Jobglæde

Jobglæde betaler sig, og nu kan den sættes på formel

Jobglæderapporten viser, hvornår løn, faglig udvikling og ros gør medarbejdertilfredshed til jobglæde. Forskellen betaler sig nemlig både for HR og bundlinje.

Jobglæde betaler sig

Jobglæde kan i den grad betale sig på danske arbejdspladser, og på ledelsessprog kan jobglæde oversættes til engagement, produktivitet og lange ansættelser af den slags, der giver positiv genlyd i et årsregnskab. Det perspektiverer Jobglæderapporten til ved hjælp af de spørgeskemabesvarelser, som 2600 respondenter har bidraget med.

Samtidig gør vi med Jobglæderapporten stilfærdigt opmærksom på, at tiden er moden til et opgør med de sidste ideologiske rester af, at arbejde helst skal gøre ondt på de ansatte. Flertallet af danske virksomheder er enige, og derfor bidrager Jobglæderapporten med indsigter og anbefalinger til HR og ledelse, om hvordan de gode takter for jobglæde kan udmøntes.Jobglæde handler om samarbejde, faglig respekt – og anerkendelse

Jobglædens Top-3 udgøres af samarbejde, gode kollegaer og faglig respekt. Og når HR og ledelse sikrer rammen for et trygt samarbejde, oversætter medarbejderne det direkte til et bedre arbejdsmiljø. Det beskriver vi nærmere i artiklen, Jobglæde giver medarbejdertilfredshed for fulde gardiner.

Faglig udvikling og jævnlig anerkendelse er en succes

Når først arbejdsdagen tilbyder samarbejde, faglig respekt og en god stemning kollegaerne imellem, så sikres grundlaget for jobglæden. Herudover resulterer muligheden for faglig udvikling og løbende anerkendelse tilsvarende i, at medarbejdertilfredshed og jobtrivsel rykker niveauet op og opleves som jobglæde.

I undersøgelsen efterspørger 59 % af de adspurgte faglig udvikling for at opleve større jobglæde. Omtrent halvdelen af alle respondenter angiver, at jobglæde for dem kræver ros fra ledelsen og tilbud om større ansvar og medindflydelse. 38 % peger på kollegaernes anerkendelse som årsag til jobglæde.

Anerkendelse som vejen til jobglæde udtrykker et grundlæggende behov for en positiv oplevelse af at mestre sit arbejdsliv. HR og ledelse kan derfor med fordel tænke anerkendelse og ros ind, men også skabe plads til at medarbejdernes ambitionsniveau på denne måde driver udviklingen for et professionelt samarbejde på tværs af organisationen.

Når medarbejderne efterspørger faglig udvikling som del af jobglæden, gælder det for HR og ledelse om at lytte. Helt grundlæggende handler det om en trang til at udnytte sine evner og ekspandere nyttigt. Hvis virksomheden ikke inden for en tidsramme imødekommer denne udviklingstrang, vil medarbejderen søge videre. Det kan du læse mere om i artiklen, Onboarder du til jobglæde – eller mister du medarbejderne?

Lønforhøjelse og bonus kræver kommunikation

I Jobglæderapporten anbefaler vi, at belønninger deles ud i dosis med interval, frem for at al jobglæden bliver blæst afsted på et splitsekund.

Jobglæderapporten viser fx, at 50 % mener, at en lønforhøjelse vil øge deres jobglæde. Det tankevækkende for HR og ledelse er faktisk ikke så meget, at halvdelen af de adspurgte ønsker højere løn, men derimod at den anden halvdel af respondenterne ikke har svaret ja tak.

Vil folk nu ikke have lønforhøjelse? Det spørgsmål får man lyst til at stille, når en analyse viser, at halvdelen ikke peger på mere i løn som måde at øge jobglæden på. Helt så firkantet er det dog ikke.

Selvom de færreste medarbejdere frivilligt vil undvære lønforhøjelser og bonus, så medgiver respondenterne, at jobglæde ikke kan købes for penge alene. Derfor kræver økonomisk belønning som vigtigt instrument til medarbejderfastholdelse et par ord med på vejen fra HR for at øge jobglæden varigt. Det hører med til svaret, at analysen udkommer oven på nogle års højkonjunktur. Lønforhøjelse og bonus vil uden tvivl have større tilslutning på bunden af en periode med økonomisk usikkerhed.

Flere foretrækker imidlertid faglig udvikling og balance mellem arbejde og fritid frem for mere i løn, og det kan HR og ledelse med fordel gå ind i – også uden for arbejdspladsens MUS-sæson.


"Jeg savner lidt ros. Måske bare et 'hej' fra min leder, når jeg møder ind, men også feed back og anerkendelse. At min indsats bliver taget seriøst.

Kassedame, 38 år

"Jeg savner udvikling. Ledelsen hyrer eksterne konsulenter i stedet for at sende os på kursus, og det smadrer alt. Vi har hverken overblik, arbejdsro eller arbejdsglæde i hverdagen".

Operatør på nathold, 52 år

Læs også