Jobannoncen

Den gode jo­ban­non­ce – det siger Jobindex’ brugere

En god jobannonce formår at være personlig og lykkes med en-til-en kommunikationen. Men hvordan ved jeg egentlig, om min opfattelse af en god jobannonce er den samme som kandidaternes? Hvordan ved jeg, hvad de lægger vægt på og hvad som motiverer dem, når de læser en jobannonce?

Den gode jobannonce – det siger Jobindex’ brugere

De spørgsmål har jeg tit stillet mig selv, og derfor har vi i Jobindex gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 1100 af Jobindex’ brugere om den gode jobannonce. Og herigennem har jeg fået svar på nogle af mine spørgsmål.

Det er jobbet, der sælger

Overordnet set er det jobbet, som interesserer og jobbet, vi ønsker at vide noget om. 67 % af kandidaterne har svaret, at det som primært motiverer dem til at søge et job, er jobbets indhold og dernæst kommer muligheden for at udvikle stillingen (33 %).

Jobbet sælger altså! Interessant er det så, at mange jobannoncer, beskriver arbejdsopgaverne i kort punktform, og dernæst under overskriften ”Vi tilbyder” – kort skriver: ”Et spændende job med masser af udfordringer.” Men hvordan skal jeg vide, hvad der gør det spændende og udfordrende, når der ikke står noget om det i annoncen? Derfor er det vigtigt at være meget konkret i måden jobbet samt mulighederne beskrives på.

En god jobbeskrivelse hjælper med at give et fair og præcist billede af stillingen og i en tid med øget antal ansøgninger, er det vigtigt at være klar i kommunikationen og beskrive jobbet ærligt og grundigt, så det tiltrækker de rette kandidater.

Hvad vil kandidaterne vide om virksomheden?

99 % af alle kandidater ønsker at vide noget om den virksomhed, de skal arbejde i. Alligevel er der mange virksomheder, der glemmer at få sig selv med i annoncen. Det kandidaterne primært ønsker at vide noget om er, hvad virksomheden laver (35 %) og dernæst, hvordan virksomheden er som arbejdsplads (32 %). Inden for bl.a. brancherne detail, håndværk, kontor, social/sundhed samt økonomi/regnskab, vil kandidaterne dog helst vide, hvordan virksomheden er som arbejdsplads, og dernæst hvad virksomheden laver.

En god jobannonce er en annonce hvor det skinner igennem, at det er en god arbejdsplads – at de har sat sig ned og tænkt over: hvad er SPECIELT godt ved netop vores arbejdsplads, og videreformidle det.

Citat fra brugere

Hvad kan I tilbyde?

Det væsentligste en virksomhed kan tilbyde er ifølge kandidaterne faglige udfordringer i jobbet (50 %), et godt socialt miljø (45 %) og fleksible arbejdstider (42 %). Det interessante er, at personalegoder får en sidsteplads. Det vil sige, at det i højere grad er dagligdagen og udfordringerne, der er i højsædet. Faktisk er top 3 alle elementer, som indebærer det daglige arbejde og derefter kommer så videreuddannelse, personalegoder etc.

Der er forskel på brancher

En god jobannonce er en annonce der signalerer overskud og energi og som ikke er for ordinært formuleret. Der er gerne en beskrivelse af en typisk arbejdsdag; sidder man på åbent kontor? Er der flekstid?

Citat fra en bruger

Fleksible arbejdstider, der er prioriteret som nummer 3, har mindre betydning inden for kategorierne håndværk, byggeri, industri, ingeniør/teknik og logistik. Faglige udfordringer har mindre betydning inden for kategorien kontor, hvor fleksible arbejdstider samt det sociale miljø vægtes højest. Inden for eksempelvis restaurant og køkken er et godt socialt miljø det vigtigste en arbejdsplads kan tilbyde, mens det ikke prioriteres så højt inden for grupperne indkøb, ledelse og medicinal.

Udvikling er vigtigt, men kan være mange ting

Der er stadig en bred enighed om (fra 78 % af kandidaterne), at faglig og personlig udvikling er vigtig elementer i et job. Rigtig mange virksomheder skriver da også, at de tilbyder ”gode personlige og faglige udviklingsmuligheder” – men glemmer ofte at konkretisere, hvad det kunne være. Her nævner kandidaterne selv følgende:

 • Videreuddannelse og relevante kurser
 • Udvikling af jobbet og alsidighed i arbejdsopgaver – herunder kompetenceudvikling, så man er mere fleksibel ift. nye arbejdsopgaver
 • Mulighed for avancement – prioritering af intern rekruttering. Vigtigt, at man kan se perspektivet i stillingen.

Brug internettets muligheder i webannoncerne

96 % svarer, at de vil benytte links i jobannoncer og 28 % vil benytte videoprofiler. Eksempelvis links er en rigtig god mulighed for at få mere information ind i jobannoncen om jer og jeres virksomhed, hvilken fx kunne være i form af:

 • Links til personalepolitik, goder/benefits
 • Link til Krak for geografisk placering af virksomheden
 • Links til statements fra andre medarbejdere
 • Links til nyhedsartikler om virksomheden

Gode råd fra kandidaterne til den gode annonce:

 • En annonce skal være konkret og klar i sproget
 • Den skal være ærlig og personlig
 • Den skal være skrevet i et let og levende sprog
 • Der skal være kontaktdata til virksomheden
 • Annoncen skal være dynamisk og ikke præget af standardtekst
 • Annoncen skal ikke kun indeholde punktform
 • Lad være med kun at angive krav og ikke hvad virksomheden tilbyder
 • Husk at fortælle, hvor virksomheden ligger
 • Overskriften skal passe til indholdet
 • Det skal være helt klart, hvad jobbet indebærer

Der er altså masser af ting at arbejde med for at skrive annoncer, som fænger kandidaterne og som gør, at de rette søger jobbet. Kandidaterne efterspørger annoncer, der er konkrete og personlige og som ikke er standardprægede. De lægger vægt på en god jobbeskrivelse og de vil vide, hvad det er for en virksomhed og arbejdsplads de skal arbejde i.

Fakta om undersøgelsen:

Antal respondenter:
 • 1133
Kønsfordeling:
 • Kvinder: 53 %
 • Mænd: 47 %
Geografisk placering:
 • Region Hovedstaden: 33 %
 • Sjælland: 14 %
 • Syddanmark: 18 %
 • Midtjylland: 18 %
 • Nordjylland: 7 %
 • Andet: 9 %
Uddannelsesniveau:
 • Folkeskole: 7 %
 • Erhvervsfaglig uddannelse: 25 %
 • Gymnasium, HF, HHX el. lign.: 13 %
 • 3-årig videregående uddannelse: 23 %
 • 5-årig videregående uddannelse: 22 %
 • Andet: 10 %

Jobindex afholder kurser for virksomheder i at skrive jobannoncer:

Åbne kurser:

På kurset deltager medarbejdere fra forskellige virksomheder, og du får således også mulighed for at blive inspireret af andres annoncer samt diskutere de udfordringer, I står med. Læs mere og se invitationer til vores næste kurser her:

Tilpassede kurser:

Er for jer, som ønsker et kursus tilpasset til jeres virksomhed og som tager udgangspunkt i jeres udfordringer. Læs mere her.