JobglædeLedelse

Høj jobglæde for unge og ældre kræver en særlig ledertype

Jobglæderapporten viser, at god ledelse gennemsyrer vejen til høj jobglæde på tværs af medarbejdernes alder og ansvar. Hvad det betyder, fortæller denne artikel.

I Jobglæderapporten svarer 2600 lønmodtagere på, hvad der giver dem oplevelsen af jobglæde. 98% af dem svarer endda, at jobglæde er vigtig for deres trivsel og tilfredshed som medarbejdere. Og en ganske særlig type leder tegner til at være en væsentlig fællesnævner i Top-5 over, hvad der udløser jobglæde for både unge og ældre medarbejdere.

Samarbejde, faglig respekt, god stemning og godt psykisk arbejdsmiljø står sammen med faglige udviklingsmuligheder og balance mellem arbejde og fritid øverst på ønskesedlen over, hvad der skaber jobglæde. Det er samtidig også kerneydelser i, hvad der på medarbejderniveau opfattes som god ledelse, fordi lederen sætter rammen for, hvordan arbejdslivet udfolder sig i hverdagen.

Både unge og ældre foretrækker én bestemt type chef

På tværs af alder svarer 3 ud af 4, at chefens menneskelige kvaliteter er vigtigere end de faglige kompetencer. Jobglæderapporten afdækker også, at dette flertal tegner et klart omrids af den gode leders vigtigste styrker:

  • Er troværdig
  • Udviser empati
  • Motiverer og engagerer
  • Tager ansvar

Vi ved, at lederne lettere kan synliggøre de efterspurgte kvaliteter ved at være tilgængelige for den enkelte medarbejder. Langt fra alle medarbejdere opsøger selv lederen, før eventuelle udfordringer allerede er på vej til at løbe løbsk. Mange ledere benytter derfor månedlige statussamtaler, som styrker oplevelsen af en grundlæggende fortrolighed og sikrer samtidig, at ingen medarbejdere overses.

Selvom ansatte på tværs af alder er enige om, hvad der kendetegner den gode ledertype, så er der klare forskelle på, hvordan god ledelse skaber værdi. Yngre medarbejdere mellem 27 og 35 år tiltrækkes af, at ledelsen åbner for karrieremuligheder og en god balance mellem arbejde og fritid. For de erfarne og seniorerne er det derimod udfordrende arbejdsopgaver, der appellerer stærkest. Og netop de erfarne kandidater stiller krav om god ledelse for at opleve jobglæde. Jobglæderapporten viser også, at 55% af medarbejdere med ledelsesansvar mener, deres egen jobglæde er drevet af, at de selv mødes med god ledelse.

Er der så slet ikke brug for den fagligt dygtige chef?

Der er stadig brug for ledere med høj faglighed, der forstår arbejdsprocesserne og er i stand til genkende medarbejdernes viden og talent. Den fagligt dygtige chef øger jobglæden for 26% af de adspurgte i Jobglæderapporten.

Ved mangel på specialiseret arbejdskraft kan det imidlertid netop være i krydsfeltet mellem faglighed og jobglæde, at en virksomhed kan tiltrække og fastholde de bedst egnede kandidater. Det gælder inden for såvel service og specialiseret produktion som i videnstunge brancher, fx Life-Science og IT. Det afgørende for HR og ledelse er at stille skarpt på virksomhedens medarbejdersammensætning og jobtyper, så koblingen mellem jobglæde og faglighed kan oversættes til slagkraftige budskaber i Employer Branding og til den mest fordelagtige rekruttering og medarbejderudvikling.

Jobglæden er et pejlemærke for produktivitet og loyale medarbejdere

Hvis HR og ledelse har et vågent øje på jobglæden, kan medarbejderflugt forebygges. Omvendt får en håbløs chef eller en usympatisk virksomhedskultur jobglæden til at styrtdykke og kan sende de dygtigste kollegaer ud af døren i højt tempo. Eksempler fra både offentlige og private arbejdspladser viser, at dårlig ledelse kan resultere i en høj frekvens af mistrivsel, højt sygefravær og stress – og af medarbejdere, som forladerarbejdspladsen inden for et år.

Som håndgribelige redskaber til større jobglæde har vi derfor sat fokus på at gøre Jobglæderapportens indsigter konkret anvendelige for HR og ledelse i det daglige arbejde med rekruttering, udvikling og fastholdelse af medarbejdere.

Læs også