17 job matcher din søgning 17 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 17 af 17 resultater.
GældsstyrelsenVi søger en fagligt dygtig og serviceminded sagsbehandler til Gældsstyrelsen i Roskilde

Gældsstyrelsen

Er du udadvendt, og har du erfaring med telefonsagsbehandling eller call-center, hvor du – også i travle perioder eller ved krævende skyldnerhenvendelser - er imødekommende og smilende? Kan du arbejde med ordentlighed og empati på den ene side, samt faglighed og effektivitet på den anden? Har du erfaring fra arbejde med inkasso eller inddrivelse?

Du bliver ansat i en enhed med 18 engagerede kolleger, der arbejder med forskellige typer af opgaver. Vores kerneopgave er at behandle skyldnerhenvendelser via telefon, digital mail samt post fra borgere og virksomheder, hvor vi besvarer spørgsmål omkring gæld og inddrivelse heraf. Vi udsender gældsoversigter, fordringsattester, kontoudtog samt opretter betalingsaftaler.

Gældsstyrelsen
GældsstyrelsenVi søger sagsbehandlere med juridiske kompetencer til insolvensområdet i Gældsstyrelsen i Thisted

Gældsstyrelsen

I Gældsstyrelsen har vi flere specialiserede fagområder i forbindelse med inddrivelse af gæld. Insolvens er ét af dem, og nogle sager kræver juridisk snilde og grundighed for at komme til bunds og sikre effektiv og korrekt sagsbehandling. Vi søger derfor et antal kolleger, der har lyst, tålmodighed og troværdighed til at blive specialist med den udvikling og indsigt i området, som det kræver.

På insolvensområdet arbejder vi blandt andet med opgaver inden for konkursbehandling og eftergivelse af gæld samt administrative opgaver relateret til insolvensbehandlingen. Som sagsbehandler kommer du til at arbejde med generel sagsbehandling inden for insolvensområdet, samtidig med, at du får lov til at bruge dine juridiske kompetencer til at dykke ned i sagerne og bidrage til inddrivelse af offentlig gæld.

Gældsstyrelsen
GældsstyrelsenVi søger fagligt stærke sagsbehandlere til insolvensområdet i Gældsstyrelsen i Thisted

Gældsstyrelsen

I Gældsstyrelsen har vi flere specialiserede fagområder i forbindelse med inddrivelse af gæld. Insolvens er ét af dem. Der er forskel på kompleksiteten i opgaverne, men alle sager kræver grundighed for at komme til bunds og sikre effektiv og korrekt sagsbehandling. Vi søger derfor kolleger, der har lyst, tålmodighed og troværdighed til at blive sagsbehandler med den udvikling og indsigt i området, som det kræver.

Dit arbejde vil bestå af generel sagsbehandling inden for insolvensområdet, hvor vi blandt andet arbejder med opgaver inden for konkursbehandling og eftergivelse af gæld samt administrative opgaver relateret til insolvensbehandlingen. Du får mulighed for at arbejde med et spændende område, der er præget af et udpræget fagsprog og faglige udfordringer.

Gældsstyrelsen
GældsstyrelsenStudiepraktik i Insolvens i Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsen, Middelfart

Studerer du Finansøkonom, og skal du i praktik til efteråret? Har du interesse for offentlig forvaltning, og vil du være med til at løfte en vigtig samfundsopgave? Så er du måske vores kommende praktikant i Insolvensenhederne i Middelfart.

I Insolvensenhederne har vi ansvaret for at varetage Gældsstyrelsens interesser i sager om teknisk og egentlig insolvens – som fx eftergivelser, gældssanering og konkurs. Du vil i forbindelse med din praktikperiode kunne få følgende opgaver:

 • Frivillige kreditorordninger (akkorder) – sagsbehandling og generel håndtering af sager, hvor debitor/skyldner har bedt om en akkordordning.
 • Placering af indbetalinger og modregning af fx overskydende skatter til dækning af gæld.
 • Tvangsopløsninger – sagsbehandling og generel håndtering af sager, hvor virksomheden er tvangsopløst.
Gældsstyrelsen
GældsstyrelsenEngagerede medarbejdere til vigtig samfundsopgave til Gældsstyrelsen i Grenaa

Gældsstyrelsen

I Gældsstyrelsen har vi mange forskellige opgaver i arbejdet med inddrivelse af gæld. Fra første dag vil du blive mødt af mange forskellige fagudtryk; fordringer, retskraftig, afvigelser og forældelsesafbrydende skridt. Vi forventer ikke, at du forstår, hvad vi faktisk mener – men vi sikrer, at du hurtigt får dem ind under huden.

