Rekruttering

Vi er tæt på nye eks­port­gen­nem­brud – hvis vi gør os umage

Seks kvartaler med recession i Eurozonen er slut. Det er primært vores vigtige samhandelspartner Tyskland, der trækker udviklingen, mens de sydeuropæiske lande kun langsomt er ved at genvinde troen på vækst. Mens handelsbalancen står i dansk favør over for Tyskland, Norge, England og en række andre europæiske lande, så er der røde tal målt over for eksempelvis USA, Kina og Rusland.

Fra krise til vækst

Danmark er, som det ofte omtales, en åben økonomi, og derfor er vores arbejdsmarked stærkt påvirket af udviklingen. Men muligheden for at skabe vækst og nye arbejdspladser er i høj grad op til os selv. Det vil give ualmindelig god mening at satse erhvervspolitisk på at bryde med det traditionelle fokus på det trygge handelsfællesskab med det p.t. vækstsvage Europa og brede særligt små og mellemstore virksomheders eksport ud til resten af verden. Danmark har de teknologiske og innovative styrkepositioner, der gør det muligt. I Sverige har en ordning med 1100 eksportpraktikanter skabt gode resultater og mere end 2000 nye jobs. Så spørgsmålet er, hvad den danske erhvervspolitik kan løfte?

Det kræver oftest ny viden at opnå stabil succes på nye markeder. Hvor eksotisk det end lyder, så er barriererne ofte væsentligt mere konkrete end overfladisk kulturpraksis, ledelsespraksis og hilsevaner. Mange af de stabile samfundsstrukturer og grundlæggende samhandelspræmisser, vi tager for givet i Danmark og de fleste lande i Europa, er ikke hverdag mange andre steder i verden. Dette er en af de primære barrierer for Danmarks eksport. Men vi råder faktisk over nøglen - den skal faktisk bare sættes i låsen.

En konkret løsning

www.eksportjob.dk kan danske virksomheder fra den 21. august finde de personer, som alt efter oprindelsesland og faglig baggrund har den viden, der skal til for at hjælpe danske produkter på vej til nye kunder og markeder. Det er ligeledes her, ledige jobs med eksportsigte er samlet. Nu kan Danmarks aktive aktører på området koordinere behov og løsning: virksomhed med rette udviklingsmuligheder og ressourcepersoner med rette kompetence.

Dansk erhvervsliv har gennem de seneste 10 år lært at lede mangfoldigheden. Kvalificeret udenlandsk arbejdskraft er et nødvendigt element i dansk erhvervsliv anno 2013. Men får vi nok ud de veluddannede nydanskere og de arbejdskraftindvandrere, der tilbringer en række arbejdsår i Danmark? Den offentlige debat om ”greencard model” og udveksling af arbejdskraft med resten af Europa tegner ofte et negativt billede af regnestykket, men der er absolut også en positiv modvægt. Konkrete eksempler fra en lang række virksomheder, store såvel som små, peger på, at bevidst ledelse af disse ressourcer kan føre til innovation og udvikling af nye produkter, større kundetilfredshed, nye markeder og kundegrupper, effektivitet og kvalificeret opgave løsning samt et løft i forhold til fremtidig rekruttering. Kort sagt vækst og nye job.

Fokus på nye eksportmuligheder er lavthængende frugter og bør derfor stå højt på den erhvervspolitiske dagsorden. Her er danske virksomheder godt hjulpet med den eksisterende vifte af værktøjer - nu også www.eksportjob.dk. Derfor er det muligt at lægge vægt bag de erhvervspolitiske holdninger. Hvis vi skaber det nødvendige momentum, kan effekten, ligesom i Sverige, blive nye jobs og et løft til den danske økonomi og yderligere udbytterig integration af mangfoldigheden i dansk erhvervsliv.