Jobindex står sammen med datterselskaberne StepStone og Computerworld it-jobbank for over 60% af det danske online jobannonce marked. Koncernen omfatter også Computerworld, Danmarks førende nyhedsmedie for it-nyheder, samt Jobbsafari i Norge. I alt når koncernens websites ud til over 1 mio. brugere hver måned. Koncernen har over 200 medarbejdere og omsatte for 257 mio. kr. i 2019 med et driftsoverskud på 84 mio. kr. Jobindex blev stiftet i 1996 som et af de første danske internetselskaber og blev i 2007 børsnoteret på vækstbørsen First North.

Jobindex Investornyt er en nyhedsservice for personer, der ønsker at følge med i udviklingen af Jobindex A/S, evt. med henblik på at investere i firmaet.

På denne side kan du se en oversigt over alle de nyheder, der er blevet udsendt gennem Jobindex Investornyt i 2017.

14.12.17 Ny salgsdirektør for Jobindex A/S
Offentliggjort 09:10:26
 Troels Engstrøm Nielsen starter den 2. januar som ny salgsdirektør for A/S. Troels Engstrøm Nielsen kommer fra en stilling som annoncedirektør hos Politiken A/S, og har tidligere været administrerende direktør hos Dansk Udgivernetværk A/S. Troels Engstrøm Nielsen får det overordnede ansvar for de 4 salgsafdelinger og Business Support afdelingen med i alt 50 medarbejdere. Vi ønsker Thomas Engstrøm Nielsen velkommen til Jobindex.
 
07.12.17 Dansk Jobindex december 2017
Offentliggjort 17:27:29
 

Fortsat høj fart på jobmarkedet

Antallet af nye jobannoncer er steget over det seneste år – og i oktober blev det højeste niveau siden finanskrisen nået. Vi har nu fået tal frem til og med november. I november blev der lagt 22.500 nye jobannoncer på nettet. Det var 800 færre end i oktober, men det er på niveau med månederne før. Et så højt niveau for antallet af nye jobannoncer lagt på nettet på en måned signalerer stor efterspørgsel efter nye medarbejdere – og der er dermed i udgangspunktet grund til at forvente yderligere fremgang i beskæftigelsen. Den store efterspørgsel efter nye medarbejdere øger dog over risikoen for flaskehalse på arbejdsmarkedet. Fremgangen på jobmarkedet har været bredt baseret – alle tre sektorer Dansk Jobindex kan opdeles har oplevet vækst. Kigger vi specifikt på udviklingen i november, så er faldet i antallet af nye jobannoncer dog også bredt baseret. Trods faldet i antallet af jobannoncer i november, så er niveauet i alle tre undersektorer fortsat betydeligt højere end samme tid sidste år.

Der er opsving i dansk økonomi, trods et overraskende kraftigt fald i BNP i tredje kvartal, så er det generelt fortsat vurderingen, at dansk økonomi er i god gænge rent konjunkturelt. Væksten tegner i år til at blive i omegnen af 2%, og der er grund til at forvente fortsat stigende beskæftigelse. Optimismen i de økonomiske prognoser underbygges af Dansk Jobindex, som følger udviklingen på arbejdsmarkedet helt frem til november i år. Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet er højt sammenlignet med, hvad vi ellers har haft set de seneste år.
 
20.11.17 3. kvartal 2017: For første gang siden krisen: 10.000 nye jobannoncer efter funktionærer til den pri
Offentliggjort 07:28:17
 

3. kvartal 2017: For første gang siden krisen: 10.000 nye jobannoncer efter funktionærer til den private sektor


  • Ikke siden 2008 har der været slået så mange nye job op på internettet, viser tal fra Jobindex
  • Væksten gælder også timelønnede og offentligt ansatte, der slår ’efter-krise-rekorden’
  • Jobindex-koncernen fastholder forventningerne til 2017 i sin kvartalsmeddelelse
Jobindex-koncernen fortsætter sin faste kurs i 3. kvartal med en nettoomsætning på 68 mio. kr. og et flot overskud på 22 mio. kr. før skat – ikke mindst baseret på fortsat pæn vækst i antallet af job, der slås op på internettet:

