Jobindex står sammen med datterselskaberne StepStone og Computerworld it-jobbank for over 60% af det danske online jobannonce marked. Koncernen omfatter også Computerworld, Danmarks førende nyhedsmedie for it-nyheder, samt Jobbsafari i Norge. I alt når koncernens websites ud til over 1 mio. brugere hver måned. Koncernen har over 200 medarbejdere og omsatte for 257 mio. kr. i 2019 med et driftsoverskud på 84 mio. kr. Jobindex blev stiftet i 1996 som et af de første danske internetselskaber og blev i 2007 børsnoteret på vækstbørsen First North.

Jobindex Investornyt er en nyhedsservice for personer, der ønsker at følge med i udviklingen af Jobindex A/S, evt. med henblik på at investere i firmaet.

På denne side kan du se en oversigt over alle de nyheder, der er blevet udsendt gennem Jobindex Investornyt i 2010.

26.12.10 Virksomheder sparer på gaver og godgørenhed - Medarbejdere vil gerne bidrage selv
Offentliggjort 13:53:03
 Op til jul smækkede mange virksomheder tegnebogen i eller skar ned på bidrag til velgørende formål. Til gengæld er mange medarbejdere klar til at yde et personligt bidrag – over 300 personer har meldt sig til Jobvejleder-projektet, hvor frivillige hjælper jobsøgende med CV, ansøgninger og netværkskontakter.

”Alle mærker krisen”, siger Kaare Danielsen fra Jobindex, der er initiativtager til projektet: ”Men samtidig med at mange virksomheder har haft sparekniven fremme og skåret i bidrag til hjælpeorganisationer, velgørenhed, firmajulegaver og fryns, er danskerne altså gavmilde med at dele ud af deres tid og viden”, fortæller han.

Projektet med frivillige jobvejledere blev startet i begyndelsen af oktober, og siden er tilmeldingerne strømmet ind. Lige før jul kunne Kaare Danielsen konstatere, at hele 325 har meldt sig. Læs mere i den vedlagte pressemeddelelse.

Læs om hjælp til de jobsøgende
Læs om at blive frivillig jobvejleder

 
23.12.10 Jobindex' markedsandel stiger til 36%
Offentliggjort 11:19:02
 Foreningen af Danske Interaktive Medier har netop offentliggjort markedsstatistikken for 3. kvartal 2010. Den samlede internet jobannonceomsætningen for alle jobdatabaserne blev på 50 mio. kr., en stigning på 38% i forhold til 36 mio. kr. i 3. kvartal 2009, på trods af at det samlede antal jobannoncer på internet kun er steget med i 8% perioden. Jobdatabaserne har altså øget indtjeningen pr. jobannonce væsentligt.

Jobindex' fakturerede jobannoncer for 18 mio. kr. i 3. kvartal 2010, og det betyder at Jobindex' markedsandel er steget til 36% sammenlignet med 35% i 1. halvår 2010 og 32% i 2009 og 2008. Stigningen i markedsandelen skyldes bl.a. at private funktionærstillinger, hvorfra Jobindex henter det meste af sin omsætning, er steget pænt i 2010, mens det offentlige jobannoncemarked er gået tilbage.

Med denne positive nyhed vil vi gerne ønske alle vores investorer, kunder og brugere en rigtig glædelig jul! 2010 har været et rigtigt godt år for Jobindex, og vi håber på at kunne fortsætte fremgangen i 2011.

Læs pressemeddelelsen fra FDIM
 
09.12.10 Endnu et tilbagefald på jobmarkedet
Offentliggjort 14:30:03
 Dansk Jobindex har været stort set konstant siden midten af 2009 – udviklingen i november i år brød ikke med denne tendens. Det ændrer dog ikke ved, at tallet for november viste en svækkelse på arbejdsmarkedet i forhold til, hvad vi ellers har set de seneste måneder. Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet faldt således fra 14.100 i oktober til 13.600 i november. Det er det laveste niveau siden august i år, men man kan dog ikke tale om et brud på den tendens, vi har set længe, nemlig et lavt antal nye jobannoncer i niveauet 13.000-14.000 om måneden. Faldet i antallet af nye jobannoncer kan meget vel hænge sammen med den fyringsrunde, som Vestas har været igennem her i efteråret, og tallene for de kommende måneder vil derfor give en mere sikker pejling på, om der er tale om en mere blivende tendens.
 
