Hoved- og nøgletal for Jobindex

Beløb i t.DKK 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsætning 313.933 316.737 300.429 279.585 253.274
Overskud før afskriv. 97.770 99.257 100.032 85.890 77.115
Overskud før renter 89.342 89.387 91.101 77.563 69.638
Overskud før skat 86.962 88.593 92.199 77.993 69.804
Overskud efter skat 68.360 68.140 71.652 61.290 54.280
Egenkapital ekskl. udbytte 84.236 15.876 15.236 6.584 3.794
Likvider og værdipapirer 101.009 103.571 99.133 65.510 62.829
Medarbejdere 282 271 241 226 198
Nettoomsætning/medarb. 1.113 1.169 1.247 1.237 1.279
Vækst i nettoomsætning -0,9% 5,4% 7,5% 10,4% 18,4%
Vækst i overskud -1,8% -3,9% 18,2% 11,7% 47,2%
Overskudsgrad 28% 28% 30% 28% 28%
Egenkapital forrentning 82% 84% 100% 100% 102%
Resultat pr. aktie 75 kr. 75 kr. 80 kr. 65 kr. 60 kr.
Publiceret 2020-03-27