Jobglæde

Ignorér ikke services, hvor me­d­ar­bej­de­re kan vurdere ar­bejds­plad­sen

Services, hvor medarbejdere kan evaluere deres arbejdsplads, er på vej frem i Danmark. Og danske virksomheder skal ikke ignorere eller sidde dem overhøring, for det handler om forventningsafstemning, mener ekspert.

Bølgen med evalueringer skyller ind over landet. Jobindex har netop lanceret en service, hvor medarbejdere kan skrive en evaluering af deres tidligere eller nuværende arbejdsplads, som vi kender det fra fx Tripadvisor og Trustpilot. Ligesom mange andre HR-tiltag kommer bølgen fra de engelsktalende lande og især USA, hvor evalueringer af arbejdspladser er et velkendt fænomen.

Ifølge Flemming Dreesen, ansættelsesretschef i Dansk Arbejdsgiverforening, skal danske virksomheder ikke lade som ingenting – uanset om de får gode eller dårlige evalueringer.

”Virksomhederne skal være opmærksomme på, at når rating sites er der, så kan man ikke ignorere dem eller sidde dem overhøring,” siger Flemming Dreesen.

Det handler om forventningsafstemning

En enkelt persons subjektive evaluering af en arbejdsplads kan betyde meget for en virksomheds fremtidige rekrutteringsmuligheder, understreger Flemming Dreesen. Virksomhederne skal derfor være opmærksomme på at forventningsafstemme, så kandidaterne ikke forventer guld og grønne skove, hvis der kun er positive evalueringer af en virksomhed som arbejdsplads.

”Det handler om at finde nogle redskaber, som giver et retvisende billede og ikke falske forventninger,” siger Flemming.

Men negative kommentarer kan også fylde for meget, mener han.

”Især hvis en virksomhed har fået en negativ kommentar, skal man huske, at en enkelt persons subjektive vurdering ikke er den eneste udgave af sandheden,” siger han.

Hvor ofte og hvor meget skal virksomheder kommentere

Hvorvidt en virksomhed skal kommentere på positive eller negative evalueringer afhænger af virksomhedens størrelse og normale strategi på sociale medier, mener han.

Hvis en virksomhed normalt er aktiv på sociale medier, kan den passende forholde sig oftere til kommentarerne, og her spiler virksomhedsstørrelsen en forskel: En større virksomhed kan bedre lade en evaluering stå ubesvaret hen end mindre virksomheder, fordi mindre virksomheder er mere sårbare, ifølge Flemming.

Samtidig behøver virksomhederne ikke nødvendigvis gå ind og takke for eventuelle positive evalueringer. Og når det kommer til kritiske kommentarer, bør virksomheder - uanset strategi og størrelse - vurdere fra sag til sag, om de vil forholde sig til evalueringen.

”Hvis det har noget på sig eller er åbenbart urigtig, kan det være okay at spørge ind til den negative kommentar. Men tit og ofte er der to sider af den samme sag, når virksomheder og medarbejdere bliver uenige og må skille veje, og man skal passe på at ikke bære ved til det bål, man prøver at slukke,” siger han.

Glem ikke HR-arbejdet

Flemming Dreesen opfordrer virksomhederne til at lægge kræfter i det almindelige, daglige HR-arbejde internt i virksomheden og ikke stirre sig blind på evalueringer.

Gå ind og se om din virksomhed har fået en evaluering på din Virksomhedsprofil eller læs mere på jobindex.dk/evalueringer.

Læs også