Toldstyrelsen

Vi er samlet om samfundsopgaven i Toldstyrelsen

Det er vi både, når vi understøtter smidig handel på tværs af de ydre grænser, og når vi sikrer en effektiv toldkontrol. Hver dag året rundt står vi klar ved grænseovergange og i lufthavne. Vi tjekker data og risikoprofiler. Vi vejleder borgere og virksomheder om toldreglerne. Vi arbejder til lands, til vands og i luften. Vi krydser internationale grænser, når vi samarbejder med kolleger fra EU og resten af verden, og når vi selv rejser ud for at repræsentere Toldstyrelsen. Og så har vi det sjovt imens.

Du finder hurtigt ud af, at en tolder ikke bare er en tolder.

Toldakademiet
Der findes ikke nogen ekstern uddannelse, hvor man kan ’læse til tolder’, så derfor har vi taget sagen i egen hånd og udviklet vores egen uddannelse i form af Toldakademiet. På den måde sikrer vi en kontinuerlig høj toldfaglighed, ligesom du som ny medarbejder meget hurtigt får en fornemmelse af, hvor mange forskellige typer fagkolleger, du har fået i Toldstyrelsen.

Det gode sted at arbejde
Det betyder meget for os, at det både er meningsfyldt og sjovt for dig at gå på arbejde, når du er ansat i Toldstyrelsen.
Derfor bakker vi op om efter- og videreuddannelse, og vi har både initiativrige kolleger, en aktiv personaleforening og årlige tolddage for hele styrelsen, hvor vi mødes på kryds og tværs med kolleger, vi ellers ikke ser.

Som medarbejder i Toldstyrelsen vil du hurtigt få vores fire værdier ind under huden. Samarbejde, faglighed, ansvarlighed og udsyn udgør tilsammen det solide fundament, vi står på og er udgangspunkt for alt, hvad vi siger og gør.

Karrierevejene
I Toldstyrelsen får du en karriere med udsyn og rig mulighed for selv at præge dit arbejdsliv. Du kommer til at arbejde i en større sags tjeneste med engagerede kolleger i hele landet. Og du er med til at løfte en international opgave og sikre det danske samfund.

… og uanset om du drømmer om at avancere eller om at prøve noget helt andet end det, du i første omgang bliver ansat til, er mulighederne altid til stede.