ArbejdsmarkedetØvrigt

IT-af­de­lin­ger udfordret: Mange får behov for andre me­d­ar­bej­de­re

I løbet af de kommende år vil IT-afdelingerne være tvunget til at forandre sig markant.

IT-afdelinger og IT-chefer er nødt til at begynde at gøre sig klar til omfattende forandringer, som vil rulle ind over dem i flere store bølger i de kommende år.

Det vil blive nødvendigt at gentænke både IT-systemer, IT-arkitekturer, processer og bemandingen og medarbejdernes kompetencer, og det kan blive en stor mundfuld for alle afdelingerne.

Grund: Inden for de kommende år vil den automatiseringsbølge, som vi for tiden er begyndt at se konturerne af, for alvor få fat.

Det vil forandre hele den rolle, som IT-afdelingerne i dag spiller i virksomhederne, ligesom forhold til både leverandører og slutbrugere vil forandre sig ganske markant.

Sådan lyder det fra analysehuset McKinsey Global Institute, der ser en snarlig fremtid med masser af automatiserede IT-løsninger, som i det store og hele kan passe sig selv og selv udføre en lang række opgaver, som i dag bliver håndteret af personer.

Automatiseringen bunder i en kraftfuld cocktail af avancerede analysemuligheder, 'Internet of Things' samt hastigt udviklende muligheder for selvlærende IT-systemer - 'machine learning' - som for alvor er begyndt at udfolde sig.

Du kan læse mere om disse intelligente og avancerede IT-systemer her:

Ifølge McKinsey Global Institute står næsten halvdelen - 45 procent - af de handlinger, som i dag udføres 'i hånden', til at blive overtaget af automatiserede systemer i de kommende år.

Du kan læse rapporten om 'workplace automation' fra McKinsey her.

Det betyder, at IT-afdelingerne og CIO'erne er nødt til at ændre hele deres approach til opgaverne - hvilket nødvendigvis vil føre til ændrede kompetencebehov i medarbejderstaben.

Nødvendig disruption

CIO'erne er kort og godt nødt til være en del af den nødvendige disruption, som vil finde sted i virksomhederne, og som vil forandre alt.

"Det er CIO'erne mere end nogensinde før nødt til at forstå," lyder det fra Michael Chui, chef for McKinsy Global Institute, som Computerworlds amerikanske søstermagasin har talt med.

Netop automatisering og effektivisering ved hjælp af (ny) it har jo været blandt CIO'ernes kerneopgaver i mange år, hvilket vi jo for eksempel så, da ERP i løbet af ganske få år helt overtog en række håndholdte opgavefunktioner i virksomhedernes bogholderier.

I dag handler det imidlertid om cloud, som står i centrum for den store transformation, som erhvervslivet i disse år gennemgår.

Her samles data på en måde, der er meget fleksibel for CIO'erne, som ikke længere behøver tænke på drift af hardware, men blot kan nøjes med at købe - eller opsige - cloud-tjenester efter umiddelbar behov.

Hertil kommer data fra de mange sensorer og apparater, som er ved at blive koblet på internettet i 'Internet of Things' samt de mere og mere avancerede analyseværktøjer, der gør det muligt at kværne mening ud af data på nye måder.

Flere analytikere taler faktisk om, at den store IT-transformation, som vi ser nu, er den blot tredje store, industrielle revolution i verdenshistorien (den første var indførelsen af motorkraft, den anden indførelsen af samlebånd).

Og som det var tilfældet med de to første revolutioner, gælder det også her om at komme med, hvis ikke man skal sættes bag af dansen i løbet af ganske få år.

Udvikling er i fuld gang

Ifølge McKinsey-folkene vil forandringerne i de kommende år især kommende buldrende ind over finanssektoren, rejsebranchen og detailhandelen, hvor vi allerede er begyndt at se resultaterne af udviklingen - eksempelvis med selvbetjeningsautomater i lufthavnene, automatiske remindere om at ændre passwords til virksomhedsløsninger samt automatiske robotløsninger inden for kundeservice.

Du kan læse mere om algoritmernes nye betydning her:

Alle de store IT-virksomheder har i dag kig på denne udvikling, som de kæmper for at komme på omgangshøjde med via både udvikling, interne forandringer og opkøb.

Eksempelvis købte IBM i sidste måned det store meteorologifirma Weather Company for 13 milliarder kroner. Selskabet opererer med avanceret dataanalyse som led i udarbejdelsen af vejrudsigter.

IBM vil anvende disse algoritmer i en række af selskabets egne erhvervsløsninger til eksempelvis detailhandelen, energisektoren og logistikbranchen, som i en vis udstrækning er vejrfølsomme.

Her skal vejrdata kunne indgå i en samlet databehandling, som også tæller data fra sensorer i biler, butikker, lagre og meget andet, så de enkelte industrier kan anvende den mest lønsomme og effektive metode under de skiftende omstændigheder.

Du kan læse mere om IBM's planer her.

CIO'ens og IT-afdelingens rolle i fremtiden bliver at håndtere og designe disse processer samt at sammensætte den til hver en tid mest gunstige portefølje af (cloud-baserede) løsninger.

Selve monitoreringen kan relativt nemt automatiseres, men CIO'en kommer til at spille en vigtig rolle, når det handler om at hjælpe virksomheden på vej over mod denne ny IT-virkelighed - både når det gælder nuværende og fremtidige kunder, leverandører, medarbejdere og alle andre interessenter i virksomheden.

Ifølge Michael Chui er det således nødvendigt, at CIO'erne får indflydelse på forretningen tidligt i forløbet og dernæst kommer til at stå i spidsen for hele automatiseringsbølgen i virksomheden.

Læs også