5 job matcher din søgning 5 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 5 af 5 resultater.
ToldstyrelsenØkonomichef i Toldstyrelsen

Toldstyrelsen, Tranbjerg

Kan du manøvrere i en stærk statslig økonomistyring, der er baseret på klare styringsprincipper og en tydelig økonomisk strategi med fokus på udsyn og sikker drift?

Som stabsfunktion understøtter økonomikontoret driftsorganisationen, og du bliver derfor en central del af en effektiv toldmyndighed. Kontorets kerneopgave er økonomistyring, hvor strategisk og målrettet økonomisk planlægning er i fokus. Desuden har kontoret ansvaret for finanslovsarbejde, udarbejdelse og løbende tilpasning af Toldstyrelsens samlede budget samt løbende økonomiopfølgning og udarbejdelse af styrelsens regnskab.

Ud over de klassiske økonomifunktioner har kontoret til opgave at planlægge og styre revisioner, at være ansvarlig for styrelsens risikostyring, informationssikkerhed og beredskab samt at koordinere styrelsens facility management i tæt samarbejde med Administrations- og Servicestyrelsen.

Toldstyrelsen
ToldstyrelsenSagsbehandler til efterkontrol af virksomheder i Toldstyrelsen

Toldstyrelsen

Vil du bidrage til at sikre, at virksomheder og andre aktører angiver den korrekte told og fører et retvisende toldregnskab? Og har du stærke talmæssige og administrative kompetencer? Så er du måske vores nye kollega i Efterkontrol og Analyse.

I efterkontrollen er du med til at sikre virksomhedernes regelefterlevelse på toldområdet og dermed korrekt afregning af EU’s toldindtægter. Sammen med erfarne kolleger er du ansvarlig for at gennemføre kontrol i virksomheder og hos fx importører, eksportører og speditører, ligesom du har ansvaret for den efterfølgende sagsbehandling og afgørelse.

Dine primære opgaver er:

  • kontrolbesøg hos virksomheder med særlige toldtilladelser
  • sikring af, at både national lovgivning og EU-lovgivning overholdes
  • kontrol og revision af virksomheder, herunder gennemgang af regnskaber, bogføring m.m.
Toldstyrelsen
ToldstyrelsenJurist til Toldstyrelsens kontor for forretningsprocesser

Toldstyrelsen, Tranbjerg J

Kan du operationalisere lovgivning og gøre den forståelig og relevant for dine kolleger? Formår du at sætte dig ind i EU-lovgivningen, og brænder du for at skabe ensartede processer på tværs af en politisk styret organisation?

Kontoret for forretningsprocesser bistår handelsområdet i Toldstyrelsen med at dokumentere, udfordre og udvikle driftsprocesser og med at implementere disse processer på tværs af toldenheder. Derudover hjælper vi toldenhederne med at svare på spørgsmål om processer på handelsområdet og med at sikre korrekt sagsbehandling i forbindelse med kundehenvendelser.

Sammen med kontorets andre jurister kommer du til at spille en vigtig rolle med operationaliserer EU-lovgivningen, således denne gøres forståelig og brugbar på handelsområdet.

Toldstyrelsen
ToldstyrelsenProjektleder til komplekst IT-transitionsprojekt

Toldstyrelsen, Højbjerg

Har du erfaringerne og overblikket til at lede et komplekst IT-transitionsprojekt med mange interessenter? Og vil du være en del af en politisk styret organisation, hvor ambitionerne er høje, og hvor samarbejde med interne og eksterne parter er en forudsætning for at lykkes? Så er du måske vores nye kollega i Toldstyrelsens EUTK-sekretariat.

Til at varetage Toldstyrelsens transition af de ca. 20 IT-systemer er der i sekretariatet nedsat et transitionsteam med to projektledere og en række projektdeltagere. Den ene projektleder er ansvarlig for toldangivelsessystemerne og de såkaldte toldstøttesystemer, og den anden projektleder vil være ansvarlig for kontrol- og risikosystemerne. De to projektledere vil fungere som sparringspartnere for hinanden og skal i tæt samarbejde sikre den samlede transition i forbindelse med EUTK-programmet.

Toldstyrelsen
ToldstyrelsenHandlekraftig tolder til fysisk varekontrol

Toldstyrelsen, Aarhus

Vil du være med til at sikre EU’s toldindtægter? Har du lyst til at kontrollere varer og gods, der transporteres til og fra Danmark? Og trives du samtidig med administrative opgaver som afrapportering, sagsbehandling og dokumentation? Så læs med her.

Som medarbejder i toldkontrollen er din overordnede opgave at sikre toldindtægterne og beskytte både borgere og samfund mod import af farlige varer. Det indebærer en stor kontaktflade og et bredt samarbejde både internt i styrelsen på tværs af enheder og eksternt mellem myndigheder. Jobbet byder på en spændende og afvekslende hverdag med opgaver, der har stor betydning for samfundet.

Dine primære opgaver vil være:

  • fysisk kontrol, blandt andet af varekode, oprindelsesland, toldværdi og mængde
  • dokumentkontrol, afrapportering samt behandling og journalisering af kontrolsager
  • deltagelse i aktioner hos post- og kurerfirmaer rettet mod import af ulovlige varer.
Toldstyrelsen