”23.500 nye jobannoncer blev der alt i alt lagt på nettet i oktober på Jobindex og de andre jobportaler,” siger Kaare Danielsen, direktør for Jobindex: – ”Det er rigtigt mange, og vi skal tilbage til september 2008 for at finde et tilsvarende antal nye annoncer,” fortæller han om jobtallene fra Dansk Jobindex, der netop er udgivet i samarbejde med Dansk Erhverv. De viser, at ikke kun funktionærer i den private sektor, men også timelønnede og offentligt ansatte, i oktober sætter nye rekorder for antal nye jobannoncer på internettet efter finanskrisen.

Fortsat stigende beskæftigelse

”Der er grund til at forvente fortsat stigende beskæftigelse,” siger Kaare Danielsen, og det smitter af på Jobindex: – ”Når virksomhederne får sværere ved at skaffe kvalificerede medarbejdere, er de villige til at investere mere i rekruttering af de helt de rigtige kandidater,” slutter han.

Jobindex fastholder forventninger

For Jobindex betyder det, at koncernen forventer at væksten fra de første 3 kvartaler vil fortsætte. Jobindex forventer derfor fortsat en omsætning på 300 mio. kr. og et resultat før renter og skat på 90 mio. kr. i 2017.

Vedlagt: Kvartalsrapport for 3. kvartal 2017 for Jobindex A/S
 
13.11.17 Dansk Jobindex november 2017
Offentliggjort 06:50:58
 

Nye rekorder på jobmarkedet


Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet stiger fortsat, og nåede i oktober i år det højeste niveau på denne side af finanskrisen. Der blev lagt 23.500 nye jobannoncer på nettet i oktober. Det var en fremgang på 900 jobannoncer sammenlignet med september, og vi skal tilbage til september 2008 for at finde et tilsvarende højt antal nye jobannoncer. Fremgangen på jobmarkedet er bredt baseret – alle tre sektorer som Dansk Jobindex kan opdeles i sætter ikke-krise rekord. Antallet af nye jobannoncer rettet mod funktionærer i den private sektor nåede i oktober for første gang siden krisen milepælen 10.000 nye jobannoncer på en måned. Det høje antal jobannoncer er en klar indikation på fortsat vækst i beskæftigelsen – men stigende efterspørgsel efter nye medarbejdere øger samtidig risikoen for flaskehalse på arbejdsmarkedet.
 
11.10.17 Dansk Jobindex oktober 2017
Offentliggjort 08:49:41
 

Farten på jobmarkedet er fortsat høj


Efter at der i en længere periode blev lagt et stort set uændret antal nye jobannoncer på nettet hver måned, så var der hen over sommeren en tydelig tendens til, at tempoet på jobmarkedet steg. Det høje niveau blev fastholdt i september, som bød på 22.500 nye jobannoncer, stort set samme niveau som måneden før. 22.500 nye jobannoncer på en måned er mange. Selvom de seneste tal for lønmodtagerbeskæftigelsen overraskende viste et lille fald i beskæftigelsen i juli, er der således ikke noget, som tyder på, at der er tale om en ny tendens. Det høje antal jobannoncer er en klar indikation på fortsat beskæftigelsesvækst - men stigende efterspørgsel efter nye medarbejdere øger samtidig risikoen for flaskehalse på arbejdsmarkedet.
 
10.09.17 Dansk Jobindex september 2017
Offentliggjort 14:22:59
 

Farten på jobmarkedet stiger yderligere


Efter at der i en længere periode har været et stort set uændret antal nye jobannoncer lagt på nettet hver måned, så har vi de seneste måneder set en tydelig tendens til, at tempoet på jobmarkedet er steget. I august blev der således lagt 22.600 nye jobannoncer på nettet, det højeste antal siden finanskrisen. Ellers har antallet af nye jobannoncer længe ligget stabilt på et niveau omkring 20.000 nye jobannoncer pr. måned. Det stigende antal jobannoncer er en indikation på fortsat beskæftigelsesvækst – men stigende efterspørgsel efter nye medarbejdere øger samtidig risikoen for flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Der er opsving i dansk økonomi – det er både Nationalbanken, regeringen og de økonomiske vismænd enige om. Væksten tegner i år til at blive over 2%, og der er grund til at forvente stigende beskæftigelse. Optimismen i de økonomiske prognoser underbygges af Dansk Jobindex, som følger udviklingen på arbejdsmarkedet helt frem til august i år. Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet er nemlig stigende og har nu nået det højeste niveau siden finanskrisen slog dansk økonomi ud af kurs i 2008/09.
 