08.11.10 3. kvartal 2010: Jobindex opjusterer - efterspørgsel på specialister og ledere styrer udviklingen
Offentliggjort 07:13:03
 Danmarks største jobdatabase mærker nu opsvinget på sine vigtigste markeder, og som konsekvens opjusteres forventningerne til 2010 til et overskud før skat på 25 mio. kr. - mod tidligere forventet 20 mio. kr. Forventningerne til omsætning er uændret på 80 mio. kr.

Stigende behov for ledere og specialister
Antallet af jobannoncer i Danmark er uændret på ca. 13-14.000 nye jobannoncer pr. måned. Men særligt inden for specialist- og lederstillinger stiger efterspørgslen kraftigt - netop på områder hvor Jobindex står stærkt. Således var der 45% flere annoncer efter ledere i 3. kvartal 2010 end året før, mens fremgangen var på 86% og 73% inden for hhv. IT samt ingeniør og teknik. Fremgangen modsvares af en tilbagegang inden for bl.a. offentlige stillinger.

40% flere annoncer end sidste år styrker Jobindex’ position
Dette underbygger Jobindex' position. Således havde Jobindex ikke mindre end 40% flere betalte annoncer i 3. kvartal 2010 end samme periode året før. Det betyder, at Jobindex vinder markedsandele og alt i alt oplever en pæn fremgang - også i forhold til konkurrenterne.

Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 3. kvartal 2010 vedlagt.
 
13.10.10 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke
Offentliggjort 17:28:03
 Dansk Jobindex har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor Dansk Jobindex steg til 13.700 nye jobannoncer lagt på nettet på én måned. I august var det tilsvarende tal 13.400 nye jobannoncer. Selvom der således var en lille fremgang fra august til september, så kan man på ingen møde tale om et brud på den tendens, vi har set gennem det seneste år – nemlig at antallet af nye jobannoncer lagt på nettet er rimeligt konstant på et niveau omkring 13.000-14.000 nye jobannoncer lagt på nettet hver måned. Det nuværende niveau for antallet af nye jobannoncer lagt på nettet er således ikke væsentligt højere end det niveau, vi så hen over sommeren sidste år, hvor antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede helt ned på 13.100 nye jobannoncer om måneden.

Der er således ingen tvivl om, at antallet af nye jobannoncer fortsat befinder sig på et meget lavt niveau. Til sammenligning blev der i slutningen af 2007 lagt over 32.000 nye annoncer på nettet hver måned. Det antal blev på halvandet år mere end halveret – så det i sommeren sidste år, som omtalt, nåede ned på 13.100 nye annoncer. Faldet var endda mere dramatisk, end tallene umiddelbart viser - i perioden siden 2004 har der været en strukturel vækst i brugen af nettet som jobformidler. Det burde tilsige et højere niveau for antallet af jobannoncer lagt på nettet i denne lavkonjunktur end i den seneste.

Det kraftige fald i antallet af nye jobannoncer frem mod sommeren sidste år skal naturligvis ses i sammenhæng med den økonomiske krise. Siden sommeren sidste år har der dog været vækst i dansk økonomi, men endnu har vi ikke set en stabil fremgang i antallet af jobannoncer. Vi har i samme periode set ledigheden udvikle sig rimeligt stabilt, og meget tyder således på, at arbejdsmarkedet er inde i en mere rolig fase – nogen reel vending kan man ikke tale om.

Det er interessant at følge, at der, når man ser på udviklingen i antallet af jobannoncer lagt på nettet, er tydelig fremgang at spore inden for, hvad man kunne kalde private funktionærjob. Det er eksempelvis inden for IT, kontor, økonomi, ledelse og salg. Til gengæld falder antallet af jobannoncer i den offentlige sektor.
 
11.10.10 Jobindex lancerer gratis jobvejledere
Offentliggjort 10:22:03
 Vi har i øjeblikket rigtig mange brugere, der har mistet deres job, og som måske for første gang i deres liv selv skal til at søge et job. Vi har derfor fået den idé, at vi måske kan få vores brugere til at hjælpe hinanden. Derfor har vi lanceret et jobvejleder projekt, hvor folk, der har erfaring med at ansætte folk, og som har tid og lyst, kan bruge deres viden til at hjælpe og vejlede andre.

Jobvejlederne er ment som et supplement til de professionelle rådgivere, ikke som en erstatning. Jobvejlederne arbejder frivilligt og vil gerne hjælpe andre, men de er ikke uddannede rådgivere. De har til gengæld prøvet at sidde på den anden side af skrivebordet og ansætte folk, så de ved hvad der skal til for at overbevise arbejdsgiverne, og de kan derfor måske give en anden type vejledning, end de professionelle kan. Desuden har de måske et netværk indenfor branchen, og kender måske oven i købet kender et firma, der snart skal til at ansætte nye medarbejdere. De jobsøgende vælger selv deres jobvejleder, så man kan vælge en jobvejleder, der passer til en.

Interessen for projektet har været overvældende. Der er allerede 280 personer, der har meldt sig som frivillige jobvejledere, og da hver jobvejleder kan vejlede éen kandidat om ugen betyder det, at over 1000 jobsøgende om måneden kan få gratis hjælp og vejledning.
 
04.10.10 Jobindex får flere brugere
Offentliggjort 11:30:03
 Jobindex havde i august måned 370.244 brugere, der besøgte Jobindex.dk 2.222.626 gange og kiggede på 16.673.995 sider. Det er de højeste tal siden foråret 2009. Til sammenligning havde Jobzonen 176.421 brugere, Ofir 135.354 brugere og StepStone 130.315 brugere, og målt på besøg og sidevisninger har Jobindex mere trafik end alle de andre jobdatabaser tilsammen. Tallene bliver udarbejdet af Foreningen af Danske Interaktive Medier, der er brancheforeningen for alle websites og jobsites i Danmark.
Se trafiktallene fra FDIM
 
21.09.10 Jobindex' markedsandel stiger til 35%
Offentliggjort 13:41:08
 Foreningen af Danske Interaktive Medier har netop offentliggjort markedsstatistikken for 1. halvår 2010. Den samlede internet jobannonceomsætningen for alle jobdatabaserne blev på 103 mio. kr., en stigning på 6% i forhold til 97 mio. kr. i 1. halvår 2009, på trods af at det samlede antal jobannoncer på internet er faldet med i 3% perioden. Jobdatabaserne har med andre ord som helhed øget indtjeningen pr. ansættelse med ca. 9%.

Jobindex' fakturerede jobannonceomsætning steg med 17% til 36 mio. kr. i 1. halvår 2010, og det betyder at Jobindex' markedsandel er steget fra 32% til 35%. Stigningen i markedsandel skyldes bl.a. at det private jobannoncemarked, hvorfra Jobindex henter det meste af sin omsætning, er steget i 1. halvår 2010, mens det offentlige jobannoncemarked er gået tilbage.

De nye markedstal passer fint med de forventninger, som vi meldte ud i sidste kvartalsregnskab, hvor vi forventede et internet jobannoncemarked på ca. 200 mio. kr. og en markedsandel på 35-40% for hele 2010.

Læs pressemeddelelsen fra FDIM
 
06.09.10 Arbejdsmarkedet fortsat i krise
Offentliggjort 10:43:03
 Dansk Jobindex har været svagt stigende gennem de seneste måneder – men tallet for august viser et ganske kraftigt tilbagefald. Dansk Jobindex faldt således fra 14.800 nye annoncer i juli til 13.400 nye jobannoncer lagt på nettet i august. Det er et niveau, som ikke er ret meget højere end det niveau, vi så hen over sommeren sidste år, hvor antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede helt ned på 13.100 nye jobannoncer om måneden.
 
24.08.10 Reduktion i antallet af aktier i Jobindex A/S
Offentliggjort 10:12:03
 Kapitalnedsættelsen, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 23. april 2010, bliver gennemført med virkning den 26. august. Aktiekapitalen bliver nedsat med 100.000 aktier til 900.000 aktier. Med den seneste børskurs på kr. 216 er børsværdien af selskabet dermed 194,4 mio. kr.
 
09.08.10 2. kvartal 2010: Jobindex overhaler Berlingske
Offentliggjort 07:55:03
 Spirende fremgang på jobmarkedet giver markante resultater til Jobindex, der står stærkt på de mest efterspurgte stillingsområder. Jobindex overhaler også med en omsætning på 43 mio. kr. i første halvår for første gang Berlingske Medias trykte jobannoncer.

Jobdatabase- og rekrutteringsvirksomheden Jobindex A/S fejrer sin 3 års fødselsdag som børsnoteret virksomhed ved at offentliggøre et halvårsresultat med en solid indtjening på 15 mio. kr. før skat, baseret på Jobindex’ stærke position indenfor de mest efterspurgte stillingsområder: Ledere, sælgere og specialister.

Største online-jobmarked slår største avis-konkurrent
Jobindex’ direktør, Kaare Danielsen, er især glad for, at Danmarks største online jobmarked med en halvårsomsætning på 43 mio. kr. nu er større end det største jobmarked på print:

”Af Mecom-gruppens halvårsmeddelelse forleden fremgik det, at Berlingske Media omsatte for 40 mio. kr. på trykte jobannoncer i første halvår. Det er første gang den største ’online’ spiller overhaler den største ’offline’ spiller på jobannoncemarkedet”, siger Kaare Danielsen.

Solid og langsigtet vækst i sigte
Med fortsat vækst i rekrutteringen til den private sektor ser Jobindex markedet vokse, og virksomheden, der har 62 medarbejdere, har derfor opjusteret sine forventninger for hele 2010 til en omsætning på 80 mio. kr og et resultat før skat på 20 mio. kr.

Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 2. kvartal 2010 vedlagt.
 
04.08.10 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet
Offentliggjort 10:21:05
 Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på, da den økonomiske og finansielle krise kulminerede i 2009. Der er således gennem den seneste måned blevet lagt 14.600 nye jobannoncer på nettet. Da Dansk Jobindex var lavest hen over sommeren sidste år, blev der kun lagt cirka 13.000 nye jobannoncer på nettet.

Der er ingen tvivl om, at antallet af nye jobannoncer i et lidt længere perspektiv fortsat befinder sig på et meget lavt niveau. Til sammenligning blev der i slutningen af 2007 lagt over 32.000 nye annoncer på nettet hver måned, det antal blev på halvandet år mere end halveret – så det i sommeren sidste år nåede ned på godt 13.000 nye annoncer. Faldet var endda mere dramatisk, end tallene umiddelbart viser – i perioden siden 2004 har der været en strukturel vækst i brugen af nettet som jobformidler. Det burde tilsige et højere niveau for antallet af jobannoncer lagt på nettet i denne lavkonjunktur end i den seneste. Så der er ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet har været i krise – men krisen ser trods alt ud til at lette en smule.

Det kraftige fald i antallet af nye jobannoncer frem mod sommeren sidste år skal naturligvis ses i sammenhæng med den økonomiske krise. Siden sommeren sidste år har der dog været vækst i dansk økonomi, og væksten har ført til en svag stigning i antallet af jobannoncer. Vi har også i samme periode set ledigheden udvikle sig væsentligt mere stabilt.
 
12.07.10 Svar fra Inger Støjberg til Anders Samuelsen i jobcrawler sagen
Offentliggjort 07:57:03
 Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har nu svaret Anders Samuelsen i sagen om Arbejdsmarkedsstyrelsens jobcrawler. Anders Samuelsen har stillet spørgsmål om hvordan Beskæftigelsesministeren forholder sig til, at Arbejdsmarkedsstyrelsens jobportal Jobnet vil udøve konkurrenceforvirrende politik over for de private jobdatabaser.

Beskæftigelsesministeren svarer, at Arbejdsmarkedsstyrelsen vil udvikle en jobcrawler for at følge med tiden og den teknologiske udvikling, og fordi flere af de private jobbanker har en jobcrawler. Beskæftigelsesministeren skriver således bl.a.:

For at skabe mest mulig værdi skal Jobnet som øvrige brugervendte portaler følge med tiden og den teknologiske udvikling. Med det igangsatte udbud ønskes således at raffinere tidligere tiders annonceudklip og i stedet crawle stillingsannoncer og vise link til disse på Jobnet - sådan som flere andre jobbanker nu gør. Dermed kan Jobnet omkostningseffektivt bidrage til at skabe den gennemsigtighed på arbejdsmarkedet, der er målet, så Jobnet af brugerne opleves som en sammenhængende, effektiv og helstøbt jobportal.

Det var Jobindex, der for 14 år siden opfandt jobcrawler konceptet og udviklede verdens første jobcrawler, og Jobindex har siden brugt et to-cifret millionbeløb på at forfine teknologien. Arbejdsmarkedsstyrelsen bekæmpede oprindeligt konceptet ved i de første år at udvikle tekniske forhindringer, der forhindrede Jobindex i at linke til Arbejdsformidlingens jobannoncer.

”Vi forstår ikke at Arbejdsmarkedsstyrelsen vil bruge skattekroner på at udvikle en service, som allerede bliver klaret glimrende af private virksomheder. Det ville være til større gavn for de ledige, hvis Arbejdsmarkedsstyrelsen valgte at samarbejde med private jobdatabaser i stedet for at forsøge at konkurrere med dem”, udtaler Kaare Danielsen, direktør for Jobindex A/S.

