29 job matcher din søgning 29 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 29 resultater.
SkattestyrelsenStudentermedhjælpere med interesse for international selskabsskat - Aarhus

Skattestyrelsen

Har du en interesse for selskabsskat og motiveres du af løse den vigtige samfundsopgave i at sikre store selskaber betaler den korrekte skat?

Vi er et nyopstartet kontor, der skal varetage problemstillinger omkring international selskabsskat. Det er kontorets hovedopgave at lave kontrol og vejledning af de største selskaber med særlig fokus på international selskabsbeskatning, herunder kontrol i relation til Aggressive Tax Planning. Det nyetablerede kontor er fyldt med pionerånd og vi søger engagerede studentermedhjælpere, der vil indgå i teamet med en humoristisk og uformel tone.

Som studentermedhjælper vil dine primære opgaver være at behandle og visitere oplysninger omkring grænseoverskridende ordninger, som selskaberne indberetter til Skattestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at du kan arbejde systematisk og er kvalitetsbevidst i din opgaveløsning.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenBekæmpelse af økonomisk kriminalitet i rocker- og bandemiljøet

Skattestyrelsen, Taastrup

Det er ikke enkelt – at optrevle skatteøkonomisk kriminalitet. Men det er vigtigt at sikre, at alle betaler den skat, de skal. Vil du bruge din viden om regnskab, revision, moms og skatter til løsning af komplicerede kontrolsager, hvor reglerne i lovgivningen ikke altid overholdes? Så er du måske vores nye kollega i Særlig Kontrol i Skattestyrelsen.

Du bliver tilknyttet Bandeenhed Øst i Høje Taastrup og varetager i tæt samarbejde med dine kolleger sagsbehandlingen fra start til slut, herunder:

 • gennemfører komplekse kontroller af enkeltpersoner, virksomheder og selskaber og afdækker bl.a. kædesvig og hvidvask
 • yder bistand til blandt andre Politi og Anklagemyndighed i forbindelse med konkrete sager, herunder assistance med opgørelser, kontroller, ransagninger og vidneudsagn
 • sikrer et tæt og tillidsfuldt samarbejde med andre enheder og myndigheder.
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenForretningsanalytikere til Skattestyrelsen

Skattestyrelsen, København

Vil du med på en spændende rejse, hvor data bliver afgørende for fremtidige indsatser? Kan du spotte trends og muligheder, når du ser på store datamængder på tværs af systemer? Vil du være med til at udvikle og effektivisere betalingsprocesserne i Skattestyrelsen og være ansvarlig for at sikre en effektiv og optimal drift?

Du kommer til at arbejde med behandling og kvalitetssikring af store ubehandlede datamængder, dataudtræk og kobling af data fra forskellige databaser, analyser af opkrævningssystemer og opdatering af kontorets analyseværktøjer og statistiske kvantitative analyser.

Du kommer som forretningsanalytiker til at indgå i et team, som er under opbygning, og kommer dermed til at blive en del af rejsen mod at sikre, at data og evidensbaseret viden bliver fundamentet for fremtidige initiativer rettet mod at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenVil du være med til at sikre korrekt beskatning af borgere i en globaliseret verden?

Skattestyrelsen, Randers

Motiveres du af faglige udfordringer, hvor du udvikler dine kompetencer i takt med, at du lærer opgaverne indenfor udlandsbeskatning at kende? Trives du med stor variation i arbejdsopgaverne, hvor vi har borgeren i fokus? Så er det måske dig, der skal være vores nye kollega.

I afdelingen Udland har vi ansvaret for beskatning af udenlandske borgere, der kommer til landet for at arbejde samt danske borgere med udlandsforhold.

Dine konkrete opgaver med sagsbehandling, vejledning og administration på udlandsområdet vil variere over tid. Opgaverne kan fx være:

 • Besvarelse af anmodninger om forskudsregistrering
 • Sagsbehandling for at sikre en korrekt årsopgørelse
 • Besvarelse af skriftlige henvendelser fra borgerne
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenAnalytisk studentermedhjælper med interesse for data og kvantitative analyser søges til Skattestyrelsen i København

Skattestyrelsen, København

Besidder du stærke analytiske egenskaber og evner samtidig at omsætte store datamængder til forståeligt og kommunikativt materiale i et strategisk styringssetup? Har du interesse for statistiske analyser, og har du mod på at arbejde med aktuelle betalings- og opkrævningsmæssige problemstillinger? Så er du måske den studentermedhjælper, vi søger til Opkrævningsprocesser i Skattestyrelsen.

Som studentermedhjælper hos os kommer du til at arbejde sammen med vores dataanalytiker, der beskæftiger sig med dataudtræk, effektmålinger og kvantitative analyser.

Som studentermedhjælper kommer du til at arbejde med følgende opgaver:

 • behandling og kvalitetssikring af store ubehandlede datamængder
 • store dataudtræk og kobling af data fra forskellige databaser
 • statistiske og kvantitative analyser.
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenErfaren kontrolmedarbejder til styrket skattekontrol og bekæmpelse af international skattesvig

Skattestyrelsen, Tranbjerg

Motiverer det dig at arbejde med målrettede indsatser mod grænseoverskridende skattespekulation og skatteunddragelse? Vil du bidrage til kontrol af borgere og virksomheder med fokus på de skattemæssige udfordringer, der er i en globaliseret verden?

Din primære arbejdsopgave vil være sagsbehandling af konkrete kontrolsager, hvor du indhenter og undersøger diverse materiale og træffer afgørelse om ændring af skatteansættelsen. Herunder vil du:

 • Afholde møder med borgere og virksomheder i forbindelse med konkrete sager.
 • Hjælpe med at udarbejde notater og rapporter på baggrund af kontroller og analyser. Rapporterne bruges til at foreslå tiltag, der kan mindske de påviste muligheder for skatteunddragelse.
 • Give faglig sparring på højt niveau, herunder også oplæring af mindre erfarne kolleger.
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenTo dygtige samfundsvidenskabelige studentermedhjælpere til Ledelsessekretariatet Erhverv i Skattestyrelsen

Skattestyrelsen, Taastrup

Er du fagligt stærk og analytisk skarp? Har du lyst til at udvikle politisk og organisatorisk tæft, få erfaring med ministerbetjening og arbejde i et travlt ledelsessekretariat i Danmarks største styrelse? Så bliv en del af et dynamisk ledelsessekretariat i Skattestyrelsen.

Vi søger to dygtige og engagerede studentermedhjælpere, som med gåpåmod, solide akademiske værktøjer og skarpe skriftlige formuleringsevner vil bidrage til vores opgaveløsning i ledelsessekretariatet Erhverv. Du kommer til at arbejde i krydsfeltet mellem politik, administration, drift og udvikling og vil bistå teamet i at sikre effektive rammer, der understøtter rettidige og korrekte skattebetalinger hos erhvervsvirksomhederne samt understøtter virksomhedernes vækst og fokus på egen kerneopgave.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenSagsbehandlere til pensionsområdet til Skattestyrelsen i Fredericia

Skattestyrelsen

Har du interesse i og teoretisk viden inden for skat og pension samt interesse for skatte- og afgiftsområdet? Trives du med arbejde, som indeholder komplekse problemstillinger? Har du indsigt i økonomiske sammenhænge i regnskaber? Så er her muligheden for at blive en del af et fagligt dygtigt team.

Vi søger sagsbehandlere til vores enhed Persondata 10 i Fredericia. Som sagsbehandler på området vil du arbejde målrettet med at løse opgaver på pensionsbeskatningsområdet. Vi har ansvaret for store dele af processerne på pensionsbeskatningsområdet, og vi bidrager bl.a. med:

 • Telefonisk vejledning vedrørende pensionsbeskatningsloven
 • Skriftlig vejledning og udtalelser vedrørende pensionsbeskatningsloven
 • Vejledning af penge- og pensionsinstitutterne om afregning af pensionsafgift
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenAmbitiøs profil med hang til kompleks data-analyse og mod på en stejl læringskurve søges til Skattestyrelsen, Fredericia

Skattestyrelsen

Er det vigtigt for dig at skabe konkret, samfundsmæssig værdi og motiveres du af at løfte i flok og samarbejde med fagspecialister på tværs af en kompleks organisation? Får det at analysere komplekse datasæt, afdække risikoområder og samarbejde med fagligt, kompetente kolleger og eksterne professionelle dit faglige specialisthjerte til at banke?

Persondata er en afdeling i rivende udvikling - og vi har brug for nye kolleger, som trives i et fagligt miljø med ambitioner.

Du bliver en del af en velfungerende enhed med vokseværk bestående af 12 kompetente medarbejdere, hvis kerneopgave er at lave udgående og virtuelle kontroller i bl.a. pengeinstitutter – primært ift. indberetning af renter og på værdipapirområdet for borgere, men også ift. de oplysninger de danske skattemyndigheder udveksler med andres landes skattemyndigheder.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenFunktionsleder til Skattestyrelsens nye straffesagsenhed i Viborg

Skattestyrelsen

Er du en dygtig og engageret personaleleder? Brænder du for driftsstyring og optimering heraf?

Som funktionsleder for Straffesagsenhed 6 i Viborg vil du indgå i et ledelsesteam, der har fokus på retssikkerhed, faglighed, ensartethed, produktionsstyring og ledelse.

Du kommer til at lede ca. 25 medarbejdere, hvoraf en del starter op 1. april 2021, og resten forventes rekrutteret i løbet af andet og tredje kvartal 2021. Enheden vil starte op som en virtuel enhed, indtil det nye domicil i Viborg står endeligt klar – forventeligt tredje kvartal 2021.

Herudover får du ansvaret for:

 • at sikre optimal udnyttelse af enhedens ressourcer samt planlægge og styre produktionen
 • at være med til løbende at udvikle og optimere arbejdsprocesser
 • at der tænkes tværfagligt, og at der er fokus på ensartethed
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenFagligt stærk personaleleder til Større Erhvervsvirksomheder i Skattestyrelsen i Næstved

Skattestyrelsen

Vi søger nu en fagligt kompetent funktionsleder til Større Erhvervsvirksomheder, der kan motivere medarbejderne til at yde deres bedste og samtidig have stort fokus på at sikre, at I som enhed opnår de mål, der er sat.

Dit primære ansvar som funktionsleder er at lede 16 medarbejdere og sikre den daglige drift. Det er din opgave at understøtte en effektiv opgavevaretagelse med høj kvalitet, og samtidig skal du være i stand til at have det store overblik på dit eget område, og dermed skabe sammenhæng mellem overordnede strategier og daglig drift. Du har endvidere en vigtig rolle i at agere sparringspartner for dine specialiserede medarbejdere og samarbejdspartnere i faglige såvel som processuelle spørgsmål.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenSkarp og struktureret generalist til Erhvervsopkrævning i Skattestyrelsen

Skattestyrelsen, København

Er du god til at formidle komplekse problemstillinger klart og præcist? Har du evnen til at tænke på tværs, finde løsninger og holde flere bolde i luften? Trives du i en politisk organisation med mange forskellige opgaver? Så er du måske vores nye generalist i kontoret Erhvervsopkrævning i Skattestyrelsen.

I Erhvervsopkrævning har vi brug for en dygtig generalist til vores koordinationsteam, der løser, understøtter og koordinerer de tværgående opgaver i kontoret. En væsentlig del af opgaverne i koordinationsteamet består af at udarbejde beslutningsoplæg til ledelsen, koordinere og besvare bestillinger og lovhøringer fra departementet samt klassisk direktions- og ministerbetjening. Hertil komme udarbejdelse og kvalificering af mødematerialer og løbende ad hoc-opgaver.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenMedarbejder med flair for planlægning og koordinering i Jura- og Revisionsprocesser i Skattestyrelsen, Ribe

Skattestyrelsen

Er du samarbejds- og løsningsorienteret og har du gode planlægnings- og styringsevner? Formår du at bevare overblikket i en travl hverdag, hvor to dage sjældent er ens? Så er det måske dig, vi har brug for.

Vi søger en ny kollega, som i samarbejde med fagområdekoordinator skal have en koordinerende rolle i forhold til samarbejdet med Rigsrevisionen omkring revisioner i Skattestyrelsen Person samt opfølgning på revisionshandleplaner.

Din væsentligste opgave er desuden at yde ledelsesstøtte til Kontorchef-kredsen i Personprocesser i Ribe. Dette kan resultere i opgaver som opfølgning på møder, kalenderplanlægning, varemodtagelse, rejseafregning, koordinering af månedlige ledelsesrapporter samt anden administrativ bistand. De tværgående opgaver sikrer hermed den rette planlægning, dokumentation samt faglighed i opgaveløsningen.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenUdviklingsorienteret medarbejder søges til Større Erhvervsvirksomheder i Århus

Skattestyrelsen

Kan du omsætte strategier til håndgribelige indsatser, som vi på efterkontrolområdet kan styre efter?

Du bliver ansat i en central funktion med tætte relationer til styringskontoret i underdirektørområdet Større Erhvervsvirksomheder. Du vil have en væsentlig opgave i at skabe overblik over nuværende og fremtidige netværk i Skattestyrelsen vedrørende IT-anvendelse i kontrolarbejdet. Ligeledes spiller du aktivt ind med ideer og tiltag til den videre udvikling af efterkontrolprocesområdet. Du får en spændende rolle, hvor du arbejder med drift og den konkrete opgaveløsning, samtidigt med at du sikrer opgavernes sammenhæng med de overordnede strategier, herunder medvirke til udarbejdelse af en strategi for IT-anvendelsen i kontrolarbejdet i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenBrænder du for kontrol og selvstændigt ansvar for egne sager?

Skattestyrelsen, Skive

Har du revisionskompetencer, sagsbehandlingserfaring eller kontrolerfaring og kunne du tænke dig varierende arbejdsdage, med kontrolbesøg i virksomheder og sagsbehandlingsopgaver? Så er det dig vi mangler i Afgifter 6 i Skive.

I Afgifter har vi ansvar for at kontrollere, at danske virksomheder betaler den rette afgift. På afgiftsområdet arbejder vi med 35 afgiftslove, og området er under konstant forandring. Vi står derfor overfor en stor og spændende opgave – og den vil vi gerne løse sammen med dig.

Du vil blive del af et team som arbejder med kontrol, revision og vejledning af virksomheder i forhold til afregning af Energi- og Miljøafgifter.

Vi arbejder med en proaktiv tilgang til opgaveløsningen - også til dialogen med virksomhederne og deres rådgivere – som både foregår fra kontoret og ude i virksomhederne.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenRevisor til revision, og sagsbehandling og kontrol af selskaber – Skive

Skattestyrelsen

Brænder du for alsidige skatte- og momsopgaver inden for, revision, kontrol, og vejledning samt sagsbehandling vedr. små og mellemstore selskaber? Trænger du til et godt arbejdsmiljø med gode kolleger og gode udviklingsmuligheder samt bedre life-work balance? Så læs videre.

Du kommer til at deltage i større eller mindre projekter, som har fokus på skat og moms i afdelingens selskaber og tilknyttede hovedaktionærer. Projekterne er meget alsidige f.eks. revision af koncerner med omsætning over 100 mio. kr., beskatning af fri bil hos hovedaktionær, eller compliance. Der bliver også opgaver vedr. kontrol af underskud til fremførsel. Opgaverne kan i nogen grad tilpasses dine kompetencer og interesser f.eks. hvis du brænder for moms.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenFagligt stærk medarbejder til skatte- og momskontrol

Skattestyrelsen, Skive

Har du kompetencer inden for skat, moms, regnskab, revision? Skal de bringes i spil i en kombination af kontrolopgaver og vejledning af virksomheder? Så er det måske dig, vi skal se i denne udviklende stilling.

Din indsats vil kunne mærkes, da du er med til at gøre en samfundsnyttig indsats ved at begrænse skatte- og momsgabet i personligt ejede virksomheder, samt understøtte vejlednings initiativer så virksomhederne angiver og afregner korrekte. Vores arbejde består i analyser, udvikling af metoder og forskellige former for kontrol, samt dialog med virksomhederne.

En typisk arbejdsdag kan bestå af:

 • udvælgelse af virksomheder til kontrol efter en vurdering af risiko og væsentlighed
 • undersøgelse af virksomheder, herunder analyse af skatte- og momsmæssige problemstillinger
 • revision af regnskaber, kontoudtog og bilag i udvalgte virksomheder
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenHar du erfaringer med skat og moms for selvstændig erhvervsdrivende?

Skattestyrelsen, Skive

Har du lyst til at blive en del af en myndighed, som sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund? Vil du være en del af en arbejdsplads, der har fokus på at bruge dine kompetencer og udvikle din faglighed? Så ser vi frem til at høre fra dig hos Skattestyrelsen i Skive.

Du får en væsentlig rolle med at sikre, at der sker korrekt indberetning og afregning, når selvstændige erhvervsdrivende efter anmodning får genoptaget deres skatteansættelse. Du bliver udfordret af forskelligartede og komplicerede faglige problemstillinger som fx privatforbrugsberegninger, virksomhedsskatteordningen, afskrivningsloven og meget mere, herunder også momsmæssige problemstillinger.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenUdviklende stillinger med momskontrol i Skattestyrelsen, Aarhus

Skattestyrelsen

Har du en baggrund inden for skat, moms, regnskab eller revision? Motiveres du af variation, høj faglighed, og udvikling? Og trives du med kontrolarbejde, sagsbehandling og udgående kontroller? Så skal du måske være vores nye kollega i afdelingen Større Erhvervsvirksomheder i Skattestyrelsen, Aarhus.

Du kommer til at arbejde selvstændigt med egne sager, samtidig med at du løser opgaver i samarbejde med kollegaer i enheden, i projektet eller andre steder i organisationen. Du får derfor en dagligdag, som varierer mellem stor selvstændighed, faglig sparring og videndeling.

Arbejdsformen vil være med udgangspunkt i en prioritering, efter risiko og væsentlighed, af de positive momsangivelser Skatteforvaltningen modtager, og som vil danne grundlag for en kontrol af virksomhedernes momsgrundlag. Vi arbejder med en proaktiv tilgang til opgaveløsningen og til dialogen med virksomhederne og deres rådgivere.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenMedarbejder til kontrol af kryptovaluta i Skattestyrelsen - Struer

Skattestyrelsen

Vil du være med til at udføre kontroller i den fagre nye digitale verden? Vil du være med til kontrol på en opgave, hvor ord som bitcoin, wallets og mining bliver en del af hverdagen?

Som medarbejder i Skattestyrelsens Persondataafdeling, bliver du en del af en enhed på ca. 20 medarbejdere.

Den primære opgave i enheden er, Skattestyrelsens kontrol af handel med kryptovalutaer, hvortil der søges medarbejdere.

Et selvstændigt team på ca. 14 medarbejdere får ansvaret fra start til slut i opgaven med kryptovaluta. Dvs.:

 • Indsamling og bearbejdning af data fra såvel danske som udenlandske valutabørser
 • Indgå i vejledningsopgaven i tæt samarbejde med andre relevante enheder i Skattestyrelsen
 • Kontrol af den skattemæssige opgørelse for såvel personer som selskaber i forbindelse med handel med kryptovaluta som f.eks. bitcoins.
Skattestyrelsen