29.08.17 2. kvartal 2017: Jobindex øger resultat og opjusterer forventningerne
Offentliggjort 07:20:53
 

2. kvartal 2017: Jobindex øger resultat og opjusterer forventningerne

  • Jobindex omsatte for 156 mio. kr. i første halvdel af 2017
  • Driftsoverskuddet steg til 47 mio. kr. for hele koncernen
  • Jobindex opjusterer helårsforventningerne til 90 mio. kr.
Jobindex-koncernen kom rigtigt godt gennem første halvår af 2017 med en samlet omsætning på 156 mio. kr. – en stigning på 9% i forhold til året før. Resultatet stiger med hele 15% til 47 mio. kr. før renter og skat. Størstedelen af æren for det tilfalder annonceprodukterne til jobmarkedet, som er Jobindex’ kerneforretning.

Virksomhederne har sværere ved at rekruttere
’Virksomhederne har fået lidt sværere ved at rekruttere medarbejdere. Annonceprodukterne vokser lidt hurtigere end forventet’, siger direktør Kaare Danielsen. ’Der annonceres mere og mere målrettet, og virksomhederne er meget opmærksomme på, at de skal ramme rigtigt i første omgang’, siger han. ’Vi kan se, at virksomhederne gør sig umage for at vise, hvem de er, og hvad de står for, så de får de rigtige medarbejdere’.

Jobindex opjusterer forventningerne
Med udgangspunkt i halvårs­regnskabet og forventninger til 2. halvår opjusterer Jobindex forventningerne til resultatet for hele 2017 til niveauet 90 mio. kr. før renter og skat mod tidligere forventet niveauet 80 mio. kr. Jobindex forventer fortsat en omsætning i niveauet 300 mio. kr. for hele 2017.

Vedlagt: Kvartalsrapport for 2. kvartal 2017 for Jobindex A/S
 
31.07.17 Salgsdirektør Atemad El-Berjiji og it-direktør Anders Nielsen stopper i Jobindex A/S
Offentliggjort 14:25:06
 Efter henholdsvis 14 år og 18 år i Jobindex A/S har salgsdirektør Atemad El-Berjiji og it-direktør Anders Nielsen valgt at søge nye udfordringer udenfor Jobindex koncernen. Atemad El-Berjiji startede som account manager i Jobindex A/S i 2003 og var således en af de tidligste medarbejdere. Atemad El-Berjiji har været salgsdirektør siden 2011. Anders Nielsen blev ansat som studentermedhjælper i Jobindex A/S i 1999 og har været it-direktør siden 2011. Atemad El-Berjiji fratræder ultimo september, mens Anders Nielsen fratræder ultimo august måned.
 
15.06.17 Jobindex uddeler medarbejderaktier for 5,4 mio. kr.
Offentliggjort 19:12:05
 Jobindex A/S har i dag uddelt 3500 gratis medarbejderaktier til 182 medarbejdere i Jobindex koncernen inklusive direktionen som meddelt på generalforsamlingen. Aktierne har en værdi på 1550 kr. pr. aktie svarende til en samlet værdi på 5.425.000 kr. Aktierne er ikke båndlagte og kan således handles med det samme.
 
07.06.17 Dansk Jobindex juni 2017
Offentliggjort 12:08:05
 

Farten på jobmarkedet stiger


Efter at der i en længere periode har været et stort set uændret antal nye jobannoncer lagt på nettet hver måned, så har vi de seneste to måneder en tydelig tendens til, at tempoet på jobmarkedet er steget. I maj blev der således lagt 21.800 nye jobannoncer på nettet, det højeste antal siden finanskrisen. Ellers har antallet af nye jobannoncer længe ligget stabilt på et niveau omkring 19.500-20.500 nye jobannoncer pr. måned. Det stigende antal jobannoncer er en indikation på fortsat beskæftigelsesvækst – men stigende efterspørgsel efter nye medarbejder øger samtidig risikoen for flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Der er opsving i dansk økonomi – det er både nationalbanken, regeringen og de økonomiske vismænd enige om. Væksten tegner i år til at blive i størrelsesordenen 1,75-2%, og der er grund til at forvente stigende beskæftigelse. Optimismen i de økonomiske prognoser underbygges af Dansk Jobindex, som følger udviklingen på arbejdsmarkedet helt frem til maj i år. Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet er nemlig stigende og har nu nået det højeste niveau siden overophedningen og finanskrisen slog dansk økonomi ud af kurs i 2008/09.
 
04.06.17 Jobindex og hovedaktionæren køber Jobindex aktier for 6,2 mio. kr.
Offentliggjort 15:07:04
 Jobindex A/S har den 2. juni 2017 købt 3500 stk. aktier i Jobindex A/S til en kurs på 1550 kr., i alt 5.425.000 kr., med henblik på at uddele aktierne som medarbejderaktier som meddelt på generalforsamlingen. Hovedaktionæren i Jobindex A/S, Danielsen.com Aps, har ved samme lejlighed købt 500 stk. aktier i Jobindex A/S til en kurs på 1550 kr., i alt 775.000 kr. Aktierne er købt af en medarbejder i Jobindex A/S, der var en af de første medarbejdere i selskabet.
 
19.05.17 Referat af ordinær generalforsamling for Jobindex A/S
Offentliggjort 12:54:05
 Den ordinære generalforsamling i Jobindex A/S blev afholdt den 19. maj 2019 på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. Alle bestyrelsens forslag blev vedtaget. Ole Timm, Charlotte Theisen fra Coloplast og direktør Kaare Danielsen blev genvalgt til bestyrelsen, mens advokat Michael Vilhelm Nielsen fra Plesner blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Revionsselskabet Beierholm blev genvalgt som revisor. Referatet af generalforsamlingen er vedlagt. Investorpræsentationen vil senere kunne ses på adressen: Jobindex.dk/generalforsamling

Direktør Kaare Danielsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. I tilknytning hertil oplystes det, at bestyrelsens har til hensigt i juni 2017 at uddele medarbejderaktier til hovedparten af medarbejderne i koncernen efter de netop indførte skatteregler. Der vil i alt være tale om ca. 3500 stk. aktier. Aktierne fordeles efter anciennitets- og kvalifikations kriterier fastsat af bestyrelsen. Med den gældende kurs vil der være tale om en udgift på ca. 5 mio. kr. De pågældende aktier nyudstedes ikke, men erhverves fra markedet. Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen.

Regnskabet for 2016 udviser et overskud efter skat på 61,3 mio. kr. Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at selskabet udbetaler udbytte på 65 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 58,5 mio. kr. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer både regnskabet og forslaget om udbyttebetaling. Udbyttet vil blive udbetalt den 24. maj, og fra på mandag den 22. maj vil aktien blive handlet uden udbytte.
 
15.05.17 1. kvartal 2017: Jobindex starter 2017 med rekord
Offentliggjort 07:34:04
 

1. kvartal 2017: Jobindex starter 2017 med rekord


  • Med 78 mio. kr. i omsætning har Jobindex-koncernen haft sit bedste kvartal til dato
  • Rekrutteringsløsningerne imponerer med vækst på 27% i forhold til året før
  • Indtjeningen er fortsat høj, og forventningerne til 2017 fastholdes
Jobindex-koncernen indleder 2017 med en omsætning på 78 mio. kr. i første kvartal mod 67 mio. i 2016. Perioden gav et overskud på 27 mio. kr. før renter og skat, og direktør Kaare Danielsen betegner den fortsatte vækst som meget tilfredsstillende.

Han glæder sig især over, at rekruttering er den hurtigst voksende del af Jobindex med en omsætning på 9 mio. kr. i 2017 mod 7 mio. kr. året før.

"Rekruttering er ikke bare et strategisk område for os", siger Kaare Danielsen: "Det er også det område, hvor vi har de største muligheder for at levere mere til vores kunder i form af nye produkter, flere muligheder og større effektivitet i deres rekruttering af kvalificerede medarbejdere."

Jobindex’ ordinære generalforsamling afholdes på fredag den 19. maj, og bliver for første gang streamet på internettet. Jobindex fastholder forventningerne om en nettoomsætning omkring 300 mio. kr. og et driftsoverskud i niveauet 80 mio. kr. før renter og skat.

Vedlagt: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 for Jobindex A/S
 
25.04.17 Dansk Jobindex april 2017
Offentliggjort 07:39:04
 

Fortsat mange jobannoncer


Nøgletallene for det danske arbejdsmarked har gennem de seneste måneder været en smule mere blandede. Antallet af fyringsvarsler har været højt, og ledigheden er steget. I februar faldt antallet af nye jobannoncer, men tallene for marts indikerer, at der alene var tale om en enlig svale. Antallet af jobannoncer steg således fra februar til marts. Set over et lidt længere tidsperspektiv, så har antallet af jobannoncer været stort set uændret i næsten to år. Dansk jobindeks indikerer således, at den fremgang vi har set på arbejdsmarkedet de seneste år fortsætter i år. Der blev lagt 20.300 nye jobannoncer på nettet i marts – en stigning fra 19.900 nye annoncer i februar.

Kigger man på den overordnede økonomiske vækst, så har nøgletal fra ind- og udland været i bedring over de seneste måneder efter et lidt svagt efterår 2016. Meget tyder på, at verdensøkonomien er i et synkront opsving. Opsvinget er ikke nødvendigvis stærkt i Europa, hvor væksten i år ventes at blive i nærheden af 1,75%, men der er trods alt tale om klar fremgang. Tallene for Dansk Jobindex viser, at der også herhjemme er grund til en vis økonomisk optimisme. Med 20.300 nye jobannoncer lagt på nettet i marts, så er der i hvert fald grund til at forvente yderligere fremgang i beskæftigelsen.
 
24.04.17 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jobindex A/S
Offentliggjort 07:54:05
 Der afholdes ordinær generalforsamling i Jobindex A/S fredag den 19. maj 2017 kl. 8:30, på selskabets adresse, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. Generalforsamlingen afholdes i selskabets kantine, og i forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret en let morgenmad.

Bestyrelsen foreslår bl.a., at selskabet udbetaler udbytte på 65 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 58,5 mio. kr. Som bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen genvalg af formand Ole Timm, Charlotte Theisen fra Coloplast og direktør Kaare Danielsen, samt nyvalg af advokat Michael Vilhelm Nielsen fra Plesner.

Dagsorden for generalforsamlingen fremgår af den vedlagte indkaldelse. Skriftlig invitation er sendt pr. post til alle navnenoterede aktionærer. Tilmelding til generalforsamlingen sker til e-mail adressen: generalforsamling@jobindex.dk

Generalforsamlingen vil blive streamet på adressen: Jobindex.dk/generalforsamling
 
20.03.17 Jobindex Årsrapport for 2016
Offentliggjort 07:45:05
 

Jobindex Årsrapport for 2016


Jobindex koncernen havde i 2016 en samlet nettoomsætning på 280 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat på 78 mio. kr., hvilket må betegnes som yderst tilfredsstillende. Selve Jobindex A/S havde alene en nettoomsætning på 216 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat på 67 mio. kr. it-jobbank gav et driftsoverskud på 7,0 mio. kr., mens StepStone gav et driftsoverskud på 1,6 mio. kr. og Computerworld gav et pænt driftsoverskud på 1,5 mio. kr. før renter og skat.

Aktierne i selskabet blev handlet på First North første gang den 29. juni 2007 til en kurs på 550 kr. pr. aktie svarende til en samlet børsværdi på 605 mio. kr. I løbet af krisen faldt aktien kraftigt tilbage, men siden er aktien steget kraftigt. Det seneste år er aktien dog faldet tilbage. Aktien er senest handlet til kurs 1380 kr. pr. aktie svarende til en børsværdi på 1242 mio. kr.

Jobindex betaler negative renter af bankindeståender, og obligationsbeholdningen giver tæt på 0% i rente. For at undgå at betale negative renter af kontantbeholdningen vil bestyrelsen på generalforsamlingen foreslå, at der udbetales 65 kr. i udbytte pr. aktie eller i alt 58,5 mio. kr. svarende til næsten hele årets overskud efter skat og et udbytte på 4,71% af aktiekursen.

Vedlagt: Jobindex Årsrapport for 2016
 
13.03.17 Dødsfald i bestyrelsen i Jobindex A/S
Offentliggjort 07:26:05
 Jobindex A/S har med stor beklagelse modtaget meddelelsen om, at bestyrelsesmedlem Jens Zilstorff er død efter kortere tids sygdom. Jens Zilstorff har været advokat for firmaet og medlem af bestyrelsen siden 1999 og har haft stor betydning for selskabets udvikling. Bestyrelsen fortsætter jævnfør vedtægterne med 3 medlemmer, Ole Timm, Charlotte Theisen og Kaare Danielsen.
 
08.03.17 Marketingdirektør Berit Egholm sælger 35 aktier i Jobindex A/S
Offentliggjort 21:52:04
 Marketingdirektør Berit Egholm har den 8. marts 2017 solgt 35 stk. aktier i Jobindex A/S til en kurs på 1330 kr., i alt 46.550 kr. Aktierne er en del af 3100 båndlagte medarbejderaktier, der blev uddelt til medarbejderne i 2009 og frigivet den 1. januar 2017.
 
23.02.17 Jobindex køber Joblicate videoscreening
Offentliggjort 09:54:05
 

Jobindex køber Joblicate videoscreening


Danmarks største jobportal Jobindex køber softwareproduktet Joblicate, som er et produkt til videoscreening af jobansøgere.

Efter knap to år på markedet er det lykkedes den aarhusianske softwarevirksomhed Joblicate A/S at få nogle af de største danske detailhandelsvirksomheder som kunder.

Joblicate tilbyder videoscreening - et fremsynet rekrutteringsværktøj, hvor arbejdsgivere kan stille deres jobansøgere nogle spørgsmål, som ansøgerne besvarer via video i det lukkede system. Virksomhederne får et førstehåndsindstryk af ansøgerne og kan vurdere dem internt, mens ansøgerne får mulighed for at præsentere sig selv, også selvom de er dårlige til at skrive en ansøgning.

”Videointerviews er i hastig vækst på jobmarkedet, og Joblicate har et af de førende produkter på markedet. Derfor er vi glade for at kunne overtage produktet og glæder os til at videreføre succesen og indarbejde funktionaliteten i Jobindex,” siger Kaare Danielsen, direktør for Jobindex.

Parterne ønsker ikke at komme ind på prisen for Joblicate, men opkøbet glæder Jonas Dørken, som er Partner i Joblicate A/S.

”Vi er rigtig stolte af at have skabt så banebrydende et produkt, at vi allerede er blevet opkøbt. Jeg er samtidig rigtig glad for, at det netop er Jobindex, der kører Joblicate videre, da de kan sikre vores nuværende og fremtidige kunder den helt rigtige rekrutteringsløsning,” siger Jonas Dørken.

Købet forventes ikke at påvirke 2017-regnskabet for Jobindex væsentligt. Joblicate findes på adressen: Joblicate.com
 
20.02.17 4. kvartal 2016: Jobindex - Sværere at finde medarbejdere
Offentliggjort 07:29:04
 

4. kvartal 2016: Jobindex - Sværere at finde medarbejdere


Danmarks største jobdatabase oplever rolig vækst i et stabilt jobmarked, der tyder på at 2017 kommer til at ligne 2016 med hensyn til antallet af ledige job. Tendensen er dog, at det bliver sværere for virksomhederne at finde de rigtige medarbejdere.

