35 job matcher din søgning 35 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Hands-on kvalitetssikring og teknisk test af native mobilapps

Frederiksberg

Vil du gøre en forskel og brænder du for Built-in Quality, hvor test foregår i tæt tværfagligt samarbejde med udviklere, designere og forretningsejere?

”Det vi skal, det er at bevise, at offentlig IT kan leveres smartere, hurtigere og i bedre kvalitet – med slutbrugerens værdiskabelse i fokus, og det er ret fedt at være med til”, fortæller din nye kontorchef Aske Hven-Jensen .

Du kommer til at indgå som en integreret del af vores scrum-team og er dermed med til at sikre, at vi efter hvert sprint kan levere software, der er kvalitetssikret og klar til at vises frem.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Data- og processtærk Release Train Engineer (RTE) til PMO Gældssystemer

Frederiksberg

Er du skarp til data, styring og samarbejde? Og har du lyst til at optimere flow og etablere effektiv, datadrevet styring i et agile release train? Så er det måske dig, vi leder efter til en stilling med store udviklingsmuligheder.

Som Release Train Engineer hos os kommer du til at stå i spidsen for et af vores agile release trains, og din opgave bliver at bidrage til, at de teams, der indgår i ART’en, arbejder effektivt og koordineret med de øvrige teams og tog samt følger planen for udvikling af nye features til Gældsstyrelsen.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Erfaren projektleder i spidsen for fremtidens løsninger til gældsinddrivelse

Frederiksberg

Vil du arbejde med it-projekter, der gør en samfundsmæssig forskel?

Vi har en spændende og ambitiøs opgave, hvor vi i samarbejde med Gældsstyrelsen skal udvikle de helt rigtige it-løsninger, der understøtter Gældsstyrelsens strategi og forretningsmæssige behov i forhold til data, systemdrift og systemudvikling. Vi leverer it-løsninger, der skal sikre korrekt inddrivelse af offentlig gæld.

Hos os kommer du derfor til at stå i spidsen for projekter, hvis succesfulde gennemførelse er en afgørende forudsætning for at sikre fremtidens skatteforvaltning.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Product Owner med flair inden for it-sikkerhed

Frederiksberg

Har du lyst til at være en del af et af de største it-sikkerhedsafdelinger i staten?

Som Product Owner har du en central rolle, hvor du sætter den overordnede retning og identificerer specifikke initiativer indenfor bl.a. cloudsikkerhed. Du interagerer med ledelse, forretning, tekniske udviklingsteams og leverandører, og har en stor gennemslagskraft i forhold til at definere og styre udviklingen indenfor området.

Når du starter, gennemgår du et godt onboardingforløb og kan forvente at fungere i en organisation, der er meget professionel og har en høj kvalitet i alle aspekter.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Erfaren generalist til stor IT-supportafdeling i Aalborg

Aalborg

Du lander i organisationen på et interessant tidspunkt, hvor mange store initiativer er sat i gang, og hvor du får rig mulighed for selv at sætte dit eget aftryk på jobbet og udvikle dig fagligt såvel som personligt.

Det bliver din daglige opgave at støtte med ledelsesmæssige processer og opgaver på tværs af IT Centret samt være sparringspartner for medarbejderne i kontoret, med henblik på at udføre en professionel og god support, som understøtter en stabil drift.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Engagerede og forandringsparate systemejere til Forskudsopgørelsen med fokus på udvikling og implementering af nye lovtiltag

Kongens Lyngby

Vil du være en del af teamet bag en helt central samfundsopgave – at levere Forskudsopgørelsen og Ejendomsværdibeskatning til 5 mio. skatteydere i Danmark? Har du lyst til at arbejde med at koble forretningen med IT i en kompleks organisation med stor variation i opgaverne?

Som Systemejer/Applikation Manager vil du overvejende sidde med udarbejdelse af kravspecifikationer og håndtering af leverandører. Derudover vil du også arbejde med udviklingen af automatiserede test, hvori der vil indgå reelt testarbejde. En mindre del af dine arbejdsopgaver vil også omhandle budget- og fakturahåndtering.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

It-specialister til MS Azure opsætning med ca. 5 mio. slutbrugere

Frederiksberg

Har du mod på at være med at designe og drifte Skatteforvaltningens store Azure-infrastruktur, der understøtter en række kritiske applikationer? Brænder du for Microsoft-teknologier og forretningskritisk applikationsdrift?

Dit ansvar og fokus bliver at håndtere Azure-baserede systemer, DDOS-værn, databaser, overvågningsværktøjer, VMware mv.

Hverdagen er varieret, og du vil løbende blive involveret i både projekter, og et bredt spektrum af større og mindre ad hoc-opgaver, hvor såvel dine personlige som dine faglige kompetencer kommer i spil. Du vil få gode muligheder for at udvide dine kompetencer.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Strategisk tænkende generalist med porteføljestyrings- og strategikompetencer

Frederiksberg

Vil du arbejde med strategi i en af Danmarks største it-organisationer? Brænder du for at understøtte topledelsen med at sætte retning, og kan du skrive skarpe beslutningsoplæg?

Du kommer primært til bl.a. at arbejde med udviklingsopgaver ift. strategiprodukter, styringskoncepter, strategi og udrulning af koncepter, herunder facilitere processer og sikre forankring i organisationen og følge fremdriften.

Vi har en travl og alsidig hverdag, hvor du vil blive udfordret, og hvor der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Skarp profil til offentlig projektrådgivning og porteføljestyring

Frederiksberg

Vil du være med til at og arbejde med strategi og porteføljestyring i en af Danmarks største it-organisationer?

Du kommer primært til bl.a. at rådgive og sparre med projektledere og -ejere på it-projekter og -programmer i løbet af deres levetid, fx faseovergang, risikovurdering ved Statens It-råd eller ved projektfaglige udfordringer.

Vi har en travl og alsidig hverdag, hvor du vil blive udfordret, og hvor der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi løfter i flok, har en uformel omgangstone og gør en dyd ud af, at det skal være sjovt at være på arbejde.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Styrk din karriere som finansiel controller i spændende statslig it-organisation

Frederiksberg

Bliver du motiveret af at forstå forretningens behov, så du kan controlle og vejlede effektivt om regnskabsregler og skabe fremdrift i opgaveløsningen?

Som del af regnskabsteamet kommer du bl.a. til at deltage i finansiel controlling af styrelsens fem fagområder samt bidrage til at sikre vedligeholdelse og udvikling af processer og forretningsgange.

Arbejdet i regnskabsteamet er omskifteligt, når det gælder opgaver, arbejdstid og tempo. Det stiller krav til fleksibilitet – både til den enkelte medarbejder og kontoret som helhed. Fleksibiliteten går begge veje, så der også er plads til familie- og fritidsliv.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Data Engineers med erfaring til bekæmpelse af skatteunddragelse

Frederiksberg

Vil du være en del af et stærkt fagligt fællesskab? Er du interesseret i at arbejde med komplekse datastrukturer og samfundsvigtige opgaver?

Vi søger flere Data Engineers til vores udviklingsteams, der arbejder agilt inden for SAFe og har et årshjul med fire PI’s. Hvert PI afsluttes med tre dages Hackathon, der giver ca. 140 medarbejdere med forskellige fagligheder mulighed for at samarbejde på tværs om selvvalgte projekter.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Teknisk forretningsanalytiker til nystartet program på tværs af Skatteforvaltningen

Frederiksberg

Befinder du dig godt i krydsfeltet mellem processer, systemer og jura?

Du vil indgå i et nystartet team, der i tæt samarbejde med andre it-funktioner og forretningssiden i Skatteforvaltningen skal bygge de nye løsninger til understøttelse af partsrepræsentation. Du kommer til at arbejde selvstændigt med analyse af komplekse problemstillinger og specificering af løsninger.

Vi tilbyder bl.a. fitnesslokaler, betalt frokostpause samt fleksibel arbejdsplads koordineret med dit team.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Løsningsarkitekt søges til udvikling af samfundsrelevante systemer i Internationalt Samarbejde

Frederiksberg

Vil du være med til at sætte rammerne for udviklingen af samfundsrelevante systemer i et automatiseret og moderne DevSecOps-miljø, hvor du indgår i tæt samarbejde med andre dygtige arkitekter og specialister?

Som løsningsarkitekt får du mulighed for at arbejde med it-arkitektur i bred forstand og har en afgørende rolle med at samle trådene og opbygge viden om det nuværende systemlandskab. Der vil være behov for at du, som løsningsarkitekt kan sætte en retning for, hvordan systemer til indsamling og udveksling af data med EU- og OECD-lande arkitektonisk skal bygges og sammensættes fremadrettet.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

ITSM-koordinator

Kongens Lyngby

Er du god til at opdage, hvor IT-problemer opstår? Sætter du en ære i at undgå, at de opstår igen? Nyder du både kontakten med brugere og at dykke ned i teknikken bag løsningen? Så er her muligheden for at komme med på holdet i det nyoprettede kontor ”Bolig Drift”.

Som ITSM-koordinator kommunikerer du med alt fra systemejere og teknikere til brugere og eksterne leverandører. Du får ansvaret for de processer, som du og dine kolleger følger, når I arbejder med indmeldte sager.

Vi tilbyder et job, hvor du får mulighed for at tage ansvar og løbende udvikle de processer, som kontoret arbejder efter. Desuden tilbyder vi en høj grad af fleksibilitet, hvor der er mulighed for at balancere arbejds- og familieliv.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Service Delivery Manager til de første bolig- og ejendomsdataprogrammer

Kongens Lyngby

Brænder du for at sikre et højt serviceniveau? Kan du skabe gode relationer på alle niveauer i en organisation og til kunder og leverandører?

Kontorets opgave er at idriftsætte og drifte de nyudviklede systemer, som Boligprogrammet og Ejendomsdataprogrammet udvikler. Vores opgave er at sikre stabil og sikker drift samt koordinere al vedligehold og videreudvikling fremadrettet.

Som Service Delivery Manager er du med til at sikre, at aftalte leverancer og servicemål opfyldes. Du er bindeleddet mellem forretningen, eksterne leverandører og interne udviklere. Du prioriterer og tilrettelægger selv dine mange forskelligartede driftsopgaver.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Fullstack-udvikler (C#/Umbraco, Typescript/React)

Kongens Lyngby

Bliver du motiveret af at udvikle smarte og brugervenlige løsninger? Lyder det spændende at udvikle en web-løsning, som store dele af den danske befolkning benytter sig af? Vil du være en del af et dynamisk og agilt fullstack team, hvor du får mulighed for at bidrage og lære?

Vi har nu behov for en fullstack-udvikler, der kan være med til at udvikle det nye ejendomsvurderingssystem.

Du bliver en del af et spændende program, hvor store mængder af data bliver håndteret - og i sidste ende præsenteret for borgere og virksomheder. Vi står for den borgervendte frontend, og udover det arbejder vi også med det CMS (Umbraco), som redaktørerne i Vurderingsstyrelsen benytter til at lave redaktionelt indhold.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Underdirektør til drift og modernisering af kørende samfundskritiske it-løsninger i Skatteforvaltningen

Frederiksberg

Vil du have en ledende nøglerolle i en kompleks it-organisation, der står midt i en stor, spændende og udfordrende moderniseringsopgave af kørende systemer?

Du skal lede drift og videreudvikling af en række samfundskritiske systemer og bliver leder for fire kontorchefer indenfor dit område. Du får dermed en helt central rolle i at styrke og udvikle en række af Skattestyrelsens centrale fagsystemer. Samtidigt skal du have blik for modernisering af de digitale services til både virksomheder og borgere, så vores løsninger altid er tidssvarende.

Vi tilbyder muligheden for at omsætte din viden og dit engagement til tydelig ledelse af fagligt specialiserede medarbejdere og ledere.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Tekniske testere til Forskuds- og Årsopgørelsen

Kongens Lyngby

Vil du være en del af teamet bag en helt central samfundsopgave – at levere Årsopgørelsen til 5 mio. skatteydere i Danmark? Kan du se nye løsninger og levere resultater af høj kvalitet? Og brænder du for at samarbejde med fagligt kompetente kolleger?

Til vores automatiseringsteam søger vi to tekniske testere, der får ansvar for at udvikle og eksekvere automatiserede scripts i Leapwork, samt dokumentere testresultater. Derudover vil der også være mulighed for at få ansvar for at vedligeholde og videreudvikle vores webservices samt konfigurere og vedligeholde værktøjer til testautomatisering og -styring.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Generalister til understøttelse af den digitale gældsinddrivelse

Frederiksberg

Er du hjemme i offentlig ledelsesbetjening, og skriver du skarpt og præcist? Har du et stærkt fagligt skøn og erfaring med offentlig digitalisering? Kan du sætte dig i spidsen for at drive sagsprocesser, høringssvar, notater og supportere større revisionsundersøgelser? Så er det dig, vi leder efter.

I stillingen får du ansvaret for at styre, opsamle og koordinere sager og aktiviteter på området i tæt samarbejde med administrative medarbejdere og specialister fra andre kontorer i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Gældsstyrelsen.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Product Owner til at stå i spidsen for udvikling af strategisk forsendelses- og kommunikationssystem

Frederiksberg

Vi søger en Product Owner til et agilt team, hvor du bliver forretningsansvarlig for et strategisk vigtigt produkt. Du vil stå i spidsen for et team som arbejder med en stor opgave med ny- og videreudvikling af Skatteforvaltningens forsendelsessystemer (digital og fysisk post samt skabeloner).

Du skal sammen med en af vores Scrum Masters tage lead på udviklingen af produktet samt opbygning af det team, der dels skal udvikle og implementere den nye løsning. Teamet har derudover ansvaret for driften af de nuværende systemer i samarbejde med ekstern leverandør.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV