Arbejdsmarkedet

Kæmpe satsning i Land­brugs­sty­rel­sen: Nye IT-projekter for 90 mio.

Der skal bruges 90 millioner kroner ekstra på nye IT-projekter i Landbrugsstyrelsen. Samtidig kommer der 40 ekstra årsværk i Landbrugsstyrelsens IT-afdeling, der i forvejen er en af de største statslige IT-afdelinger.

En af statens største IT-afdelinger står nu til at blive endnu større.

Det er Landbrugsstyrelsens IT-organisation, der skal opgraderes, fordi styrelsen står overfor at skulle give sig i kast med en række store og komplekse IT-projekter i de kommende år.

Det betyder blandt andet, at IT-afdelingen samlet set får 40 nye årsværk, og at de 25 af disse er nye stillinger, som styrelsen nu skal finde de rette folk til.

“Det er en væsentlig forøgelse af organisationen i forhold til ledelse og i forhold til eksperter,” fortæller Franci Johansen, der er konstitueret underdirektør i IT-organisationen i Landbrugsstyrelsen.

“Vi slår stillingerne op, og jeg har allerede en del jobopslag på blandt andet lederstillingerne nu, fordi vi starter med at bygge ledelsen,” siger hun til Computerworld.

“Vores nye forretningsstrategi træder i kraft her i november - den hedder ‘Nemt, enkelt og til tiden.’ Det, der i høj grad bærer den, er yderligere digitalisering og automatisering af vores sagsgange,” forklarer underdirektøren.

Franci Johansen fortæller til Computerworld, at Landbrugsstyrelsen med de 40 nye årsværk kommer op på at være omkring 140 årsværk.

11 nye store projekter

Forøgelsen af bemandingen i IT-organisationen sker, fordi der er en række store projekter på tegnebrættet i Landbrugsstyrelsen.

“Det skyldes, at vi ved siden af driften skal bygge 11 nye store projekter, som kommer til at køre over de næste fire år. Ved siden af det kommer også EU’s nye reformer, så det er også et stort spor.“

Landbrugsstyrelsen skal frem mod 2022 investere omkring 90 millioner kroner mere i IT-området, end man gør i dag. De penge går til 11 forskellige IT-projekter. Når alle projekterne er rullet ud, er der så til gengæld en forventning om, at man kan høste gevinster på i alt omkring 203 millioner kroner.

Landbrugsstyrelsens IT-afdeling er allerede i fuld gang med store omrokeringer. Blandt andet er 28 IT-medarbejdere, der arbejder med drift, netop overgået til Statens IT, fortæller Franci Johansen.

“Nu mister vi noget drift til Statens IT, men vi er nødt til at mande op med nogle andre profiler.”

“Det er blandt andet inden for arkitektur, ledelse, projektledelse, sourcing og også teknikere og driftsfolk til applikationer. Vi tilfører organisationen omkring 25 nye årsværk, og så har vi fået yderligere nogle årsværk ved siden af det, så vi ender med at skulle vokse med omkring 40 årsværk,” fortæller underdirektøren fra Landbrugsstyrelsen.

Samtidig går Landbrugsstyrelsens IT-afdeling fra at have to enhedschefer og syv teamledere til nu at skulle have én underdirektør, tre enhedschefer og syv teamledere.

“Det er en væsentlig forøgelse af ledelseskraften, som jeg er rigtig glad for, at vi har fået mulighed for at realisere – det er meget store forandringsprojekter, som kræver, at vi kan give det rigtige ledelsesmæssige fokus,” siger Franci Johansen.

Skal kunne levere it hurtigere

Hvad er det for et behov, der betyder, at I skal opgradere med flere folk og have en ny strategi?

“Det handler helt grundlæggende om, at Landbrugsstyrelsen er presset på at levere hurtigt nok på IT-området."

"I regeringen er der rigtig meget interesse for at gøre noget for landbruget og for landdistrikterne - og der står Landbrugsstyrelsen for en regulering af det og har også en lang række støtteordninger, der flytter penge fra EU og ud i landet.”

“Det går simpelthen ikke hurtigt nok, og det er rigtig ofte, at IT er den begrænsende faktor. Styrelsen er i forvejen fuldstændig digitaliseret, men man kan for eksempel ikke udbetale nye penge på den rigtige måde i forhold til EU-reglerne, uden at der bliver bygget noget IT,” fortæller Franci Johansen til Computerworld.

“Vi er nødt til at kunne bygge IT væsentligt hurtigere - og vi skal samtidig beholde den høje oppetid og en høj grad af automatisering, så sagsbehandlingstiderne bliver så korte som muligt. Time to market er meget vigtigt.”

Skal ikke klare det hele selv

Franci Johansen forklarer, at mange af de nye projekter tager udgangspunkt i moderne løsninger, der bygger på en øget brug af data fra landbrugsmaskiner og satellitbilleder.

“Vi håber, at de data kan bringes i spil, så der eksempelvis ikke er så meget besvær for landmanden ved at søge om midler, fordi vi i forvejen kan vide eksempelvis, hvor maskinerne har kørt."

"Vi har også en meget stor selvbetjeningsløsning, der er noget bedaget og derfor skal moderniseres og gøres mere intuitiv.”

Landbrugsstyrelsen anvender allerede i dag i høj grad sourcing af opgaver og projekter. Det er også en del af strategien fremadrettet, ligesom yderligere intern udvikling og drift også kommer i spil, fortæller Franci Johansen.

“Der vil blive en række udbud, og så vil vi også skulle lave noget internt. Og vi skal selvfølgelig også lave de forskellige kravsspecifikationer og styre leverandørerne. Så der skal ansættes mange og sources meget. Det bliver et miks.”

Læs også