Rekruttering

Mange virk­som­he­der har ikke en plan for kan­di­da­ter­ne på et jobsite

Tal fra en undersøgelse viser, at halvdelen af danske virksomheder har en plan for deres brug af sociale medier. Men har danske virksomheder også en plan for brugen af jobsites som kommunikationskanal til kandidater? Det havde ellers været en god idé, mener Jobindex’ analyseekspert, så danske virksomheder kan udnytte deres fulde kommunikationspotentiale på jobsites.

Tal fra en 2016 YouGov-undersøgelse for Lederne viser, at 53 procent af danske virksomheder har en strategi for kommunikationen på de sociale medier. Samtidig har Helle Elizabeth Skovbæk, Jobindex’ analyseansvarlige, ikke hørt om mange danske virksomheder, der har en defineret plan for at kommunikere med den jobsøgende målgruppe på jobsitene. Helle vurderer, at det i høj grad giver mening at kommunikere med kandidater et sted, hvor der ikke er fokus på andre budskaber eller målgrupper.

”Faktisk burde virksomhederne lægge en plan eller en strategi for, hvordan de ønsker at fremstå på jobsites. Dels fordi den målgruppe, der har valgt at lægge sit CV på et jobsite, kan have en Jobagent eller blot følge med i hvilke job, der er aktuelle, har truffet en beslutning om et muligt jobskifte inden for nær fremtid eller af andre årsager aktivt søger job,” siger hun.

Jobsites har en tydeligt defineret målgruppe

På jobsites er målgruppen mere tydeligt defineret end på sociale medier, hvor der ofte er fokus på mange budskaber og forskellige målgrupper. YouGov-undersøgelsen peger på, at virksomhederne benytter sociale medier til markedsføring, kommunikation og PR.

”For virksomhederne betyder det, at de på jobsites har mulighed for at målrette deres budskab til den målgruppe, som i høj grad er interesseret i at høre, hvad virksomheden har at tilbyde som arbejdsplads,” siger Helle.

Målrettet kommunikation til 800.000 brugere på Jobindex

Helle mener, at der er et uudnyttet kommunikationspotentiale for virksomhederne på Jobindex.

”I dag er jobsites det mest anvendte værktøj til jobsøgning, og Jobindex har 800.000 månedlige brugere. Alligevel oplever jeg ikke, at der er tradition for, at virksomhederne har en strategi for kommunikationen med kandidaterne på jobsites, hvilket ellers vil give god mening, set i forhold til, at målgruppen her kan påvirkes," siger Helle

Og hun fortsætter med sit forslag til, hvad virksomheder bør tage med i overvejelserne, når de lægger deres plan for kandidatkommunikation på jobsites:

”I en plan kunne fx indgå tanker omkring hvordan virksomhederne ønsker at fremstå i sin her-og-nu-kommunikation i jobannoncen, dels mere langsigtet hvordan virksomheden ønsker at fremstå på jobsitet – og måske især for virksomheder, som er mindre kendte eller ikke annoncerer så ofte. For eksempel hvilke nyheder, der bør sendes til kandidater, som har valgt at følge virksomheden på jobsitet og hvor ofte. For på den måde at blive mere synlige i kandidaternes bevidsthed, men også for at fremstå på den måde, virksomheden ønsker, den dag kandidaten er parat til at skifte job," afslutter Helle.

Læs også