Betingelser for brugere af Jobindex

På denne side kan du se betingelserne for brugen af Jobindex.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige er:

Jobindex A/S
Holger Danskes Vej 91
2000 Frederiksberg
Danmark
E-mail: info@jobindex.dk
CVR: 21367087

Indsamlingen af oplysninger på Jobindex sker inden for rammerne af den gældende lovgivning. Jobindex er anmeldt til Datatilsynet som en offentligt tilgængelig informationsdatabase og er således omfattet af bestemmelserne i lov om massemediers informationsdatabaser. Såfremt der via Jobindex foretages behandling af personoplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige, vil behandlingen ske i overensstemmelse med persondataloven.

I disse betingelser henviser "vi" til den dataansvarlige og databehandler(e).

Personlige oplysninger - Jobindex CV-database

Når du opretter og indtaster et CV i vores CV-database, så vil det blive registreret og opbevaret af den dataansvarlige og databehandleren.

Formålet med registreringen er naturligvis at virksomheder, der er interesseret i din arbejdskraft, vil kunne kontakte dig gennem Jobindex CV-database.

Personlige oplysninger, der potentielt kan identificere dig (e-mailadresse, navn, adresse, telefonnummer og foto) er som udgangspunkt ikke tilgængelige for virksomhederne.

Du skal derfor være opmærksom på at du ikke bør skrive oplysninger der kan identificere dig i andre felter end de dertil angivne.

Virksomhederne kan læse og søge i de relevante kvalifikationsmæssige oplysninger så de kan afgøre om du er interessant for dem. Hvis virksomheden ønsker at komme i kontakt med dig, så vil du få en meddelelse herom via Jobindex. Hvis du er interesseret så kan du selv vælge at indlede en dialog og derved frigive din identitet. Derefter er vi ikke ansvarlige for den pågældende virksomheds behandling af personlige forhold og andre forhold. Hvis du ikke er interesseret i henvendelsen kan du afslå kontakten og forblive anonym.

Du kan dog også vælge at lade dit CV blive vist på personlig form i vores CV-database. Da vil dine personlige data som navn, e-mail, telefon, eventuelt foto og en mere detaljeret beskrivelse af dine joberfaringer blive tilgængelig for alle firmaer, der søger efter medarbejdere i CV-databasen. Hvis du vælger at "Følge" en eller flere virksomheder på Jobindex, så vil disse virksomheder få adgang til de nævnte personlige data.

Jobindex registrerer hvilke arbejdsgivere og rekrutteringsfirmaer, der læser og kontakter hvilke CV'er, og alle mails der sendes gennem systemet registreres. CV-databasen indeholder endvidere en facilitet, hvor rekrutteringsfirmaer og vikarbureauer har mulighed for at skrive kommentarer og noter til CV'erne til egen intern brug. Jobindex' egen rekrutteringsafdeling fungerer også som et rekrutteringsfirma, og kan således også skrive kommentarer og noter til CV'erne.

Personlige oplysninger - Jobindex Online Ansøgninger

Hvis du ansøger en stilling via vores system til online ansøgninger, så gemmer vi dine personlige oplysninger (ansøgning og CV) i vores system så længe vi har et konkret, sagligt formål med dette. Det er kun Jobindex og den virksomhed der søger en medarbejder, der har adgang til dine oplysninger i forbindelse med din online ansøgning samt CV.

Vi opbevarer også dine personlige data ved udløb af en specifik ansøgningsprocedure, så du automatisk kan komme i betragtning ved fremtidige ledige stillinger.

Personfølsomme oplysninger

Du må ikke indtaste eller uploade følsomme personoplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger på Jobindex. Den slags oplysninger har vi nemlig ikke lov til at registrere og hvis vi bliver bekendt med at de findes, så vil vi fjerne dem.

SurveyXact

Vi anvender spørgeskemasystemet SurveyXact til vores analyser. Deltager du i en analyse deles din e-mailadresse med SurveyXact, dvs. den lagres i SurveyXact-systemet. E-mailadressen vil ikke blive brugt til andre formål og data behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataloven. Du kan læse mere om SurveyXacts persondatapolitik her.

Cookies

Indsigt i dine oplysninger

Du kan altid se og rette dine oplysninger ved at logge ind og vælge de relevante menupunkter. Hvis du har brug for hjælp kan du kontakte Jobindex via support@jobindex.dk eller ved at skrive til databehandleren.

Vi forbeholder os retten til at ændre i dine indtastede oplysninger i tilfælde af vi bliver opmærksomme på at dit CV indeholder ukorrekte eller ulovlige oplysninger. Dette vil dog ikke forekomme normalt og vi vil meddele dig sådanne ændringer.

Sletning af dine oplysninger

Du kan til enhver tid slette dine oplysninger ved at logge ind og vælge den relevante funktion eller ved at henvende dig skriftligt til databehandleren. Hvis du ønsker at vi sletter alle de registrerede oplysninger, så skal du slette hele din brugerprofil og ikke kun CV'et.

Vi sletter automatisk dine oplysninger efter 5 år regnet fra den dato, hvor du sidst har opdateret dem.

Ansvarsfraskrivelse

Vi forbeholder os ret til at fjerne dine oplysninger i tilfælde af misbrug eller brug til uvedkommende og/eller kriminelle formål.

Vi kan ikke gøres ansvarlig for tab, som du måtte lide, fordi vi ændrer eller nedlægger vores service eller at vores service er utilgængelig.

Vi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer som findes på siden - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Vi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer som findes på Jobindex.

Vi opfordrer dig til at tjekke disse betingelser jævnligt, da det kan være nødvendigt at ændre dem. Dette kan eksempelvis ske i forbindelse med ændringer i vores service eller ændringer i lovgivningen.

Klagevejledning

Ønsker du at klage over indhold på Jobindex kan du skrive til vores support: support@jobindex.dk

Annonce:
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.