 
02.06.10 Indgåelse af market maker aftale for Jobindex A/S aktier
Offentliggjort 07:25:02
 Jobindex A/S har indgået aftale med Spar Nord Bank A/S om at fungere som market maker for selskabets aktier på First North. Aftalen erstatter den tidligere aftale med Fiona Bank.

Formålet med aftalen er at sikre, at der løbende stilles bud- og udbudspriser i selskabets aktier, og dermed øge likviditeten og handlen med selskabets aktier.

Ifølge aftalen skal Spar Nord Bank under normale markedsforhold sikre, at der stilles købs- og salgspriser i selskabets aktier for minimum 100 stk. aktier, dog maximalt 30.000 kr. i kursværdi, med et spread på maksimalt 4%.

Aftalen træder i kraft fra og med den 2. juni 2010.
 
01.06.10 Arbejdsmarkedsstyrelsen vil udvikle ny service i konkurrere med private jobdatabaser
Offentliggjort 07:07:03
 Arbejdsmarkedsstyrelsen har netop lanceret et udbud, som potentielt i værste fald kan undergrave forretningsgrundlaget for private jobdatabaser, herunder Danmarks største jobdatabase Jobindex. Ifølge udbudsmaterialet, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har offentliggjort, ønsker styrelsen at indgå aftale med en leverandør, der kan crawle hjemmesider for jobannoncer, som derefter skal vises gratis på Jobnet.dk.

Jobindex har i 14 år levet af at udbyde en identisk jobsøgemaskine som en reklamefinansieret service, dvs. uden at det har kostet samfundet, skatteyderne eller virksomhederne noget. Det er naturligvis alvorligt når en privat virksomheder lever af en bestemt tjenesteydelse, og staten så pludselig vil udbyde den samme tjenesteydelse gratis. Arbejdsmarkedsstyrelsens jobsøgemaskine risikerer at få en negativ indflydelse på antallet af brugere og annoncer på Jobindex, og i værste fald undergrave forretningsgrundlaget for Jobindex A/S og andre private jobdatabaser.

Kan ødelægge velfungerende marked
”Det har kostet et to-cifret millionbeløb at udvikle jobsøgemaskinen bag Jobindex. Vi forstår ikke at Arbejdsmarkedsstyrelsen vil bruge skattekroner på at udvikle en service, som allerede bliver klaret glimrende af private virksomheder. De private jobdatabaser har i mange år været med til at sikre, at Danmark har et af de mest velfungerende jobannoncemarkeder i verden. Det ville være til større gavn for de ledige, hvis Arbejdsmarkedsstyrelsen valgte at samarbejde med private jobdatabaser i stedet for at forsøge at konkurrere med dem”, udtaler Kaare Danielsen, direktør for Jobindex A/S

Yderligere oplysninger om udbuddet kan findes på siden:
www.ams.dk/udbud/jobannoncer
 
25.05.10 Aktietilbagekøb og kapitalnedsættelse i Jobindex A/S
Offentliggjort 09:08:02
 Aktietilbagekøbet som blev vedtaget på generalforsamlingen den 23. april 2010, er nu gennemført. Jobindex A/S har i perioden 3.-25. maj købt i alt 100.000 stk. aktier til en kurs på 220 kr. pr. aktie.

Udover Danielsen.com ApS er det primært en række tidligere medarbejdere, der har solgt aktier, mens alle nuværende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer samt de fleste øvrige aktionærer har beholdt deres aktier. Eksklusive egne aktier ejer Danielsen.com ApS nu 93,16 % af aktierne.

Kapitalnedsættelsen og de nye vedtægter for Jobindex A/S er blevet registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kapitalnedsættelsen ved annullering af 100.000 stk. egne aktier vil officielt blive foretaget om 3 måneder efter reglerne i selskabslovens § 188.

Den nye fordeling af aktier for direktion, bestyrelse og rådgivere pr. 25. maj 2010 fremgår af den vedlagte tabel, mens vedtægterne for Jobindex A/S er offentliggjort på www.jobindex.dk/investor, hvor man også kan finde en lang række andre interessante informationer om Jobindex A/S.
 
03.05.10 1. kvartal 2010: Stigende omsætning i Jobindex
Offentliggjort 08:24:03
 Jobindex nåede i 1. kvartal 2010 en nettoomsætning på 19 mio. kr., en stigning på 20% i forhold til 16 mio. kr. i 1. kvartal 2009, og en sæsonkorrigeret stigning på ca. 15% i forhold til 4. kvartal 2009. Overskuddet før skat blev på 3,7 mio. kr. mod 0,8 mio. kr. i 1. kvartal 2009.

