Jobglæde

Har du fundet nøglen til at navigere fysiske, hybride og fjer­n­ar­bejds­plad­ser?

Med en allieret, som har prøvet alle tre arbejdsformer som medarbejder og leder på flere kontinenter, deler ejer og direktør i headhunterfirmaet O’Sullivan Consulting sine erfaringer.

Råber du "Eureka"? Det vil sige: Jeg har fundet det. Råb "Eureka", hvis du efter endt læsning har fundet værktøjer til at jonglere de traditionelle fysiske arbejdspladser foruden hybrid- og fjernarbejdspladser.

Det græske ord er i øvrigt Californiens motto og henviser til 1800-tallets guldgravere, som udbrød "Eureka", når de fandt guld.

Eureka, jeg har fundet kærligheden! Derfor rejste min nyuddannede CBS-datter til Californien for at være sammen med sin nye kæreste. Det viste sig ikke at være Eureka, for forholdet brast. Men det gjorde kærligheden til Californien ikke.

Derfor valgte hun som single at drage længere nordpå til San Francisco for at søge guldet. Byen med tech startups her, der og alle vegne. Jobvalget faldt på en startup, der har en app-løsning med referral-loyalitetsprogrammer til e-commerce-kunder. Jobbet begyndte som et traditionelt projektlederjob i byens Mission District, og efter 6 år var hun VP Customer Success fra en fjernarbejdsplads i Danmark med ledelsesansvar for 30+ medarbejdere i USA og Ukraine.

Da hun blev ansat i 2017, var det en helt traditionel fysisk arbejdsplads – komplet med storrumskontorer, et fyldt køleskab med sunde goodies og et rigt socialt liv med kollegerne på matriklen og i Mission Districts hippe steder.

Acceleration i nye måder at arbejde på takket være COVID-19

Da pandemien ramte verden, skete der noget. Det, der før lød så attraktivt med fleksibilitet, ingen transporttid og muligheden for at arbejde fra hvor som helst, fik de fleste af os prøvet. At arbejde hjemmefra eller fra en anden matrikel stortrivedes nogle ledere og medarbejdere med. Andre absolut ikke.

San Francisco-startuppen hoppede med på bølgen. Det kostbare lejemål i Mission District stod ubrugt hen, så hvorfor ikke opsige det? Nu skulle de ansatte arbejde uafhængigt af et fysisk domicil. Som sagt, så gjort. Til ledelsens overraskelse var besparelsen ikke kun huslejen, men også de dyre vaner, der lige så stille var kommet til med goodies, caféer, transport- og fitness-støtte og meget mere.

Der var mange penge at hente ved at gå fra en fysisk arbejdsplads til en fjernarbejdsplads. Og der var intet til hinder for, at der fortsat kunne gives støtte til fysiske mødesteder, hvor alle fra tid til anden kunne mødes, og til sjove COVID-gimmicks.

Pandemien har fremskyndet ændringer på vores arbejdspladser – ikke kun i Californien, men også i Danmark. De fleste virksomheder er fx blevet mere åbne omkring hjemmearbejde. Hvor der tidligere var tale om undtagelsesvise arbejdsdage hjemme, er der i dag mange arbejdspladser, der tilbyder det en, to eller tre dage om ugen.

Det er et stort ønske, ja, i mange tilfælde et krav fra medarbejderne, at der tilbydes hjemmearbejdsdage. Hybride og også fjernarbejdspladser er kommet for at blive, hvor det giver mening. Det er langt hen ad vejen win-win, så længe rammerne er på plads, og forventningerne er afstemt.

Risiko for et A- og B-hold

Medarbejderne i USA tog godt imod ændringerne. Man kunne flytte billigere steder hen end San Francisco med ens gode hyre i behold. Tilmed kunne boligen være større, ligge ude i naturen. Ja, nogle valgte sågar en nomadetilværelse med tre måneders arbejdsliv i en nationalpark afløst af nogle måneder på Hawaii.

I Ukraine fastholdt man muligheden for at bruge kontorhoteller og fysiske arbejdspladser, ikke mindst efter invasionen har det her været vigtigt at have et fysisk sted at samles og tale sammen. COVID lærte også ukrainerne at arbejde virtuelt, så da krigen kom, kunne de navigere med at arbejde hjemmefra, fra fronten og fra kontorhotel.

En del af medarbejderne er nu indkaldt i forsvaret og arbejder med digitale løsninger, der delvist kombineres med deres tidligere fuldtidsjob med virtuel base i USA.

I USA har udviklingen betydet, at alt foregår digitalt, og når der nu rekrutteres nye medarbejdere, kan lønudgiften justeres efter bopæl, da leveomkostningerne fx er væsentligt lavere i Iowa end i San Francisco. Det gjorde datterens virksomhed ikke – de overbetalte snarere dem, der arbejdede på fjernarbejdspladser.

Men en række virksomheder differentierer lønnen afhængig af leveomkostninger dér, hvor medarbejderne bor. Det kan man ikke fortænke dem i, men der er risiko for, at der kommer ansatser til et A- og et B-hold ind ad bagdøren.

Fastholdelse af medarbejdere på fjernarbejdspladser

Vores datter havde fundet en amerikaner i Eureka-staten, og hun valgte at etablere en fjernarbejdsplads i København N. Herfra ledede hun Customer Succes og IT-support teams i henholdsvis USA og Ukraine. Hun nåede hurtigt frem til, at en kontorhotelplads måtte der til for at give struktur, kolleger og en fornemmelse af at være på jobbet. Arbejdspladsen betalte, og det var en god investering.

Virksomheden er med tiden blevet mere og mere agil takket være sin ansættelsespolitik med individuelle løsninger og digitale hjælpeværktøjer til alt fra onboarding til fastholdelse. Denne fleksibilitet er værdsat i såvel Ukraine som USA. Ligeledes er de årlige fysiske møder vigtige. De placeres oftest i Europa eller på USA's østkyst.

Her møder man sine kolleger 'live'. Der er vidensdeling og faglige workshops på tværs af enheder. Strategier lægges i fællesskab. Og undervejs er der fantasifulde sociale aktiviteter. Herudover møder salgs- og udviklingsteamet selvfølgelig hinanden til messer og konferencer.

Om virksomheden vil sige Eureka, vi har fundet den bedste vej i en global og foranderlig tid, er nok at tage munden for fuld. Men de vil sige Eureka til, at de har fundet pragmatiske løsninger – selv i krigsramte Ukraine. De har fokus på agile løsninger og søger konstant nye veje for at få medarbejderne til at lykkes og dermed også virksomheden.

Om din virksomhed og arbejdsplads er egnet til fjernarbejde, er ikke sikkert. Masser af job kan kun udføres ved at være fysisk til stede, fx eksperimentelt arbejde og produktion. Men masser kan også udføres af fjernarbejdere, fx bogholderi, kommunikation, marketing, customer succes, IT, salg og meget mere.

Eureka, jeg håber du finder guldet, uanset om det er på en traditionel fysisk arbejdsplads – eller en hybrid eller fjernarbejdsplads!

Birgit O’Sullivan, ejer af O’Sullivan Consulting

Birgit O’Sullivan er teolog og har været sognepræst i 8 år. Herefter har hun bl.a. været ansat i et headhunterfirma samt som HR-chef i en højteknologivirksomhed. Under corona udgav hun bogen Jobjagt på Gads Forlag. I dag arbejder hun som selvstændig headhunter.

Læs også