7 job matcher din søgning 7 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 7 af 7 resultater.
Skatteankestyrelsen
Udviklingschef til Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen, København

Kan du tage ansvar for den strategiske porteføljestyring og samtidig være med til at sikre, at vores spændende udviklingsprojekter implementeres i bund og kommer til at leve ude i organisationen? Og får du energi af at have mange opgaver i gang på samme tid? Så er du den udviklingschef vi søger!

Du bliver personaleleder for et dygtigt og dedikeret team på ni specialiserede projekt- og programledere, som arbejder selvstændigt og brænder for at løse opgaverne. Der er et højt tempo med mange opgaver i gang og store opgaver i pipeline. Alle medarbejdere har udadvendte roller i organisationen. Det er din opgave at være samlende figur for kontoret, og at motivere ved give frihed under ansvar, faglig sparring og løbende fokus på udvikling af projektledelses- og PMO-kompetencer.

Skatteankestyrelsen
Få en afgørende rolle inden for transfer pricing i Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen, København

Har du lyst til at arbejde med et vigtigt og højaktuelt sagsområde indenfor skatteretten? Er du en dygtig og skarp sagshandler, der kan lide at håndtere omfattende materiale? Brænder du for at medvirke til at skabe praksis på et område med komplicerede og principielle sager? Hvis ja, så er det dig, vi søger som sagsbehandler til vores transfer pricing team.

Sagerne om transfer pricing i Skatteankestyrelsen er oftest komplicerede og principielle. Sagernes udfald får betydning for, hvordan området udvikler sig i fremtiden. Samtidig har den internationale dagsorden på området betydning for behandlingen af sagerne i Skatteankestyrelsen, blandt andet retningslinjerne fra OECD. Det er derfor vigtigt, at du trives med og tænder på at behandle sager på et område, der er komplekst, under udvikling og har stor politisk bevågenhed.

Skatteankestyrelsen
Regnskabscontroller til Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen

Er du specialist inden for regnskab, og har du styr på statens regnskabsregler? Har du lyst til at sikre, at Skatteankestyrelsens regnskab står snorlige, og trives du med at sikre, at processer er dokumenterede og klar til, at revisionen kommer forbi – så læs endelig videre her.

Som regnskabscontroller vil en af dine første opgaver være at sikre, at vi har dokumenteret alle vores interne processer på økonomiområdet, og at de er kompatible med gældende regler og lever op til best practice. Du skal også sammen med teamets øvrige medarbejdere sikre, at vi har et validt regnskabsgrundlag, da det er en vigtig forudsætning for, at vi kan udarbejde præcise prognoser og budgetter.

I det daglige varetager du følgende opgaver og funktioner:

  • Tovholder for proces- og arbejdsgangsbeskrivelser for hele økonomiområdet.
  • Løbende controlling af regnskabsregistreringer.
Skatteankestyrelsen
Generalist med stærke skriftlige kompetencer til Data- og analyseteam

Skatteankestyrelsen, København

Motiveres du af at omsætte data og analyser til enkel forståelig ledelsesinformation? Kan du skrive notater og sagsfremstillinger, der sidder lige i skabet? Og drives du samtidig af at sikre tydelige processer? – Så er dette jobbet for dig.

En af dine første opgaver bliver at drive implementeringen af og sikre opfølgning på processen for et koncernfælles udviklingstiltag om datagovernance. Derudover skal du bidrage til at sikre den rigtige proces for vores ledelsesinformation.

Din dagligdag bliver varieret, og du kommer til at bidrage til at løse de mange opgaver der er i teamet. Du vil desuden have ansvar for en række tilbagevendende opgaver, som fx:

  • Skriftlige sagsfremstillinger i form af ledelses-, direktions- og departementsbetjening.
  • Omsætte data og analyser til enkelt skriftlig ledelsesinformation.
  • Bidrage til processer, analyser og deltage i udviklingsprojekter i styrelsen.
Skatteankestyrelsen
Dataspecialist til Data- og analyseteamet i Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen, København

Motiveres du af at have et selvstændigt ansvar, arbejde med store datasæt og lave analyser? Har du desuden viden om og lyst til at arbejde med at udvikle dataområdet i en styrelse med fokus på datadrevet ledelse? – Så læs gerne videre her.

En af dine vigtigste opgaver bliver at drive udviklingen med at optimere og vedligeholde styrelsens forskellige datasæt. I samarbejde med dine kollegaer bidrager du til analyser og prognoser i forhold til styrelsen produktions- og ressourcebehov blandt andet i værktøjet Powersim.

I dit daglige arbejde vil du have ansvar for en række tilbagevendende opgaver. Det er fx at:

  • Strukturere, udvikle og vedligeholde styrelsens datasæt.
  • Udarbejde prognoser og analyser på baggrund af vores data.
  • Samarbejde med kollegaer på tværs af styrelsen og andre myndigheder blandt andet om datastruktur og governance.
Skatteankestyrelsen
Tre økonomipartnere til Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen, København

Er du specialist inden for projektøkonomistyring? Eller har du styr på lønprognoser og -budgetter? Eller er du klassisk økonomipartner med god forretningsforståelse? Og har du lyst til at blive en del af et nyt team og være med til at bygge samarbejdsrelationer op – så læs endelig videre her!

Skatteankestyrelsen er sekretariat for klagemyndighederne på skatte- og vurderingsområdet, og sammen skal vi sikre kompetent og uafhængig klagesagsbehandling til rette tid. Vi står over for nye spændende udfordringer i forbindelse med at gøre os klar til modtagelser af klager over de nye ejendomsvurderinger. Det stiller blandt andet krav til, at vi er proaktive på økonomiområdet.

Vores økonomistyring skal være rustet til denne fremtid, og vi opnormerer med tre økonomipartnere til et nyoprettet budget- og regnskabsteam.

Skatteankestyrelsen
Kvalitetsbevidst jurist til udvikling af rammerne for klagebehandling af de nye ejendomsvurderinger

Skatteankestyrelsen, København

Vil du være en del af en strategisk vigtig opgave, der peger mod fremtiden? Vil du være med til at udvikle rammerne for klagebehandling af de nye ejendomsvurderinger gennem et projektorienteret arbejde?

Generel Jura har en central rolle i Skatteankestyrelsens juridiske arbejde. Vi understøtter direktionen og de sagsbehandlende enheder med juridisk bistand, sparring og rådgivning, ligesom vi afgiver høringssvar til ny lovgivning. Vi leverer juridiske løsninger og review i projekter og udviklingsarbejde.

Vi står overfor en udfordrende og spændende opgave med at sikre de rigtige rammer for klagebehandlingen af de nye ejendomsvurderinger. Opgaven har mange facetter og giver en unik mulighed for få prøvet sine juridiske kompetencer af i en kontekst, der er relevant både nu og fremover.