Rekruttering

Jobindex styrker re­k­rut­te­rings­ind­sat­sen hos Grundfos

Jobindex’ specialister har igennem det sidste år været med til at aflaste, løfte og udvikle rekrutteringen af nye medarbejdere hos Grundfos.

Grundfos har længe været en trofast kunde hos Jobindex. Men siden foråret 2015 har de to virksomheder indgået et tættere samarbejde omkring rekruttering. Det har været med til at sikre, at begge parter bruger deres styrker bedst muligt.

Kort fortalt skriver Jobindex’ tekstforfattere alle Grundfos’ jobannoncer, så de rammer de rigtige profiler. Derefter finder Jobindex’ rekrutteringskonsulenter egnede kandidater i firmaets CV-database, kvalitetssikrer og vurderer alle indkomne ansøgninger, tager de indledende telefoninterviews og sørger løbende for at rådgive og klæde de ansættende ledere i Grundfos på til at tage de endelige face-to-face samtaler.

”I Jobindex har vi en partner, som har større udsyn på jobmarkedet, end vi selv kan nå. Det giver en god sparring i planlægningen af den enkelte rekruttering og også på den lidt længere bane, da vi oplever, at Jobindex har større volumen af data til at spotte trends, som vi har nytte af,” forklarer Lotte Christensen, HR Recruiter hos Grundfos.

Hun understreger samtidig, at samarbejdet med Jobindex giver noget fleksibilitet, så der ikke pludselig opstår flaskehalse i Grundfos’ egen organisation. Behovet for rekruttering kan skifte meget i løbet af et år, og ifølge HR Recruiteren er det en kæmpe fordel, at de ikke skal bekymre sig om at få tildelt ressourcer.

”Det er ofte vanskeligt at planlægge ressourcebehovet for rekruttering så langt ud i fremtiden, som det er nødvendigt for hensigtsmæssigt at kunne skalere op eller ned i bemandingen. Helt enkelt kan man sige, at vi får den fordel, at vi undgår at udsætte vores rekrutterings- og administrationsmedarbejdere for at måtte hyre og fyre, når behovet skifter,” siger hun.

Lærerigt for begge

Samarbejdet er dog ikke alene en succes for Grundfos. Jobindex får mindst lige så meget ud af partnerskabet, og ifølge rekrutteringsdirektør i Jobindex, Thomas Dahlgaard, er det med til at udvikle virksomheden.

”Jobindex lærer rigtig meget af dette. Ved at arbejde tæt sammen med en stor koncern, lærer vi om de krav og forventninger, de har til kommende medarbejdere, og det giver os et unikt indblik, som gør os skarpere over hele linjen,” fortæller han.

Begge virksomheder har dedikeret en medarbejder, som har ansvaret for samarbejdet. De skal sørge for at følge op på udfordringer og udvikle partnerskabet i den rigtige retning. I opstarten var det tætte parløb med til, at man hurtigt kom i gang med de nye processer og fik implementeret forandringerne.

”Jobindex er meget villig til at komme ud af huset for at møde os, og det benytter vi i stor udstrækning. Det holder den tætte relation levende,” forklarer Lotte Christensen.

Hun uddyber, at Grundfos’ ledere generelt giver udtryk for, at de føler sig i sikre hænder. Og flere af dem hæfter sig ved, at Jobindex’ rekrutteringskonsulenter er gode til at forventningsafstemme og sætte sig ind i deres udfordring og behov.

”For mange ledere med en hektisk hverdag er det en god støtte, at Jobindex aktivt driver processen igennem, uden at lederen dog bliver hægtet af i sorteringen af kandidater,” siger hun.

Tid til kerneopgaver

Ifølge rekrutteringsdirektøren i Jobindex er det også vigtigt at understrege, at samarbejdet ikke har medført, at der er forsvundet jobs hos Grundfos.

”Deres HR- og rekrutteringsfolk har blot fået mere tid til kerneopgaverne, og vores bidrag aflaster blot organisationen og sikrer, at ansøgere til stillinger i Grundfos oplever høj service og hurtige svartider. Samlet set styrker det jo firmaets brand,” siger han.

Lotte Christensen er enig. Hun mener ikke, at Jobindex har overtaget opgaver, men blot at de har løftet dele af rekrutteringsprocessen.

”Samarbejdet er bygget op om, at Jobindex varetager helt specifikke opgaver i dele af rekrutteringsprocessen. Det er opgaver, vi manglede ressourcer til, og det er derfor oplevet som en lettelse. Vi oplever, at vi har fuld kontrol over, hvilke opgaver vi holder i Grundfos, og hvilke vi mener ligger bedst i Jobindex. Vi sparrer løbende om processen, og hvor opgaverne ligger, så vi hele tiden får det optimale ud af samarbejdet. Det lykkes, fordi der er en stor gensidig tillid og åbenhed om, hvordan vi skal samarbejde. Vi har et og samme mål: En optimal, professionel og rentabel rekruttering,” slutter hun.

Læs også