41 job matcher din søgning 41 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Senior Full stack-udvikler til forretningsfokuseret kontor

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Er du dygtig til at komme på løsninger på ikke-trivielle problemer? Kan du sætte dig ind i en brugers behov? Og vil du udfordres fagligt og arbejde i et agilt team? - Så kunne du være vores næste udvikler.

Som udvikler bliver du ansat i et tværfagligt agilt team bestående af andre dygtige udviklere, tekniske testere, product owner og scrum master, og det er almindeligt at teamet deltager i hele processen fra analyse og design til udvikling, test og implementering. Teamet spænder bredt alders- og erfaringsmæssigt, vi støtter hinanden og vi respekterer hinandens personlige forskelligheder.

Lidt om dine kommende opgaver:

 • Udvikling af applikationer der understøtter Skattestyrelsens behov
 • Bygge på Java og eller Groovy og deployer via Jenkins til Linux containers/kubernetes
 • Continous Integration/Delivery og Release ‘On Demand’ med høj grad at test automatisering
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Sekretariatschef til opbygning af nyt ledelsessekretariat

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Vil du stå i spidsen for opbygning af et nyt ledelsessekretariat i styrelsens stabsområde Ressourcer og Portefølje, hvor vi skaber rammerne for, at styrelsen kan lykkes med sine kerneopgaver? Vil du lede et sekretariat, som får ansvaret for at understøtte fagområdets direktion og udvikle fagområdet som organisation?

Som leder for ledelsessekretariatet får du det overordnede ansvar for:

 • Ledelsesbetjening af fagdirektøren og underdirektørerne, herunder styring af sagsflow, håndtering af bestillinger, mødeplanlægning, mødemateriale – opgaven er at bidrage til, at direktionen i fagområdet har en god hverdag, hvor de får håndteret de vigtigste opgaver og involveret de rette interessenter
 • Understøtte fagområdets direktionsmøder og chefmøder
 • Bidrage til at facilitere strategiske processer og prioritering af områdets budget i samarbejde med vores økonomifunktion
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Applikationsdriftsansvarlig med DevOps-mindset til intern udviklingsenhed

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Som Applikationsdriftsansvarlig i kontoret er du bindeleddet mellem support, vedligeholdelse og videreudvikling af kontorets egenudviklede IT-løsninger. Du skal i samarbejde med kontorchefen, Scrum masters og Product owners tage ansvaret for løsningerne i kontoret.

I kontoret Erhverv, eIndkomst, eKapital Systemer og Udvikling 2 arbejder vi med systemer, der har stor samfundsmæssig betydning, og vi arbejder ud fra DevOps-princippet ’you build it – you run it’. Vores vigtigste system, er en ny digital indberetningsløsning til deleøkonomiske platforme, så platforme kan indberette brugernes lejeindtægter til Skatteforvaltningen. Derudover forventer vi at skulle hjemtage en eller flere løsninger i 2022, samtidig med at vi hele tiden udvikler nye systemer der skal idriftsættes.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Selvstændig implementerings- og forandringskonsulent til organisationsudvikling

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Kan du se dig selv udvikle og understøtte Skatteforvaltningen gennem konceptudvikling, interessenthåndtering, analyser og procesarbejde? Og vil du gerne træde ind i den centrale styring i en af Danmarks største it-virksomheder? Så er du måske vores nye kollega i en stilling med karrieremuligheder, som du kan være med til at præge.

Som vores nye kollega bliver du en del af et kontor, der beskæftiger sig med styring og prioritering af Skatteforvaltningens udviklingsaktiviteter. Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt inden for analyser og kortlægninger i organisationen, rapportering af findings samt udvikling af koncept og processer for beslutningsfora i Skatteforvaltningen. Opgaverne forudsætter høj grad af interessenthåndtering og samarbejde, og du får en bred kontaktflade internt i styrelsen og ud mod de øvrige styrelser i Skatteforvaltningen.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Proces managere med fokus på incident, problem og/eller change management

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Kongens Lyngby

Vil du være med til drive incident, problem og/eller change management i en stor it-organisation? Har du erfaring med incident, problem og/eller change management fra tidligere og har du mod på at varetage it-driften og vedligeholdelsen af de nye systemer der er udviklet til brug for den offentlige ejendomsvurdering, så er er du måske vores nye kollega.

Du vil som it-medarbejder i en drifts- og forvaltningsenhed blive del af et supportteam i kontoret for Vurderingssystemer.

