Betingelser for brugere

På denne side kan du se betingelserne for brugen af Jobindex.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige er:
Jobindex A/S
Holger Danskes Vej 91
2000 Frederiksberg
Danmark
E-mail: info@jobindex.dk
CVR: 21367087

Indsamlingen af oplysninger på Jobindex sker inden for rammerne af den gældende lovgivning.

Jobindex CV-database

Når du opretter og indtaster et CV i vores CV-database, vil CV'et og dine oplysninger blive registreret og opbevaret. I den forbindelse behandler Jobindex, som dataansvarlig, dine personoplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, jobhistorik, cookies og IP-adresse mv.

Formålet med registreringen er naturligvis at virksomheder, der er interesseret i din arbejdskraft, vil kunne kontakte dig gennem Jobindex' CV-database.

Personlige oplysninger, der potentielt kan identificere dig (e-mailadresse, navn, adresse, telefonnummer og foto) er som udgangspunkt ikke tilgængelige for virksomhederne. Du skal derfor være opmærksom på, at du ikke bør skrive oplysninger, der kan identificere dig i andre felter end de dertil angivne.

Virksomhederne kan læse og søge i de relevante kvalifikationsmæssige oplysninger, så de kan afgøre, om du er interessant for dem. Hvis virksomheden ønsker at komme i kontakt med dig, så vil du få en meddelelse herom via Jobindex. Hvis du er interesseret, kan du selv vælge at indlede en dialog og derved frigive din identitet. I så fald bliver virksomheden selvstændigt dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, og Jobindex er ikke længere ansvarlige for den pågældende virksomheds selvstændige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ikke er interesseret i henvendelsen kan du afslå kontakten og forblive anonym.

Du kan dog også vælge at lade dit CV blive vist på personlig form i vores CV-database. Da vil dine personlige data som navn, e-mail, telefon, eventuelt foto, vedhæftede dokumenter og navn på de arbejdspladser du har indtastet under dine joberfaringer blive tilgængelig for alle firmaer, der søger efter medarbejdere i CV-databasen. Hvis du vælger at "Følge" en eller flere virksomheder på Jobindex, så vil disse virksomheder få adgang til de nævnte personlige data – det gælder også når dit CV er offline. Som ovenfor nævnt, vil virksomheden i så fald være selvstændigt dataansvarlig for enhver behandling af dine personoplysninger, som virksomheden foretager.

Jobindex registrerer hvilke arbejdsgivere og rekrutteringsfirmaer, der læser og kontakter hvilke CV'er, og alle mails der sendes gennem systemet registreres. CV-databasen indeholder endvidere en facilitet, hvor rekrutteringsfirmaer og vikarbureauer har mulighed for at skrive kommentarer og noter til CV'erne til egen intern brug. Jobindex' egen rekrutteringsafdeling fungerer også som et rekrutteringsfirma, og kan således også skrive kommentarer og noter til CV'erne.

Jobindex online ansøgninger

Hvis du ansøger en stilling via vores system til online ansøgninger, gælder følgende for behandling af dine personoplysninger.

Det er alene de personoplysninger du har indtastet i ansøgningsformularen, og de dokumenter, du har vedhæftet, som registreres. Du bør kun afgive personoplysninger, som er relevante i forhold til jobprofilen og som efterspørges i stillingsopslaget.

Formålet med at indsamle personoplysninger er at vurdere og kontakte kandidater, som er interesserede i og kvalificerede til nuværende eller kommende ledige stillinger. Dog anvendes oplysninger om køn og fødselsdato alene til statistiske formål. Vi gemmer også historik over hvilke job du har søgt.

Hvis du vil redigere eller fjerne noget, kan du når som helst gå ind i på jobindex.dk/din-side ved hjælp af dit brugernavn og adgangskode. Bemærk, at ændringer eller sletning af data under en allerede iværksat rekrutteringsproces, og i et vist tidsrum efter afslutning af processen, muligvis ikke er tilladt af retlige årsager. I dette tilfælde vil vi efter anmodning informere dig om, hvornår dine data kan slettes eller ændres.

Personlige oplysninger i din ansøgning vil blive behandlet fortroligt og benyttes udelukkende af den/de personer som deltager i rekrutteringsprocessen. Det er således kun Jobindex og den virksomhed der søger en medarbejder, der har adgang til dine oplysninger i forbindelse med din online ansøgning samt CV.