Dit arbejde vil bestå af sagsbehandling af gældsposter, hvor der er tvivl om, hvorvidt gælden kan inddrives på lovlig vis. Du får mulighed for at arbejde med komplekse forældelsesregler efter processer, hvor korrekthed og omhyggelighed i opgaveløsningen er helt centralt. Du skal bl.a. sikre kvaliteten af de enkelte gældsposter, som skal inddrives, hvilket skal dokumenteres, inden der rettes henvendelse til borgere og virksomheder.

Gældsstyrelsen
GældsstyrelsenAmbitiøse sagsbehandlere med stærke faglige kompetencer til Gældsstyrelsen i Roskilde

Gældsstyrelsen

Kan du arbejde med ordentlighed og empati på den ene side og faglighed og effektivitet på den anden? Har du engagement og ansvarsfølelse til at arbejde med inddrivelse af gæld?

Vi søger et antal medarbejdere, der sammen med erfarne medarbejdere skal sikre effektiv inddrivelse af høj kvalitet. Du skal også være med til at skabe et solidt fundament for Gældsstyrelsen, og du skal trives i et foranderligt miljø, hvor der stilles krav til faglighed, fleksibilitet og et skarpt blik for såvel detaljen som helheden.

Som sagsbehandler kommer du blandt andet til at varetage opgaver indenfor:

 • Faglig vurdering af om fordringerne til inddrivelse er inddrivelsesparate eller evt. forældet.
 • Fremfinde dokumentation for afbrydelse af forældelse.
 • Håndtering af henvendelser – typisk kontakt med fordringshaver - via telefon og mail.
Gældsstyrelsen
GældsstyrelsenUdadvendte fogeder til Gældsstyrelsen i Middelfart

Gældsstyrelsen

Kan du arbejde med ordentlighed og empati på den ene side og faglighed og effektivitet på den anden side? Har du engagement og ansvarsfølelse, og er du en tydelig kommunikator? Motiveres du af at arbejde med en vigtig samfundsopgave? Så lad os mødes og drøfte dine muligheder hos os.

Vi søger nu et antal kolleger, der i første omgang skal varetage sagsbehandleropgaver – primært foranalyse af fogedsager – i vores fogedenheder i Middelfart. Samtidig med jobbet som sagsbehandler vil du i arbejdstiden blive trænet og uddannet, så du i et naturligt tempo bliver klædt på til fogedopgaven.

Dine arbejdsopgaver:

 • At sikre, at gæld til det offentlige inddrives på et korrekt retsgrundlag.
 • At foretage analyse af virksomhedernes regnskabsoplysninger med henblik på vurdering af næste inddrivelsesskridt. Det er derfor vigtigt, at du kan håndtere en stor informationsmængde og træffe en beslutning om, hvad der skal ske i sagen.
Gældsstyrelsen
GældsstyrelsenEngagerede medarbejdere til vigtig samfundsopgave til Gældsstyrelsen i Thisted

Gældsstyrelsen

I Gældsstyrelsen har vi mange forskellige opgaver i arbejdet med inddrivelse af gæld. Fra første dag vil du blive mødt af mange forskellige fagudtryk: fordringer, retskraftig, afvigelser og forældelsesafbrydende skridt. Vi forventer ikke, at du forstår, hvad vi faktisk mener – men vi sikrer, at du hurtigt får dem ind under huden.

Dit arbejde vil bestå af sagsbehandling af gældsposter, hvor der er tvivl om, hvorvidt gælden kan inddrives på lovlig vis. Du får mulighed for at arbejde med komplekse forældelsesregler efter processer, hvor korrekthed og omhyggelighed i opgaveløsningen er helt centralt. Du skal bl.a. sikre kvaliteten af de enkelte gældsposter, som skal inddrives, hvilket skal dokumenteres, inden der rettes henvendelse til borgere og virksomheder.

Gældsstyrelsen
GældsstyrelsenSkarpe jurister til insolvensområdet i Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsen, Roskilde

Kan du arbejde med ordentlighed og empati på den ene side, og faglighed og effektivitet på den anden? Har du engagement og ansvarsfølelse til at arbejde med inddrivelse af gæld, og har du mod på at behandle sager inden for insolvensområdet? Så er du måske en af de stærke jurister, vi søger til vores insolvensenheder i Gældsstyrelsen, Driftscenter Roskilde.

Gældsstyrelsen har ansvaret for, at offentlige kreditorer får den korrekte dividende i forbindelse med sagsbehandlingen af blandt andet konkurser, gældssaneringer og rekonstruktioner. Det er opgaver, der har stor betydning for samfundet – en opgave, hvor resultatet af dit arbejde er til at få øje på.

Som vores nye sagsbehandler kommer du til arbejde med sagsbehandling indenfor insolvensområdet, bl.a.

 • gældssanering
 • konkursbehandling og rekonstruktioner
 • indgå i dialog med virksomheder, kuratorer, revisorer og advokater og andre interessenter.
Gældsstyrelsen
GældsstyrelsenFunktionsleder til Gældsstyrelsen i Thisted

Gældsstyrelsen

I Gældsstyrelsen er vi ambitiøse – både når det kommer til opgaveløsning og til ledelse af vores driftscenter og vores medarbejdere. Vi har, til vores driftscenter i Thisted, brug for en leder, der er stærk på medarbejder- og driftsledelse og motiveres af at udvikle og drive en enhed med arbejdsomme, specialiserede og dygtige medarbejdere.

Som leder i Driftscenter Grenaa-Thisted-Randers er det vigtigt at have fokus på den dybe faglighed i opgaverne og den høje kvalitet i løsningen. Du formår løbende at tilegne dig ny viden i sparringen med dine cirka 25 medarbejdere i enheden, så du hele tiden kan holde dig skarp på både de faglige udfordringer, medarbejderne står overfor, samt den personlige udvikling af dine medarbejdere.

Gældsstyrelsen
GældsstyrelsenFunktionsleder til Gældsstyrelsen i Grenaa

Gældsstyrelsen

I Gældsstyrelsen er vi ambitiøse – både når det kommer til opgaveløsning og til ledelse af vores driftscenter og vores medarbejdere. Til vores driftscenter i Grenaa har vi brug for en leder, der er stærk på medarbejder- og driftsledelse og motiveres af at udvikle og drive en enhed med arbejdsomme, specialiserede og dygtige medarbejdere.

Som leder i Driftscenter Grenaa-Thisted-Randers er det vigtigt at have fokus på den dybe faglighed i opgaverne og den høje kvalitet i løsningen. Du formår løbende at tilegne dig ny viden i sparringen med dine cirka 25 medarbejdere i enheden, så du hele tiden kan holde dig skarp på både de faglige udfordringer, medarbejderne står overfor, samt den personlige udvikling af dine medarbejdere.

Gældsstyrelsen
GældsstyrelsenSpecialister eller kommende til Gældsstyrelsen i Ringkøbing

Gældsstyrelsen

I Gældsstyrelsen har vi flere specialiserede opgaver i forbindelse med inddrivelse af gæld. Pengeplacering eller pengestrømme er én af dem, og det kræver sin mand eller kvinde at kunne navigere rundt i dette nicheområde.

Dit arbejde vil bestå i specialiserede pengeplaceringsopgaver vedrørende indbetalinger, modregninger og udbetalinger. En væsentlig del af opgaverne er at arbejde med at sikre, at pengene alene placeres på krav, som vi på lovlig vis kan inddrive på.

Du skal søge, hvis du gerne vil sagsbehandle specifikke gældsposter, som vi ønsker at placerer penge på – og du kan se dig selv i at blive superspecialist i disse hovedelementer:

 • Retskraftvurdering af gældsposterne – altså er fordringen retskraftig eller forældet.
 • Er fordringen behæftet med datafejl – kræver ofte kontakt til den fordringshaver (offentlige myndighed), som ejer gældsposten.
Gældsstyrelsen
GældsstyrelsenMedarbejdere med sagsbehandlingsgen til Gældsstyrelsen i Ringkøbing

Gældsstyrelsen

I Gældsstyrelsen har vi et hav af forskellige opgaver i forbindelse med inddrivelse af gæld. Udtrykkene for vores sagsgange og opgaver er mange: pengeplacering, det grå hav, flagløft, retskraftvurderinger, lønindeholdelse, påkrav, modregning, henstand – bare for at nævne nogle. Vi forventer ikke, at du forstår, hvad vi faktisk mener – endnu.

Dit arbejde vil bestå af sagsbehandling på tværs af forskellige inddrivelsessystemer på vores specialiserede pengeplaceringsområde, som vedrører indbetalinger, modregninger og udbetalinger. En væsentlig del af opgaven er at arbejde med sikring af, at pengene alene placeres på krav, som vi på lovlig vis kan inddrive på.

Du vil arbejde med sagsbehandling indenfor forskellige inddrivelsesopgaver, herunder kvalitetssikring af krav til inddrivelse.

Gældsstyrelsen
GældsstyrelsenJuridiske sagsbehandlere til Driftscenter Middelfart i Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsen

Kan du arbejde med ordentlighed og empati på den ene side samt faglighed og effektivitet på den anden? Har du det engagement og den ansvarsfølelse det kræver at arbejde med inddrivelse af gæld? Så kan det være dig, vi søger til én af vores insolvensenheder.

Vi leder efter profiler med en god juridisk forståelse, der kan favne bredt og har blik for blandt andet forvaltningsloven, forældelsesloven og processuelle regler. Vi ser gerne, at du er fortrolig med sagsbehandling, måske fra en anden offentlig myndighed og nu har lyst til at afprøve arbejdet med lovgivning indenfor inddrivelses- og insolvensområdet.

Størstedelen af din tid vil blive brugt på sagsbehandling, hvor du selvstændigt vurderer sagernes videre forløb. Du håndterer primært din egen sagsportefølje hvilket betyder, at du tillige vil have ansvaret for den administrative del af sagerne, samt opfølgning.

Gældsstyrelsen
GældsstyrelsenLedere til Gældsstyrelsen i Ringkøbing

Gældsstyrelsen

I Gældsstyrelsen er vi ambitiøse. Vi har derfor brug for ledere, der sætter barren højt for at levere resultater i driften og som motiveres af at udvikle og drive en enhed med arbejdsomme, specialiserede og dygtige medarbejdere.

Der er tale om en udfordrende lederstilling, hvor du sammen med dine lederkolleger er med til at sikre, at vi lykkes med og bidrager til udviklingen af Gældsstyrelsen til gavn for kerneopgaven.

Du har en god forståelse for driftsstyring, og du har det daglige ansvar for personale, økonomi og udvikling samt planlægning, prioritering og styring. Du formår at understøtte de strategiske indsatser og målfastsættelsen inden for eget område, og du tager ansvar for at skabe sammenhæng mellem Gældsstyrelsens strategier og produktionsmål.

Gældsstyrelsen
GældsstyrelsenFagligt stærke sagsbehandlere til Retskraftvurdering i Gældsstyrelsen i Middelfart

Gældsstyrelsen

Kan du arbejde med ordentlighed og empati på den ene side og faglighed og effektivitet på den anden? Har du det engagement og den ansvarsfølelse der skal til for at arbejde med inddrivelse af gæld? Så er det dig, vi søger til Gældsstyrelsen i Middelfart.

Gældsstyrelsen har ansvaret for at inddrive gælden til det offentlige. Det er en opgave, der har stor betydning for vores samfund, og vi søger nu flere kolleger, der kan sikre effektiv inddrivelse baseret på solid sagsbehandling. Organisationen i Middelfart er med den seneste ansættelsesrunde færdigetableret, og du skal derfor indgå i en af de eksisterende enheder.

Opgavepaletten er bred og fagligt udviklende. Eksempler på arbejdsopgaver er:

 • Kvalitetssikring af krav til inddrivelse.
 • Sagsbehandling af forskellige inddrivelsesopgaver.
 • Håndtere henvendelser fra skyldnere såvel telefoniske som skriftlige.
Gældsstyrelsen
GældsstyrelsenExcel-specialist til produktionsstyring

Gældsstyrelsen, Middelfart

Har du flair for planlægnings- og analyseopgaver indenfor produktionsstyring, og er du nysgerrig og dygtig til at formidle essensen af dem?

I Gældsstyrelsen har vi central produktionsstyring. Det betyder, at vi centralt planlægger og følger op på de opgaver, som vores 5 driftscentre arbejder med. Som en del af produktionsteamet indenfor produktionsstyring spænder dit arbejdsområde bredt.

Du vil blive en del af et team, der udvikler og sikrer processer, metoder og opgaver indenfor produktionsstyringsområdet, lige fra produktionsplanlægning til opfølgning og læring.

Samtidig skal du være med til at løse og kvalitetssikre produktionsplanlægningen på tværs af Styrelsens driftscentre. Produktionsopfølgning sikrer du ved dataudtræk, databehandling og analyser mv., hvor du formidler resultater og konklusioner til forskellige interessenter.

Gældsstyrelsen