Jobindex står sammen med datterselskaberne StepStone og Computerworld it-jobbank for over 60% af det danske online jobannonce marked. Koncernen omfatter også Computerworld, Danmarks førende nyhedsmedie for it-nyheder, samt Jobbsafari i Norge. I alt når koncernens websites ud til over 1 mio. brugere hver måned. Koncernen har over 200 medarbejdere og omsatte for 257 mio. kr. i 2019 med et driftsoverskud på 84 mio. kr. Jobindex blev stiftet i 1996 som et af de første danske internetselskaber og blev i 2007 børsnoteret på vækstbørsen First North.

Jobindex Investornyt er en nyhedsservice for personer, der ønsker at følge med i udviklingen af Jobindex A/S, evt. med henblik på at investere i firmaet.

På denne side kan du se en oversigt over alle de nyheder, der er blevet udsendt gennem Jobindex Investornyt i 2015.

15.12.15 Jobindex kommer med i First North 25 Indexet
Offentliggjort 19:07:06
 Nasdaq har i dag annonceret den nye sammensætning af First North 25 Indexet, og Jobindex kommer som det første og eneste danske selskab med i indexet fra 4. januar 2016. Indexet er sammensat af de 25 selskaber med højest omsætning ud af de 30 selskaber med den højeste børsværdi på First North i Sverige, Finland, Danmark og Island. Jobindex er et af de største selskaber på First North, og børsværdien er mere end fordoblet i år, hvilket gør Jobindex til en af årets mest stigende aktie på det danske aktiemarked.
Læs pressemeddelelsen fra Nasdaq
 
16.11.15 3. kvartal 2015: Jobindex fastholder forventningerne
Offentliggjort 06:24:04
 

3. kvartal 2015: Jobindex fastholder forventningerne


Det går godt for Jobindex koncernen. Den samlede nettoomsætning i 3. kvartal 2015 stiger til 58 mio. kr. mod 49 mio. kr. i 3. kvartal 2014. Overskud før renter og skat stiger til 14 mio. kr. mod 10 mio. kr. i 3. kvartal 2014. Jobindex oplever vækst i jobannoncemarkedet og en positiv udvikling med pæne overskud i Computerworld og it-jobbank, mens StepStone giver et lille underskud.

Jobmarkedet voksede kraftigt i starten af året, men væksten er gået i stå i 2. og 3. kvartal, og vi forventer, at jobmarkedet vil være nogenlunde uændret resten af året. Jobindex fastholder på den baggrund forventningerne for hele 2015 om en nettoomsætning i niveauet 250 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat i niveauet 70 mio. kr.

Jobindex fejrede sit 20 års jubilæum med et stort jubilæumsarrangement i Imperial biografen. Jobindex blev lanceret den 1. februar 1996, og var verdens første jobsøgemaskine. Jobindex er siden vokset fra et enkeltmandsfirma til en koncern med over 200 medarbejdere. Hele historien om Jobindex fra starten i 1996 til i dag kan findes på Jobindex.dk/jobindexhistorien.

Vedlagt: Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 for Jobindex A/S
 
07.09.15 Dansk Jobindex august 2015
Offentliggjort 10:16:12
 

Beskeden fremgang på arbejdsmarkedet i august


Det danske arbejdsmarked er i bedring, og sådan har det efterhånden været i et stykke tid, for beskæftigelsen bundede i 2. kvartal 2013. Siden er beskæftigelsen samlet set steget med næsten 50.000 personer, og alene målt over det seneste halve år er beskæftigelsen således steget med 13.000 personer. Udviklingen i antallet af nye jobannoncer lagt på nettet har gennem krisen vist sig at være en god indikator for den fremtidige udvikling i beskæftigelsen. I december 2009 blev der lagt 12.500 nye jobannoncer på nettet. Siden er niveauet steget betydeligt – særligt i begyndelsen af i år steg antallet af nye jobannoncer lagt på nettet ganske meget, og niveauet nåede således op over 20.000 nye jobannoncer lagt på nettet i april. Siden faldt niveauet lidt, men i august var niveauet for Dansk Jobindex atter over de 20.000 – helt præcist blev der lagt 20.100 nye jobannoncer på nettet i august. I stedet for at fokusere på de månedlige udsving, der godt kan skyldes tilfældigheder, så er det nok mere værd at hæfte sig ved, at niveauet for Dansk Jobindex dermed har været stort set uændret gennem et længere stykke tid. Et niveau på 18.500-20.000 nye jobannoncer per måneder er pænt uden at være prangende. Selvom niveauet ikke imponerer, så er det værd at hæfte sig ved, at Dansk Jobindex fortsat indikerer beskæftigelsesvækst trods den seneste tids globale finansielle og økonomiske uro.
 
