Rekruttering

Tænk i nye baner, når elev­plad­sen skal besættes

Hos Jobindex gennemførte vi i starten af 2017 en undersøgelse med 257 elevaspiranter fra Niels Brock, hvor vi fulgte op med fokusgruppearbejde. Det afslørede interessante twists, der stiller specifikke krav til rekrutteringen mod eleverne.

De unge, der søger elevplads, er oftest i alderen 16-19 år. De fleste er debutanter i fuldtidsstillinger, og alle er om ikke andet spæde på arbejdsmarkedet.

Kombinér det med det faktum, at de alle også er digitale indfødte, og du har her at gøre med en målgruppe, som du måske ikke kender så godt, som du troede. De lægger f.eks. ikke så meget vægt på dit brand, som mange andre kandidater gør.

Ingen rekrutteringsfordel til de kendte brands

Har man et kendt brand, har man ikke nødvendigvis lettere ved at få besat elevpladserne med de rette unge, end de mere ukendte virksomheder.

Eleverne lægger markant mere vægt på, at virksomheden viser en klar vision for elevpladsen, end om elevpladsen er placeret i en virksomhed med et velkendt brand. En af grundene til det er, at eleverne er bevidste om deres egen usikkerhed på arbejdsmarkedet – og derfor helt naturligt søger tryghed i opbygningen af elevpladsen.

Det er vigtigt for eleverne, at virksomheden har en gennemtænkt plan med elevpladsen. Og med hvad der forventes. Har din virksomhed tradition for elevpladser, er dét en særligt hårdtslående faktor i rekrutteringen. De nye elever vælger oftest de virksomheder, hvor deres forløb er i trygge hænder.

Tænk strategisk, og vær synlig på jobsites

Du rammer ikke effektivt blot ved at slå en elevplads op på dit virksomhedssite eller facebookside. Og du må heller ikke sidde i sidste øjeblik og bare gøre det, du ved virker til erfarne kandidater.

Fokusgruppearbejdet gav en opfordring til virksomhederne derude. Elevaspiranterne søger klart mest elevpladsen via jobsites. De forstår ikke, hvorfor mange virksomheder ikke holder sig synlige – f.eks. med korte virksomhedspræsentationer eller videoklip fra hverdagen som elev – på jobsites hele tiden. For de unge besøger jobsites løbende, også selvom de ikke anser sig selv som jobsøgende endnu.

De unge ønsker også at se virksomhederne ude på uddannelsesstederne til temadage. Disse arrangementer bør virksomhederne ikke nedprioritere, ifølge de unge elever.

Forstå de helt unge bedre

Der er åbenlyse forskelle i referencerammer mellem de helt unge digitale indfødte og de erfarne generationer. Adspurgt hvor vigtigt regler om brug af sociale medier og sms på en arbejdsplads er, svarede kun 9 %, at det var vigtigt.

Taget i betragtning at de netop er digitalt indfødte, var det tal overraskende lavt. Det var der også en grund til, viste det sig. For da vi gik i dybere dialog med de unge, fandt vi ud af, at deres svar var på baggrund af deres verdensopfattelse. Ikke nødvendigvis vores. Eller din.

Regler om brug af sms og sociale medier er for dem unødvendige, fordi det for dem er en selvfølge, at man tager mobilen op ad lommen, så snart man ikke er travlt optaget. Fokusgruppen afslørede, at for de flestes vedkommende var tanken om ikke at kunne tilgå mobilen løbende fuldstændig utænkelig. Derfor også et lavinteresseområde for dem at have regler om.

Vigtigt at lære af hinanden

Det giver et klart signal til de nye arbejdsgivere om, at regler og snak om en fælles præmis sagtens kan være en god idé – især hvis der er tale om elevpladser med direkte kundekontakt, servicefag eller andet, hvor det virker forstyrrende at have mobilen fremme.

Det giver også vigtig indsigt i den her unge medarbejderflok. Når du ser dem med mobilen fremme i arbejdstiden, er det altså ikke lig med, at de vil dovne den af, det er simpelthen fordi, det er det mest naturlige for dem at gøre.

De er toptrænede i brug af mobiltelefoner og den online verden fra en meget tidlig alder. Det kan for nogle virksomheder ligefrem være guld værd ikke at vælge den mest mulige restriktive linje – men derimod drage nytte af de digitalt indfødte for at få bedre fat i yngre forbrugere.

Gode rekrutteringsråd fra praktikkonsulenten

Jobindex afholdt forleden et seminar om elevrekruttering på Niels Brock for en stor skare af HR-repræsentanter fra erhvervslivet. Her havde blandt andet praktikkonsulent på Niels Brock, Sigbjørn Granheim, en god dialog med virksomhederne.

”De helt unge betragter ofte en jobsamtale om elevplads som at være til eksamen, da de ikke nødvendigvis har den store joberfaring at trække på – og de er derfor ofte nervøse for at sige noget forkert,” siger Sigbjørn Granheim og fortætter:

”Det kan føles naturligt at udforme jobannoncen til eleverne, som man gør mod erfarne kandidater – og forvente, at de unge elever forstår indholdet på samme måde og kan finde ud af at skrive sig motiveret ind i stillingen. Det er bare ikke altid, at de unge lige får fat i virksomhedens ønskede fokus.”

Derfor har Sigbjørn Granheim et råd til virksomheder, der søger elever:

”Nogle gange kan det give mening at have bestemte krav til formalia og forvente besvarelse af spørgsmål eller opgaver direkte i jobannoncen som mod erfarne kandidater. Til mange elevpladser ved vi dog, at virksomheder har draget stor nytte af at omprioritere indholdet specifikt til de mere uerfarne – i øjenhøjde – det, synes jeg, er en rigtig god idé.”

Læs også