23 job matcher din søgning 23 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Skattestyrelsen Sagsbehandlere til Persondatas virtuelle enhed

Skattestyrelsen, Fredericia

Vil du være med til at skabe fundamentet for finansieringen af det danske velfærdssamfund? Og trives du i en myndighedsrolle, hvor du bl.a. med tillidsbaseret dialog og faglighed er med til at sikre, at borgerne betaler den korrekte skat til tiden? Så er du måske vores nye kollega i Persondata?

Du vil blive en del af en enhed på omkring 30 medarbejdere, som er meget engagerede i deres arbejde og for hvem det gode kollegaskab er en selvfølgelighed. Opgaverne på eKapitalområdet spænder vidt – fra blankethåndtering til at bidrage med forretningsmæssig viden, som kan understøtte udvikling af nye systemer.

Som medarbejder i eKapital skal du yde support til de virksomheder, der skal indberette tredjepartsdata til Skattestyrelsen. Supporten sker både telefonisk og skriftligt. Vi håndterer spørgsmål af såvel teknisk karakter som spørgsmål omhandlende indberetningspligter.

Skattestyrelsen
Gem
Skattestyrelsen Studentermedhjælper til opgaver indenfor udlandsbeskatning

Skattestyrelsen, Ribe

Er du klar til at få relevant, praktisk erfaring med administrative opgaver i et ungt og dynamisk arbejdsmiljø? – så er du måske vores nye kollega i Udland i Skattestyrelsen.

Vi søger en studentermedhjælper til administrative opgaver i enheden Udland 3 i gennemsnitlig 15 timer ugentligt. Enhedens fagområder er bl.a. administration af den Nordiske Trækaftale, genoptagelser af skatteansættelser, oprettelse af CPR-numre og skattekort samt øvrige tværfaglige områder.                  

Du bliver en del af en engageret og kompetent enhed, hvor stemningen bærer præg af god faglig sparring og kollegialt sammenhold. Som studentermedhjælper i Udland 3 vil du kunne udvikle dig og lære, hvordan det er at arbejde i Danmarks største styrelse.

De primære arbejdsopgaver vil bestå af følgende:

 • Administration af den Nordiske Trækaftale
 • Oprettelse af skattekort
 • Andre forekommende administrative ad hoc-opgaver
Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Jurist med interesse for it og procesoptimering

Skattestyrelsen, Taastrup

Motiveres du af at optimere digitale og manuelle processer ved at kombinere jura og IT? Kan du favne komplekse opgaver, der går på tværs af skatteforvaltningen og andre myndigheder? Vil du være med til at sætte retning for udviklingen af, hvordan 850.000 danske og udenlandske virksomheder registrerer sig for skatter og afgifter?

Vi søger en ny forretningsudvikler med juridisk baggrund til vores registreringsteam. Teamet har ansvaret for de løsninger og processer, der understøtter virksomheders registrering af skatter og afgifter.

Sammen med dine kolleger vil du få stor indflydelse på arbejdsgange og udviklings- og implementeringsprocessen ved fx at:

 • sikre, at det lovmæssige fundament er opdateret i systemer, processer, vejledninger og blanketter
 • bidrage til udvikling af processer og systemer bl.a. i forhold til implementering af ny lovgivning
 • deltage i den strategiske udvikling af registreringsområdet
Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Erfaren sagsbehandler søges

Skattestyrelsen, Ringkøbing

Har du erfaring med administration og sagsbehandling, og kunne du tænke dig at anvende dine kompetencer til at arbejde i dybden med dette? Så har du nu muligheden for at blive en del af et fagligt stærk team med et godt sammenhold hos Skattestyrelsen i Ringkøbing!

Vi er 35 medarbejdere i enheden ’Opkrævning Sagsbehandling’. Vi arbejder blandt andet med aktindsigt, retskraftvurderinger, med klagesager og indsigelser. Derudover træffer vi afgørelser i ansøgninger om fritagelser for renter og for gebyrer.

Din hovedopgave vil være at understøtte driftsenhederne i form af berigtigelse af oplysninger til brug for den videre sagsbehandling. Opgaven spænder bredt og dækker både personskatter, krav relateret til virksomheder og mange andre typer af krav. Du vil både have faste opgaver og opgaver, som udvikles over tid afhængig af dine kompetencer.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Struktureret generalist til tværgående programstyringsenhed

Skattestyrelsen, København

Bliver du motiveret af en bred opgaveportefølje i en tempofyldt hverdag? Trives du i en udadvendt rolle, og formår du at skabe relationer, struktur og fremdrift?

Du vil blive en del af en programstyringsenhed i Skattestyrelsens kontor Analyse og Projekter, der understøtter implementeringen af et program med strategiske initiativer og projekter på tværs af Skatteforvaltningen.

I den tværgående programstyringsenhed vil din rolle bl.a. spænde over følgende opgaver:

 • Koordinering, fx opfølgning på og rapportering om fremdrift, milepæle, økonomi, risici, målopnåelse for de enkelte initiativer og det samlede program
 • Ledelsesbetjening, fx forberede og eksekvere på programmets styregruppe- og programledelsesmøder samt udarbejde og kvalitetssikre mødemateriale
 • Videreudvikling af centrale koncepter for programstyring, it-porteføljestyring og økonomiopfølgning både i og uden for det samlede program
Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Funktionsleder til Skattestyrelsens nye straffesagsenhed i Slagelse

Skattestyrelsen

Er du en dygtig og engageret personaleleder? Brænder du for driftsstyring og optimering heraf? Så er du måske vores nye funktionsleder til Straffesagsenhed 8 i Slagelse, som er en af de otte enheder i Center for Straffesager.

Straffesagsenhed 8, som oprettes i løbet af første kvartal 2023, skal behandle skatte- og afgiftsstraffesager. Enheden er en ud af Skattestyrelsens otte straffesagsenheder, som alle arbejder med at behandle straffesager.

Som funktionsleder for Straffesagsenhed 8 kommer du til at lede ca. 20 medarbejdere, hvoraf en del er tiltrådt i løbet af 2. halvår 2022, og resten forventes rekrutteret i løbet af første halvår 2023.

Herudover får du ansvaret for:

 • at sikre optimal udnyttelse af enhedens ressourcer samt planlægge og styre produktionen 
 • at være med til løbende at udvikle og optimere arbejdsprocesser
 • at der tænkes tværfagligt, og at der er fokus på ensartethed 
Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Sagsbehandlere til Erhvervsregistrering i Skattestyrelsen i Fredensborg

Skattestyrelsen

Vil du være med til at hjælpe regelrette virksomheder med at blive registreret, så de hurtigt og effektivt kan komme i gang med at drive deres forretning? Og vil du være med til kontrollere de virksomheder, som potentielt vil opbygge gæld til det offentlige og sørge for at foretage de nødvendige foranstaltninger forud for en eventuel registrering eller potentielt nægte registrering? Så er du måske vores nye kollega.

Som sagsbehandler på opgaven med Forebyggende restancearbejde vil du vurdere virksomheder, hvor personkredsen i virksomhederne tidligere har medvirket i andre virksomheder, som har opbygget gæld til det offentlige.

Det vil i den forbindelse være din opgave at vurdere, om der skal træffes forebyggende foranstaltninger, inden virksomheden kan registreres, eller om virksomheden skal nægtes registrering. 

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Vi søger en ny talglad kollega til e-indkomst

Skattestyrelsen, Struer

Sætter du pris på en varierende hverdag med ansvar? Hvor kollagerne står klar med sparring og godt humør? Er du tal-glad, og har du lysten til at lære? Så er du måske vores nye kollega til Persondata 2, eIndkomst.

Sagsbehandler, Nanna Andreasen fortæller om sit job hos Persondata 2:

”Jeg sætter pris på mine arbejdsopgaver og ansvaret for disse i min hverdag. Min arbejdsdag planlægger jeg selv, således jeg når mine mål. Det er motiverende for mig at føle, at jeg bidrager til vores fælles mål, og den følelse har jeg hver gang jeg afslutter en sag. Det er også meget vigtigt for mig, at jeg har gode kollegaer, der kan hjælpe mig, og at jeg har en arbejdsplads, der er fleksibel og passer til der, hvor jeg er i mit liv.”

Arbejdsopgaver i eIndkomst

 • Sagsbehandling vedrørende manglende eller forkerte indberetninger
 • Vejledning og information til virksomheder om eIndkomstsystemet
Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Jurister med interesse for skatte- og opkrævningsområdet

Skattestyrelsen, Ringkøbing

Har du en høj juridisk faglighed og kunne du tænke dig, at være med til at implementere jura i vores driftsopgaver? Ønsker du afvekslende og udfordrende opgaver, sætter du pris på fleksibel arbejdstilrettelæggelse, og kunne du tænke dig at blive en del af en udviklingsorienteret arbejdsplads? Så er du måske vores kommende kollega!

Du kommer til at arbejde med mange forskellige juridiske opgaver i egen enhed og som en understøttende aktør, der arbejder på tværs af hele afdelingen. Du skal arbejde med juridisk analyse, bidrage til juridiske og procesmæssige oversættelser samt varetage formidling med høj kvalitet. Du kommer til at arbejde sammen med faglige kolleger med stor indsigt og erfaring i skatte- og opkrævningsområdet, med ledere i afdelingen samt med eksterne samarbejdspartnere. Blandt andet derfor er det også vigtigt, at du har interesse i at arbejde med jura i meget bred forstand.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Vil du arbejde med it-projekter i Danmarks største styrelse?

Skattestyrelsen, København

Har du gode formidlingsevner og forretningsforståelse, og vil du være med til at styrke Skattestyrelsens it-udvikling?

Digitalisering & Porteføljestyring har blandt andet ansvaret for at koordinere og facilitere Skattestyrelsens it-udvikling gennem porteføljestyring, procesoptimering og projektkoordinering. Det er kontorets opgave at understøtte Skattestyrelsens behov og udviklingsønsker, så vi i samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen sikrer effektive it-løsninger. Kontoret står desuden for at udarbejde ledelsesinformation og beslutningsgrundlag til direktionen om udvikling og prioritering af it-projekter i Skattestyrelsen.

Som medarbejder vil du blandt andet have følgende arbejdsopgaver i Digitalisering & Porteføljestyring:

 • koordinering af en it-portefølje på op til 200 it-initiativer
 • understøtte konkrete it-projekter og deres styregruppeformand
 • udarbejde beslutningsoplæg til ledelsen
Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Medarbejdere med stærke momskompetencer til kontrol af udenlandske og danske virksomheder

Skattestyrelsen, Haderslev

Har du en god regnskabsforståelse og stærke momskompetencer, og har du sans for detaljer, så er du måske vores kommende kollega i RE1 – Momsrefusion og momsregistrering.

Vi søger medarbejdere til kontrol af, at udenlandske virksomheder får udbetalt momsrefusion på et korrekt grundlag, samt at udenlandske virksomheder registreres korrekt i Danmark. Det er en fordel, hvis du har konkret erfaring med kontrol af moms, og selvstændigt kan håndtere faglige problemstillinger i den forbindelse.

Arbejdet foregår i tæt samarbejde med kolleger, virksomheder og deres repræsentanter. Vi tilbyder dig udfordrende opgaver med en høj grad af selvstændig arbejdstilrettelæggelse, og du får dygtige og ansvarsbevidste kolleger. Du bliver en del af en arbejdsplads, som lægger vægt på god trivsel og en uhøjtidelig omgangstone.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Akademisk medarbejder til Borgervejledning i Skattestyrelsen

Skattestyrelsen, Svendborg/Odense

Skat er ikke enkelt – det er derfor vi har brug for dig. Har du lyst til at arbejde med fundamentet for finansiering af det danske samfund? Så lover vi dig en spændende hverdag, hvor du får lov at bruge dine kompetencer.

Skattestyrelsens Borgervejledning besvarer henvendelser på skatteområdet og yder én til én vejledning til borgere pr. telefon, mail og chatbot/livechat samt vejledning på Facebook og Twitter.

Du vil indgå i et mindre team i kontoret – Styring og Kvalitet, der understøtter kerneopgaven i Borgervejledning. Teamets primære opgave er at koordinere og bidrage til lovhøringer, notater, øvrige bestillinger og en lang række ledelsesunderstøttende aktiviteter for Borgervejledning og koordinering med vores ”søsterafdeling” Virksomhedsvejledning.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Forretningskonsulent til udvikling og implementering af strategiske tiltag

Skattestyrelsen, København

Besidder du skarpe analytiske evner, en god organisationsforståelse, og evner du at omdanne data og analytiske input til at sætte strategisk retning? Så leder vi efter dig som forretningskonsulent, hvor du får muligheden for at facilitere, udvikle og forankre ambitiøse strategier i Danmarks største styrelse.

Vi søger en forretningskonsulent med en stærk organisationsforståelse, som kan være brobygger og arbejde med udvikling og implementering af strategier i afdelinger på tværs af Skattestyrelsens faglige områder.

Du vil blandt andet få ansvaret for at:

 • udvikle og forankre kort- og langsigtede strategier i samarbejde med medarbejdere fra hele organisationen
 • drive strategiudviklingsprocesser og afholde workshops på tværs af ledelsesniveauer, hvor der sikres input fra stærke faglige kompetencer
 • sikre kobling mellem strategi og forskellige styringsværktøjer i en kompleks organisation.
Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Vi leder efter den udadvendte generalist, der vil bidrage til at sikre gode processer, sikker fremdrift og gode relationer

Skattestyrelsen, København

Har du lyst til at bidrage til udviklingen af et nyt og engageret team i Danmarks største styrelse? Er du hurtig til at tilegne dig ny viden? Arbejder du systematisk og har du lyst til at bidrage til gode resultater på et vigtigt område i Skattestyrelsen med betydning for finansieringen af den offentlige sektor?

I Skattestyrelsen og på tværs af Skatteforvaltningen arbejdes der målrettet på at følge op på risici, der er identificeret af blandt andre Rigsrevisionen. Vi har fx en række manuelle processer med forskelligartede risici, som vi løbende vurderer, monitorerer og mitigerer gennem forskellige kontroller. Det er vi dygtige til, men vi vil gerne blive endnu bedre. Vi søger derfor i kontoret Revisionsopfølgning og Regnskab §9 en eller to nye kollegaer, som kan hjælpe os med at styrke opfølgningen på risici både i bredden og i dybden.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Sagsbehandlere til bindende svar på skatteområdet - Randers

Skattestyrelsen

Vil du være en del af et fagligt stærkt team med godt humør og spændende opgaver? Og synes du, at det er vigtigt at give kunderne en god oplevelse med præcise og rettidige afgørelser? Så har du mulighed for at være med til at behandle anmodninger om bindende svar på skatteområdet fra erhvervsdrivende.

Du kommer til at arbejde skattefagligt bredt med ikke-principielle bindende svar til erhvervsdrivende. Spørgsmålene spænder vidt over fx ejendomsavance, ekspropriation, virksomhedsskatteordningen, succession, selvstændigt erhvervsdrivende kontra lønmodtager og meget mere. Du skal træffe afgørelser, som du udarbejder efter afprøvede processer, og som rummer interessante og ofte nye problemstillinger inden for skatteområdet. Du får mulighed for at fordybe dig i faglige spørgsmål og diskutere dem med dine kolleger.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Corporate finance specialist til Skattestyrelsens værdiansættelsesafdeling

Skattestyrelsen, Højbjerg eller København

Vil du arbejde med værdiansættelse og forskellige aspekter af corporate finance, og evner du at sætte økonomisk teori i perspektiv? Kan du kommunikere komplekse løsninger på en let forståelig måde, og trives du med en bred kontaktflade? Så er du måske den, vi søger til vores værdiansættelsesafdeling!

Du vil indgå i et team af dedikerede og specialiserede medarbejdere, der assisterer på tværs af Skattestyrelsen med at sikre korrekt beskatningsgrundlag i nogle af de største og mest komplicerede sager indenfor værdiansættelse.

Du får en bred opgaveportefølje inden for corporate finance. Dine opgaver vil blandt andet være at:

 • udarbejde markedsmæssige og regnskabsmæssige analyser af selskaber og industrier
 • udarbejde peer gruppe og benchmark-analyser
 • prisfastsætte immaterielle aktiver f.eks. i forbindelse med transfer pricing-sager.
Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Generalister til strategisk udvikling

Skattestyrelsen, København

Er du god til at aflæse forretningsbehov og omsætte dem til konkrete handlinger? Har du lyst til at arbejde med at sikre fremdrift i et af Skattestyrelsens højst prioriterede projekter på opkrævningsområdet? Så er du måske en af vores nye kollegaer i kontoret Analyse og projekter i Skattestyrelsen.

Du kan forvente at komme til at spille en afgørende rolle i Skattestyrelsens strategiske udvikling på opkrævningsområdet, og mere konkret kan du forvente selvstændigt at skulle drive tværgående processer i og uden for Skattestyrelsen, og understøtte projektlederen i realiseringen af projekternes mål. Herudover kan du forvente at skulle bidrage til udarbejdelse af beslutningsoplæg og øvrige leverancer til ledelsen i Skattestyrelsen, ligesom du vil skulle besvare bestillinger fra departementet og de øvrige styrelser i Skatteforvaltningen. Du vil få selvstændige ansvarsområder, som svarer til dine kompetencer.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Erfaren og engageret koordinerende projektleder til kontoret Analyse og projekter

Skattestyrelsen, København

I Skattestyrelsen arbejder vi for, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. I afdelingen Opkrævningsprocesser har vi ansvaret for en effektiv tilrettelæggelse af opkrævningen af borgere og virksomheders skatter og afgifter. Det er et område i hastig udvikling, hvor der er igangsat en række større udviklingsinitiativer og projekter.

Du vil indgå i kontorets projektteam, hvor du kan forvente at blive tilknyttet kontorets største og forretningskritiske projekter, som arbejder på at forbedre sammenspillet mellem opkrævning og inddrivelse af skatter og afgifter i hhv. Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen.

Opgaverne kan bl.a. omhandle:

 • Opfølgning på og koordinering af igangværende projekter og analyser
 • Betjening af styregrupper og deltagelse i arbejdsgrupper
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg og notater til direktion og departement
Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Sagsbehandler til ekstraordinære genoptagelser på momsområdet

Skattestyrelsen, Højbjerg

Trives du i en myndighedsrolle, hvor du med tillidsbaseret dialog, samarbejde og høj faglighed er med til at sikre, at virksomhederne betaler den korrekte moms og lønsumsafgift? Så er du måske vores nye kollega!

Dine primære opgaver vil være at visitere indkomne anmodninger om ekstraordinære genoptagelser af moms og lønsumsafgift fra selvstændig erhvervsdrivende og disses rådgivere. Herudover vil dine opgaver være at træffe afgørelser, udarbejde vejledende udtalelser og skriftlige besvarelser i sager inden for moms og lønsumsafgift til selvstændigt erhvervsdrivende og disses rådgivere.

Du kommer til at træffe afgørelser selvstændigt og i tæt samarbejde med dine kollegaer. Der er tale om udfordrende og komplekse sager.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Kontrolmedarbejdere

Skattestyrelsen, Horsens

Brænder du for at arbejde med problemstillinger indenfor skat og moms? Har du kompetencer inden for regnskab, revision og kontrol? Er du god til at kommunikere – både skriftligt og mundtligt, og har du lyst til at arbejde for, at virksomhederne betaler de korrekte skatter og afgifter? Vi leder efter nye kolleger, som kan navigere mellem den gode dialog over for virksomhederne og den dyberegående kontrol af deres regnskaber.

Du får en vigtig rolle med at sikre virksomhedernes korrekte skatte- og momsopgørelser. En sag kan omfatte alt fra enkeltstående problemstillinger til vurdering og kontrol af hele regnskabsgrundlaget. Du vil derfor blive udfordret med meget forskelligartede og komplekse opgaver, og det kræver høj faglighed, engagement og professionalisme. Til gengæld får du mulighed for at udvikle en bred vifte af kompetencer og blive udfordret af forskellige problemstillinger i relation til både skat og moms.

Skattestyrelsen

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV