Arbejdsmarkedet

1.000 nye energi-job kan være på vej til Holstebro-området

Et nyt energicenter med fokus på bioethanol kan skabe omkring 1.000 nye job i Holstebro-området, hvis det bliver en realitet.

Et grønt vækst-eventyr med 1.000 nye job i Holstebro-området kan være rykket tættere på. Planerne til Maabjerg Energy Center har ligget på tegnebrættet i årevis, men nu har en udenlandsk investor skudt 1,2 milliarder kroner i projektet, og det har hos borgmester i Holstebro, H.C. Østerby, øget håbet om, at centret vil blive ført ud i livet.

”Det vil betyde så meget for hele Nordvestjylland, hvis Maabjerg Energy Center bliver til noget. Det vil skabe i omegnen af 1.000 arbejdspladser i hele sektoren – grønne job vel at mærke – og det er selvfølgelig meget kærkomment,” siger H.C. Østerby, der har en stor forhåbning om, at afgørelsen for Maabjerg Energy Center vil falde her i efteråret.

Ifølge H.C. Østerby vil det både være ufaglærte og faglærte, der vil blive brug for – blandt andet folk inden for transportsektoren, elektrikere og vidensarbejdere. Ifølge Maabjerg Energy Center vil der årligt blive skabt 1.250 job i den toårige anlægsfase – og som nævnt mindst 1.000 varige job i driftsfasen.

Attraktivt erhvervsområde

Holstebro-området er et område med meget lav arbejdsløshed, og det går ifølge H.C. Østerby godt i virksomhederne.

”Vi vækster på mange områder i Holstebro – også på indbyggertal – hvor vi har fået en tilvækst netto på 462 borgere i 2016, og det tal ser ud til at holde fremadrettet. Vi er en stor uddannelsesby og en god erhvervsby med et godt kulturliv, og det danner samlet set en god pakke for erhvervslivet og deres ansatte,” siger H.C. Østerby, der mener, at den 2. generations bioethanolfabrik i Måbjerg desuden har potentiale til at danne knopskydninger og skabe endnu mere vækst i området.

Han har besøgt en fabrik i Italien, hvor man producerer plast af bioethanol, og der er netop sket en knopskydning, fordi bioethanol kan bruges i mange sammenhænge – og idéer og tanker har derfor livligt floreret og skabt endnu mere vækst.

Stort gennembrud

Ifølge Maabjerg Energy Center vil man årligt kunne producere 80 millioner liter bioethanol, cirka 50 millioner kubikmeter biogas – hvoraf en stor del vil blive renset og opgraderet til samme kvalitet som naturgas samt el og fjernvarme svarende til forbruget i 25.000 husstande.

Det er det London-baserede investeringsfirma Pioneer Point Partners, der har meddelt, at de vil investere cirka 1,2 milliarder kroner, under forudsætning af at de politiske rammevilkår falder på plads. Det kom frem i foråret, hvor Jørgen Udby, bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Center, udtalte på centrets hjemmeside:

”Det er et stort gennembrud for projektet, efter at vi i foråret var nødt til at sætte planerne på pause.”

Borgmester, H.C. Østerby, mener, at det helt specielle ved projektet er, at det vil være en videreudvikling af Danmarks grønne profil – noget, der virkelig vil gavne Danmark.

Læs også