Arbejdsmarkedet

Midt i en mobiltid

Tablet’en og især mobiltelefonen tager stormskridt i jobsøgningen og har på kun 3 år overhalet computeren som de foretrukne platforme at søge job fra. Så hvis du vil fange kandidaternes opmærksomhed for at få dem til at skifte job, er du nødt til at optimere din jobannonce til de mobile enheder og det digitale medie. Men udover at vi lever i en visuel verden, skal vi ikke glemme, at jobannonceteksten ifølge kandidaterne stadig skal være informativ og floskelfri.

Flere og flere bruger nu især mobiltelefonen til at søge job fra. Det betyder, at danske virksomheder skal tænke digitalt for at optimere deres jobannoncering og få kandidaterne til at skifte job. Desuden er virksomhederne også nødt til at tænke i designs, der fungerer lige godt, uanset om brugere ser jobannoncen fra en lille mobiltelefonskærm eller fra en stor computer-skærm.

Og fordi vi alle som medieforbrugere generelt set er blevet mere visuelle, skal der mere til at bryde igennem et broget mediebillede, hvor også det visuelle kommunikerer dit brand.

Så selv om det visuelle betyder mere, end du måske tror, er de visuelle virkemidler alene ikke nok. En velskrevet jobannonce er stadig vejen til kandidaternes hjerte. Ellers taber virksomheden kampen om blive klikket på og dermed kampen om at vinde de bedste kandidater.

Mobiltelefonen tager stormskridt

Mobiltelefonen og tablet’en har nu overhalet computeren som danskernes foretrukne platform til at søge efter ledige stillinger. Når vi sammenligner, hvor trafikken på Jobindex er kommet fra de seneste 3 år, ser vi, at mobiltelefonen vinder frem. Bare i løbet af de seneste 3 år har de mobile enheder – det vil sige mobiltelefon og tablet – overhalet computeren som den foretrukne platform at søge efter jobannoncer fra. På kun 3 år er mobiltelefonen gået fra 27 procent til 40 procent, hvor computeren på samme tid er gået fra 17 procent til 13 procent. Tablet’en nåede at komme med i spillet, men den er allerede på vej ud igen.

Her kommer trafikken til Jobindex fra

Den udvikling, vi ser på Jobindex, ligger godt i tråd med udbredelsen af smartphones, der ifølge Danmarks Statistik har vundet frem de seneste par år. Og hvor smartphonen går fremad, går computeren (pc’en) tilbage.

Udvikling i brugen PC, mobiltelefon / smartphone og tables i jobsøgning i Danmark

2014 2015 2016
Desktop 56,1 % 49,5 % 46,5 %
Smartphone 26,8 % 34,8 % 40,2 %
Tablet 17 % 15,6 % 13,3 %

Dato interval 30. april-1. maj

Responsivt design

Fordi vi søger job på farten, skal danske virksomheder huske at tænke responsivt design ind i deres jobannoncer. Responsivt design er der, hvor designet tilpasser sig skærmstørrelsen, uanset om brugeren sidder med en lille skærm på mobiltelefonen eller en stor skærm ved sin pc. Det ville jo være ærgerligt at miste drømmekandidaten, fordi det bliver besværligt at vurdere, om jobbet er relevant. På en ikke-responsiv side set fra en mobiltelefonskærm kan et stort billede skubbe teksten helt ned i bunden af siden, eller navigationsbokse kan dække over annoncens ordlyd.

Andel af danskere med mobiltelefon / smartphone og PC i hjemmet

2014 2015 2016 2017
Smartphone 73 % 77 % 83 % 84 %
Desktop 95 % 92 % 95 % 91 %

www.statistikbanken.dk/varforbr

Gode råd til en mere visuel jobannonce

Jobindex har undersøgt kandidaternes respons på forskellige oplæg til visuelle løsninger inden for jobannoncer. I den forbindelse er vi i vores eget regi kommet frem til 4 hovedpointer, som er:

1. Billeder og video gør dig nærværende

Hele 84 procent af kandidaterne foretrækker at søge jobbet hos virksomheden med billede i annoncen frem for den uden. Et velvalgt billede og en video giver opmærksomhed og signalerer imødekommenhed. Husk dog så vidt muligt at undgå stock photos, da de oftest opfattes som utroværdige.

2. Interessen øges – både for den ukendte og den kendte virksomhed

Kandidater vil arbejde dér, hvor de kan udvikle sig. Ved brug af visuelle virkemidler synliggør du bedre jobbets karakter og virksomhedens værdier. For ukendte virksomheder vil et logo i sig selv ikke øge interessen. Her må der gerne støttes yderligere op med fotos, grafik eller video. Og selv hos kendte virksomheder vil et velvalgt billede eller en video give positivt udslag.

3.Virksomhedens image kan flyttes via jobannoncen

Kandidaterne læser altid mellem linjerne. En skidt udført jobannonce kan efterlade fornemmelsen af, at virksomheden er støvet og uambitiøs. Omvendt udstråler en godt udført annonce udvikling, vilje og en imødekommende kultur. Brug derfor de visuelle virkemidler, der virker bedst til situationen.

4. Glem ikke, hvad stop-effekten betyder!

Blikfanget i annoncestrømmen – og mediebilledet generelt – højnes markant, når der er billede på. Gør kandidaterne ikke stop hos dig umiddelbart og med det samme, koncentrerer de sig oftest om dine konkurrenter i stedet. Det tager kun et sekund at scrolle videre til næste annonce – og hvis du vinder kampen om klikket, kan du vinde kampen om de bedste kandidater.

Visuelle virkemidler alene er ikke nok

Selv om annoncen tager sig fantastisk ud, skal det skriftlige indhold matche det visuelle. Slå-/stavefejl, floskler og jobannoncer, der ikke beskriver jobbet, ansvarsområder og profilen, gør det svært for kandidaterne at gennemskue, om virksomheden eller jobbet er noget. Så jo mere konkret, du kan være i jobannoncen, des nemmere bliver det for kandidaten at vurdere, om jobbet er relevant.

Sæt dig i kandidaternes sted, og tænk på, hvad der skal få netop de kandidater, du vil have fat i, til at søge jobbet. Kandidaten er måske allerede i et lignende job, så hvorfor skal han eller hun sige op og søge hos dig?

Gode råd til en god jobannonce

1. Brug den vigtigste plads rigtigt!

Starten af jobannoncen er afgørende for, om kandidaterne læser videre. Giv derfor jobannoncen en præcis og letforståelig jobtitel i overskriften, og brug de første par linjer/underoverskriften på at fortælle det bedste ved jobbet eller arbejdspladsen.

2. Beskriv jobindholdet

Giv kandidaten et helhedsbillede af jobbet, og fokusér på konkrete arbejdsopgaver og ansvarsområder – især, hvis I er en mindre kendt virksomhed. Beskriv den hverdag, kandidaten kommer ind i, samt om der er perspektiver i jobbet.Afsnittet skal fylde mindst 1/4, men helst 1/3 af jobannoncen.

3. Opstil realistiske forventninger til kompetencer

Vær realistisk i dine ønsker til faglige og personlige kompetencer. Opstil 2-4 faglige kompetencer, og udvælg nogle, der er unikke for præcis dette job i netop din virksomhed – undgå fx at søge efter en regnskabsassistent med ”flair for tal,” eftersom man nok har det, hvis man vælger at arbejde med regnskaber.Hvis du vil have de personlige kompetencer med, så udvælg igen nøje dem, der er nødvendige for at blive en succes i jobbet.

4. Fortæl om jeres kultur

Over tid kan din virksomheds brand påvirkes via jobannoncen. Så fortæl om afdelingen, jeres kultur, vision og strategier – og kom også gerne ind på de blødere værdier. Hvad er der fx af attraktive personalegoder udover lønnen? Link eventuelt til jeres hjemmeside, hvis I har samlet informationerne der.

5. Gør det brugervenligt, og benyt dig af mediet

  • Skriv korte sætninger og korte afsnit af max 3-4 linjer.
  • Giv hvert afsnit en sigende overskrift.
  • Benytter du punktform, så opstil ikke mere end 5 i samme afsnit.
  • Undgå passive formuleringer og brug ”du” i stedet for ”man” eller ”den rette kandidat”.
  • Brug relevante links i jobannoncen til at fortælle det, du ikke har plads til i jobannoncen eller som en service til kandidaterne – fx årsrapporten, presseomtale, link til jeres karriereside, et kort eller Rejseplanen.

Læs også