24.08.15 2. kvartal 2015: Fremgang for Jobindex og Jobindex-aktien
Offentliggjort 08:00:37
 

2. kvartal 2015: Fremgang for Jobindex og Jobindex-aktien


Det går godt for Jobindex koncernen. Den samlede nettoomsætning i 2. kvartal 2015 stiger til 66 mio. kr., mens overskuddet før renter og skat stiger til 19 mio. kr. Jobindex oplever vækst i jobannoncemarkedet og en positiv udvikling i Computerworld og it-jobbank, der bidrager med et pænt overskud på hver 1 mio. kr., mens StepStone har faldende omsætning og giver et underskud på godt en halv mio. kr. Dansk Jobindex har vist et lille fald i antallet af jobannoncer på det seneste, men Jobindex fastholder forventningerne til en omsætning på 250 mio. kr. og præciserer forventningerne til et overskud før renter og skat på 70 mio. kr. mod tidligere forventet over 60 mio. kr.


Jobbsafari, som Jobindex hedder i Sverige og Norge, oplever også fremgang, og er nu den næststørste kommercielle jobsite i Sverige målt på antal besøgende. Der er langt fra at have besøgende og sidevisninger til at have omsætning og overskud, men vi tror på at Jobbsafari har en chance for at blive til en succes i Sverige og Norge på samme måde, som det er blevet i Danmark.


Jobindex-aktien løber fra de andre
Jobindex-aktien er i 2015 steget fra kurs 468 til kurs 1047, og er dermed den 3. mest stigende aktie på det danske aktiemarked i år. Siden børsnoteringen i 2007 har aktien givet et afkast på 165% inklusive aktieudbytter, og har dermed klaret sig bedre end de fleste andre medie- og internetaktier.


Vedlagt: Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 for Jobindex A/S

 
08.07.15 Dansk Jobindex juni 2015
Offentliggjort 11:37:08
 

Fremgangen på jobmarkedet sat på pause


Det danske arbejdsmarked er i bedring, og sådan har det efterhånden været i et stykke tid for beskæftigelsen bundede i 2. kvartal 2013. Udviklingen i antallet af nye jobannoncer har gennem krisen vist sig at være en god indikator for den fremtidige udvikling i beskæftigelsen. I december 2009 blev der lagt 12.500 nye jobannoncer på nettet. Siden er niveauet steget betydeligt. Fra april til maj var der imidlertid et fald i antallet af nye jobannoncer – men som vi også fremhævede i Dansk Jobindex for maj var der i vid udstrækning tale om et fald som skyldtes teknik omkring udviklingen i antallet af arbejdsdage. Det er derfor heller ikke overraskende, at der er i juni var en pæn fremgang i antallet af jobannoncer. Der blev således lagt 19.750 nye jobannoncer på nettet juni – en fremgang på 1.000 jobannoncer i forhold til maj. I stedet for at fokusere på de månedlige udsving, der godt kan skyldes tilfældigheder, så er det nok mere værd at hæfte sig ved, at niveauet for Dansk Jobindex dermed har været stort set uændret siden februar i år. Et niveau på knap 20.000 nye jobannoncer per måneder er pænt uden at være prangende. Sammenlignet med samme tidsperiode sidste år, så er der tale om en fremgang på i størrelsesordenen 15%.
 
09.06.15 Dansk Jobindex maj 2015
Offentliggjort 12:10:11
 

Lille nedgang i Dansk Jobindex i maj

Det danske arbejdsmarked er i bedring, og sådan har det efterhånden været i et stykke tid for beskæftigelsen bundede i 2. kvartal 2012. Udviklingen i antallet af nye jobannoncer har gennem krisen vist sig at være en god indikator for den fremtidige udvikling i beskæftigelsen. I december 2009 blev der lagt 12.500 nye jobannoncer på nettet. Siden er niveauet steget betydeligt. I april i år nåede vi således op på 20.100 nye jobannoncer lagt på nettet på en måned. Fra april til maj var der imidlertid et fald i antallet af nye jobannoncer. Der blev således lagt 18.700 nye jobannoncer på nettet maj – et fald på 1.400 jobannoncer fra april til maj. En del af faldet i antallet af nye jobannoncer skyldes udviklingen i antallet af arbejdsdage, men det er ikke hele forklaringen, der var tale om et reelt fald. Trods faldet i antallet af nye jobannoncer lagt på nettet fra april til maj, så er niveauet fortsat ganske højt, og man kan således ikke tage faldet i maj som værende et udtryk for, at udviklingen på arbejdsmarkedet er ved at vende – antallet af jobannoncer svinger fra måned til måned, og der skal derfor mere end én måned til med fald før, at det bør give anledning til større bekymring.
 
