædagogstillinger, der alle ligger omkring 20% under niveauet for 1 år siden. Hårdest ramt er Hotel og Restauration, der er faldet med hele 80% i forhold til niveauet for 1 år siden. Tallene for de forskellige jobkategorier kan ses på Jobbarometeret fra Dansk Jobindex
Læs mere på Dansk Jobindex
 
04.05.20 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jobindex A/S
Offentliggjort 18:10:43
 Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 29. maj 2020 kl. 8:30 i selskabets kantine på adressen Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

På grund af Corona-virussen opfordrer vi aktionærerne til IKKE at møde op til Generalforsamlingen og i stedet følge med via live stream hjemmefra, samtidig med at man indtager en let morgenmad. Der vil ikke blive serveret noget på Frederiksberg.

Bestyrelsen foreslår, at selskabet på grund af usikkerheden, som Corona-virussen har medført, ikke gennemfører den planlagte udbyttebetaling på 75 kr. pr. aktie. Overskuddet på 68,360 mio. kr. plus overførsel af forrige års overskud overføres i stedet til næste år.

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmer Ole Timm, Charlotte Bryldt Theisen, advokat Michael Vilhelm Nielsen og Christian Kurt Nielsen samt statsautoriseret revisionspartnerselskab Beierholm.

Dagsorden for generalforsamling fremgår af den vedlagte indkaldelse. Generalforsamlingen vil blive streamet på adressen Jobindex.dk/generalforsamling

Vedlagt: Indkaldelse til generalforsamling
 

Vis alle nyheder fra: 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

Investor Relations: Kaare Danielsen, 3832 3360, investor@jobindex.dk

Godkendt Rådgiver: Jakob Tolstrup Kristensen, Clearwater International, jakob.tolstrup@cwicf.com

Annonce: