37 job matcher din søgning 37 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

SkattestyrelsenSelvstændig og struktureret studentermedhjælper til HR og Organisation

Skattestyrelsen, København

Trives du med faglige udfordringer og forskelligartede arbejdsopgaver? Kan du arbejde selvstændigt og struktureret med fokus på detaljerne, når tempoet af og til bliver højt og opgaverne mange?

Skattestyrelsen står i disse år over for en ekstraordinær rekrutterings- og kompetenceudviklingsopgave, hvor vi skal ansætte og oplære op i mod 3.000 nye medarbejdere. Det sker bl.a. som følge af politisk opprioritering af skattekontrollen. I HR og Organisation har vi til opgave at understøtte forretningen i denne store opgave, og vi er derfor på jagt efter en student til at hjælpe os med forskellige administrative opgaver.

Opgaverne vil være alsidige, du vil blandt andet komme til at arbejde med:

 • Administration i forbindelse med planlægning- og afholdelse af introdage
 • Administration i forbindelse med karrieremesser
 • Almindelig administrativ støtte og løsning af opgaver af mere praktisk karakter
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenGeneralist med gode koordinationsevner og skarp pen søges til ny projektenhed

Skattestyrelsen, København

Kan du skrive skarpe beslutningsoplæg og kommunikere klart? Har du gode koordinationsevner - og kan du skabe overblik og fremdrift, hvor faglighed og processer mødes? Kan du sammen med andre finde de gode løsninger, og evner du at tænke på tværs af fagområder? Så har du nu muligheden for at være med til at opbygge vores nye enhed for Projektkoordinering i Skattestyrelsens område for personbeskatning.

Vores nyoprettede enhed skal være et centralt omdrejningspunkt for moderniserings- og udviklingsbehov inden for personbeskatning. Vi skal derfor opbygge et stærkt hold, der kan:

 • Støtte projektmodning og -kvalificering af behovene sammen med fagkontorerne og bistå dem i udviklingsarbejdet.
 • Yde ledelsesstøtte ift. den daglige drift, kvalitet og styring af området for procesudvikling og underdirektørerne i fagområdet Person.
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenVil du repræsentere Skattestyrelsen i Landsskatteretten i skattesager?

Skattestyrelsen, Taastrup

Brænder du for skatteretten, og har du lyst til at være Skattestyrelsens repræsentant ved retsmøderne i Landsskatteretten?

Vi søger en ny kollega til et af vores skatteteam i kontoret Klageproces. I kontoret vil du få gode kollegaer og møde en fagligt varieret og udviklende hverdag med mange forskelligartede klagesager. Vi har både dage på kontoret, hvor vi i skriver udtalelser til Skatteankestyrelsen i klagesagerne og dage hvor vi på vegne af Skattestyrelsen deltager i retsmøder ved Landsskatteretten.

Når du skriver udtalelser og deltager i retsmøderne skal du være med til at sikre, at sagen får det rigtige resultat.

Når Landsskatteretten har truffet afgørelse, vurderer vi om de helt eller delvist tabte skattesager skal indbringes for domstolene. Jobbet giver derfor en unik mulighed for at følge dine sager helt til dørs.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenAnalytisk specialist til implementering og procesoptimering

Skattestyrelsen, Ringkøbing

Har du en analytisk og struktureret tilgang til at arbejde med processer, og er du god til at skabe overblik og struktur over komplicerede opgaver? Vil du være med til at udvikle og effektivisere betalingsprocesserne i Skattestyrelsen og være med til at sikre en effektiv og optimal drift?

Som ny specialist i kontoret, vil du komme til at bruge al den viden, du har om driftshåndtering og procesarbejde, idet du sammen med dine kollegaer vil have ansvaret for at understøtte driften i Opkrævning og Betaling og kortlægge eksisterende processer med henblik på effektivisering og kvalitetsforbedring. Det gælder bl.a. procesoptimering inden for betalingsprocessen.

Som specialist hos os, vil løbende procesoptimering være en del af dine opgaver, hvor du vil få til opgave at finde konstruktive løsninger i samarbejde med kollegaer i driften, på kontoret og vores proces- og systemejere.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenPA for fagdirektør for Borger- og Virksomhedskontakt

Skattestyrelsen, København

Er du skarp til at drive processer, og har du stort overblik og øje for at skabe positive relationer? Arbejder du systematisk, og har du lyst til at koordinere og skabe fremdrift i Skattestyrelsens arbejde med at udvikle fremtidsparat opkrævning hos skatteydere og sikre tilliden til Skattestyrelsen gennem direkte kommunikation og vejledning til borgere og virksomheder? Så er du måske den nye PA for fagdirektøren for Borger- og Virksomhedskontakt i Skattestyrelsen.

Opgaverne er spændende og varierende, og du vil få stor indsigt i fagområdets beslutninger og strategiske drøftelser, herunder få en væsentlig rolle i at forberede og deltage i møder fagområdets øverste ledelse.

Du vil dertil få et tværgående ansvar for at koordinere og processtyre bestillinger fra departementet og de øvrige fagområder i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenHar du interesse for skat og moms for selvstændig erhvervsdrivende?

Skattestyrelsen, Skive/Fredensborg

Har du lyst til at blive en del af en myndighed, som sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund? Vil du være en del af en arbejdsplads, der har fokus på at bruge dine kompetencer og udvikle din faglighed? Så ser vi frem til at høre fra dig hos Skattestyrelsen i Skive og Fredensborg.

Du får en væsentlig rolle med at sikre, at der sker korrekt indberetning og afregning, når selvstændig erhvervsdrivende efter anmodning får genoptaget deres skatteansættelse.

Du bliver udfordret af forskelligartede og komplicerede faglige problemstillinger som fx privatforbrugsberegninger, virksomhedsskatteordningen, afskrivningsloven og meget mere, herunder også momsmæssige problemstillinger.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenSkat er ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig, der kan noget med tal, regnskab og økonomi

Skattestyrelsen, Ringkøbing

Har du en baggrund indenfor kontor eller regnskab? Eller har du andre stærke administrative erfaringer og mod på at lære mere om regnskab? Ønsker du fleksibilitet, medindflydelse og fokus på dine kompetencer og udviklingsmuligheder? Så er du måske den næste, vi byder velkommen hos Skattestyrelsen i Ringkøbing.

Til stillingerne søger vi kolleger med administrative erfaringer til at løse en samfundsopgave med mening. Det kan både være bogholdere, finansøkonomer, regnskabsassistenter og økonomimedarbejdere.

I daglig tale er vi "Danmarks største kasseapparat", fordi mere end 1.000 mia. kroner netto årligt går igennem vores "kasseapparat" i form af skatter, moms og afgifter.

Vi løfter dermed en vigtig samfundsopgave, hvor vi gennem korrekt opkrævning, bogføring og afstemning af statens indtægter og afregninger er med til at sikre Danmarks velfærdssamfund.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenKontorelever til virksomhedsvejledning

Skattestyrelsen, Hjørring

Start din karriere i Skattestyrelsen

Som elev hos os får du en lærerig elevtid, hvor vi tilpasser ansvar og udfordringer til dine behov og på den måde sikrer, at du udvikler dine faglige, personlige og sociale kompetencer og får omsat din teoretiske viden til praksis i en moderne offentlig organisation.

Du får tildelt egne opgaver og en elevansvarlig kollega. Der er samtidigt andre fagligt dygtige og engagerede kollegaer, som du kan sparre med. Du får et indgående kendskab til Skattestyrelsens alsidige arbejdsopgaver og en god start på dit arbejdsliv. Samtidig får du et fagligt stærkt og socialt netværk på tværs af Skatteforvaltningen, hvor du også har mulighed for at indgå i et netværk med over 100 andre kontorelever.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenVi leder efter dig, der er udadvendt og driver processer med fokus på relation og fremdrift

Skattestyrelsen, København

Er du interesseret i at drive processer, og har du øje for at skabe positive relationer? Så er det dig, vi leder efter.

Din opgaveløsning vil ske i samarbejde med mange organisatoriske enheder og fagligheder, og du skal derfor kunne indgå i spændingsfeltet mellem fageksperter, revisionen og departementet. Det er en væsentlig del af opgaven at oversætte og formidle komplekse problemstillinger, og du vil sammen med dine kollegaer skulle drive processer både ifm. koordinering og opfølgning internt i Skattestyrelsen.

Dine opgaver vil bl.a. bestå i:

 • dialog med Rigsrevisionen, departementet og de øvrige fagområder for at sikre høj kvalitet, men også den smidige proces
 • konsolidering, kvalitetssikring og sammenskrivning af høringssvar mv. i samarbejde med interne og eksterne interessenter
 • at bidrage til udarbejdelse af ledelsesinformation til direktionen
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenForretningsorienterede digitaliseringskonsulenter til Digitaliserings- og Porteføljekontor

Skattestyrelsen, København

Har du en god forretningsforståelse og gode formidlingsevner, og vil du være med til at styrke Skattestyrelsens it-udvikling? Så er du måske én af vores nye kolleger.

Det er kontorets opgave at sikre koordination og styring af it-udvikling i Skattestyrelsen. Kontoret er bindeled mellem Skattestyrelsens udviklingsønsker og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der har ansvaret for Skatteforvaltningens it-udvikling. Det er derudover kontorets opgave at udarbejde ledelsesinformation og beslutningsgrundlag til direktionen om udvikling og prioritering af it-projekter i Skattestyrelsen.

Vi søger derfor dig, der skal være med til at koordinere og facilitere it-udvikling fra et forretningsperspektiv gennem direkte involvering på projektbasis samt sikre overblikket over Skattestyrelsens it-portefølje.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenSpecialist med god regnskabsforståelse til Skattestyrelsens indsats mod økonomisk kriminalitet

Skattestyrelsen, Tranbjerg J

Det er ikke enkelt – at optrevle økonomisk kriminalitet. Derfor søger vi lige nu en specialist, der vil bidrage til Skattestyrelsens indsats mod økonomisk kriminalitet gennem sagsbehandling af komplekse kontrolsager. Har du viden om regnskab, revision, skat, moms eller lignede økonomiske discipliner, og har du modet til at give dig i kast med udfordrende og komplekse kontrolsager? Så er det dig, vi har brug for!

Som vores nye specialist bliver du en del af enheden Kompleks Svig. Vores primære opgave er at behandle komplekse kontrolsager, hvor der som udgangspunkt – men ikke nødvendigvis – er en indikation af strafbare handlinger. Sagerne kan omhandle skat, moms og afgifter.

Din opgave bliver at afdække eventuel svig i de ofte komplekse sagskonstruktioner med fx mange selskaber, der både kan være placeret i Danmark og udlandet.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenIdérige HR-konsulenter med en skarp pen til HR og Organisation

Skattestyrelsen, København

Har du en strategisk og forretningsorienteret tilgang til HR? Vil du være en del af en af de mest spændende og vigtige forandringsprocesser i den offentlige sektor i disse år?

I HR-teamet arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for blandt andet fastholdelse, kompetence- og karriereudvikling, ledelsesudvikling, onboarding, sekretariatsbetjening og meget mere. I den kommende tid vil vi særligt have fokus på karriereveje, mobilitet og fastholdelse. Vi udarbejder både styrelsesspecifikke HR-initiativer og implementerer og tilpasser koncernfælles HR-initiativer.

Dine konkrete opgaver vil afhænge af dine interesser, kvalifikationer og erfaringer, men uanset hvilke opgaver, du arbejder med, vil udarbejdelse af beslutningsoplæg og andre skriftlige produkter om HR-relaterede problemstillinger til ledelsen i Skattestyrelsen være en del af din hverdag.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenFunktionsleder til international personbeskatning i Udland 4

Skattestyrelsen, Taastrup

Er du en dygtig og engageret personaleleder? Brænder du for driftsstyring og arbejdet i en professionel ledergruppe? Så er du måske vores nye funktionsleder til Udland 4 i Høje-Taastrup.

Du får ansvar for den daglige drift i enheden Udland 4, herunder personaleledelse af ca. 20 medarbejdere. Du vil referere til underdirektøren og indgå i Udlands ledergruppe. Du vil blive en del af et godt fagligt miljø, da der er fem Udlandsenheder i Høje-Taastrup.

I Udland 4 løses en bred vifte af afdelingens opgaver, som bl.a. er: Behandling af anmodninger om ordinære genoptagelse af skatteansættelser, indberetning af oplysningsskemaer, taksationer, oprettelse af skattekort til udenlandske arbejdstagere samt oprettelse af cpr-nr., PAL-fritagelser, sømandsbeskatning, besvarelse af telefoniske og skriftlige henvendelser samt fejlrettelser.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenErfarne kolleger til eIndkomst - gør det lettere for virksomheder, borgere og myndigheder

Skattestyrelsen, København

Vil du være en central del af det team, der har procesansvaret for det danske indkomstregister – også kaldet eIndkomst - der danner grundlaget for korrekt afregning af 500 mia. kr. skatter årligt, og som danner grundlag for udbetaling af danskernes sociale ydelser og bankernes kreditgivning?

De daglige opgaver spænder vidt fra lovhøringer, generel procesoptimering og it-implementering til de mere langsigtede proces- og it-udviklingsopgaver. Vejledning om indberetningspligter og i brug af eIndkomst er også en kerneopgave i teamet. Teamet arbejder med at skabe skitserne til nye it-initiativer, der bl.a. skal forebygge svig og styrke kvaliteten af data, og teamet har en central rolle med administration af COVID-19 hjælpepakkerne.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen"Detektiv' med svigsnæse til skattekontrol og bekæmpelse af international skattesvig

Skattestyrelsen, Tranbjerg

Har du lyst til at arbejde med målrettet indsatser mod grænseoverskridende skattesvig? Vil du være med til at løfte en samfundsmæssig opgave ved afdækning af virksomheder og selskabers svigstendenser og -mønstre i en globaliseret verden?

Du kommer til at arbejde med et område, der har en høj grad af politisk og offentlig bevågenhed, og dit arbejde kommer til at gøre en reel forskel.

Din primære arbejdsopgave vil være sagsbehandling af konkrete kontrolsager, hvor du indhenter og undersøger diverse materiale og træffer afgørelse om ændring af skatteansættelsen.

Herunder vil du:

 • holde møder med virksomheder og deres rådgivere i forbindelse med konkrete sager.
 • hjælpe med at udarbejde notater og rapporter på baggrund af kontroller og analyser. Rapporterne bruges til at foreslå tiltag, der kan mindske de påviste muligheder for skatteunddragelse.
Skattestyrelsen
Gem
SkattestyrelsenEr du vores nye Sofie? – Kommunikation, analyse og vejledning

Skattestyrelsen, Ribe

Vi søger en ny medarbejder til Personvejledning i Ribe, som kan indgå i et stærkt set-up med fagområdets øvrige drift- og udviklingskontorer. Personvejledning blev etableret i sommeren 2020 og består p.t. af fire alsidige kommunikationsfolk samt en studentermedhjælper.

Enheden medvirker bl.a. til at sikre lettilgængelig og specialiseret vejledning til specifikke målgrupper som fx skatteydere med udlandsforhold, personligt ejede virksomheder eller 3. parts-indberettere.

Du kommer til at arbejde med at:

 • indsamle og strukturere viden om og fra borgerhenvendelser.
 • udarbejde praksisnær vejledning, der understøtter specifikke målgruppers behov.
 • omsætte komplekse problemstillinger til brugervenlig vejledning.
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenUdadvendt dataanalytiker til at bekæmpe international skattesvig

Skattestyrelsen, Tranbjerg

Har du øje for detaljer og evnen til at finde mønstre i store mængder data? Og vil du være med til at bekæmpe og imødegå international skatteunddragelse og svig?

Du bliver en del af enheden ”CEBIS-Analyse og Koordinering”, som har en koordinerende funktion i forhold til de øvrige seks enheder i centeret. Rollen som dataanalytiker er forholdsvis ny, og du kan derfor selv være med til at definere nogle af dine opgaver.

Som dataanalytiker er en af dine primære opgaver at understøtte centerets opgaver på tværs af enhederne. Vi ser derfor gerne, at du af natur er opsøgende og har lyst til at indgå i tæt dialog med dine kolleger for at finde ud af, hvor du blandt andet kan være med til at optimere vores sagsprocesser. Derudover er du i stand til at omsætte kollegers datamæssige behov og kan bistå dem i at udtrække og strukturere data til brug i deres opgaveløsning.

Skattestyrelsen
Gem
SkattestyrelsenEr du vores nye kollega i Skattestyrelsens Borgervejledning i Ribe eller Esbjerg?

Skattestyrelsen

Skattestyrelsens Borgervejledning besvarer alle generelle henvendelser på skatte-, moms- og afgiftsområdet, herunder motor, og yder én til én vejledning til borgere og virksomheder pr. telefon, mail og chat samt en til mange vejledning på Facebook og Twitter. Din opgave bliver at besvare telefoniske henvendelser, give faglig vejledning samt håndtere mailbesvarelse. Arbejdsopgaven vil som udgangspunkt være indenfor følgende områder:

Udland
Opgaverne inden for Udland drejer sig om besvarelse af henvendelser vedrørende fuld-, begrænset-, eller ikke skattepligtige borgere.

Forskud-/årsopgørelse
Besvarelse af henvendelser vedrørende forskud- og årsopgørelser på et generelt niveau indenfor personskatteområdet.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenStudentermedhjælpere til International Skattesvig og Hvidvask

Skattestyrelsen, Taastrup eller Tranbjerg J

Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at understøtte indsatsen for at bekæmpe den internationale skatteøkonomiske kriminalitet, der fx begås gennem grænseoverskridende forhold, herunder anvendelse af skattely.

Du bliver en del af Særlig Kontrol i Skattestyrelsen, hvor CEBIS, som består af 7 enheder fordelt i Aarhus, Aalborg og Høje Taastrup, er en del af afdelingen International Skattesvig & Hvidvask.

Dine opgaver vil bl.a. være at

 • Klargøre kontrolsager, der skal oversendes til Skattestyrelsens straffesagsenheder
 • Hjælpe vores projektkoordinatorer blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af statistik og rapporter
 • Forestå lettere sagsbehandling fx i forbindelse med visitering af sager, hvor visitering klargøres til videre vurderinger hos erfarne sagsbehandlere
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenEr du vores nye kollega i Skattestyrelsens Borgervejledning i Odense?

Skattestyrelsen

Er du faglig dygtig, og kan du tackle at have en travl hverdag og fortsat have et smil i stemmen, så er det dig, vi søger!

Skattestyrelsens Borgervejledning besvarer alle generelle henvendelser på skatte-, moms- og afgiftsområdet, herunder motor, og yder én til én vejledning til borgere og virksomheder pr. telefon, mail og chat samt en til mange vejledning på Facebook og Twitter. Din opgave bliver at besvare telefoniske henvendelser, give faglig vejledning samt håndtere mailbesvarelse. Arbejdsopgaven vil som udgangspunkt være indenfor følgende områder:

Udland
Opgaverne inden for Udland drejer sig om besvarelse af henvendelser vedrørende fuld-, begrænset-, eller ikke skattepligtige borgere.

Forskud-/årsopgørelse
Besvarelse af henvendelser vedrørende forskud- og årsopgørelser på et generelt niveau indenfor personskatteområdet.

Skattestyrelsen