Jobindex - Corporate Social Responsibility

Alle vinder ved mere jobglæde


I Jobindex mener vi at jobglæde er vigtigt – både for den enkelte ansatte og virksomheden som helhed. I starten af 2018 lancerede vi evalueringer af arbejdspladser, som er med til at øge synligheden om forholdene på de danske arbejdspladser. De fleste bruger rigtig meget tid på jobbet. Mange af os bruger mere tid sammen med vores kollegaer end sammen med vores familie, så det er vigtigt, at man finder et job, man er glad for. Men vi stopper ikke der. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvordan en virksomhed og du som leder eller kollega behandler hinanden. Derfor sætter vi fokus på de emner, som vi ved har stor indvirkning på jobglæden på de danske arbejdspladser: favorisering, ensomhed, grænseoverskridende adfærd og onboarding. Vi tror på, at jo mere åbent vi kan tale om disse ting, jo bedre vil det blive for alle parter. Også selv om det måske kan gøre ondt at se sandheden i øjnene i første omgang.

Vores ønske er dog ikke at hænge nogen virksomheder ud – vi tror på, at vi kommer længst med denne bevægelse ved at have fokus på de positive eksempler. Og ved at fremhæve de positive eksempler bliver det nemmere for virksomheder med høj jobglæde, at kunne tiltrække dygtige medarbejdere. En virksomhed er ikke ret meget andet end sine medarbejdere, og de virksomheder, der kan tiltrække de bedste medarbejdere, vinder over de andre. Derfor er øget jobglæde relevant for alle. Og ved at give gode råd til hvordan man som kollega eller leder selv kan være med til at øge jobglæden.

Masser af hjælp til de ledige


Udover at styrke jobglæden, så ønsker vi også at styrke de jobsøgende. Mange oplever at stå i en sårbar og utryg situation, når de oplever en ledighedsperiode. Vi vil gerne hjælpe ledige videre på en god måde og i det omfang vi kan. Derfor har vi et jobvejleder projekt, hvor Jobindex formidler kontakt mellem frivillige, der gerne vil være jobvejledere og jobsøgende, der ønsker sparring til jobsøgningsprocessen.

Derudover er Jobindex sponsor for jobsøgningsnetværket PowerJobsøgerne. Udover at vi sponsorerer foreningens daglige arbejde, har vi sponseret en række meget populære ”Fest For Fyrede” arrangementer, som afholdes i samarbejde med PowerJobsøgerne og en række andre jobsøgningsnetværk. Til disse arrangementer deltager op til ca. 1500 jobsøgende til et gratis arrangement, hvor man kan høre foredrag, få karriererådgivning hos en række rekrutteringsfirmaer og danne netværk med andre jobsøgende. I 2014 fik Jobindex sammen med jobsøgningsnetværkene Frederiksbergs Kommunes Beskæftigelsespris for arbejdet med Fest For Fyrede. Konceptet har bredt sig til hele landet, så der nu er blevet holdt Fest For Fyrede i Aalborg, Aarhus, Odense, Sorø og Fredericia. Under Coronakrisen har disse arrangementer dog været sat på hold, og vi har i stedet deltaget i og støttet forskellige virtuelle arrangementer for jobsøgende.

Øvrige messer


Jobindex støtter og reklamerer også for andre messer og aktiviteter, der hjælper folk med at finde nyt job. Jobindex er således mediesponsor for en række studie/karrieremesser rettet mod de nyuddannede, herunder Karrieredagene og DSE-messen samt for Træfpunkt HR, der er årets store messe for HR-folk.

Et jobmarked for alle


En anden ting, der altid har stået os i Jobindex nært, er at jobmarkedet skal være for alle. Derfor har Jobindex i over 10 år samarbejdet med Foreningen Nydansker om en række forskellige projekter til at fremme integrationen på arbejdsmarkedet, og der er heldigvis sket store fremskridt på dette område de sidste 10-15 år. I 2013 vandt Jobindex integrationsprisen ’Årets Arbejdsplads’ på grund af projektet eksportjob.dk, der forbinder højtuddannede nydanskere med eksportvirksomheder.

