Arbejdsmarkedet

Kar­ri­e­re­plan­læg­ning kan lokke yngre læger til ud­kantskom­mu­ner­ne

Det er muligt at rekruttere og fastholde yngre læger i landets udkantskommuner. Det kræver blot skræddersyede karriereforløb.

”Fokus må være på at udvikle en palette af muligheder lokalt for individuelt at kunne skræddersy ansættelser og karriereforløb. Og man skal for eksempel tage højde for både faglige ambitioner, ønsker til forskning, arbejdstid og familieliv, så man får skabt en holdbar og langsigtet karrierevej for lige nøjagtig den læge, man ønsker at rekruttere,” siger formand for Yngre Læger, Camilla Rathcke i en pressemeddelelse.

Udtalelsen kommer i forbindelse med offentliggørelsen af Yngre Lægers undersøgelse, der viser, at en mere regional indsats rummer et stort potentiale i forhold til at rekruttere og fastholde yngre læger i de dele af landet, som lige nu oplever lægemangel. 69 procent af de adspurgte medlemmer af Yngre Læger peger ifølge Dagens Medicin på, at karriereplanlægning er et vigtigt parameter, mens 60 procent peger på forskning i arbejdstiden – og 58 procent på fleksibel arbejdstid.

Undersøgelsen viser samtidig, at regionerne ikke gør nok for at rekruttere og fastholde yngre læger.

Mangler fleksibilitet

48 procent svarer i undersøgelsen, at de slet ikke eller kun i mindre omfang oplever, at regionerne tilbyder deltidsansættelse eller fleksibel arbejdstid, mens cirka en tredjedel klandrer regionerne for slet ikke eller kun i begrænset omfang at tilbyde samtaler om langsigtet karriereplanlægning. Utilfredsheden med ansættelses- og rekrutteringsindsatsen gælder på tværs af de fem regioner, og det undrer Yngre Læger.

Formanden mener, at der er et stort potentiale for regionerne og flere af hospitalerne i at udvikle og formidle muligheder til både yngre læger og speciallæger. Mulighederne skal ifølge Camilla Rathcke sættes i spil både som markedsføring og udgøre en central del af dialogen i ansættelsesprocedurerne og i den almindelige medarbejderudvikling.

Udviklingspotentiale i alle regioner

Ifølge pressemeddelelsen skiller Region Hovedstaden sig ud ved, at flere angiver, at de slet ikke oplever, at arbejdsgiveren tilbyder fleksibel arbejdstid, deltidsansættelse, jobrotation, bistand til job til ægtefælle, institutionsplads til børn – bolig og mulighed for lønforbedringer.

”Region Midtjylland kunne forventes at udvise samme tendens, men det er ikke tilfældet. Tværtimod. Her er tilfredsheden større. I ”udkantsregionerne” Syddanmark, Nordjylland og Sjælland er der ingen klar indikation af, at de skiller sig ud ved at føre en aktiv rekrutterings- og fastholdelsespolitik. Der er således udviklingspotentiale i alle regioner – og især i udkantsregionerne,” lyder det i pressemeddelelsen.

Undersøgelsens vigtigste resultater:

Mange læger tilkendegiver, at rekrutteringsinitiativer vil have betydning for deres fortsatte ansættelse på deres nuværende arbejdssted. Det drejer sig specielt om mulighed for deltidsansættelse og komprimeret arbejdsuge.

  • 69 % angiver, at langsigtet karriereplanlægning vil have stor eller meget stor betydning for den fremtidige ansættelse.

  • 58 % angiver, at for eksempel fleksibel arbejdstid i form af komprimeret arbejdsuge vil have stor betydning for den fortsatte ansættelse, hvis arbejdsgiverne tilbød det.

  • 48 % efterlyser kombinationsstillinger.

  • 47 % efterlyser deltidsansættelse.

  • Mere end 60 % angiver, at tilbud om forskningsaktivitet i arbejdstiden vil have stor eller meget stor betydning for deres fortsatte ansættelse.

  • 48 % oplever slet ikke eller i mindre omfang, at regionerne tilbyder deltidsansættelse eller fleksibel arbejdstid.

  • Cirka 30 % oplever slet ikke eller i begrænset omfang langsigtet karriereplanlægning eller dialog om en eventuel fastansættelse efter endt speciallægeuddannelse. 30 % ved ikke, om der er tiltag.

  • Regionerne har måske taget rekrutteringsinitiativer, men de yngre læger kender dem ikke. Formidlingen af eventuelle tilbud fungerer ikke.

  • Bemærkelsesværdigt er det, at henholdsvis 25 og 20 % oplyser, at de ikke ved, om regionen tilbyder for eksempel deltidsansættelse eller komprimeret arbejdsuge på for eksempel fire dage.

Kilde: Yngre Læger.

Læs også