JobannoncenRekruttering

Virk­som­he­der glemmer at beskrive jobbet i jo­ban­non­cen

En jobannonce er i ordets bogstaveligste forstand en annonce for et job. Alligevel formår rigtig mange virksomheder ikke at beskrive jobbet fyldestgørende, hvilket står i kontrast til det, som de jobsøgende efterspørger.

I Jobindex gennemfører vi løbende undersøgelser blandt vores brugere omkring deres opfattelse af ”den gode jobannonce”. Vi har netop gennemført undersøgelsen for 2013 og Ifølge Jobindex’ brugere er det vigtigste, at en god jobannonce er ”beskrivende og informativ” (97 %)*, samt at den ”først og fremmest beskriver jobbets indhold” (90 %).

Spørger vi til den generelle motivation bag jobsøgning, er ”udfordrende og varierende arbejdsopgaver” (90 %) foruden dygtig ledelse (92 %) det, som kandidaterne finder vigtigst, at en virksomhed kan tilbyde. Når vi læser en jobannonce, skal den beskrive jobbets indhold fyldestgørende, og den skal vise, hvad der gør det pågældende job spændende og udfordrende. Men rigtig ofte er jobbet reduceret til nogle få (eller alt for mange) punkter, der remser opgaver/ansvarsområder op.

”En jobannonce skal så præcist som muligt beskrive jobbet, uden at annoncen over- eller undersælger jobbet. Alt for mange virksomheder glemmer at sætte sig i kandidatens sted, inden de kaster sig over tasterne - hvorfor skal jeg søge jobbet? Hvordan hænger jobbet f.eks. sammen med den omkringliggende organisation og ledelse? Hvilke resultater kan man være med til at skabe? osv.”, påpeger Peter Agerlund Jørgensen, Tekstforfatter hos Jobindex.

Virksomhederne skal sætte sig i kandidaternes sted

Ofte glemmer virksomhederne at sætte sig i kandidaten sted, og rigtig mange jobannoncer indledes med ”Vi søger”, ”vi har brug for”, ”Vi er en virksomhed med…”. Og dermed tager virksomhederne udgangspunkt i sig selv. Det gør sig ofte gældende gennem den resterende tekst, hvor det tages for givet, at man som læser kan læse mellem linjerne og få et godt billede af, hvad jobbet går ud på i 5 bullits. Det er dog hverken fængende eller motiverende, og det gør det meget svært som jobsøger at gennemskue, om jobbet er relevant og endnu mere vanskeligt at skrive en målrettet ansøgning.

Vi vil høre om udfordringer og udviklingsmuligheder

I jobbet ligger også perspektiverne og udviklingsmulighederne. Både faglige udviklingsmuligheder (90 %) og personlige udviklingsmuligheder (86 %) prioriteres højt. Og her menes ikke kun uddannelse, træning og karrieremuligheder. Det handler om at kunne kommunikere, hvilke perspektiver der ligger i netop denne stilling. Hvordan kan det pågældende job f.eks. udvikle sig? Det projekt, der er fokus på og fylder meget i opgaverne nu, er måske helt væk om et år, hvor det er andre opgaver og udfordringer, der venter.

”For mange mennesker er følelsen af stilstand eller manglende progression i jobbet en motivationsdræber. Skal man bare være arbejdspladsens Sisyfus, det lille tandhjul i et stort, uoverskueligt maskineri? Rigtig mange ønsker at rykke sig personligt, fagligt og arbejdsmæssigt”, siger Peter.

Til jobbet hører også den kontekst, som opgaverne løses i. Balance mellem arbejde og fritid (83 %), fleksible arbejdsforhold (84 %) og et godt socialt miljø i virksomheden/afdelingen (84 %) er også vigtige parametre for kandidater, når de søger nyt job.

Jobbet er vigtigere end Corporate Social Responsibility (CSR) og personalegoder

Det er det nære, som kandidaterne ligger vægt på. At de kan få en hverdag med nogle spændende opgaver i en stilling eller en virksomhed, hvor de kan se sig selv nu og på sigt. Derfor betyder personalegoder (51 %), at virksomheden har en høj grad af social ansvarlighed (60 %) samt attraktive/spændende produkter og ydelser (66 %) mindre.

”CSR, personalegoder og attraktive produkter er ikke ubetydelige ting at få med i jobannoncen. Men der kan nogle gange være en tendens til at bruge lidt for meget tid og plads på at snakke om goder og attraktive produkter. Og specielt CSR bliver til tider viklet ind i højtflyvende floskler, der intet tilfører den gode jobannonce.”, siger Peter.

Tallet i parentes viser i procentpoint den samlede score for svarene vigtigt og meget vigtigt eller tilsvarende i høj grad og i meget høj grad.

Fakta om undersøgelsen

  • Målgruppeundersøgelse blandt Jobindex’ CV-brugere
  • Antal respondenter: 3445
  • 49 % mænd og 51 % kvinder
  • Alder: 18-29 år: 12 %, 30-39 år: 21 %, 40-49 år: 29%, 50-59 år: 32 % og 60-69 år: 6 %
  • 44 % er i job, 10 % er i opsagt stilling, 42 % er ikke i job og 5 % er under uddannelse

Læs også