”Der er tale om en lille stigning, men den er der. Der er en fremgang i jobmarkedet for ledere og specialister hvor Jobindex står rigtigt stærkt, og det kommer Jobindex til gode. Der er tilbagegang i det offentlige jobmarked, men det rammer ikke Jobindex så hårdt, da Jobindex kun har en lille del af sin omsætningen fra den offentlige sektor”, siger Kaare Danielsen, direktør for Jobindex.

Den økonomiske krise har været med til at flytte jobannoncerne væk fra aviserne. Mens Jobindex mistede ca. 50% af indtægterne i 2008 og 2009, så faldt Berlingske Medias jobannonceindtægter med hele 75%. Samtidig kommer der flere og flere brugere på internettet mens aviserne får færre og færre læsere. Spørgsmålet er om jobannoncerne vender tilbage til aviserne nu hvor jobmarkedet er ved at vende, eller om annoncørerne i stedet vil følge de jobsøgende over på internettet.

I forbindelse med offentliggørelse af kvartalsrapporten indleder Jobindex i dag et aktietilbagekøbsprogram. Formålet med tilbagekøbsprogrammet er at give penge tilbage til aktionærerne og give aktionærerne i Jobindex mulighed for at sælge deres aktier. Som led i aktietilbagekøbsprogrammet tilbagekøber Jobindex 100.000 stk. aktier, som vil blive brugt til at nedbringe aktiekapitalen i Jobindex.

Vedlagt:
Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 for Jobindex A/S
 
28.04.10 Vending på det private arbejdsmarked
Offentliggjort 09:58:03
 Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på, da den økonomiske og finansielle krise kulminerede i 2009. Der er således gennem de seneste måneder blevet lagt lidt mere end 14.000 nye jobannoncer på nettet hver måned. Da Dansk Jobindex var lavest hen over sommeren sidste år, blev der kun lagt cirka 13.000 nye jobannoncer på nettet.

Der er ingen tvivl om, at antallet af nye jobannoncer i et lidt længere perspektiv fortsat befinder sig på et meget lavt niveau. Til sammenligning blev der i slutningen af 2007 lagt over 32.000 nye annoncer lagt på nettet hver måned, det antal blev på halvandet år mere end halveret – så det i sommeren sidste år nåede ned på godt 13.000 nye annoncer. Faldet var endda mere dramatisk, end tallene umiddelbart viste – i perioden siden 2004 har der været en strukturel vækst i brugen af nettet som jobformidler. Det burde tilsige et højere niveau for antallet af jobannoncer lagt på nettet i denne lavkonjunktur end i den seneste. Så der er ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet har været i krise – men krisen ser trods alt ud til at lette en smule. Det fortsat lave antal nye jobannoncer betyder desværre også, at de, som i disse måneder mister deres job som følge af den økonomiske krise, får svært ved at finde et nyt job. Det sætter krav til de lediges fleksibilitet.

Det kraftige fald i antallet af nye jobannoncer frem mod sommeren sidste år skal naturligvis ses i sammenhæng med den økonomiske krise. Siden sommeren sidste år har der dog været svag vækst i dansk økonomi, og den svage vækst har ført til en svag stigning i antallet af jobannoncer lagt på nettet.
 
23.04.10 Referat af ordinær generalforsamling og finanskalender for Jobindex A/S
Offentliggjort 13:21:03
 Den ordinære generalforsamling i Jobindex A/S blev afholdt den 23. april 2010 på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. Bestyrelse og revisor blev genvalgt, og alle bestyrelsens forslag blev vedtaget. Referatet af generalforsamlingen er vedlagt.

Jobindex forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser for 2010 på følgende tidspunkter:

  • Regnskab for 1. kvartal:   3. maj 2010 kl. 9
  • Regnskab for 2. kvartal:   9. august 2010 kl. 9
  • Regnskab for 3. kvartal:   8. november 2010 kl. 9
  • Regnskab for 4. kvartal:   7. februar 2011 kl. 9
  • Årsregnskabet for 2010: 14. marts 2011 kl. 9
 
19.04.10 Virksomheder ansætter igen
Offentliggjort 09:05:03
 Der bliver nu igen skabt nye job i de private virksomheder. Antallet af jobannoncer på internettet er begyndt at stige indenfor visse jobkategorier.

"For første gang vi kan se en fremgang i jobannoncer i dele af det private erhvervsliv. Det tyder på, at stemningen i visse dele af erhvervslivet er ved at blive mere positiv, og at virksomhederne begynder at ansætte igen," siger Kaare Danielsen, direktør for Jobindex.

Det samlede antal jobannoncer er stort set uændret siden marts 2009, men det dækker over markante ændringer i sammensætningen. Antallet af jobannoncer for sælgere er således steget med 29% i forhold til 1. kvartal sidste år, og lederstillinger er gået 10% frem, mens jobannoncer for IT-folk er steget med 13%. Til gengæld er der fortsat tilbagegang indenfor industri og håndværk og indenfor det offentlige, navnlig indenfor social og sundhed, hvor antallet af jobannoncer er faldet med 25%. Det totale antal jobannoncer på internettet er dog stadig under det halve af hvad det var på toppen for to år siden i 1. kvartal 2008.

Læs nyheden fra Børsen Online
 
13.04.10 Netannoncering for over tre milliarder kroner i 2009
Offentliggjort 19:10:03
 Foreningen af Danske Interaktive Medier har netop offentliggjort markedsstatistikken for 2009. Den samlede internet jobannonceomsætningen for alle jobdatabaserne blev på 174 millioner kr. i 2009, et fald på 50% i forhold til 2008.

Jobindex fakturerede jobannoncer i Danmark for i alt ca. 55 millioner kr. i 2009, og Jobindex' markedsandel kan derfor beregnes til 32% i 2009, dvs. samme niveau som i 2008, på trods af at de private virksomheders jobannoncer, hvorfra Jobindex har det meste af sin omsætning, er faldet mere end markedet generelt.

Det samlede internet annoncemarked endte på over 3 milliarder kr. i 2008 fordelt nogenlunde ligeligt mellem bannerannoncer, søgeord og markedspladser, og internettet nærmer sig dermed TV målt på annonceomsætning.

Læs pressemeddelelsen fra FDIM
 
12.04.10 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jobindex A/S
Offentliggjort 17:29:03
 Der afholdes ordinær generalforsamling i Jobindex A/S fredag den 23. april 2010 kl. 8:30, på selskabets adresse, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Generalforsamlingen afholdes i selskabets kantine, og i forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret en let morgenmad.

Bestyrelsen foreslår bl.a., at selskabet fra sine aktionærer - som led i en nedsættelse af aktiekapitalen efter selskabslovens § 188, jf. punkt 7.3 - køber i alt nominelt kr. 100.000 egne aktier til kurs 220. Nedsættelsen af aktiekapitalen vil blive gennemført ved annullation af nominelt kr. 100.000 aktier.

Dagsorden for generalforsamlingen fremgår af den vedlagte indkaldelse. Skriftlig invitation er sendt pr. post til alle navnenoterede aktionærer i selskabet.

Venlig hilsen

Kaare Danielsen
Adm. Direktør
 
15.03.10 Jobindex Årsrapport 2009
Offentliggjort 07:58:02
 Jobannonce markedet faldt kraftigt tilbage i 2009. Det totale danske internet jobannoncemarked voksede fra ca. 163 millioner kr. i 2003 til ca. 348 millioner kr. i 2008, men blev halveret til ca. 170 mio. kr. i 2009 ifølge markedsstatistikken fra Foreningen af Danske Interaktive Medier.

Jobindex A/S klarede sig godt igennem udfordringerne i 2009. Allerede i januar 2009 blev der gennemført en tilpasning af organisationen, hvor antallet af medarbejdere blev reduceret med ca. 20%. Jobindex valgte at beholde et højt omkostningsniveau og et større antal medarbejdere end nødvendigt for at være klar, når antallet af jobannoncer igen begyndte at stige. Stigningen lod vente på sig, og Jobindex måtte derfor i efteråret nedjustere forventningerne til 2009.

Nettoomsætningen i 2009 blev på 59 mio. kr. svarende til et fald på 45% i forhold til 2008. Overskuddet før skat blev på 4 mio. kr. svarende til et fald på 87% i forhold til 2008. Disse tal afviger væsentligt fra de tal, der er meddelt i kvartalsrapporterne i løbet af året. Indtægterne i kvartalsrapporterne var periodiseret i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet i prospektet, hvor klippekort og aftaler bliver indtægtsført over en 12 måneders periode. Alle klippekort udløber efter 12 måneder ifølge vores generelle handelsbetingelser, men i 2008 og 2009 har kunderne ikke kunnet nå at bruge alle de jobannoncer de har købt, og Jobindex har derfor i de fleste tilfælde valgt at forlænge klippekortene. Forårsaget af kundernes ændrede adfærd har selskabet måtte erkende, at den tidligere metode for opgørelse af periodiserede indtægter har været fejlbehæftet, og selskabet har i regnskabsåret 2008 og 2009 tilpasset opgørelse af periodiserede indtægter i overensstemmelse hermed. Det blev gjort uden samtidig at ændre principperne for indtægtsførsel af klippekort over en 12 måneders periode. Dermed blev der hensat for lidt for forudbetalte annoncer i regnskabet for 2008 og de efterfølgende kvartalsregnskaber.

Som den største spiller på markedet forventer Jobindex at blive mindre ramt af nedgangen end konkurrenterne. Hvis virksomhederne skal spare må det forventes, at de først og fremmest dropper de dyre avisannoncer og de mindre jobdatabaser og koncentrerer annoncebudgettet om den største jobdatabase. Jobindex har endvidere brugt de gode år på at opbygge en stor likviditetsreserve. Vi forventer, at krisen vil være med til én gang for alle at flytte jobannoncemarkedet fra aviserne til internettet, og at krisen derfor på langt sigt vil være med til at styrke Jobindex. Berlingske Tidende oplevede således et fald i jobannonceindtægterne på 70% fra 1. halvår 2008 til 1. halvår 2009, og vi forventer at denne udvikling fra avisannoncering til internetannoncering vil fortsætte.

Jobindex har fortsat en stor likvid beholdning, og bestyrelsen forventer derfor på årets generalforsamling at fremsætte forslag om et aktietilbagekøbsprogram.

Vedlagt: Årsrapport 2009 for Jobindex A/S
 
08.02.10 4. kvartal 2009: Ingen fremgang på jobmarkedet - men Jobindex indfrier forventningerne
Offentliggjort 08:11:02
 Jobindex nåede i 2009 en nettoomsætning på 69 mio. kr. (mod 118 mio. kr. i 2008) og et overskud før skat på 15 mio. kr. (mod 44 mio. kr. i 2008). Jobindex indfrier dermed de nedjusterede forventninger, som blev meldt ud i oktober 2009, da den ventede bedring af jobmarkedet i andet halvår af 2009 udeblev. ”Under de nuværende omstændigheder er det et pænt resultat, som vi er fuldt tilfredse med” siger Kaare Danielsen, direktør for Jobindex.

Jobindex forventer stadig en forbedring af jobmarkedet, men må konstatere at den ventede bedring stadig ikke er indtruffet. Antallet af jobannoncer på internettet ligger stabilt på omkring 15.000 nye annoncer hver måned, som det har gjort siden marts 2009. På den baggrund forventer Jobindex for 2010 en omsætning på 60 mio. kr. og et overskud før skat på 10 mio. kr.

Antallet af brugere er til gengæld steget pænt i 2009. Jobindex har nu flere brugere og brugerbesøg hver eneste uge, end de tre nærmeste konkurrenter har tilsammen. Målt på sidevisninger og tidsforbrug er Jobindex' tal dobbelt så store som tallene hos de tre nærmeste konkurrenter lagt sammen. Jobindex har således væsentligt forbedret sin markedsposition blandt brugerne i 2009.

Vedlagt:
Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 for Jobindex A/S
 
02.02.10 Jobindex lancerer jobsite for teknikere og ingeniører
Offentliggjort 16:04:03
 Jobindex har lanceret Tech-Jobindex, der er en ny jobsite for teknikere og ingeniører. Tech-Jobindex følger op på successen med IT-Jobindex, der blev lanceret sidste år, og både Tech-Jobindex og IT-Jobindex bliver
markedsført i en TV-kampagne i uge 7-8. Vi forventer, at Tech-Jobindex vil få op imod dobbelt så mange brugere som Ingeniørens Jobfinder, og dermed blive Danmarks største jobsite for teknikere og ingeniører.
Gå til Tech-Jobindex.dk
 
15.01.10 Jobindex nomineret til Entrepreneur of the Year i kategorien Growth DK
Offentliggjort 14:46:03
 Jobindex var blandt de 3 nominerede virksomheder til prisen som Entrepreneur of the Year i kategorien Growth DK, dvs. virksomheder der fokuserer på det danske marked. Vinder af kategorien blev GlobalConnect, der arbejder med optiske fibernetværk. Konkurrencen afholdes af revisionsfirmaet Ernst & Young. I forbindelse med finalen i Bella Centeret blev der udarbejdet en 2 minutters præsentationsvideo af Jobindex, der nu kan ses på internettet.
Se videopræsentationen af Jobindex
 

Nyheder fra: 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

Annonce: