Forventninger til Jobindex


Forventninger til Jobindex i 2021

I 2020 forventede vi, at jobannoncemarkedet ville vokse med ca. 5%. Men vi skrev også i kvartals-meddelelsen at ”Forudsætningen for dette er, at hverken Brexit, handelskrig, Corona-virussen eller aktiemarkederne skaber usikkerhed i 2020.” I starten af 2021 er usikkerheden større, end den har været siden finanskrisen. Corona-pandemien er ikke overstået og kan stadig give nye restriktioner og nedlukninger. Men det var ikke restriktionerne, der sænkede jobmarkedet i foråret 2020, det var usikkerheden og nervøsiteten, og den er der ikke længere.

Tværtimod har udsigten til nye vacciner skabt optimisme, ikke bare på aktiemarkederne men også på jobmarkedet. 4. kvartal var således den højeste omsætning i firmaets historie, og det er fortsat i januar og februar. 3 af de 10 travleste uger i firmaets 25-årige historie ligger således indenfor de seneste 2 måneder. Når Corona-krisen er overstået, er der håb om, at virksomhederne genstarter de projekter, som de har udskudt i 2020.

Vi estimerer, at Jobindex koncernen har en samlet markedsandel på ca. 2/3, og vi forventer, at det vil være uændret i 2021. Vi estimerer, at LinkedIn har en markedsandel på ca. 1/5, og at de tradi-tionelle konkurrenter som Ofir, Ingeniørens Jobfinder og avisernes jobsites tilsammen har en markedsandel på ca. 1/10, mens de mindre jobsites tilsammen har en markedsandel på ca. 1/20.

Vi forventer en samlet omsætning på 265 mio. kr. i Jobindex heraf 25 mio. kr. fra rekruttering. Dertil kommer 31 mio. kr. fra Computerworld og 19 mio. kr. i it-jobbank og 5 mio. kr. i StepStone, hvilket giver en samlet forventet omsætning for hele Jobindex-koncernen i niveauet 320 mio. kr. for 2021. Der er stor usikkerhed om dette, og forudsætningen for tallene er, at jobmarkedet i 2021 kommer til at ligge på det samme høje niveau, som det har gjort i 4. kvartal 2020 og i januar og februar 2021.

Vi forventer et driftsoverskud før renter og skat i niveauet 90 mio. kr. Det forudsætter, at væksten primært kommer fra jobannoncer i Jobindex, og at omkostningerne er på det nuværende niveau. Vi har fortsat fokus på at forenkle og effektivisere driften og at videreudvikle Jobindex, og har bl.a. startet et AI projekt sammen med Københavns Universitet og Aalborg Universitet i København.

Forventninger til totalmarkedet, markedsandel, nettoomsætning og driftsoverskud i 2021.
Jobindex rød, Computerworld blå, Computerworld it-jobbank grøn, StepStone gul, Jobbsafari orange, andre sort

Annonce: