Jobglæde

Jobtitler er det oversete redskab til større jobglæde

Det mindst værdsatte, HR kan gøre for jobglæden, er at tilbyde folk en ny jobtitel. Men hvorfor egentlig? Læs her, hvorfor jobtitler som gratis fornøjelse ikke bør overses.

I Jobglæderapporten svarer 2600 lønmodtagere på, hvad der giver dem oplevelsen af jobglæde. Kun 4% siger, at en ny jobtitel vil øge deres jobglæde. 7% kan det blive til, hvis vi smigrende kalder den nye jobtitel for 'en forfremmelse', men langt hovedparten ryster på hovedet. Flertallet vil hellere have alt andet. Alt fra kageordninger til bæredygtighed over handlekraftige chefer og en bedre placering i kontoret er for de fleste mere tillokkende end at få en ny jobtitel. Men gode jobtitler giver mening, og derfor giver vi de oversete jobtitler et par ord med på vejen.

Allerflest medarbejdere peger på godt samarbejde som kilde til jobglæde, og Jobglæderapporten beskriver da også fortrinsvis, hvordan virksomhederne bedst føjer jobglæde til medarbejdertilfredshed og dermed skaber trivsel for fulde gardiner. Lønforhøjelse er ikke topscoreren, men det luner selvsagt på jobglædebarometeret. Inden for HR og rekruttering kender vi imidlertid den lige linje mellem jobtitel og lønniveau. Ikke nødvendigvis i det nuværende job, men i medarbejderens næste job.

Flest har fokus på jobglæde i nuet frem for på langt sigt

Hvor en ny jobtitel ikke imponerer synderligt i jagten på jobglæde, så angiver 50% af de adspurgte lønmodtagere i Jobglæderapporten, at en lønforhøjelse trækker markant i retning af øget jobglæde. Jobglæden ved lønforhøjelser og engangsbonus aftager dog typisk relativt hurtigt. Samtidig ved vi, at en medarbejders aktuelle jobtitel er afgørende for indplaceringen på nyt lønniveau ved et fremtidigt jobskifte.

Det er derfor netop jobskifte, der er svaret på, hvordan jobtitler og forfremmelser kan give værdi i form af øget jobglæde for medarbejderen. I 2022 matchede Jobindex 87.000 CV’er med virksomhedernes ledige job. Samme år, i Michael Kragh-Svendsens artikel, 'Din jobtitel er langt vigtigere, end du tror', uddybes jobtitlers betydning i rekrutteringsprocessen. Jobindex' rekrutteringsdirektør, Thomas Røn Larsen, fortæller i artiklen, at en jobtitel typisk fungerer som løftestang for lønniveauet ved jobskifte og har stor betydning for medarbejderens karriereudvikling, fordi rekrutteringskonsulenter og headhuntere søger på jobtitler, når kandidaterne udvælges.

Jobtitler kræver kommunikation for at blive til jobglæde

I lyset af, hvad en ny jobtitel kan føre til, skulle man tro, at flertallet ville flokkes om dem ved udsigten til, at næste løntrin på karrierestigen vil indkassere jobglæde. Årsagen til, at de færreste medarbejdere hæfter sig ved jobtitlen som kilde til jobglæde, er dels, at mennesker universelt har større fokus på en lille forbedring af nuet end på selv en langt større forbedring af fremtiden. Men årsagen er også et fravær af kommunikation om jobtitlernes potentiale i forhold til løn- og karriereudvikling. Vi er ikke fortalere for, at der går inflation i jobtitler uden indhold, men ofte er udfordringen, at den berettigede opgradering af jobtitlen glemmes, når en medarbejder udvider sit arbejdsområde. Det medvirker til, at især de særligt engagerede medarbejdere vil betragte et job med en bedre titel i en anden virksomhed som et trin opad, alene fordi jobtitlen hos deres nuværende arbejdsgiver ikke er fulgt med indsatsen. Derfor er retvisende jobtitler også en del af medarbejderfastholdelsen, selvom det ikke nødvendigvis øger jobglæden.

Virksomheden har imidlertid også en rolle i medarbejderens udvikling, selv når det gør medarbejderen i stand til at dygtiggøre sig og finde nye udfordringer på en anden arbejdsplads. Det er et vilkår, at medarbejdere ser på ansættelsesforhold som en dynamisk størrelse. Med den erkendelse opfordrer vi i Jobglæderapporten derfor til, at jobtitler og forfremmelser italesættes og kommunikeres som den økonomiske værdi, de reelt har for medarbejdere, der stadig bevæger sig op ad nye løntrin på karrierestigen. Jobglæderapporten peger også på, hvordan jobtitler dermed kan indgå som del af lønforhandlingerne.

Læs også