Jobindex omsatte for 280 mio. kr i 2016, 10% vækst i forhold til året før – og koncernens skandinaviske satsning begynder at træde i karakter.

Jobmarkedet i Danmark er uændret ved indgangen til 2017 – det viser kvartalsmeddelelsen for Jobindex for 4. kvartal 2016, der netop er udsendt:

"Væksten i antallet af jobannoncer har de senere år været på 5% årligt. Den gik næsten i stå i 2016, og vi forventer ikke, at det ændrer sig markant i 2017", siger Kaare Danielsen, direktør for Jobindex: "Antallet af nye jobannoncer, der bliver oprettet, er dog højt, og det indikerer fortsat stigende beskæftigelse", siger han.

Svært at finde de rigtige medarbejdere
Flere mindre og mellemstore virksomheder er begyndt at annoncere mere aktivt, og det ser Kaare Danielsen som en bekræftelse på, at det er blevet sværere at finde medarbejdere: "For virksomhederne er det blevet endnu vigtigere at finde de rigtige medarbejdere", siger Kaare Danielsen: "Derfor anstrenger de sig simpelt hen mere, når de skal rekruttere."

Vækst i rekruttering – og svensk satsning bider sig fast
Det afspejles også i væksten af Jobindex’ rekrutteringsprodukter, som i 2016 nåede en omsætning på 27 mio. kr. Rekruttering er den hurtigst voksende del af Jobindex og en vigtig del af strategien.

Jobindex’ svenske og norske brand – Jobbsafari – vokser pænt og er nu både det tredjestørste og tredje mest kendte kommercielle jobsite i Sverige. Den svenske forretning giver stadigt underskud, men Kaare Danielsen glæder sig over, at Jobbsafari viser fremgang.

Facts & forventninger
Jobindex-koncernen omsatte i 2016 for 280 mio. kr. – en stigning på 10% i forhold til 2015.

Driftsresultatet før renter og skat var 78 mio. kr. mod 70 mio. kr. i 2015; en stigning på 11%.

Jobindex forventer en samlet omsætning for koncernen i 2017 i niveauet 300 mio. kr. og et driftsresultat før renter og skat i niveauet 80 mio. kr.

Vedlagt: Kvartalsrapport for 4. kvartal 2016 for Jobindex A/S
 
06.02.17 Dansk Jobindex Januar 2017
Offentliggjort 11:42:05
 

Fortsat mange nye jobannoncer


I november sidste år blev Donald Trump blev valgt til amerikansk præsident, og han blev siden indsat som præsident den 20. januar i år. Der har i debatten været fokus på, om den nye amerikanske præsident kunne få virksomhederne globalt til at holde igen med investeringer og nyansættelser, da de måske føler sig mere usikre på den politiske og økonomiske fremtid. Tal fra Dansk Jobindex viser dog, at der indtil videre ikke har været nogen effekt på danske virksomheders efterspørgsel efter nye medarbejdere. Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet steg i slutningen af sidste år, og niveauet har været fastholdt uændret her i januar 2017. I januar blev der lagt 20.900 nye jobannoncer på nettet – det var præcis samme antal som i december sidste år. Et niveau på 20.900 nye jobannoncer om måneden indikerer stigende beskæftigelse.

De økonomiske nøgletal fra ind- og udland har været i bedring over de seneste måneder efter et lidt svagt efterår. Meget tyder på, at verdensøkonomien er i et synkront opsving. Opsvinget er ikke nødvendigvis stærkt i Europa, hvor væksten i år ventes at blive i nærheden af 1,5%, men der er trods alt tale om klar fremgang. Tallene for Dansk Jobindex viser, at der også herhjemme er grund til en vis økonomisk optimisme. Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet har været svagt stigende over de seneste år, og den stigende globale politiske usikkerhed har ikke ændret på det billede. Der blev således lagt 20.900 nye jobannoncer på nettet i januar. Det var samme niveau som i december sidste år, men lidt flere end i januar sidste år.
 

Nyheder fra: 2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

Annonce