Du vil primært skulle beskæftige dig med incident, problem og/eller change management, men vil også blive involveret i andre tværfaglige opgaver i teamet, hvor du opbygger en viden om og teknisk indsigt i systemerne.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Testere til et af Danmarks største IT-transformationsprogrammer

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Kom og bliv en del af vores udviklingsteam, der udvikler features til fremtidens digitale, kundeorienterede og datadrevne toldområde. Vi udvikler efter agile principper i et stort IT-program, og du bliver ansvarlig for at få forretningens krav testet på den mest hensigtsmæssige måde.

Du indgår i et Scrum team, hvor du sætter dig ind i komplekse forretningsgange i samarbejde med forretningsanalytikere. På baggrund af din forretningsviden specificerer du krav til tests, designer og udarbejder testcases og løbende afvikler tests. I forbindelse med eksekvering af test er du også involveret i indrapportering af fejl og udarbejdelse af dokumentation.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen IT-projektledere

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Vil du arbejde med it-projekter, der gør en samfundsmæssig forskel? Er du struktureret, ansvarsfuld, serviceminded og god til at samarbejde? Har du lyst til at udvikle dig som projektleder og motiveres du af at sikre succes i en kompleks verden? Så er du en af de kommende projektledere, vi er på udkig efter i kontoret PMO Gældssystemer.

Vi står over for en spændende og ambitiøs opgave, hvor vi i samarbejde med Gældsstyrelsen skal udvikle de helt rigtige it-løsninger, der understøtter Gældsstyrelsens strategi og forretningsmæssige behov i forhold til data, systemdrift og systemudvikling. Vi leverer it-løsninger, der skal sikre korrekt inddrivelse af offentlig gæld.

Du kommer til at stå i spidsen for projekter, hvis succesfulde gennemførelse er en afgørende forudsætning for at sikre fremtidens skatteforvaltning.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Service Request processejer med gode samarbejdsevner

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Har du erfaring med IT Service Management samt brugerinvolvering, relevant uddannelse og brænder for at omsætte processer til praksis, så er det dig vi leder efter.

Du bliver en del af et team, som er ansvarlig for operationelle ITSM-processer i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt den månedlige ITSM-rapportering.

Vores processer omfatter p.t.: Problem, Incident, Change og Service Request Management. Hertil egenudviklet Non-Standard Service Request Management proces’.

Du bliver ansvarlig for Service Request-processen, og vil i tæt samarbejde med de øvrige procesejere skulle sikre, at processer kommer til at fungere optimalt end-to-end samt følger gældende og aftalte standarder.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Processtærk generalist til ledelsesbetjening i kompleks it-organisation

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Kan du lide at arbejde i krydsfeltet mellem ledelsesbetjening og processtyring? Skaber du naturligt overblik og sikrer, at beslutningsoplæg og mødemateriale har den ønskede kvalitet og når topledelsen til tiden? Og har du lyst til at arbejde tæt på ledelsen i en stor it-organisation, der understøtter, samfundskritiske opgaver? Så er du måske vores nye kollega.

Opgaverne er forskelligartede – alle med et fokus på bedst muligt at understøtte ledelsens centrale ansvarsområder. Dine primære opgaver bliver at:

 • være tovholder på bestillinger med selvstændigt ansvar for, at sagerne leveres som ønsket til ledelsen
 • strukturere, følge op på og kvalitetssikre sager til ledelsen
 • samle og bearbejde ledelsesinformation med bidrag fra mange dele af it-organisationen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Lead Product Manager til stort samfundskritisk projekt

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Kan du navigere i et komplekst samspil mellem forretningsprocesser, it og data samt omsætte mål til gode forretningsløsninger? Og har du lyst til at være en del af et attraktivt og dynamisk arbejdsmiljø, hvor vi med et stærkt forretningsfokus udvikler fremtidens it-løsninger i Skatteforvaltningen? Så er det dig, vi søger!

Som PM på OSM2 spiller du en nøglerolle i udviklingsarbejdet og skal sikre, at tiltagene fra de mange udviklingsinitiativer internt i projektet samt udefrakommende krav fra andre projekter mødes i et samlet hele i OSM2-løsningen. Du skal samle udviklingsteamene i samarbejdet med Skattestyrelsen og sikre en løbende afstemning af prioriteringer – så både forretningshensyn imødekommes samtidigt med at løsningen stabiliseres og kan håndtere krav som følge af ændringer i omkringliggende systemer.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Projektleder til Motor- og ESDH-systemer

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Vil du være med til som projektleder at videreudvikle og vedligeholde systemer med stor betydning for finansieringen af den offentlige sektor? Brænder du for at sikre og udbygge optimal it-understøttelse og automatisering af centrale forretningsprocesser sammen med kompetente og engagerede kollegaer? Så er du måske den projektleder vi søger til Motor- og ESDH-systemer i Skatteministeriets koncern.

Du skal arbejde på at opnå et forsat godt leverandørsamarbejde og sikre kontraktoverholdelsen fra start til slut. Det er dig, der sikrer, at leverandøren implementerer de forretningsmæssige behov korrekt i systemerne med omtanke for funktionalitet, teknologi og økonomi. Det er også dig, der til forretningsområdet foreslår nye tekniske og konfigurationsmæssige forbedringer af systemet, som vil skabe effektiviseringer og/eller kvalitetsforbedringer.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Metodestærk QA Manager med fokus på forbedringer

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Vil du arbejde målrettet med kvalitetssikring og forbedringstiltag i Danmarks største it-hus? Vil du være med til at udvikle standarder og metoder, der gavner digitaliseringen af den Danske skatteforvaltning? Brænder du for at skabe forandringer, hvor kvalitet er omdrejningspunktet og er du god til sikre involvering af interessenterne?

Kontoret Kvalitetssikring og test er et metodekontor, der går på tværs af organisationen. Vi definerer strategiske rammer og retningslinjer for it-udvikling, vedligeholdelse og drift.

Som QA Manager er du med til at definere og implementere UFST’s best practice, herunder sikre det nødvendige kvalitetsniveau. Dine opgaver omfatter blandt andet at:

 • Udvikle, vedligeholde og implementere standarder indenfor QA-området
 • Implementere rammerne for kravstyring og kvalitetssikring i organisationen
 • Rådgive og samarbejde med interessenter om de strategiske rammer
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen IT-sikkerhedsmedarbejder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Aalborg

Kan du sikre et højt IT-sikkerhedsniveau i mødet med brugere og samarbejdspartnere og motiveres du af at være med til at bygge et sikkerhedsteam op?

Du kommer til at spille en central rolle i realiseringen af strategien for udvikling af sikkerhedsteamet placeret i Aalborg. Du lander i organisationen på et interessant tidspunkt, hvor mange store initiativer er sat i gang, og hvor du får rig mulighed for selv at sætte dit eget aftryk på jobbet og udvikle dig fagligt såvel som personligt.

Stillingen omfatter bl.a. følgende opgaver:

 • Udvikling af sikkerhedsteamet i Aalborg
 • Daglig overvågning via vores overvågningssystemer
 • Evaluering, prioritering og udbedring af fejl fra alarmer fra overvågningen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Platformejer til komplekse løsninger i Skatteforvaltningen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Vil du være med til at sikre stabil drift og vedligeholdelse af Skatteforvaltningens it-systemer - og derigennem medvirke til at sikre fundamentet for finansiering af det danske samfund?

Vi søger derfor en platformejer, der sammen med kollegaer kan afdække og sikre tekniske og systemmæssige integrationer for vores forskellige systemer og platforme. En stor del af platformene er outsourcet til eksterne leverandører, som du vil have et tæt samarbejde med, og i fællesskab udarbejde initiativer og udvikle nye løsninger til platformene, der skal sikre fortsat stabilitet og sikkerhed i UFST’s systemlandskab.

Du får ansvaret for, at:

 • Styre leverandører, leverancer og økonomi i forhold til kontrakter.
 • Sikre sikker og stabil drift af platforme og applikationer sammen med leverandører og kollegaer.
 • Vurdere samt udarbejde løsningsforslag, der kan skabe bedre systemløsninger.
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Generalist til ledelsesbetjening og stabsopgaver i PMO Vurdering

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Kongens Lyngby

Er du en dygtig generalist, der har erfaring med koordination, udarbejdelse af beslutningsoplæg samt ledelses- og departementsbetjening? Vil du arbejde tæt på topledelsen i et dynamisk og politisk miljø med en omskiftelig hverdag?

Du skal indgå i det team, der hver dag sikrer god og professionel betjening af programmets ledelse, koordinerer bestillinger til direktion og departement samt sekretariatsbetjener en række mødefora.

Din præcise opgaveportefølje vil blive fastlagt efter dine kompetencer og erfaringer, men vil centrere sig om:

 • Betjening af styregrupper og programmets ledelse, herunder koordinering, indsamling, kvalitetssikring og udarbejdelse af mødeoplæg og anden dokumentation
 • Besvarelse og koordination af sager, herunder bestillinger fra Skatteministeriets departement og udarbejdelse af notater
 • Ledelsesstøtteopgaver for en af programmets underdirektører
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Vil du kickstarte din karriere som generalist med fokus på økonomi og politik?

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Er du ambitiøs, og har du lyst til at arbejde med budget- og bevillingsarbejde i et område præget af en høj grad af kompleksitet og politisk bevågenhed? Er du processtærk, og kan du sikre fremdrift og resultater? Så er du måske vores nye kollega.

Vi søger lige nu en generalist til arbejdet med finanslovs- og grundbudgetprocessen samt til løbende at udarbejde beslutnings- og prioriteringsgrundlag til direktionen og departementet.

Som led i dette arbejde kommer du til at:

 • arbejde med strategisk vigtige opgaver, forankret i og prioriteret af direktionen og i et tæt koordineret samarbejde med Skatteministeriets departement
 • bidrage til at finde løsninger på komplekse problemstillinger
 • blive udfordret på dine procesfærdigheder
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Test Managers til kvalitetssikring og test for stort it-program

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Kongens Lyngby

Sidder du inde med stor viden om strukturerede testmetoder og -standarder, og har du erfaring med end-to-end test? Så er det dig, vi leder efter som Test Manager til kontoret Udvikling og Kvalitetssikring Vurdering i programmet ImplementeringsCenter for Ejendomsvurderinger (ICE), Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Vi søger tre Test Managers til et dedikeret team på 7 medarbejdere i kontoret Kvalitetssikring og Test Vurdering, der i alt består af knap 50 medarbejdere fordelt på interne, indlånte og eksterne konsulenter.

Test Managerens opgaver indeholder følgende:

 • Planlægge, styre og rapportere på testaktiviteter i programmet
 • Sikre at testmiljøer, testdata og rapporteringsværktøjer bruges korrekt
 • Planlægning af nødvendige testaktiviteter på tværs af alle involverede parter – både internt og eksternt, samt sikre, at test udføres inden for de fastsatte rammer
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Erfaren it-generalist til stort it-transformationsprogram

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Kongens Lyngby

Brænder du for it-udvikling og for at levere kvalitetssikrede it-systemer? Og har du lyst til at være en del af et stort it-projekt med politisk, medie og ledelsesmæssig fokus? Så er det måske dig, vi leder efter til kontoret Udvikling og Kvalitetssikring Vurdering i programmet ImplementeringsCenter for Ejendomsvurderinger (ICE), Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Som it-generalist er det din opgave at understøtte løsningen af opgaver i forbindelse med kvalitetssikring og test af systemer i programmet.

Dine opgaver omfatter tæt dagligt samarbejde med kontorchefen om ledelsesopgaverne i kontoret, som bl.a. indeholder:

 • Styring og koordinering af den overordnede kvalitetssikringsindsats sammen med kontorets test managere
 • Bidrage til ledelsesrapportering på testaktiviteterne
 • Koordinering af de administrative opgaver i kontoret
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen DevOps Engineers til et af Danmarks største it-programmer

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Vil du være med til at få DevOps til at ske i virkeligheden og til at forme fremtiden for hele Danmarks skatteforvaltning. Som DevOps’er hos os arbejder du med helt moderne teknologier, og sammen med dygtige kolleger er du med til at sikre de bedste betingelser i opbygningen af fremtidens datadrevne og digitale toldområde.

I starten indgår du i projektsamarbejde og i takt med projektets faser, skal du fx implementere infrastruktur og integrationer til vores testplatform men vi har også opgaver ift. udvikling og vedligeholdelse af pipeline for udviklere. Du arbejder med ”Infrastructure as Code”, som bliver afviklet på en eller flere 3. parts cloud-leverandør. Du får mulighed for at påvirke den fremtidige systemafvikling og udvikling i dit arbejde.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Proaktiv IT-opgavekoordinator

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Kongens Lyngby

Har du masser af initiativ, gåpåmod og energi til selvstændigt at forfølge opgaver til afklaring og løsning blandt dybt kompetente IT-udviklere og arkitekter? Trives du i en travl og omskiftelig hverdag, hvor du ofte skal finde din egen vej frem til målet? Har du lyst til at deltage i et af Danmarks mest spændende IT-udviklingsprojekter, hvor du arbejder med state-of-the-art cloud infrastruktur og avanceret softwareudvikling? Så er du måske vores nye IT-opgavekoordinator.

Dine opgaver vil være:

 • Overvågning af status i vores udviklings- og testmiljøer på resultaterne fra vores udviklingsteams i systemlogs og tilsvarende
 • Identifikation af vanskeligheder med systemintegration– specielt når flere teams er involveret
 • Finde og arbejde med relevante personer så I sammen udreder vanskelighederne og får placeret ansvaret for det videre arbejde
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen