Ledelse

Kan IT-chefen løse den vigtigste opgave af alle?

Den måske mest centrale og afgørende opgave for IT-chefen i den moderne virksomhed kan samtidig være den, hvor han eller hun er mindst kompetent.

At være CIO eller IT-chef i en større organisation handler i dag om meget andet end at udarbejde IT-strategier, forhandle IT-kontrakter og at sikre, at teknologien understøtter forretningen. Det handler i høj grad også om at modernisere IT-afdelingen og et fag, der stadig er præget meget af bits og bytes og mindre af service-tankegange og innovationens svære kunst. Det er CIO'en, der skal motivere og inspirere IT-medarbejderne på rejsen mod fremtidens IT-organisation.

Indrømmet, det er en ikke videnskabeligt baseret påstand, at en del CIO'er ikke er specielt godt rustet til den slags ledelsesopgaver. Og dog; mange IT-chefer kommer fortsat fra den klassiske IT-verden og har derfra arbejdet sig op i rækkerne.

Færre kommer med en mere bred lederuddannelse, hvor det ikke primært handler om at kunne lægge budgetter, outsource IT-opgaver og at sikre den daglige IT-drift, men også om at kunne lede den enkelte medarbejder i en tid, hvor alt det velkendte er i spil - og således også om at håndtere den indbyggede frygt for forandringer, der ligger i de fleste mennesker.

IT-chefer: Medarbejderne ikke gode nok

For nylig lød en interessant konklusion i en britisk rapport, at mange CIO'er mener, at der er behov for bedre færdigheder hos IT-medarbejdere. 326 IT-ledere, de fleste fra Storbritannien, havde svaret på forskellige spørgsmål. IT-lederen får i undersøgelsen spørgsmålet, hvilke ressourcer, hvis nogen, de gerne ville have for at kunne adressere de prioriterede IT-problemstillinger og -trends for organisationen?

Til det svarer hele 57 procent "bedre IT-kompetencer i den eksisterende arbejdsstyrke." 48 procent svarer, at nye IT-medarbejdere med passende kvalifikationer ville være en hjælp, og 37 procent har også svaret, at et større budget ville være løsningen.

Tallene er interessante, fordi de vidner om, at CIO'erne i forhold til en stor gruppe af medarbejderne er nået frem til den erkendelse, at de ikke kan "opgraderes" til at kunne fungere optimalt i en moderne IT-organisation.

Men skyldes det rent faktisk, at det ikke kan lade sig gøre, eller skyldes det, at CIO'en ikke er i stand til at lede medarbejderne på den rejse, der er forude? Er det med andre ord i virkeligheden CIO'en selv, der ikke har de nødvendige kompetencer?

Derfor er det så svært at være CIO i dag

Dan Bieler, der er CIO-rådgiver hos Forrester, har i et blogindlæg nogle interessante pointer om de udfordringer, der ligger i mange virksomheder i disse år, hvor gamle afdelinger og siloer forsvinder, og en ny måde at gøre tingene på er en tvingende nødvendighed.

"CIO'erne vil have ansvaret for at introducere teknologi-løsninger, der hjælper med at bryde siloer ned, fremmer samarbejde på tværs af teams, driver end-to-end oplevelsen for kunderne, og for at engagere sig dybere med kunderne."

"For at kunne få succes skal CIO'er bevæge sig videre end til teknologien og understøtte den organisatoriske og kulturelle transformation. Det er lettere at implementere innovativ teknologi end at ændre vaner og kultur," skriver Dan Bieler fra Forrester blandt andet.

"Teknologi er kun katalysator for kulturel og organisatorisk transformation," lyder det videre fra CIO-rådgiveren.

Hvor er du på rejsen?

CIO'erne i danske virksomheder og organisationer har langt hen ad vejen allerede taget fat på at gøre op med, at teknologien i sig selv er et mål, og i stedet arbejder man med at lade teknologien understøtte den rejse, forretningen er på.

Spørgsmålet er, om CIO'erne også har kompetencerne til at kunne lede IT-medarbejderne og til at kunne motivere, inspirere og engagere dem på rejsen?

For at man kan fuldføre den mission kræver det både, at man ser på den IT-organisation, man har og ønsker at have, men også, at man er opmærksom på ens egne begrænsninger som leder.

Er du det?

Læs også