22.05.15 Referat af ordinær generalforsamling for Jobindex A/S
Offentliggjort 11:41:07
 Den ordinære generalforsamling i Jobindex A/S blev afholdt den 22. maj 2015 på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. Alle bestyrelsens forslag blev vedtaget, og bestyrelse og revisor blev genvalgt.

Regnskabet for 2014 udviser et overskud efter skat på 40 mio. kr. Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at selskabet udbetaler udbytte på 50 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 45 mio. kr.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget. Udbyttet vil blive udbetalt den 29. maj, og fra på tirsdag den 26. maj vil aktien blive handlet uden udbytte.

Referat af generalforsamlingen er vedlagt.
 
18.05.15 Sø- og Handelsretten afgør retssag om vildledende markedsføring til Jobindex' fordel
Offentliggjort 07:18:06
 

Jobzonens helsidesannonce var vildledende


Sø- og Handelsretten har den 28. april 2015 vurderet, at helsidesannoncen "Undskyld vi rager lidt op", som Jobzonen bragte i Jyllands-Posten og Politiken den 6. marts 2014 er i strid med markedsføringslovens bestemmelser om god markedsføringsskik, vildledende markedsføring og sammenlignende reklame. Annoncen indeholdt oplysninger, der gav et ukorrekt billede af det indbyrdes forhold mellem Jobindex og Jobzonen.I overensstemmelse med rettens tilkendegivelse har Jobzonen i dag berigtiget annoncen "Undskyld vi rager lidt op" ved at indrykke parternes navne og forligsteksten som en helsidesannonce i Politiken og Jyllands-Posten, samme sted som den oprindelige annonce. Jobzonen betaler endvidere Jobindex 75.000 kr. i vederlag samt 25.000 kr. i sagsomkostninger.

Baggrund
Den 8. juli 2014 anlagde Jobindex A/S retssag ved Sø- og Handelsretten mod Jobzonen A/S i anledning af, at Jobzonen den 6. marts 2014 havde bragt helsides annoncer i Politiken og Jyllands-Posten med titlen "Undskyld vi rager lidt op".

Ved Sø- og Handelsrettens tilkendegivelse af 28. april 2015 er det fastslået, at annoncens indhold er i strid med markedsføringslovens § 1, stk. 1, § 3, stk. 1, § 3, stk. 3 og § 5, stk. 2, nr. 1 og § 5, stk. 2, nr. 3 om god markedsføringsskik, vildledende markedsføring og sammenlignende reklame.

I overensstemmelse med retsforliget skulle Jobzonen berigtige annoncen "Undskyld vi rager lidt op" ved at indrykke parternes navne og forligsteksten som en helsidesannonce i Politiken og Jyllands-Posten, samme sted som den oprindelige annonce, hvilket med dagens annoncer hermed er sket.
 
11.05.15 1. kvartal 2015: Nye job driver vækst i Jobindex
Offentliggjort 07:15:04
 

1. kvartal 2015: Nye job driver vækst i Jobindex


I april blev der lagt 20.700 nye job på internettet. Det er første gang siden 2008, der er flere end 20.000 nye jobannoncer på nettet inden for en måned.

’Fremgangen accelererer i 2015’, siger Kaare Danielsen fra Jobindex, der ser flere solide indikatorer pege på, at vi omsider har et rigtigt opsving på jobmarkedet.

Jobindex opskriver allerede efter første kvartal sine forventninger til året, så koncernen, der også omfatter medier og rekrutteringsvirksomhed, nu venter en omsætning på en kvart milliard kroner i 2015.


Jobindex – Danmarks største jobdatabase og rekrutteringsvirksomhed – udsender i dag sit regnskab for årets første kvartal. Det er så stærkt, at virksomheden opskriver sine tidligere forventninger og melder, at omsætningen i 2015 forventes at nå 250 mio. kr. og et overskud på over 60 mio. kr. før renter og skat. Det er en klar opjustering i forhold til sidste udmelding fra februar måned.

