Ledelse

Gode ledere ved, hvem de er

Hvis man vil bedrive godt lederskab, er det afgørende, at man kender sine egne styrker og svagheder. God ledelse handler ikke om at iklæde sig en bestemt rolle, men om at kende sig selv og ikke føle sig urørlig på magtens tinde.

”'Kend dig selv'. Sådan stod der ved indgangen til Oraklet i Delfi. Det lyder enkelt, men kræver både mod og hårdt arbejde at kende sig selv og holde fast i sig selv, mens alt ændrer sig omkring en. Hektisk tempo, afbrudte aktiviteter og masser af handlinger og beslutninger er hverdagen for de fleste ledere, så der er ganske enkelt ikke tid til at holde rede på, hvem du selv er i en given situation. Jeg mener, at god ledelse forudsætter, at du tør være dig selv, og det er kun muligt, når du kender dig selv.”

Sådan indleder direktør Tine Weppler sin nye bog ”Smid masken – veje til personligt lederskab”, og hun mener det helt bogstaveligt; det med, at man skal kende sig selv for at blive en god leder.

”Man kan ikke undgå at komme i konfliktsituationer som leder, hvor man skal træffe hurtige beslutninger. De situationer sætter en under pres som menneske, og der er det vigtigt, at man kender sine egne styrker og svagheder. Ellers ender man med at komme ind i de samme processer og begå de samme fejltagelser hele tiden,” siger Tine Weppler og råder derfor til, at man løbende evaluerer sig selv som leder.

Tine Weppler er blandt andet direktør for Gyldendals tretten bogklubber og har beskæftiget sig med ledelse igennem de seneste 15 år. Hun mener, at ledelse jo ikke foregår i enerum, og at man derfor kan evaluere sig selv ved at spørge andre om ens ledelsesstil.

”Når man tør erkende sine styrker og svagheder som leder, så tør man også at være åben omkring dem. Det viser, at man ikke er perfekt, for det er man ikke, bare fordi man er blevet udnævnt til leder.”

Et dansk blik

Tine Weppler har skrevet den nye bog, fordi hun på nært hold har kunnet se, at der kommer flere og flere bøger om ledelse. Ofte kommer de enten fra konsulenter eller professorere og/eller fra USA og har ifølge forfatteren en meget amerikansk tilgang til ledelse.

”Nogle amerikanske ledere har over 100.000 medarbejdere, hvor de typiske virksomheder herhjemme har mellem 50 og 200 medarbejdere. Det er vigtigt, at debatten nuanceres, således at også ledere med færre medarbejdere får en stemme i debatten om god ledelse. Jeg synes, det var vigtigt, at der kom en bog fra en, der står med problemstillinger, hver dag i forhold til ledelse,” siger Tine Weppler.

Hun mener, at der er eksempler på, at man bliver magtsyg, så snart man indfinder sig i sin nye lederrolle og måske får en opfattelse af, at man er urørlig.

”Hvis man får det sådan, kan man komme til at udnytte sin magtposition. Der er altid en fare for, at magtens sødme kan være svær at stå imod. Man må bare ikke glemme, at man også har fejl som leder.”

Tine Weppler skriver i bogen, at simpel magtudøvelse næppe er en vej frem mod et personligt lederskab, og at det ofte er personer, som rent faktisk mangler autoritet, der må ty til magten som løsning på et ønske om at være synlig i organisationen.

Gå i gang

Allerførst skal man altså reflektere over, hvem man er, og hvordan man håndterer lederrollen. Kender man sine styrker og svagheder? Hvordan træder man i karakter? Hvilke værdier er vigtige? Og hvordan bruger man disse selvindsigter som ledelsesværktøjer, når man står ude blandt medarbejderne?

Selvindsigten kan man ifølge Tine Weppler for eksempel få ved at spørge dem, man arbejder rigtig tæt sammen med; dem, der ville turde sige, hvis der var fejl og mangler. Man kan også bruge en 360 graders analyse, eller helt simpelt spørge eller tage ved lære af de mennesker, der er helt tæt på os. Selv har Tine Weppler blandt andet fået feedback fra sin egen søn: I bogen beskriver hun en søndag, hvor hun flere gange havde opfordret sin søn til at ringe til en legekammerat på skolen, så sønnen ikke gik og kedede sig. Hun sagde det ikke én gang, men måske syv – og til sidst ringende han og lavede en aftale. Men da kammeraten kom, nægtede hendes søn at lege med ham – for ”det var jo dig, der ville have ham på besøg. Du kan selv lege med ham”. Han var træt af, at mor altid blev ved og ved med det, hun selv synes var en god idé.

”Sådan havde jeg ikke tænkt. Jeg troede, at vi var blevet enige. Men jeg fik en nødvendig korrektion af mit selvbillede. Måske skulle jeg blive bedre til at tage et nej for et nej. Det er ikke altid sjovt at få rettet sit selvbillede, alligevel må man være taknemmelig over, at der er personer, der er ærlige og på den måde giver en et skub til at udvikle sig i en mere hensigtsmæssig retning,” lyder det fra Tine Weppler.