Ledelse

Sådan fast­hol­der du me­d­ar­bej­der­ne i trans­port­bran­chen

Tre virksomheder i transportbranchen giver deres gode råd til, hvad man som ledelse skal gøre for at holde på medarbejderne.

”Vi har mange medarbejdere, som har været i virksomheden i over 25 år. Vi har givet seniorerne mulighed for at arbejde de dage, de kan og vil,” lyder det blandt andet fra terminalchef Carsten Dybbøl Pedersen fra Bach & Pedersen Fragt på idag.dk

Han nævner også, at chaufførerne har rimeligt faste arbejdstider og selv har ansvaret for at fordele turene – hvilket betyder, at de har mulighed for at passe familien og eventuelle fritidsaktiviteter.

Senior Transport Manager hos Arla Foods, Uffe Sonne Pedersen, peger også på, at det betyder rigtig meget, at medarbejderne kender deres arbejdstid. SPF Danmark oplever ifølge artiklen på idag.dk så godt som ingen udskiftning blandt medarbejdere, og der er heller ikke mange sygedage. Han mener, at det gælder om at skabe en stærk kultur og et godt sammenhold, hvor medarbejderne har indflydelse på arbejdet.

”Erkend, at medarbejderne er dynamiske, så du kan udfordre dem. Involver medarbejderne i beslutninger, der har indflydelse på arbejdet – for eksempel køb af biler. Påskøn de sociale relationer,” lyder rådene fra Henrik Ringskær på idag.dk – han er transport- og logistikchef hos SPF Danmark.

Fem gode råd

Ifølge en artikel på Lederweb.dk - Væksthus for Ledelses hjemmeside – kan det skabe uro og blive rigtig dyrt for din organisation, når de bedste medarbejdere forsvinder. Derfor er det op til dig som leder at gøre noget aktivt for at holde på dem. Peter Economy, der er forfatter til en række ledelsesbøger, giver i artiklen fem gode råd til, hvad du bør gøre for at fastholde dine bedste medarbejdere:

1. Tilskynd dine medarbejdere til at tage chancer

Skab rum for at dine medarbejdere har mulighed for at sætte spørgsmålstegn ved status quo og udfordre vanetænkning. Det tilskynder dem til at komme med nye og vilde idéer.

2. Kanaliser den rastløse energi

Medarbejdere, der udstråler at være dygtige, flittige og nysgerrige – er ofte dem, der kommer til at kede sig mest med rutineopgaver. De er sultne efter nye opgaver, og de trives med og drives af nye opgaver. Derfor er det vigtigt at udnytte deres rastløse energi og vende den til en fordel.

3. Giv dem tid til at lege

Børn er ikke de eneste, der har brug for tid til at lege. Det har dine medarbejdere også. Det kan synes i modstrid med formaninger om fremstød for effektivitet, men planlagte frirum er sunde.

4. Gå foran

Dine bedste medarbejdere kan have gavn af at arbejde med en mentor, der rådgiver dem, skaffer dem forbindelser og er et tilstræbelsesværdigt forbillede for dem. Vær selv et godt og konsekvent eksempel for dem – så vil dine topscorere konstant overgå dine højeste forventninger.

5. Afløn dem godt – ikke bare med penge

Lad medarbejdere på alle niveauer vide, at de vil blive belønnet for deres indsats, og sørg for at følge op på dine løfter. Det handler ikke kun om lønsedler og resultatløn. Find ud af, hvad der betyder noget for dem, og hvilke ting der påvirker deres tilfredshed. Hvis de ønsker at avancere, så skab mulighederne for dem. Hvis de ønsker mere fleksible arbejdstider for at skabe balance mellem arbejde og privatliv, så hjælp dem med at finde en måde, som begge parter kan have glæde af.

Læs også