Jobglæde

Sy­ge­fra­vær halveret på plejehjem i Tårnby

En mere ligelig fordeling af arbejdsopgaverne fik vendt stemningen på en plejehjemsafdeling i Tårnby, og ikke mindst halveret sygefraværet.

Tallene taler næsten for sig selv: Sygefraværet er gået fra 9,8 procent til 3,8 procent fra juni 2010 til juni 2011 – på afdeling S på Plejehjemmet Irlandsvej i Tårnby på Amager. Stemningen i afdelingen var før betændt; beboere klagede over personalets væremåde – og tre nyansatte sagde op igen inden for tre måneder. En nytilkommen plejehjemsleder gav derfor medarbejderne valget mellem at blive skilt ad eller gøre en indsats for at skabe et bedre klima – de valgte det sidste – og første trin i processen blev et tredages kursus i kommunikation og adfærd.

”På kurset kom det frem, at en del medarbejdere var frustrerede over arbejdsfordelingen på afdelingen. De følte, at nogle kolleger kun bidrog lidt, mens andre havde for mange og tunge opgaver,” skriver Fagbladet FOA.

Det næste trin var ifølge bladet derfor at indføre et system, hvor beboerne får tildelt rød, gul, eller grøn farve – alt efter, hvor plejekrævende de er, og på den måde kan medarbejderne nu fordele beboerne mere ligeligt mellem sig på afdelingen.

”Sideløbende med, at de har fået lyskrydssystemet (med de røde, gule, grønne farver red.) til at fungere, har medarbejderne øvet sig i at tale til hinanden på en bedre måde. Og bliver tonen lidt skarp, er det legalt at sige: Kan du sige det på en anden måde?,” fremgår det af Fagbladet FOA’s artikel.

Lignende projekter er blevet gennemført i Projekt Nærvær, som tidligere er blevet omtalt her på Jobindex.dk. Projektet havde fokus på medarbejderindflydelse og nærvær på 18 sundhedsarbejdspladser i Region Midtjylland og Region Hovedstaden, og det resulterede i et gennemsnitligt fald på 14 procent i sygefraværet.

Vigtigt at løfte i flok
Det er Teknologisk Institut, der står bag idéen til Projekt Nærvær, og Birgit Lübker, der er projektchef på Teknologisk Institut, mener, at der er to-tre ting, der samlet fik projektet til at blive en succes:

”Den første er, at vi havde otte undervisningsdage, og det gav os mulighed for at få mange forskellige emner op og mange bud på, hvilke metoder der virker, og hvilke der ikke gør. Vi har for eksempel snakket meget om sundhedsfremme, kommunikation og hvordan man håndterer nattevagternes sundhed bedst muligt. Når sundhedspersonalet diskuterede alle de emner, så løftede de hinanden i flok, og det har en utrolig stor effekt. Der var hele tiden nogle idéer, der kunne appellere til nogen,” siger projektchefen, der desuden mener, at en anden årsag til projektets succes har været, at de lokale ledere har deltaget – hvilket er en relativt ny metode.

En af de helt store konklusioner på projektet var, at nærværende ledelse – som også er kendetegnet på Plejehjemmet Irlandsvej – er altafgørende for folks sygefravær: ”Erfaringerne fra Projekt Nærvær viser klart, at det, der betyder allermest for gode resultater på arbejdspladsen er 1) Bakker min ledelse aktivt op om udviklingsaktiviteter? Og 2) Bakker mine kollegaer aktivt op om udviklingsaktiviteter? Og endelig 3) Har jeg selv deltaget aktivt?” fremgår det.

Det gælder om at løfte i flok, når arbejdsprocesser og kulturen på arbejdspladsen skal udvikles, lyder en vigtig pointe.

På Plejehjemmet Irlandsvej er stemningen i afdeling S vendt. Fra at være afdelingen, som ingen gad være på, er den nu ifølge FOA-bladet den afdeling alle gerne vil være på – enten fast eller som vikar.

”Udskiftningen blandt medarbejderne er lav. Og ikke mindst: De er blevet gode til at hjælpe hinanden. Faktisk ringer de til hinanden sidst på formiddagen og hører, om nogen har brug for hjælp, så alle er færdige til formiddagsmødet klokken 10.00,” lyder det.

Læs også