Desuden vil Jobindex have mulighed for at kontakte dig på et senere tidspunkt, hvis vi vurderer din profil og kvalifikationer passer til andre ledige stillinger. Du bliver kontaktet via e-mail eller telefon og præsenteret for den ledige stilling.

Generelt om personoplysninger

Følsomme oplysninger

Du må ikke indtaste eller uploade følsomme personoplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger på Jobindex. Den slags oplysninger har vi nemlig ikke lov til at registrere og hvis vi bliver bekendt med at de findes, så vil vi fjerne dem.

Hvor gemmes dine oplysninger?

Når Jobindex er dataansvarlig for dine personoplysninger, gemmes oplysningerne i Jobindex' systemer, som udbydes af Jobindex A/S, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg, Danmark. Serverne står i et af Itadels datacentre i Danmark.

Når andre virksomheder er selvstændigt dataansvarlige for dine personoplysninger, fx ved virksomhedens brug af CV-database eller online ansøgninger, opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med den enkelte virksomheds persondatapolitik.

Videregivelse af oplysninger

Jobindex videregiver i visse tilfælde de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan blive videregivet til: (i) virksomheder som benytter vores tjenester, herunder CV-database og online ansøgninger til rekruttering; eller (ii) leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (f.eks. leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester og finansielle institutioner); eller (iii) i forbindelse med salg, opgaver eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden; eller (iv) hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, og i forbindelse med brug af vores produkter eller lignende services, som kræver, at vi bruger dine oplysninger.

Indsigt i dine oplysninger

Du kan altid se og rette dine oplysninger ved at logge ind og vælge de relevante menupunkter. Hvis du har brug for hjælp kan du kontakte Jobindex via support@jobindex.dk.

Vi forbeholder os retten til at ændre i dine indtastede oplysninger i tilfælde af vi bliver opmærksomme på at dit CV indeholder ukorrekte eller ulovlige oplysninger. Dette vil dog ikke forekomme normalt og vi vil meddele dig sådanne ændringer.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Jobindex behandler om dig, kan du rette henvendelse til os på ovenstående e-mailadresse.

Efter persondataloven har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Sletning af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i vores system så længe vi har et konkret, sagligt formål med dette, og opbevarer også dine personlige data ved udløb af en specifik ansøgningsprocedure, så du automatisk kan komme i betragtning ved fremtidige ledige stillinger.

De dokumenter du har uploadet i vores system til online ansøgninger, så som CV, ansøgning, anbefaling m.v., slettes 12 måneder efter afslutning af rekrutteringsprocessen. Din e-mailadresse og navn vil forblive registreret i systemet, såfremt der er behov for at kontakte dig på senere tidspunkt.

Vi sletter automatisk alle dine oplysninger når du ikke længere aktivt benytter Jobindex’ tjenester.

Du kan til enhver tid slette dine oplysninger ved at logge ind og vælge den relevante funktion eller ved at henvende dig skriftligt til databehandleren. Hvis du ønsker at vi sletter alle de registrerede oplysninger, så skal du slette hele din brugerprofil og ikke kun CV'et. Derefter opbevarer vi kun de personoplysninger, som vi måtte være forpligtet til efter gældende ret.

Statistik

Der indsamles anonymiserede data om din brug af Jobindex’ tjenester. Dette sker udelukkende til statistiske formål og for at forbedre vores service. Disse anonymiserede data kan ikke henføres til dig

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, kan vi og tredjeparter sætte cookies på dit terminaludstyr. Brug af cookies kan medføre behandling af dine personoplysninger. Læs mere i vores Cookie- og privatlivspolitik.

Analyser

Vi anvender spørgeskemasystemet SurveyXact til vores analyser. Deltager du i en analyse deles din e-mailadresse med SurveyXact, dvs. den lagres i SurveyXact-systemet. E-mailadressen vil ikke blive brugt til andre formål og data behandles fortroligt og i overensstemmelse med persondataloven.

Datasikkerhed

Du kan have fuld tillid til, at vi beskytter dine personoplysninger. Vores mål er at tilbyde dig som bruger, en tjeneste, der er sikker og uden risiko. Vi gør vores yderste for bevare en stringent og høj grad af datasikkerhed.

Vi anvender forskellige metoder, såsom kryptering (SSL), firewalls, software som registrerer illegal indtrængen i systemet samt manuelle sikkerhedsprocedurer, der medvirker til at beskytte dine personlige oplysningers nøjagtighed og sikkerhed samt til at forhindre ikke-autoriseret adgang eller forkert brug af tredjepart.

Ansvarsfraskrivelse

Vi forbeholder os ret til at fjerne dine oplysninger i tilfælde af misbrug eller brug til uvedkommende og/eller kriminelle formål.

Jobindex’ evalueringer

Hvornår kan du skrive en evaluering?

Jobindex’ Evalueringer er forbeholdt faktiske medarbejderoplevelser med eksisterende virksomheder. Du kan skrive en evaluering, når du:

 • Arbejder eller har arbejdet fuldtid eller deltid – som fastansat, studentermedhjælper eller frivillig – for en virksomhed, organisation, internettjeneste eller lignende og
 • har haft en ansættelseskontrakt med virksomheden.

I det følgende bruger vi betegnelsen ”ansættelsesoplevelsen” som en samlet betegnelse for de to ovenstående situationer. Derudover gælder følgende betingelser:

 • Evalueringen skal vedrøre en ansættelsesoplevelse, som du har haft inden for de seneste fem år.
 • Du må kun skrive om din egen ansættelsesoplevelse, dvs. du må ikke skrive en evaluering på vegne af familiemedlemmer, venner eller andre.
 • Du kan kun skrive én evaluering pr. virksomhed, men du kan altid slette din evaluering og oprette en ny, så den afspejler din seneste oplevelse hos virksomheden.

Hvad bør du skrive om?

Når du skriver en evaluering, skal den afspejle din egen, personlige ansættelsesoplevelse. Vi opfordrer dig til at koncentrere dig om relevante forhold i relation til din overordnede ansættelsesoplevelse. Konstruktiv kritik accepteres, mens nedladende vendinger og personlige angreb på navngivne personer vil blive rapporteret og eventuelt blive fjernet eller redigeret.

Hvornår redigerer eller fjerner vi din evaluering?

Vi redigerer eller fjerner din evaluering, hvis vi vurderer, at din evaluering overtræder vores betingelser eller gældende lovgivning. Både virksomheder og brugere kan rapportere evalueringer, som de mener overtræder vores betingelser eller gældende lovgivning. Rapporteres din evaluering, skjules den, mens vi gennemgår rapporteringen. Overtræder din evaluering betingelser eller lovgivning, redigeres eller fjernes evalueringen. Overtræder den ikke betingelser eller lovgivning, frigives evalueringen igen.

Vi gennemgår din evaluering, hvis den bliver rapporteret på baggrund af én af nedenstående grunde – og hvis vi er enige i, eller ikke umiddelbart kan afvise, rapporteringen som ubegrundet:

 • Hvis indholdet af din evaluering udelukkende er baseret på etiske, politiske og/eller værdibaserede holdninger i modsætning til en ansættelsesoplevelse.
 • Hvis din evaluering indeholder injurierende udtalelser eller er i strid med gældende lovgivning eller vores betingelser.
 • Hvis din evaluering indeholder voldelig eller grov sprogbrug, er kønsdiskriminerende eller racistisk.

Hvis din evaluering afslører personlige oplysninger om en enkeltperson, inklusiv personens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kreditkortoplysninger eller anden form for oplysninger, som kan blive brugt til at spore, identificere, kontakte eller personificere personen, fjerner vi personoplysningerne fra din evaluering. Indeholder din evaluering alene angreb på navngivne personer eller oplysninger om en enkeltperson, fjerner vi din evaluering.

Du accepterer ligeledes, at vi fjerner henvisninger til andre virksomheder og websites (inklusive links) fra evalueringen. Oplysningerne vil da blive erstattet af *** eller lignende. Herudover redigerer vi ikke din evaluering.

Som udgangspunkt fjerner vi ikke evalueringer fra vores Virksomhedsprofiler, men skulle din evaluering overtræde vores betingelser eller gældende lovgivning, forbeholder vi os retten til at fjerne evalueringen. Nedenfor er angivet en række eksempler på tilfælde, hvor vi fjerner din evaluering:

 • Din evaluering er ikke baseret på en faktisk ansættelsesoplevelse (jf. afsnit 5 og 6).
 • Din evaluering overtræder andre menneskers eller virksomheders rettigheder, inklusiv immaterielle rettigheder.
 • Din evaluering har karakter af markedsføring eller har markedsføring til hensigt.
 • Du er konkurrent til den virksomhed, du har evalueret.
 • Du har oprettet flere brugerprofiler for at evaluere den samme virksomhed flere gange.
 • Din evaluering er blevet identificeret og vurderet af vores interne kvalitetsafdeling som i strid med vores betingelser eller gældende lovgivning.
 • Vi har bedt dig om at sende uddybende oplysninger om din ansættelse hos den evaluerede virksomhed, og ingen eller utilstrækkelig information er blevet sendt til os inden for deadline (jf. afsnit 5).

For at undgå misforståelser præciserer vi, at vi ikke fjerner din evaluering, hvis:

 • Du eller virksomheden er uenige om handlingsforløbet. Det er umuligt at bevise, hvem der har ret, og i sådanne tilfælde foreslår vi, at virksomheden svarer på evalueringen, så andre brugere kan se deres version af forløbet.
 • Din evaluering og antallet af stjerner tilsyneladende ikke stemmer overens, fx hvis du kun har givet virksomheden en enkelt stjerne, men du har skrevet en meget positiv evaluering af virksomheden.
 • Virksomheden mener, at din evaluering er uretfærdig. Din eventuelle utilfredshed er udelukkende din subjektive oplevelse, og det er ikke vores opgave at afgøre, om din utilfredshed er passende eller ej. Sådanne problemstillinger bør løses mellem de involverede parter, dvs. mellem dig og virksomheden.
 • Den virksomhed, du har evalueret, bliver overtaget af nye ejere.

Hvornår beder vi dig dokumentere din ansættelse, og hvad skal du sende til os?

Hvis vi, andre brugere eller virksomheden selv har mistanke om, at du ikke har været ansat hos virksomheden, kan vi bede dig sende uddybende oplysninger om din ansættelse hos virksomheden inden for en given deadline. Det kan eksempelvis være oplysninger som perioden for din ansættelse samt navnet på din afdeling eller nærmeste leder.

Leveres oplysningerne ikke inden deadline, fjernes evalueringen.

Fabrikerede evalueringer

Formålet med Jobindex’ Evalueringer er, at du kan dele din ansættelsesoplevelse og dermed give et informativt og retvisende billede af din nuværende eller tidligere arbejdsplads. Tillid er afgørende for os, og derfor accepterer vi ikke fabrikerede evalueringer, dvs. evalueringer, der ikke er et udtryk for en faktisk ansættelsesoplevelse, fx fordi evalueringen er lavet af eller for virksomheden.

Vi betragter fabrikerede evalueringer som misligholdelse af vores betingelser. Evalueringer, som vi skønner er falske, fabrikerede eller lignende, bliver rapporteret og fjernet og kan føre til øjeblikkelig blokering af din adgang til at evaluere arbejdspladser.

Hvis du har mistanke om, at en evaluering er fabrikeret, opfordrer vi dig til at gøre os opmærksomme på det. Vi tager alle rapporteringer af formodede fabrikerede evalueringer meget alvorligt og undersøger dem. Da dette ikke er en nem opgave, beder vi dig fremsende så megen dokumentation som muligt for at underbygge din formodning om, at evalueringen er fabrikeret.

Hvornår blokerer vi din brugerprofil?

Vi kan blokere din adgang til at evaluere arbejdspladser, hvis du misbruger vores service, fx i tilfælde af massiv brug af rapporteringsfunktionen (jf. afsnit 9), udfærdigelse af fabrikerede evalueringer, spam med marketingmateriale eller overtrædelse af vores betingelser eller gældende lovgivning.

Hvad indebærer blokering af din adgang til at evaluere?

Blokering af din adgang til at evaluere arbejdspladser betyder, at vi enten blokerer din mulighed for at skrive og rapportere evalueringer for en enkelt virksomhed eller, ved massiv misligholdelse, blokerer din mulighed for at skrive og rapportere evalueringer for samtlige virksomheder. Du vil i begge tilfælde stadig kunne bruge de øvrige services på Jobindex.

Misbrug af rapporteringsfunktionen

Du, andre brugere og virksomheder har mulighed for at rapportere evalueringer, som du mener er i strid med vores betingelser eller gældende lovgivning. Du må ikke misbruge denne rapporteringsfunktion, og vi anser misbrug af denne som misligholdelse af vores betingelser. Et eksempel på misbrug er:

 • Ubegrundet eller ukorrekt rapportering af mange eller alle positive evalueringer af en virksomhed, som du fx har haft en dårlig ansættelsesoplevelse hos.

Spørgsmål eller behov for yderligere information

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores kvalitetsafdeling på evaluering@jobindex.dk eller tlf. 38 32 33 55.

Kontakt og klagevejledning

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, eller har du klager, er du velkommen til at kontakte os. Skriv til support@jobindex.dk eller kontakt os på telefon 3832 3355.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk.

Du kan se den tidligere version af disse betingelser her

Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.