Jobindex står sammen med datterselskaberne StepStone og Computerworld it-jobbank for over 60% af det danske online jobannonce marked. Koncernen omfatter også Computerworld, Danmarks førende nyhedsmedie for it-nyheder, samt Jobbsafari i Norge. I alt når koncernens websites ud til over 1 mio. brugere hver måned. Koncernen har over 200 medarbejdere og omsatte for 257 mio. kr. i 2019 med et driftsoverskud på 84 mio. kr. Jobindex blev stiftet i 1996 som et af de første danske internetselskaber og blev i 2007 børsnoteret på vækstbørsen First North.

Jobindex Investornyt er en nyhedsservice for personer, der ønsker at følge med i udviklingen af Jobindex A/S, evt. med henblik på at investere i firmaet.

På denne side kan du se en oversigt over alle de nyheder, der er blevet udsendt gennem Jobindex Investornyt i 2016.

06.12.16 Dansk Jobindex december 2016
Offentliggjort 07:21:05
 

Stærkt jobmarked trods politisk usikkerhed


November blev præget af både global og lokal politisk usikkerhed. Donald Trump blev valgt til amerikansk præsident d. 8. november, og siden valgte Statsminister Lars Løkke Rasmussen at invitere Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti med i regering, hvilket d. 28. november førte til dannelse af en ny dansk regering. Politisk usikkerhed påvirker til tider arbejdsmarkedet negativt, da virksomhederne bliver mere forsigtige med hensyn til at ansætte, da de ikke kender den politiske og økonomiske fremtid. Tal fra Dansk Jobindex viser dog, at det ikke har været tilfældet denne gang, faktisk steg antallet af nye jobannoncer lagt på nettet marginalt fra oktober til november. I november blev der lagt 20.400 nye jobannoncer på nettet – det var en fremgang på 200 jobannoncer fra oktober. Et niveau på 20.400 nye jobannoncer om måneden indikerer fortsat stigende beskæftigelse. Dansk Jobindex viser stor efterspørgsel efter arbejdskraft.
 
14.11.16 3. kvartal 2016: Ingen tegn på krise: Jobindex opjusterer
Offentliggjort 07:40:05
 

3. kvartal 2016: Ingen tegn på krise: Jobindex opjusterer


”Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsætter”, siger Kaare Danielsen fra Jobindex og tilbageviser, at den lavere vækst betyder tilbagegang i beskæftigelse og jobskabelse.

Jobindex-koncernen har netop offentliggjort sin kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2016. Den viser solid fremgang både på omsætning og indtjening for selskaberne og betyder, at Jobindex opskriver forventningerne til et driftsoverskud før renter og skat i 2016 i niveauet 70 mio. kr. mod tidligere forventet niveauet 60 mio. kr.

Øget efterspørgsel efter arbejdskraft og stærk jobannoncering i Danmark
3. kvartal 2016 bød på eftervirkninger fra Brexit og optakt til det amerikanske præsidentvalg, men beskæftigelsen steg, og der er fortsat stor efterspørgsel på arbejdskraft, ikke mindst fra de mindre virksomheder i den private sektor.

”Ser vi på antallet af jobannoncer, er der ikke noget, der indikerer krise”, forklarer Kaare Danielsen, direktør for Jobindex: ”Der blev lagt 20.200 nye jobannoncer på nettet i oktober, hvilket er samme niveau som de foregående måneder. Et niveau over 20.000 nye jobannoncer om måneden indikerer fortsat stigende beskæftigelse over de kommende måneder”, siger han.

Øget omsætning og indtjening
Det smittede af på Jobindex-koncernen, hvis nettoomsætning i kvartalet steg med 13% til 65 mio. kr. mod 58 mio. kr. i 3. kvartal 2015.

EBITDA – der viser indtjening på driften – steg til 23 mio. kr. ekskl. særlige poster mod 16 mio. kr. i 3. kvartal sidste år.

Efter uddeling af medarbejderaktier for 5 mio. kr. steg overskuddet før renter og skat til 15 mio. kr. i 3. kvartal mod 14 mio. kr. samme periode året før. På den baggrund har Jobindex opjusteret sine forventninger til året som helhed.

Vækst i mindre virksomheders annoncering
”Selv om jobmarkedet som helhed kun vokser svagt, så oplevede vi tilgang i små og mindre virksomheders efterspørgsel”, siger Kaare Danielsen. ”Det glæder jeg mig over, og jeg håber det er et tegn på, at der er en god udvikling på vej i de mindre virksomheder”, slutter han.

Vedlagt: Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016 for Jobindex A/S
 
07.11.16 Dansk Jobindex november 2016
Offentliggjort 10:33:18
 

Ingen krisetegn på jobmarkedet


Der har hen over de seneste uger været adskillige historier om, at fremgangen på arbejdsmarkedet var ved at blive afløst af tilbagegang som følge af den lavere vækst. Historierne er imidlertid ikke underbygget af fakta. Beskæftigelsen steg kraftigt i august og september bød på et fald i ledigheden. Kigger vi på antallet af jobannoncer, så er der heller ikke noget, der indikerer krise. Der blev lagt 20.000 nye jobannoncer på nettet i oktober, hvilket var uændret niveau i forhold til de foregående måneder. Et niveau på 20.200 nye jobannoncer om måneden indikerer fortsat stigende beskæftigelse over de kommende måneder. Dansk Jobindex viser stor efterspørgsel efter arbejdskraft.

Der har gennem de seneste måneder været ekstra fokus på arbejdsmarkedet, da vi generelt har set svage nøgletal for dansk økonomi. Meget tyder således på, at væksten i dansk økonomi er lav – men som vi har haft set de seneste år, så er der ikke en særligt tæt sammenhæng mellem væksten og beskæftigelsesudviklingen lige i disse år. Beskæftigelsen har jo været kraftigt stigende siden 2013 til trods for, at væksten har været ekstremt lav. Tallene for Dansk Jobindex viser da også fortsat stor efterspørgsel efter arbejdskraft. Det er derfor grundlæggende for tidligt at konkludere, at arbejdsmarkedsopsvinget er nået til vejs ende.
 
04.10.16 Dansk Jobindex oktober 2016
Offentliggjort 12:40:09
 

Fortsat fin fart på jobmarkedet


Der blev lagt 20.200 nye jobannoncer på nettet i september i år. Det er et stort set uændret niveau i forhold til de foregående måneder, hvilket indikerer, at der er grund til at vente stigende beskæftigelse over de kommende måneder. Der har ellers over de seneste måneder været lidt mere usikkerhed omkring arbejdsmarkedets tilstand eftersom ledigheden er steget marginalt, samtidig med at beskæftigelsen faldt en smule i juli. Dansk Jobindex viser dog fortsat stor efterspørgsel efter arbejdskraft. Meget tyder således på, at de lidt svagere arbejdsmarkedstal hen over sommeren er en enlig svale.

Der har gennem de seneste måneder været ekstra fokus på arbejdsmarkedet, da vi for første gang længe har set ledigheden stige og beskæftigelsen falde ifølge Danmarks Statistiks opgørelser. Konkret er bruttoledigheden steget med 3.100 personer fra juni til august, mens lønmodtagerbeskæftigelsen faldt med 100 personer fra juni til juli. Arbejdsmarkedstal er imidlertid ekstraordinært usikre hen over sommermånederne, og man skal derfor tolke tallene med stor varsomhed. Tallene for Dansk Jobindex viser fortsat stor efterspørgsel efter arbejdskraft. Det er derfor grundlæggende for tidligt at konkludere, at arbejdsmarkedsopsvinget er nået til vejs ende.
 
27.09.16 Jobindex uddeler medarbejderaktier for 4 mio. kr.
Offentliggjort 23:03:04
 Jobindex A/S har i dag uddelt 2750 gratis medarbejderaktier til medarbejderne inklusive direktionen i Jobindex koncernen. Aktierne har en værdi på 1545 kr. pr. aktie svarende til en samlet værdi på 4.248.750 kr. Aktierne er ikke båndlagte, og kan således handles med det samme.
 