I 2020 blev Jobindex en del af projektet ”En by af talenter”, som er et projekt som Foreningen Nydansker driver for Københavns Kommune, og som skal modvirke ubevidst diskrimination mod talenter med anden etnisk baggrund. Strategien bag begge projekter er at ændre virksomheders opfattelse, så de ser nydanskere og flygtninge som ressourcestærke medarbejdere, der med deres specialviden om sprog og kultur kan bidrage til virksomheders eksport.

For mere end 10 år siden startede Jobindex et projekt, som handler om at få flere kvinder i ledelse. Dette projekt hed oprindeligt Topkvinder, men i 2016 relancerede vi det som et StepStone projekt under navnet "Kvinder i Ledelse". StepStone er et nichesite for ledere, og derfor passer det endnu bedre i det regi.

Jobindex har også sponseret forskellige it-camps for kvindelige gymnasieelever, der har til formål at få flere kvinder til at søge ind på datalogi og andre naturvidenskabelige studier, således at flere kvinder gør karriere indenfor de tekniske fag, hvor der er er gode karrieremuligheder og stor mangel på arbejdskraft.

StepStone har ligeledes arbejdet med mangfoldighed og har lanceret sitet Forskelle.dk, som handler om alle former for mangfoldighed, og som vi i 2014 gjorde til et fælles Jobindex og StepStone projekt.

Fremtidig sikring af IT-kompetencer


Jobindex støtter sammen med datterselskaberne Computerworld it-jobbank og Computerworld forskellige projekter for at fremme IT-undervisningen i Danmark. Der er stor mangel på IT-specialister blandt vores kunder, men det er ikke bare IT-specialister, der skal lære at programmere. Flere og flere job vil blive overtaget af computere, og det vil føre til ledighed i fremtiden, hvis eleverne ikke lærer computernes sprog. For man kan efterhånden ikke en gang få et job ved et samlebånd, hvis man ikke kan programmere en maskine til flere millioner kr. Jobindex og Computerworld er derfor medsponsorer af Coding Class, der lærer folkeskoleelever at programmere. Coding Class er et initiativ fra IT-Brancheforeningen, der har undervist 100 folkeskoleklasser med det formål at vise, hvordan man kan indføre programmering som et fag i folkeskolen. Jobindex er også sponsor for Georg Mohr matematikkonkurrencen hvor 10.000 gymnasielever deltager. Derudover afholder vi i samarbejde med Netcompany DM i programmering en gang om året.

Et gennemsigtigt jobmarked


Siden 1996 har vi arbejdet for at nedbringe virksomhedernes omkostninger til jobannoncering, for at skabe en større gennemsigtighed på jobmarkedet og med at hjælpe de jobsøgende med at finde deres drømmejob. Tidligere kunne man højst finde nogle få hundrede jobannoncer i avisen, men i dag kan man finde 25-30.000 job samlet på Jobindex. Det skjulte jobmarked er blevet synligt, og det betyder, at virksomheder og jobsøgere i dag finder frem til hinanden hurtigere, nemmere og billigere. Jobindex koncernens forskellige websites har over 1 mio. brugere hver måned, og ifølge en undersøgelse fra Megafon har 11% af arbejdsstyrken eller over 300.000 personer fundet deres nuværende job gennem Jobindex, sammenlignet med 2% gennem LinkedIn og 1% gennem jobcenteret. De fleste af disse havde sandsynligvis også fundet et job uden Jobindex, men det er vores vurdering, at internettet har betydet, at jobsøgende i gennemsnit finder et job ca. 14 dage hurtigere end tidligere, hvilket har reduceret ledigheden med ca. 10.000 personer og sparet staten for ca. 1 milliard kr. om året. Virksomhederne har også sparet ca. 1 milliard kr. om året, fordi jobannoncering er blevet billigere. Og det nye forskningsprojekt Jobmatch, som vi driver sammen med Københavns Universitet og Aalborg Universitet i København, har som ambition at virksomhederne skal tjene yderligere 1 milliard kr. om året ved at vi bliver bedre til at finde de helt rigtige kandidater med virksomhederne.

En god arbejdsplads


Jobindex lægger vægt på også selv at være en god arbejdsplads. Jobindex ligger højt i evalueringerne fra medarbejderne, og mange medarbejdere bliver 10-15 år i virksomheden. Jobindex har politikker for bl.a. forskelsbehandling, fagforeningsfrihed, sexchikane, gaver til kunder og behandling af personoplysninger.

Klima og miljø


Jobindex arbejder på at nedbringe CO2-udslippet ved at få virksomhederne til at anvende jobannoncer på internettet frem for trykte jobannoncer. En jobannonce, der bliver trykt i 100.000 eksemplarer i en landsdækkende avis, udleder over 100 kg CO2, mens en jobannonce på internettet udleder under 1 kg CO2. En jobannonce på internettet reducerer således CO2-udslippet med 99%, udover at virksomheden sparer 20-50.000 kr.

Jobindex har således allerede været med til at reducere CO2-udledningen fra jobannoncer med ca. 70% i forhold til niveauet i 1990 ved at flytte jobannoncerne fra de landsdækkende aviser til internettet. Men der er stadig mange trykte jobannoncer i de regionale aviser, og vores klimamålsætning går ud på at reducere CO2-udledningen fra jobannoncer med yderligere 70% inden 2030 ved også at flytte jobannoncerne fra de regionale aviser til internettet, bl.a. ved at medvirke til at etablere regionale jobsites for Fyn og Sydjylland. Jobindex arbejder også på at nedbringe virksomhedens egen CO2 udledning.

Jobindex køber således grøn strøm fra vind, arbejder på at nedbringe elforbruget fra vores it-udstyr og har anskaffet en firmacykel og en Tesla, der står til rådighed for medarbejdere, der skal på kundebesøg. Efter almindelig arbejdstid og i weekenden står Teslaen til rådighed for månedens medarbejder, hvilket er med til at øge jobglæden.

Danmarks Indsamlingen


Jobindex-koncernen støtter Danmarks Indsamlingen og har gjort det i mere end 10 år. De seneste år har vi støttet med 1 kr. for hver betalt jobannonce, der er blevet opsat i året forinden. I 2021 blev det til 87.527 kroner. Indsamlingen i 2021 går til børn i fattige lande, der er ramt af Coronakrisen, og det samlede indsamlede beløb blev på over 120 mio. kr.

Selskabsskattebetaling


Med en selskabsskattebetaling for hele koncernen på over 20 mio. kr. om året hører Jobindex koncernen blandt de ca. 300 danske koncerner, der betaler mest i selskabsskat, selvom Jobindex langt fra er en af de 300 største virksomheder i Danmark.

Kønsmæssig sammensætning i ledelsen


Det er et ønske hos Jobindex at have en nogenlunde lige fordeling af mænd og kvinder i ledelsen og bestyrelsen. Vi ønsker at alle medarbejdere uanset køn oplever, at de har samme muligheder for karriere- og lederstillinger, og at have en åben og fordomsfri kultur, hvor den enkelte medarbejder kan udnytte sine kompetencer bedst muligt uanset køn. Jobindex ansætter ledere og direktører under den præmis at ansætte/udnævne den bedst egnede uanset køn. Jobindex har en målsætning om at kvinder skal udgøre minimum 1/4 af bestyrelsen, 1/3 af direktionen og 1/2 af ledergruppen. Ved udgangen af 2020 var den kønsmæssige fordeling:

  • Bestyrelsen: 75 % mænd og 25 % kvinder
  • Direktionen: 62 % mænd og 38 % kvinder
  • Ledergruppen: 42 % mænd og 58 % kvinder

Kvinder udgør således 1/4 af bestyrelsen, 3/8 af direktionen og over halvdelen af ledergruppen, og Jobindex opfylder således målsætningen.

Andre politikker og målsætninger mv.


Koncernen har indført politikker for bl.a. antikorruption, bestikkelse og seksuelle krænkelser, blandt andet af hensyn til vores udenlandske kunder, der i stigende omfang efterspørger sådanne politiker. Koncernen har bl.a. en politik om at gaver til kunder maksimalt må koste 500 kr. inkl. moms, mens offentlige kunder ikke må modtage nogen gaver. Koncernen har ikke haft nogen væsentlige sager på nogen af disse områder.

For yderligere oplysninger henvises til firmaets investorside på adressen www.jobindex.dk/investor.