Bliv jobvejleder via Powerjobsøgerne


Bliv jobvejleder via Powerjobsøgerne

Har du erfaring med ledelse eller ansættelse af medarbejdere? Kunne du tænke dig at hjælpe kandidater med deres jobsøgning? Så meld dig som jobvejleder!

Hvem kan blive jobvejleder?

For at blive jobvejleder skal du have erfaring med HR eller ledelse. Du skal være indforstået med at bruge lidt tid hver uge på at vejlede kandidater via mail, telefon eller virtuelle møder. Du må godt være på dagpenge, men du skal spørge din a-kasse om tilladelse.

Det skal du vide inden du tilmelder dig:

  • at være jobvejleder er frivilligt og ulønnet arbejde
  • du skal have erfaring med HR eller ledelse
  • hvis du er på dagpenge, skal du spørge din a-kasse om tilladelse
  • du er ikke anonym: jobsøgere, der vælger dig som vejleder, vil kunne se dit navn, din mailadresse, postnummer og evt. billede
Bliv jobvejleder nu

Når du bliver valgt som jobvejleder

Når en jobsøger vælger dig som vejleder, får vedkommende adgang til dine kontaktoplysninger. Vi opfordrer jobsøgere til at sende CV og ansøgninger via mail til deres nye vejleder. I bestemmer selv, hvordan forløbet skal foregå.

Når du bliver valgt som jobvejleder, sættes din profil i bero i 7 dage, så du ikke bliver overvældet af andre kandidater, der også ønsker vejledning.

Hvad forventes af dig som vejleder?

Som jobvejleder kan du hjælpe kandidater med deres CV, ansøgninger, samtaler, netværk etc. Hensigten er, at du skal vejlede kandidater, der har brug for en lille smule hjælp og inspiration i jobsøgningen.

Hvad kan du ikke hjælpe med?

Det forventes ikke, at du kan skaffe kandidaten et job eller at du hjælper med større problemer eller karriererådgivning – her vil du være nødt til at henvise til jobcentre, a-kasser eller fagforeninger. For din egen skyld anbefaler vi, at du holder en vis distance til de kandidater, du vejleder – fx kun vejleder folk over telefonen, via mail eller virtuelle møder.

Hvad nu, hvis det ikke fungerer?

Hvis det ikke fungerer mellem dig og kandidaten, kan I vælge at afslutte forløbet. Du kan også komme i en situation, hvor du er nødt til at sige fra. Her anbefaler vi, at du henviser til fx jobcenteret og afslutter forløbet.

Er du på dagpenge?

Du kan formentlig godt være frivillig jobvejleder selvom du er på dagpenge, men du skal spørge din a-kasse om tilladelse først. De kan også vejlede dig i, hvor mange timer du må bruge om ugen som frivillig. Husk at fortælle, at jobvejledningen er via Powerjobsøgerne, som er en frivillig organisation og at de er de ansvarlige for projektet - ikke Jobindex.

Jobvejledning via Powerjobsøgerne

Det er Powerjobsøgerne, der er ansvarlige for jobvejledningen – Jobindex er kun sponsor og facilitator. Powerjobsøgerne er en frivillig organisation og det er derfor tilladt for dagpengemodtagere at udføre frivilligt arbejde via dem.

Behandling af personoplysninger

Når du modtager data fra den jobsøgende, har du et ansvar for at passe på det. Der er tale om personoplysninger, som skal behandles fortroligt. Du forpligter dig til at passe på oplysningerne i henhold til gældende love og regler om databeskyttelse. Data bør slettes, når et jobvejlederforløb afsluttes.