07.09.16 Dansk Jobindex september 2016
Offentliggjort 08:40:06
 

Et stramt arbejdsmarked


Der blev lagt 20.500 nye jobannoncer på nettet i august i år. Det er et stort set uændret niveau i forhold til de foregående måneder, men da ledigheden er faldet, og da beskæftigelsen er steget indikerer Dansk Jobindex et ganske stramt arbejdsmarked frem mod efteråret. Selvom arbejdsmarkedet er stramt, så er antallet af jobannoncer fortsat langt fra niveauet inden finanskrisen. Et niveau på 20.500 nye er det højeste i over et år og indikerer yderligere jobvækst.

2016 blev indledt med betydelig økonomisk usikkerhed og store udsving på det danske aktiemarked – denne usikkerhed er siden blevet dæmpet, og der var ganske pæn vækst i dansk økonomi i både 1. og 2. kvartal. Fremgangen skete dog på en billig baggrund, da BNP faktisk faldt i 2. halvår sidste år – og målt over det seneste år, så har væksten bestemt ikke imponeret. Faktisk har væksten været så lav, at BNP per indbygger er faldet over det seneste år. Trods den lave vækst, så bliver der skabt jobs i den private sektor, og sådan har det efterhånden været i et stykke tid, for beskæftigelsen bundede i 4. kvartal 2012. Siden er beskæftigelsen ifølge Nationalregnskabet samlet set steget med 104.600 personer, og alene målt fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016 er der skabt 49.800 fuldtidsstillinger.
 
22.08.16 2. kvartal 2016: Rekordresultat i Jobindex
Offentliggjort 07:24:04
 

2. kvartal 2016: Rekordresultat i Jobindex


  • Jobindex leverer det flotteste kvartalsresultat i firmaets historie med en omsætning på 76 mio. kr. og et driftsresultat på 27 mio. kr.

  • Jobindex-koncernen når ud til over 1 million danskere hver måned

  • Brexit synes ikke at påvirke virksomhedernes interesse for at ansætte

Jobindex har udsendt sin kvartalsrapport for 2. kvartal, og dermed også nøgletal for første halvår.

I første halvdel af 2016 omsatte koncernen for 143 mio. kr. - 11% mere end 1. halvår 2015. Driftsresultatet før renter og skat blev 41 mio. kr. - 2% mere end i 2015.

2. kvartal blev virksomhedens hidtil bedste med 76 mio. kr. i nettoomsætning og 27 mio. kr. i driftsresultat før renter og skat.

Stor rækkevidde
Danske Medier Research er kommet med nye trafiktal fra Gallup, der viser at Jobindex-koncernen når ud til over 1 mio. danskere hver måned. Koncernen omfatter udover Jobindex også Computerworld, it-jobbank og StepStone samt Jobbsafari i Sverige og Norge, og beskæftiger samlet over 200 medarbejdere.

Brexit truer ikke virksomhederne
Jobindex holder meget nøje med, om den kommende britiske udmeldelse af EU slår igennem på virksomhedernes lyst til at ansætte:

"Umiddelbart ser det ikke ud til, at det er tilfældet," siger Kaare Danielsen, der ligesom andre fulgte afstemningen i slutningen af juni: "Det er selvfølgeligt for tidligt at udtale sig om langsigtede effekter, men vi følger udviklingen uge for uge, og indtil videre er der ikke noget der tyder på, at virksomhederne tøver eller holder tilbage med ansættelser," slutter han.

Uændrede forventninger
Jobindex forventer fortsat en omsætning på 275 mio kr. i 2016 med et driftsresultat før renter og skat i niveauet 60 mio. kr.

Vedlagt: Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 for Jobindex A/S
 
15.08.16 Jobindex koncernen når ud til 1,1 mio. brugere hver måned
Offentliggjort 16:27:07
 Jobindex er nummer 17 med 681.292 brugere i juli måned på det nye Dansk Online Index fra TNS Gallup, som Danske Medier Research netop har offentliggjort for første gang. Computerworld er nummer 26 med 525.131 brugere i juli måned, bl.a. fordi Eksperten.dk nu er blevet en del af Computerworld. StepStone er nummer 85 med 91.743 brugere og it-jobbank er nummer 111 med 40.618 brugere. Alt i alt nåede Jobindex koncernen ud til 1.120.910 brugere i juli måned, hvilket placerer Jobindex koncernen som nr. 13 på udgiverlisten over de største danske internetudgivere. Dertil kommer brugerne på Jobbsafari i Sverige og Norge.

Se hele listen på Dansk Online Index
 
04.07.16 Dansk Jobindex juli 2016
Offentliggjort 09:08:08
 

Fortsat styrke på arbejdsmarkedet


Der blev lagt 20.400 nye jobannoncer på nettet i juni i år. Det er en lille fremgang sammenholdt med maj, men niveauet er ikke markant forskelligt fra, hvad vi har set over det seneste år. Niveauet signalerer fortsat beskæftigelsesfremgang.

2016 blev indledt med betydelig økonomisk usikkerhed og store udsving på det danske aktiemarked – denne usikkerhed er siden blevet dæmpet, og der var ganske pæn vækst i dansk økonomi i 1. kvartal. Fremgangen skete dog på en billig baggrund, da BNP faktisk faldt i 2. halvår sidste år – og målt over det seneste år, så har væksten bestemt ikke imponeret. Faktisk har væksten været så lav, at BNP per indbygger er faldet med 0,6% over det seneste år. Trods den lave vækst, så bliver der skabt jobs i den private sektor, og sådan har det efterhånden været i et stykke tid, for beskæftigelsen bundede i 4. kvartal 2012. Siden er beskæftigelsen ifølge Nationalregnskabet samlet set steget med over 87.800 personer, og alene målt fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 er der skabt 41.200 fuldtidsstillinger.
 
06.06.16 Dansk Jobindex juni 2016
Offentliggjort 18:06:04
 

Stabilitet på jobmarkedet


Der blev lagt 20.000 nye jobannoncer på nettet i maj i år. Det er en lille fremgang sammenholdt med april, men sammenligner vi med gennemsnittet over det seneste år, så er der ikke tale om nogen reel ændring. Gennemsnittet for det seneste år er 19.900 nye jobannoncer per måned. Niveauet signalerer fortsat beskæftigelsesfremgang.
 
18.05.16 Se investorpræsentation af Jobindex
Offentliggjort 15:00:10
 Vi har lagt videoen med præsentationen fra generalforsamlingen på vores hjemmeside. Præsentationen varer 24 minutter og indeholder ikke nye informationer, men giver en præsentation af firmaets historie, året der gik, tal og grafer, aktieudbytte og strategi.
Se præsentationen fra generalforsamlingen
 
13.05.16 Referat af ordinær generalforsamling for Jobindex A/S
Offentliggjort 13:02:06
 Den ordinære generalforsamling i Jobindex A/S blev afholdt den 13. maj 2016 på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. Alle bestyrelsens forslag blev vedtaget, og bestyrelse og revisor blev genvalgt. Referatet af generalforsamlingen er vedlagt.

Direktør Kaare Danielsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. I tilknytning hertil oplystes det, at bestyrelsens har til hensigt i august 2016 at uddele medarbejderaktier til hovedparten af medarbejderne i koncernen efter de netop indførte skatteregler. Der vil i alt være tale om ca. 2750 stk. aktier. Aktierne fordeles efter anciennitets- og kvalifikations kriterier fastsat af bestyrelsen. Med den gældende kurs vil der være tale om en udgift på ca. 5,5 mio. kr. De pågældende aktier nyudstedes ikke, men erhverves fra markedet. Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen.

Regnskabet for 2015 udviser et overskud efter skat på 54 mio. kr. Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at selskabet udbetaler udbytte på 60 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 54 mio. kr. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer både regnskabet og forslaget om udbyttebetaling. Udbyttet vil blive udbetalt den 19. maj, og fra på tirsdag den 17. maj vil aktien blive handlet uden udbytte.

Referat af generalforsamlingen er vedlagt.
 
09.05.16 1. kvartal 2016: Jobindex vokser på rekrutteringsmarkedet
Offentliggjort 07:06:04
 

1. kvartal 2016: Jobindex vokser på rekrutteringsmarkedet


Det går fortsat godt for Jobindex koncernen. Den samlede nettoomsætning i 1. kvartal 2016 stiger til 67 mio. kr. mod 63 mio. kr. i 1. kvartal 2015. Overskuddet før renter og skat falder til gengæld til 14 mio. kr. mod 21 mio. kr. i 1. kvartal 2015. Forklaringen er bl.a., at der investeres i vækst af rekrutteringsprodukter og på markederne i Sverige og Norge, men også at væksten i jobannoncemarkedet har været langsommere end forventet. Jobindex fastholder forventningerne for hele 2016 om en nettoomsætning i niveauet 275 mio. kr., men nedjusterer forventningerne til driftsoverskud før renter og skat til niveauet 60 mio. kr. mod tidligere forventet 70 mio. kr.

Salget af rekrutteringsprodukter vokser til gengæld kraftigt. Jobindex rapporterer i denne kvartalsrapport for første gang resultater for sine rekrutteringsprodukter separat. Rekrutteringsprodukterne voksede med hele 75% sammenlignet med 1. kvartal 2015. Rekrutteringsprodukterne giver stadig underskud, og det er bl.a. på grund af investeringer i vækst af disse, at omkostningerne er vokset hurtigere end indtægterne.

Jobindex vokser også kraftigt i Sverige, hvor brandet markedsføres som Jobbsafari. Markedsføringen er øget, og Jobbsafari er nu blandt de 3 største kommercielle jobsites i Sverige målt på unikke besøgende. Jobbsafari mangler stadig at omsætte de flotte trafiktal til omsætning, men omsætningen voksede med hele 80% sammenlignet med 1. kvartal 2015, og potentialet i Sverige er naturligvis stort.

Vedlagt: Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 for Jobindex A/S
 
25.04.16 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jobindex A/S
Offentliggjort 08:41:05
 Der afholdes ordinær generalforsamling i Jobindex A/S fredag den 13. maj 2016 kl. 8:30 på selskabets adresse, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. Generalforsamlingen afholdes i selskabets kantine, og i forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret en let morgenmad.

Bestyrelsen foreslår bl.a., at selskabet udbetaler udbytte på 60 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 54 mio. kr.

Dagsorden for generalforsamlingen fremgår af den vedlagte indkaldelse. Skriftlig invitation bliver sendt pr. post til alle navnenoterede aktionærer. Tilmelding til generalforsamlingen sker til e-mail adressen: generalforsamling@jobindex.dk
 
08.04.16 Online jobannoncemarkedet steg til 330 mio. kr. i 2015
Offentliggjort 10:19:02
 Danske Medier har offentliggjort Online Markedsstatistikken for 2015. Den samlede online jobannonceomsætningen for alle jobdatabaserne inklusive LinkedIn blev på 330 mio. kr. for hele 2015, et stigning på 12% i forhold til 295 mio. kr. i 2014. Jobindex har sammen med datterselskaberne StepStone og it-jobbank knap 60% af online jobannoncemarkedet.

Den samlede online annonceomsætning blev på 6 milliarder kr. i 2015, en stigning på 12% i forhold til 2014. Google og Facebook estimeres at have en omsætning på hhv. 2,8 mia. kr. og 0,6 mia. kr. og har altså over halvdelen af det samlede danske online annoncemarked.

Læs hele rapporten fra Danske Medier
 
09.03.16 Jobindex Årsrapport for 2015
Offentliggjort 18:33:04
 

Jobindex Årsrapport for 2015


Jobindex koncernen havde i 2015 en samlet nettoomsætning på 253 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat på 70 mio. kr., hvilket må betegnes som yderst tilfredsstillende. Selve Jobindex havde alene en nettoomsætning på 189 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat på 63 mio. kr. Computerworld gav et pænt driftsoverskud på 2,5 mio. kr. før renter og skat. it-jobbank gav et driftsoverskud på 4,5 mio. kr. mens StepStone gav et mindre driftsunderskud på 0,6 mio. kr.

Aktierne i selskabet blev handlet på First North første gang den 29. juni 2007 til en kurs på 550 kr. pr. aktie svarende til en samlet børsværdi for selskabet på 605 mio. kr. I løbet af krisen faldt aktien kraftigt tilbage, men siden er aktien steget kraftigt. I 2015 blev aktien næsten 3-doblet i værdi, hvilket gjorde Jobindex til den tredje mest stigende aktie på Fondsbørsen, og stigningen er fortsat i 2016. Aktien er senest handlet til kurs 1850 kr. pr. aktie svarende til en børsværdi på 1665 mio. kr.

Jobindex er i 2015 blevet pålagt at betale negative renter af bankindeståender, og obligationsbeholdningen giver tæt på 0% i rente. For at undgå at betale negative renter af kontantbeholdningen vil bestyrelsen på generalforsamlingen foreslå, at der udbetales 60 kr. i udbytte pr. aktie eller i alt 54 mio. kr. svarende til hele årets overskud efter skat.

Vedlagt: Årsrapport for Jobindex 2015
 
15.02.16 Dansk Jobindex januar 2016
Offentliggjort 09:20:05
 

Et fortsat stærkt arbejdsmarked i det nye år


Der blev lagt 20.400 nye jobannoncer på nettet i januar i år. Det er et marginalt fald i forhold til december. Niveauet signalerer fortsat beskæftigelsesfremgang.

2016 er blevet indledt med betydelig økonomisk usikkerhed og store udsving på det danske aktiemarked – trods denne usikkerhed ser det danske arbejdsmarked fortsat rimeligt stærkt ud, og sådan har det efterhånden været i et stykke tid, for beskæftigelsen bundede i 2. kvartal 2013. Siden er beskæftigelsen ifølge Nationalregnskabet samlet set steget med over 60.000 personer, og alene målt i løbet af 2015 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 38.600 personer.

Udviklingen i antallet af nye jobannoncer lagt på nettet har vist sig at være en god indikator for den fremtidige udvikling i beskæftigelsen. I december 2009 blev der lagt 12.500 nye jobannoncer på nettet. Siden er niveauet steget betydeligt, og niveauet nåede således op over 20.000 nye jobannoncer lagt på nettet i slutningen af sidste år. I januar i år blev der lagt 20.400 nye jobannoncer på nettet. Det er et fald på 300 jobannoncer siden december sidste år, men der er fortsat tale om et højt niveau sammenlignet med tiden efter krisen.
 
15.02.16 4. kvartal 2015: Jobindex når en kvart milliard i omsætning
Offentliggjort 08:04:04
 

4. kvartal 2015: Jobindex når en kvart milliard i omsætning


Rekrutterings- og jobvirksomheden Jobindex slår sine egne rekorder for omsætning og indtjening med 254 mio. kr. i omsætning og et driftsoverskud på 70 mio. kr. i 2015, og indfrier dermed forventningerne.

Bedste resultat nogensinde
Det er første gang, Jobindex-koncernen – der omfatter Jobindex, Computerworld, it-jobbank og StepStone samt Jobbsafari i Sverige og Norge – når en omsætning på over 250 mio. kr. Det svarer til en organisk vækst på 15% fra 2014. Driftsoverskuddet er også større end nogensinde: 70 mio. kr. i 2015 mod 46 mio. kr. i 2014.

Væksten i driftsoverskuddet er dermed på 50%, og den udvikling er Jobindex’ direktør Kaare Danielsen fuldt tilfreds med: – "Det er det bedste resultat i firmaets historie, og det er kanon-flot, synes jeg."

Stepstone giver overskud
Alle enheder i Jobindex-koncernen giver nu overskud: Computerworld, som Jobindex købte i 2013, gav overskud allerede i 2014, og nu er leder- og karriereportalen StepStone ude med sorte tal, hvilket ifølge Kaare Danielsen viser, at opkøbene har været en succes.

Aktie med vokseværk
Jobindex-aktien blev næsten tredoblet i værdi i løbet af 2015, hvilket gjorde den til årets tredje mest stigende aktie på Fondsbørsen, og stigningen er fortsat i 2016, hvor aktien indtil videre er den fjerde mest stigende.
 

Nyheder fra: 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

Annonce: