ArbejdsmarkedetRekrutteringØvrigt

Top­ta­len­ter vil blive lokket med mil­li­onbe­løb

Kampen om de allerbedste revisorer er benhård, og fremover vil flere formentlig blive tilbudt særdeles lukrative tilbud mod at flytte arbejdssted. Efterspørgslen på de dygtigste toprevisorer er stor, og det er blandt andet med til at intensivere kampen.

Det bliver formentlig ikke udsædvanligt at få tilbudt beløb i millionklassen som toprevisor for at skifte til et andet revisionsfirma – det vurderer branchen selv. Flere faktorer spiller ifølge Danmarks største revisionshus Deloitte ind i forhold til, at kampen om de allerbedste revisorer nu er blevet intensiveret.

”En af årsagerne er, at der i forbindelse med fusionen mellem Ernst & Young og KPMG er kommet mange flere penge ind i det danske marked. Det er et nyt globalt KPMG, der skal have etableret sig, og det sker på et tidspunkt, hvor der generelt er kamp om talenterne, og derfor er der pludselig stor efterspørgsel,” siger Anders Dons, der er administrerende direktør og ledende partner i Deloitte.

Derudover peger han på, at der kommer en ny EU-regulering, som gør, revisorer skal fratræde som revisorer for store virksomheder efter 10 år, samtidig med at man bliver begrænset i, hvilken type af ydelser man må levere.

”Før krisen valgte virksomhederne desuden sjældent at skifte revisorer, men nu er virksomhederne blevet mere bevidste om løbende at få kigget på, om de får den rigtige kvalitet til den rigtige pris, og det gør, at konkurrencen bliver skarpere,” siger Anders Dons.

Høje lønninger vil blive tilbudt

Det betyder alt i alt ifølge den administrerende direktør for Deloitte, at nogle af revisionsfirmaerne vil stå med et hul, hvis en dygtig medarbejder vælger at forlade virksomheden.

”Derfor vil nogle af de lønninger, der bliver tilbudt, have et relativt højt niveau, men typisk vil det være et garanteret vederlag i en periode, men så bliver det også hverdag, hvor lønnen skal kunne modsvare den indtjening, man laver – og på den måde vil lønnen blive reguleret,” siger Anders Dons og tilføjer, at det at bruge penge på at tiltrække toptalenterne er en ting – noget andet er, at folk også skifter, fordi de vil være en del af et andet hold.

Han tror, at kultur og ånden på stedet vil betyde mere for folk, når de vælger at flytte. Anders Dons har selv tiltrukket folk fra andre revisionsfirmaer, men har ikke haft noget, der er stoppet hos Deloitte.

”Det vælger jeg at tolke som om, at folk er glade for at være her, men jeg er ikke så naiv at tro, at det fortsætter. Der er nok nogle, der vil blive fristet,” siger Anders Dons.

Det er ofte partnere i revisionsfirmaerne, som er i høj kurs, og mange er bundet af kundeklausuler. Ifølge Kim Klarskov Jeppesen, der er professor på Institut for Regnskab og Revision på Copenhagen Business School, er mobiliteten blandt revisorer meget afhængig af, hvor stramme de klausuler er.

”KPMG 2014 kan i teorien få deres partnere tre steder fra. Den første mulighed er at rekruttere dem blandt partnere fra det gamle KPMG, den anden at rekruttere partnere i andre revisionsfirmaer, og den tredje at rekruttere statsautoriserede revisorer, som endnu ikke er blevet partnere i andre firmaer. Om det i praksis er muligt at rekruttere partnere afhænger af udformningen af deres konkurrenceklausuler,” sagde Kim Klarskov Jeppesen til Berlingske Business i februar 2014.

Anders Dons fra Deloitte mener, at det vil få betydning for priserne i markedet, at revisorerne fremover qua den nye EU-regulering, bliver begrænset i at sælge rådgivning på revisionskunder. Han mener, at der vil ske en regulering af priserne i opadgående retning, når reguleringen træder i kraft, og at danske virksomheder dermed vil skulle betale mere for deres revisionsydelser.

Læs også