Acceleration i 2015
’Jobmarkedet driver den overordnede udvikling’, siger Kaare Danielsen, direktør for Jobindex:
’Det danske jobmarked har været i bedring siden beskæftigelsen bundede i 2. kvartal 2012, og selv om det er gået langsomt, er tendensen klar: De senere år er antallet af jobannoncer steget ca. 6% årligt, men i 2015 er stigningen accelereret: Alene siden januar er antallet af jobannoncer steget med 2.000, og det sidste år er antallet af jobannoncer øget med 14%.’

Antallet af nye jobannoncer har været en god indikator for den fremtidige udvikling i beskæftigelsen under hele krisen.

Fremgang på flere fronter
Den seneste fremgang i jobannoncer er bredt baseret, men kommer primært fra private virksomheder. For Jobindex kommer fremgangen over en bred kam: Hovedforretningen Jobindex og den tilhørende Jobbsafari, der dækker Sverige og Norge, opnåede en organisk vækst på 25% i forhold til samme kvartal året før og opnår et driftsoverskud på 19 mio. kr.

Jobbasen StepStone, der henvender sig til ledere, og niche-jobbasen it-jobbank nåede tilsammen en omsætning på 9 mio. kr. og et driftsoverskud på 2 mio. kr. Medievirksomheden Computerworld nåede en omsætning på 7 mio. kr. og et driftsoverskud på 1 mio. kr.

Samlet har Jobindex en nettoomsætning på 63 mio. kr. og et resultat før renter og skat på 21 mio. kr. i kvartalet mod 47 mio. kr. og 13 mio. kr. i 1. kvartal 2014. Det – og vurdering af udviklingen – er baggrunden for opskrivningen af forventningerne.

Vedlagt: Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 for Jobindex A/S
 
07.05.15 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jobindex A/S
Offentliggjort 17:47:04
 Der afholdes ordinær generalforsamling i Jobindex A/S fredag den 22. maj 2014 kl. 8:30, på selskabets adresse, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. Generalforsamlingen afholdes i selskabets kantine, og i forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret en let morgenmad.

Bestyrelsen foreslår bl.a., at selskabet udbetaler udbytte på 50 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 45 mio. kr.

Dagsorden for generalforsamlingen fremgår af den vedlagte indkaldelse. Skriftlig invitation er sendt pr. post til alle navnenoterede aktionærer. Tilmelding til generalforsamlingen sker til e-mail adressen: generalforsamling@jobindex.dk
 
05.05.15 Et stærkere og stærkere arbejdsmarked
Offentliggjort 14:14:09
 Det danske arbejdsmarked er i bedring, og sådan har det efterhånden været i et stykke tid, for beskæftigelsen bundede i 2. kvartal 2012. Siden begyndelsen af 2012 er beskæftigelsen steget med 32.700 personer ifølge det kvartalsvise nationalregnskab, og andre kilder viser endda en større fremgang i beskæftigelsen. Udviklingen i antallet af nye jobannoncer har gennem krisen vist sig at være en god indikator for den fremtidige udvikling i beskæftigelsen. I december 2009 blev der lagt 12.500 nye jobannoncer på nettet. Siden er niveauet steget betydeligt. I april i år nåede vi således op på 20.700 nye jobannoncer lagt på nettet på en måned. Det er første gang siden oktober 2008, at der er blevet lagt mere end 20.000 nye jobannoncer på nettet på en måned. I marts blev der langt netop 20.000 nye jobannoncer på nettet, men nu er vi altså kravlet op over dette niveau.
 
04.05.15 Bettina Ravn stopper som direktør for StepStone og it-jobbank a/s
Offentliggjort 17:07:04
 Efter at have været en nøgleperson i planlægning og gennemførelse af salget af StepStone A/S og it-jobbank as til Jobindex A/S, har Bettina Ravn valgt at stoppe som direktør for StepStone A/S og it-jobbank as.

Bettina Ravn har været direktør i it-jobbank as siden 2007 og i StepStone siden 2011, og har efter salget i løbet af 14 måneder gennemført en succesfuld migration af alle it-systemerne til Jobindex platformen. Denne migration er nu fuldført.

Kaare Danielsen, der også er direktør for Jobindex A/S, vil fremover også varetage posten som direktør for StepStone A/S og it-jobbank as. Det sker for at sætte yderligere fokus på koordineringen og synergierne mellem de tre jobdatabaser.

Jakob Lunøe fortsætter uændret som salgsdirektør for StepStone A/S og it-jobbank as.
 
24.04.15 Online jobannoncemarkedet stiger til 295 mio. kr.
Offentliggjort 13:17:06
 Danske Medier har netop offentliggjort Online Markedsstatistikken for 2014. Den samlede online jobannonceomsætningen for alle jobdatabaserne blev på 295 mio. kr. for hele 2014, et stigning på 26% i forhold til 234 mio. kr. i 2013.

Med købet af StepStone og it-jobbank er Jobindex koncernens markedsandel steget til 60% i 2014 mod 50% uden StepStone og it-jobbank i 2013. LinkedIn estimeres til at have en markedsandel på knap 10%, mens de resterende ca. 30% er fordelt mellem de øvrige jobdatabaser. Med købet af StepStone og it-jobbank er Jobindex koncernen altså blevet næsten dobbelt så stor som de øvrige traditionelle jobdatabaser tilsammen målt på faktureret jobannonceomsætning.

Den samlede online annonceomsætning blev på 5,5 milliarder kr. i 2014, en stigning på 7,5%% i forhold til 2013. Google og Facebook estimeres til at have en omsætning på hhv. 2,2 mia. kr. og 0,5 mia. kr. har altså tilsammen ca. halvdelen af det samlede danske online annoncemarked.

Læs hele rapporten fra Danske Medier
 
08.04.15 Fremgangen fortsætter på arbejdsmarkedet
Offentliggjort 15:38:04
 Det danske arbejdsmarked er i bedring, og sådan har det efterhånden været i et stykke tid, for beskæftigelsen bundede i 2. kvartal 2012. Siden starten af 2012 er beskæftigelsen steget med 32.700 personer ifølge det kvartalsvise nationalregnskab. Udviklingen i antallet af nye jobannoncer har gennem krisen vist sig at være en god indikator for den fremtidige udvikling i beskæftigelsen. I december 2009 blev der lagt 12.500 nye jobannoncer på nettet. Siden er niveauet steget betydeligt. I marts i år nåede vi således op på 19.900 nye jobannoncer lagt på nettet på en måned. Det er det højeste niveau siden oktober 2008, det vil sige, vi skal tilbage til tiden inden, krisen for alvor tog fat i det danske arbejdsmarked, for at finde et højere antal jobannoncer lagt på nettet på en måned.
 
19.03.15 Jobindex koncernen når ud til over 1 mio. brugere hver måned
Offentliggjort 14:59:04
 Jobindex koncernen nåede ud til 1.088.025 brugere i januar måned, og er derved kommet over 1 mio. brugere efter at FDIM er begyndt at opgøre brugertal på tværs af web, mobil og tablets. Jobindex alene havde 619.039 brugere i januar måned, mens Computerworld havde 306.339 brugere i januar måned. Dertil kommer brugerne på Jobbsafari i Sverige og Norge.

Se hele toplisten over de største danske sites på FDIM's hjemmeside

 
16.03.15 Jobindex Årsrapport for 2014
Offentliggjort 07:31:06
 Jobindex koncernen havde i 2014 en samlet nettoomsætning på 214 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat på 46 mio. kr., hvilket må betegnes som yderst tilfredsstillende. Jobindex havde alene en nettoomsætning på 154 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat på 54 mio. kr. Computerworld gav et pænt driftsoverskud på 6 mio. kr. før renter og skat. StepStone og it-jobbank gav som planlagt et driftsunderskud på hhv. 11 og 3 mio. kr., men det er forventningen, at alle selskaber giver overskud i 2015.

Med købet af StepStone og it-jobbank har Jobindex koncernen nu over halvdelen af det danske internet jobannonce marked, og er næsten 10 gange større end den næststørste traditionelle jobdatabase. På sigt forventer vi derfor, at den største konkurrent bliver det sociale netværk LinkedIn.

Det er ikke planen at fusionere Jobindex, StepStone, it-jobbank og Computerworld. Det er fire forskellige virksomheder med fire forskellige forretningsområder og fire forskellige kulturer. Planen er i stedet at drive virksomhederne videre som separate virksomheder, der samarbejder på en række områder. Målet er at opnå nogle stordriftsfordele ved at være en koncern uden de ulemper, som en fusion ville medføre. F.eks. er der store muligheder ved at lade it-jobbank og Computerworld arbejde tættere sammen.

Jobindex er i 2015 blevet pålagt at betale negative renter af bankindeståender, og obligationsbeholdningen giver tæt på 0% i rente. For at undgå at betale negative renter af kontantbeholdningen vil bestyrelsen på generalforsamlingen foreslå, at der udbetales 50 kr. i udbytte pr. aktie eller i alt 45 mio. kr., svarende til den likvide beholdning ved årsskiftet.

Vedlagt: Årsrapport for Jobindex 2014
 
12.03.15 Klar fremgang på arbejdsmarkedet
Offentliggjort 23:50:04
 Det danske arbejdsmarked er i bedring, og sådan har det efterhånden været i et stykke tid, for beskæftigelsen bundede i 2. kvartal 2012. Siden begyndelsen af 2012 er beskæftigelsen steget med 32.000 personer ifølge det kvartalsvise nationalregnskab. Udviklingen i antallet af nye jobannoncer har gennem krisen vist sig at være en god indikator for den fremtidige udvikling i beskæftigelsen. I december 2009 blev der lagt 12.500 nye jobannoncer på nettet. Siden er niveauet steget betydeligt. I februar nåede vi således op på 19.700 nye jobannoncer lagt på nettet på en måned. Det er det højeste niveau siden oktober 2008. Det vil sige, vi skal tilbage til tiden, inden krisen for alvor tog fat i det danske arbejdsmarked for at finde et højere antal jobannoncer lagt på nettet på en måned.
 
16.02.15 4. kvartal 2014: Vækst i jobmarkedet og hos Jobindex forsætter
Offentliggjort 08:34:04
 "Det seneste år har vi set en stigning på 10 % i antallet af jobannoncer til et niveau på 18-19.000 nye jobannoncer pr. måned. Det er glædeligt, at fremgangen i antallet af nye jobannoncer er bredt baseret, og der har været fremgang på både det offentlige og det private arbejdsmarked", siger direktør for Jobindex Kaare Danielsen.

I 2014 har der været en pæn vækst i internet jobannonce markedet, som holder ved ind i starten af 2015. Med 18.100 nye jobannoncer i januar 2015 er der ca. 1000 flere jobannoncer end i januar 2014. Det er primært andet halvår af 2014, at væksten i jobannoncer har ligget, og hele internet jobannonce markedet er steget fra 234 mio. kr. i 2013 til knap 300 mio. kr. i 2014.

Godt hold i markedet
At der er kommet flere jobannoncer generelt kan selvfølgelig også ses hos Jobindex, som sammen med StepStone og it-jobbank har en markedsandel på ca. 60%. Udover at levere flere jobannoncer til kunderne, leverer Jobindex også i stigende grad rekrutteringsløsninger, hvor Jobindex store kendskab til kandidaterne og jobmarkedet udnyttes til fulde.

Samlet set leverer Jobindex endnu et kvartal med flotte resultater og har i 4. kvartal 2014 oplevet en stigning i nettoomsætningen til 60 mio. kr. mod 39 mio. kr. i 4. kvartal 2013. I samme periode stiger overskud før renter og skat til 13 mio. kr. mod 7 mio. kr. i 4. kvartal 2013.

Positive forventninger
Den positive udvikling forsætter også hos Computerworld, der har en nettoomsætning på 7 mio. kr. og et pænt overskud på 2 mio. kr. Hos Computerworld er salget inde i en positiv udvikling, hvor især kurser og events går rigtigt godt.

StepStone og it-jobbank blev en del af Jobindex koncernen den 1. marts 2014, og som følge deraf skal selskaberne være nichesites for hhv. leder- og karrierestillinger og it-stillinger. Der har derfor været en del investeringer i denne ændrede positionering, og selskaberne forventes at give overskud i 2015.

Vedlagt: Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 for Jobindex A/S
 
27.01.15 Jobindex opjusterer forventningerne til 2014
Offentliggjort 06:44:04
 Som følge af pæn vækst på jobmarkedet i 4. kvartal opjusterer Jobindex forventningerne til resultatet for 2014.

Jobindex forventer nu en nettoomsætning på ca. 214 mio. kr. mod tidligere forventet 200 mio. kr., og et driftsoverskud før renter og skat på ca. 46 mio. kr. mod tidligere forventet 40 mio. kr.

De opdaterede forventninger er baseret på præliminære og ikke-reviderede regnskabstal per ultimo december 2014.

Forventningerne til 2015 vil blive offentliggjort den 16. februar 2015 sammen med kvartalsrapporten for 4. kvartal 2014.
 

Nyheder fra: 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

Annonce: