5 job matcher din søgning 5 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 5 af 5 resultater.
ToldstyrelsenHar du evnen til at planlægge, koordinere og skabe struktur?

Toldstyrelsen, Tranbjerg

Kan du understøtte gode processer, og vil du bidrage til at løse en vigtig samfundsopgave? Vil du være en del af en politisk styret organisation, hvor ambitionerne er høje, og hvor samarbejde med interne og eksterne parter er en forudsætning for at lykkes? Så er du måske vores nye kollega i Toldstyrelsens EUTK-sekretariat.

Dine opgaver vil blandt andet være at:

 • omsætte komplekse problemstillinger til letforståelige beslutningsoplæg
 • bidrage til, at direktionen altid er opdateret og velforberedt med hensyn til EUTK-programmets fremdrift
 • samarbejde med og håndtere nøgleinteressenter, både internt i Toldstyrelsen og eksternt
Toldstyrelsen
ToldstyrelsenMedarbejdere til ekspedition og kontrol i Toldstyrelsen, Københavns Lufthavn

Toldstyrelsen, Kastrup

Kunne du tænke dig at udføre toldekspedition og både legal og illegal toldkontrol? Kan du kommunikere på en imødekommende måde, har du et højt arbejdstempo og mentalt overskud i din opgaveløsning, og kan du handle, når der opstår udfordringer? Så er du måske en af vores nye kolleger.

I T18, Ekspedition og Kontrol bidrager vi til at sikre korrekt angivelse af told gennem effektiv ekspedition, vejledning, administration og kontrol.

Du vil primært skulle varetage ekspeditionsopgaver i forbindelse med:

 • kontrol af passagerer ved ind- og udrejse
 • momsrefusion for turister
 • rejsegods, som vi kontrollerer på vegne af andre myndigheder.
Toldstyrelsen
ToldstyrelsenFunktionsleder til enheden EUTK-kontrolsystemer i Toldstyrelsen

Toldstyrelsen, Køge

Som funktionsleder af EUTK-kontrolsystemer får du ansvar for en ny enhed, der er central for udvikling og idriftsættelse af Toldstyrelsens nye kontrol- og risikosystemer. Du er udviklingsorienteret og god til at samarbejde og skabe relationer internt og eksternt, og du har erfaring med at arbejde med it-udvikling ud fra et forretningsperspektiv.

Som funktionsleder af EUTK-kontrolsystemer får du ansvaret for:

 • at sikre solid og rettidig involvering af Toldstyrelsen i udviklingen af de nye kontrol- og risikosystemer
 • at koordinere med andre dele af EUTK-programmet, som har sammenhæng med kontrolopgaven
 • at sikre, at Toldstyrelsen er klar til at modtage de nye kontrol- og risikosystemer, bl.a. at opdatering og udarbejdelse af retningslinjer og arbejdsbeskrivelser.
Toldstyrelsen
ToldstyrelsenKontorchef til Kontrolprocesser i Toldstyrelsen

Toldstyrelsen, Køge

Som kontorchef for Kontrolprocesser i Toldstyrelsen skal du være med til at sikre en effektiv toldkontrol og sætte retningen for udviklingen af de nye digitale kontrolsystemer som følge af EU’s toldkodeks. Du skal drive komplekse udviklings- og driftsprocesser sammen med kolleger i alle dele af organisationen. Her kommer du til at stå i spidsen for et fagligt højt specialiseret kontor i Toldstyrelsen og gå foran sammen med 12 engagerede, specialiserede og faglige medarbejdere.

Dine primære hovedopgaver vil være at:

 • fastlægge landsdækkende kontrolprocedurer og planlægge Toldstyrelsens kontrolaktioner
 • fastlægge kontrolprocesser for den legale vareførelse samt illegale og ulovlige varer som led i den samfundsbeskyttende kontrol
 • vedligeholde og videreudvikle forretningsgange og foretage forretningsmæssige justeringer af it-systemer og dokumentation på kontrolområdet
Toldstyrelsen
ToldstyrelsenUnderdirektør til Toldstyrelsen

Toldstyrelsen, Tranbjerg J

Som underdirektør for afdelingen Handel bliver du en del af styrelsens direktion og skal bidrage aktivt til styrelsens strategiske retning. Du får ansvaret for ca. 350 medarbejdere, der hver dag arbejder for sikker drift af vores to kerneopgaver, at sikre smidig handel på tværs af grænser og effektiv toldkontrol.

Toldstyrelsen er i gang med en markant forandringsproces. Som underdirektør udgør du sammen med direktøren og de to andre underdirektører styrelsens øverste ledelse, hvor du skal bidrage aktivt til at sætte den strategiske retning for styrelsen og skabe det bedst mulige afsæt for at løse vores vigtige samfundsopgave.

Toldstyrelsen er organiseret i to driftsafdelinger med i alt 25 enheder, en stabsafdeling med 6 enheder samt et direktionssekretariat. Du vil få det overordnede ansvar for Handelsområdet, der er organiseret i 12 driftsenheder.

Toldstyrelsen