26 job matcher din søgning 26 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 26 resultater.
SkattestyrelsenJurister med erfaring og interesse for forvaltningsret og offentlighedsret

Skattestyrelsen, København

Vil du arbejde indenfor et spændende juridisk område og rådgive Skatteforvaltningens medarbejdere, når der er vanskelige eller principielle juridiske spørgsmål inden for områderne forvaltningsret, offentlighedsret og skatteforvaltningsret?

Vores kontor rådgiver både i forbindelse med konkrete afgørelser og lovfortolkning på området. Du skal bl.a. være med til at sikre ensartet og korrekt regelanvendelse samt praksis på tværs af Skattestyrelsen og de seks andre styrelser, der til sammen udgør Skatteforvaltningen.

Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet:

 • generel og konkret lovfortolkning, såvel mundtlig som skriftlig, i forbindelse med besvarelser af henvendelser fra kolleger
 • juridisk sparring for øvrige enheder, både i forhold til generelle spørgsmål og i forhold til konkrete sager
 • deltagelse i tværgående udviklingsprojekter, herunder især digitale udviklingsprojekter
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenKontorchef til HR & Organisation - Skattestyrelsen i København

Skattestyrelsen, København

Vil du bidrage til, at Skattestyrelsen har det bedst mulige organisatoriske udgangspunkt, når vi sammen løser en af Danmarks allervigtigste opgaver? Kan du spille en central rolle i forhold til at sikre, at vi lykkes med massive rekrutteringer de næste tre til fem år og fastholdelse af en stærk faglig kultur?

Du får ansvar for en række HR-relaterede opgaver, fx støtte og rådgivning af Skattestyrelsens ledelse, styrelsesspecifikke HR-initiativer samt opgaver inden for det personalejuridiske og personaleadministrative område. Du vil samtidig få en nøglerolle i samarbejdet med personaleorganisationerne og ansvaret for betjeningen af styrelsens hovedsamarbejdsudvalg. Desuden får du ansvaret for en række organisationsopgaver, herunder opfølgning på tilpasninger i Skattestyrelsens organisering, stillingsanmodninger og lignende.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenKontorchef til Jura i Skattestyrelsen med ansvar for lovkoordinering og regelefterlevelse på området skatteproces og forvaltningsret

Skattestyrelsen, København

Vil du være med til at sikre korrekt og ensartet regelefterlevelse og praksis på det skatteprocessuelle og forvaltningsretlige område? Er du faglig stærk og ambitiøs i din ledelsesopgave samt god til at samarbejde, motivere og inspirere?

Som kontorchef i Jura, Skatteproces og Forvaltningsret får du det juridiske ansvar i Skatteforvaltningen på lovkoordinering, regelefterlevelse og juridisk rådgivning inden for følgende områder:

 • Skatteforvaltningsloven
 • Forvaltningsloven
 • Offentlighedslovens regler om notatpligt og journalisering
 • Kvalitetssikring vedrørende de processuelle regler i forbindelse med vurderingslovens kapitel 13.

Du får ansvaret for at sikre en ensartet og korrekt regelanvendelse og praksis på tværs af Skattestyrelsen og de øvrige styrelser.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenVil du arbejde med kontrol og dødsbosagsbehandling i Skattestyrelsen, Næstved

Skattestyrelsen

Vil du bidrage med dine stærke og alsidige kompetencer inden for sagsbehandling, kontrol og vejledning, hvor du med høj faglighed, stort engagement og professionalisme, løser opgaver inden for dødsboområdet? Så er du måske vores nye kollega.

Skattestyrelsen har en væsentlig rolle i den samlede proces på dødsboområdet. I tæt samarbejde med skifteretter, bobestyrere, advokater, revisorer/rådgivere og arvinger behandler vi dødsboer fra hele landet med det formål at sikre, at der bliver betalt den korrekte bo- og gaveafgift samt boskat.

Vi foretager kontrol af skatteansættelser med særlig fokus på kapitalgevinster, herunder den skattemæssige behandling af årene før dødsåret, samt korrekt opgørelse af mellemperiodeskat og boskat.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenAnalytiske generalister til procesoptimering og driftshåndtering i Skattestyrelsen

Skattestyrelsen, København

Har du en analytisk og struktureret tilgang til procesarbejde, og er du god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt? Vil du være med til at udvikle og effektivisere betalingsprocesserne i Skattestyrelsen og være ansvarlig for at sikre en effektiv og optimal drift?

Som en af vores nye procesejere kommer du til at bruge al den viden, du har om driftshåndtering og procesarbejde, idet du sammen med dine kollegaer vil have ansvaret for at kortlægge eksisterende processer med henblik på effektivisering og kvalitetsforbedring. Det gælder bl.a. procesoptimering inden for betalingsprocessen.

Som procesejer vil løbende procesudvikling også være en del af dine opgaver, hvor du vil få til opgave at finde konstruktive løsninger, herunder udarbejde forretningsmæssige kravspecifikationer til den løbende udvikling og test.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenKontrolprofil til sagsbehandling til Skattestyrelsen i Høje Taastrup

Skattestyrelsen

Vil du bruge din viden om regnskab, revision, moms og skatter til løsning af sager, hvor reglerne i lovgivningen ikke altid overholdes? Så er du måske vores nye kollega i Større Erhvervsvirksomheder i Skattestyrelsen.

Større Erhvervsvirksomheder er en landsdækkende afdeling, der bl.a. arbejder på at begrænse skattegabet på virksomhedsområdet, herunder sort økonomi. Arbejdet udføres ved hjælp af analyser, udvikling af metoder og forskellige former for kontrol.

Vi søger nye kollegaer til vores enhed SEV 2 i Høje Taastrup. Enheden har p.t. 22 medarbejdere og bidrager til tre projekter i Skattestyrelsen. Får du stillingen, bliver du tilknyttet projekt Kontrol ved hjælp af nye betalingsformer.

Projekt Kontrol ved hjælp af nye betalingsformer har til formål at undersøge, om der skal betales skat og afgifter af modtagne beløb via digitale betalingsløsninger.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenErfaren jurist til Selskabsbeskatning i Jura

Skattestyrelsen, København

Vil du arbejde med de mest interessante skattesager i Danmark, og ønsker du at være en del af et fagligt stærkt miljø med juraen som omdrejningspunkt?

Du bliver en del af den Skattefaglige afdeling i Jura. Vi består af otte kontorer, som samlet set er Skattestyrelsens juridiske afdeling på det skattefaglige område og har den vigtige opgave at fungere som advokatkontor for de øvrige enheder i styrelsen.

Vi tilbyder dig udfordrende arbejdsopgaver, som giver dig mulighed for at bruge og udbygge din faglighed. Du kommer til at få en bred opgaveportefølje på selskabsbeskatningsområdet, herunder:

 • principielle skatterådssager
 • deltage i lovforberedende arbejde, herunder samarbejde med Skatteministeriets departement
 • information om lovområdet (Den juridiske vejledning, styresignaler og instruktioner)
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenKontrolprofil med flair for tal til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Skattestyrelsen, Højbjerg

Vil du bruge din viden om regnskab, revision, moms og skatter til løsning af komplicerede moms- og skattesvigssager? Er du nysgerrig, skarpsindig og har du modet til at udfordre kædesvigs- og momsområdet, hvor vi behandler sager, primært indenfor ydelsesområdet, så er du måske vores nye kollega til Særlig Kontrol i Skattestyrelsen.

Du kommer til at bruge din viden og dine evner til at lave revision, rekonstruere regnskaber og til at lave sagsbehandling inden for komplekse og specialiserede dele af den gældende lovgivning, primært indenfor kædesvigsområdet, men med grene til de øvrige svigsområder i Særlig Kontrol.

Sammen med dine kolleger skal du arbejde med at afdække kædesvig i ofte komplekse sagskonstruktioner med mange selskaber placeret både i Danmark og udlandet.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenRegnskabskyndige kolleger søges til barselsvikariater i Skattestyrelsen, Opkrævning og Betaling - Opkrævning Erhverv 2

Skattestyrelsen, Ringkøbing

Har du en god regnskabsforståelse, sætter du en ære i at løse dine opgaver med høj kvalitet og ønsker du, at der bliver sat fokus på netop dine kompetencer på en arbejdsplads, hvor vi alle bidrager til, at der er en god teamånd og et godt arbejdsmiljø? Så er du måske den næste vi kan byde velkommen på holdet!

enheden ’Opkrævning Erhverv 2’ håndterer vi bl.a. behandling af lønsumsafgifts- og momssager, betalingsaftaler, henstandssager, særlige refusioner, retskraftsvurderinger og behandling af betalinger til Skattekontoen og afstemning.

Vi er en del af afdelingen ’Opkrævning og Betaling’, der beskæftiger mere end 300 medarbejdere. Vi løfter sammen en vigtig samfundsopgave, hvor vi gennem korrekt opkrævning, bogføring og afstemning af statens indtægter og afregninger er med til at sikre Danmarks velfærdssamfund.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenEngageret sagsbehandler med stærke skriftlige kompetencer søges til Bindende svar - Skattestyrelsen i Ribe

Skattestyrelsen

Har du kompetencer inden for sagsbehandling, og har du gode skriftlige egenskaber, så har du nu mulighed for at være med til at behandle komplicerende sager om personbeskatning.

Vi tilbyder en spændende og udfordrende hverdag i en travl organisation i Skattestyrelsens største fagområde; Person. Her er engagement og sans for kvalitet omdrejningspunkt for løsningen af en vigtig samfundsopgave – nemlig at sikre at korrekt betaling af skatter og afgifter.

Borgere og virksomheder kan bede om bindende svar om de skattemæssige konsekvenser af en handling, som de påtænker eller har gennemført. Skattestyrelsens svar binder Skatteforvaltningen, så borgeren eller virksomheden kender konsekvenserne af den beslutning de træffer. Bindende Svar i Ribe arbejder med bindende svar til borgere, og du vil være en del af sagsbehandlingen fra start til slut.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenForretningskonsulent til udvikling, planlægning og ledelsesbetjening

Skattestyrelsen, Taastrup

Formår du at bevare overblikket i en travl hverdag, og kan du formidle budskaber helt skarpt, på et højt fagligt niveau? Så er du måske vores nye forretningskonsulent til kontoret for Koordinering og Styring i Særlig kontrol, Skattestyrelsen.

Som forretningskonsulent i kontoret Koordinering og Styring har du en afvekslende hverdag med alsidige opgaver af forskellig karakter.

Dine opgaver består bl.a. i at:

 • porteføljestyring herunder udarbejde og/eller kvalitetssikre projektbeskrivelser, styringsdokumenter, forelæggelser, årsrapporter samt diverse bilag, der skal behandles af de forskellige ledelseslag i organisationen
 • bistå med beskrivelser af Særlig Kontrols processer ved brug af Skattestyrelsens procesværktøj
 • strategiske og praktiske opgaver ift. implementering af generelle udviklingstiltag i Særlig Kontrol.
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenAdministrativ medarbejder til Små og mellemstore selskaber - Skattestyrelsen i Skive

Skattestyrelsen

Brænder du for administrative opgaver og har du erfaring lyst til at lære sagsbehandling i forbindelse med opløsning af selskaber? Så er du måske vores nye medarbejder.

Afdelingen Små og mellemstore selskaber har ansvaret for kontrol af alle Danmarks små og mellemstore selskaber og deres hovedaktionærer, alle fonde og foreninger samt offentlige virksomheder og institutioner.

Din primære opgave bliver en række administrative opgaver i forbindelse med opløsning af selskaber.

Du vil få dygtige kolleger at sparre med. Du bliver en del af en arbejdsplads, som lægger vægt på god trivsel og en uhøjtidelig omgangstone.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenMedarbejder til kontrol, revision og sagsbehandling for selskabsområdet - Skive

Skattestyrelsen

Vil du bidrage med dine stærke og alsidige kompetencer inden for sagsbehandling, revision, kontrol og vejledning, hvor du med høj faglighed, stort engagement og professionalisme, løser opgaver inden for skatte- og momsområdet i Små og mellemstore selskaber? Så er du måske en af vores kommende nye medarbejdere.

Du kommer til at deltage i større eller mindre projekter, som har fokus på skat og moms i afdelingens selskaber og tilknyttede hovedaktionærer. Projekterne er meget alsidige f.eks. revision af koncerner med omsætning over 100 mio. kr., beskatning af fri bil hos hovedaktionær, eller compliance. Opgaverne kan i nogen grad tilpasses dine kompetencer og interesser f.eks. hvis du brænder for moms.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenFunktionsleder med høj juridisk faglighed til Skattestyrelsens straffesagsenhed i Aarhus

Skattestyrelsen, Højbjerg

Har du en høj juridisk faglighed, en motiverende og inddragende ledelsesstil og kunne du tænke dig at bringe disse kompetencer i spil til at løse en vigtig samfundsopgave? Så er du måske vores nye funktionsleder til Straffesagsenhed 2.

Straffesagsenhed 2 behandler skatte- og afgiftsstraffesager og har den landsdækkende behandling af straffesager vedrørende told som specialområde.

Som funktionsleder for Straffesagsenhed 2 kommer du til at indgå i et lederteam, der har fokus på retssikkerhed, faglighed, ensartethed, produktionsstyring og god personaleledelse.

Du kommer til at stå i spidsen for 27 medarbejdere og får ansvaret for:

 • At sparre med medarbejderne på straffesagsområdet
 • At der tænkes tværfagligt, og at der er fokus på ensartethed
 • At sikre optimal udnyttelse af enhedens ressourcer samt planlægge og styre produktionen
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenErfaren og målrettet jurist til Ledelsessekretariatet i Jura i Skattestyrelsen

Skattestyrelsen, København

Har du en god forretningsforståelse og sans for styring? Har du en skarp pen men ikke tone? Så søg stillingen som jurist i Ledelsessekretariatet i fagområdet Jura i Skattestyrelsen.

Som jurist hos os kommer du til at arbejde tæt på den juridiske direktør. Du vil få en stor berøringsflade på tværs af ledelsen i Jura og Skattestyrelsen, og der vil være snitflader i forhold til Skatteministeriets departement.

Du vil blive en del af styrings-/PA-teamet, som bl.a. har opgaver indenfor økonomi, HR, ledelsesinformation, procesoptimering, strategiske tiltag og styring af arbejdsgrupper. Herudover fungerer teamet som sparringspartner for sekretariatschefen, fx i forbindelse med rekruttering.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenStudentermedhjælpere til Små og mellemstore selskaber - Skattestyrelsen i Fredensborg

Skattestyrelsen

Er du i gang med en professionsbachelor i Skat eller anden relevant uddannelse og har erfaring med administrativt arbejde? Så er du måske vores nye studentermedhjælper.

Afdelingen Små og mellemstore selskaber har ansvaret for kontrol af alle Danmarks små og mellemstore selskaber og deres hovedaktionærer, alle fonde og foreninger samt offentlige virksomheder og institutioner.

Din primære opgave bliver en række administrative opgaver i forbindelse med opløsning af selskaber, herunder iværksætterselskaber. Arbejdstiden er er ca. 15 timer om ugen og den tilrettelægges, så det passer bedst muligt med dit studie.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenErfaren juridisk medarbejder til Skatterådets sekretariat i Skattefaglig afdeling

Skattestyrelsen, København

Ønsker du en arbejdsdag, hvor du får en bred palet af både juridiske og administrative opgaver, og hvor du bliver en del af et stærkt juridisk hold, der vægter videndeling, faglig fordybelse og samarbejde højt? Vi tilbyder en fleksibel hverdag med mulighed for selv at planlægge opgaver.

Du får en alsidig rolle, hvor du både skal være juridisk sagsbehandler indenfor personskat og have opgaver i relation til Skatterådet som sekretær.

Som juridisk sagsbehandler får du en bred opgaveportefølje indenfor personskat, bl.a. beskatning af personer, som bevæger sig på tværs af landegrænser, herunder:

 • behandle sager og møde i principielle Skatteråds- og landsskatteretssager
 • deltage i lovforberedende arbejde og besvare spørgsmål til Folketingets skatteudvalg i samarbejde med Skatteministeriets departement
 • udarbejde styresignaler og opdatere juridiske vejledninger
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenSagsbehandler til komplekse genoptagelsessager vedr. personskat i Skattestyrelsen i Horsens

Skattestyrelsen

Vil du være med til at sikre, at borgerne får korrekt fradrag? Og trives du i et velfungerende socialt miljø og har erfaring med personskat og kompleks sagsbehandling, så er det lige dig, vi søger.

Vi vil glæde os til at byde dig velkommen på vores hold, hvor vi vil tilbyde dig udfordrende opgaver, og hvor godt kollegaskab og godt samarbejde går hånd i hånd med faglig professionalisme.

I Skattestyrelsen, Borgere er vores hovedopgave at sagsbehandle indenlandske skattepligtige borgeres anmodninger om genoptagelse vedrørende personbeskatning.

En stor del af anmodningerne skyldes, at flere af felterne på årsopgørelsen er låst, eller at borgerne bliver stoppet af systemkontroller. Sagerne bliver mere og mere komplekse, og er inddelt i emner som f.eks. befordring, honorar, rejser, bidrag, renter og tilbagefordeling af blandt andet erstatning og løn.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenErfaren generalist med blik for detaljen og stærk procesforståelse

Skattestyrelsen, København

Er du en faglig stærk generalist med solid procesforståelse, og bliver du motiveret af opgaver med høj kompleksitet? Så er du måske en af vores nye medarbejdere.

Du bliver en del af kontoret Erhvervsopkrævning, som har det overordnede ansvar for betalingsprocesserne for de 900 milliarder kr., som virksomhederne indbetaler årligt i skatter og afgifter. Vi drifter, analyserer og forbedrer betalingsprocesserne samt udvikler forslag til manuelle og digitale optimeringsløsninger.

Du kan se frem til at indgå i et team med øvrige generalister og samtidig have et tæt samarbejde med procesejerne for området. Du vil via din faglige indsigt og procesforståelse skulle understøtte dine kollegaer med at formidle komplekse problemstillinger til direktionen og departementet.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenErfaren jurist med interesse for skattestrafferet og straffeproces

Skattestyrelsen, København

Er du detaljeorienteret, struktureret, og drives du af at levere produkter af høj juridisk kvalitet? Vil du være rådgiver for Skatteforvaltningens medarbejdere, når de støder på vanskelige eller principielle juridiske spørgsmål inden for det skattestrafferetlige område? Kan du lide at nørde omkring lovforberedende arbejde og lovfortolkning? Så er du måske den nye kollega, vi søger til Straffeproces i fagområdet Jura, i Skattestyrelsen.

Straffeproces arbejder med en lang række forskellige og udfordrende strafferetlige problemstillinger inden for skatte- og afgiftsstrafferet og bidrager til at understøtte, at straffesagerne i Skattestyrelsens fem straffesagsenheder behandles ensartet og korrekt. Straffeproces arbejder også med en række tværgående koordineringsopgaver, proces- og strategiarbejde samt diverse tal- og analyseopgaver.

Skattestyrelsen