Virksomhedskulturen, en afgørende faktor i jobsøgningen


Af Axel Ramsing og Bjarne Sunder,
Job Vision - Center for Karriererådgivning  

Virksomhedskulturen - en afgørende faktor i jobsøgningen

Arbejdsmarkedet og virksomhedskultur
Arbejdsmarkedet ændrer sig konstant, og det betyder nye krav til ansøgerne. I dag vælger virksomhederne deres ansatte ud fra faglige og personlige egenskaber samt deres forståelse for virksomhedskulturen.

Virksomhedskultur er ikke et nyt modeord, det er derimod en afgørende faktor for at få et job i en given virksomhed. Kender du virksomhedskulturen, får du en langt bedre forståelse af, hvilken type virksomhed der er tale om. På dette punkt alene, kan du differentiere dig væsentligt fra dine konkurrenter i ansøgerbunken, da langt de fleste søger alt for traditionelt. Et godt forarbejde viser nemlig, at du har brugt tid og energi på at forstå virksomheden, og det tæller hos modtageren.

Virksomheder ansætter medarbejdere, med en personlighed som matcher kulturen i virksomheden, frem for en medarbejder med flotte eksamenspapirer. Papirer alene formår ikke at udtrykke den enkeltes talent, selv om de harmonerer med uddannelse og erhvervserfaring. En ansøger skal udover det faglige indhold i en stilling, fokusere på sammenhængen mellem faglige egenskaber og virksomhedskulturen.

Hvad er kultur? - Det er bl.a. virksomhedens historie, værdier, holdninger, etik og moral.

Kultur kan opdels i tre kategorier:

 • Virksomhedens kultur
  - den vi oplever overordnet ud fra følelsesregistrene
 • Virksomhedens subkultur, de enkelte afdelinger/divisioner
  - den vi oplever i den enkelte afdeling (f.eks. i salgsafdelingen eller i administrationen)
 • Virksomhedens geografiske kultur, geografisk subkultur
  - den vi oplever ud fra virksomhedens geografiske placering (f.eks. om den er placeret et bestemt sted i udlandet eller i Danmark)

Ud fra de tre kategorier kan du udlede, om du passer ind i en bestemt virksomhed, dens overordnede kultur, subkulturen, den afdeling du søger ansættelse i og den kultur der præger virksomheden ud fra dens lokalsamfund. Medarbejderes trivslen i virksomheden hænger nøje sammen med virksomhedskulturen, derfor vil medarbejdere der primært har søgt ansættelse pga. faglig ambitioner på sigt mistrives.

Forarbejdet - inden du søger
Hvordan får du indsigt i virksomhedskulturen?
Det gør du ved bl.a. at benytte virksomhedens website som informationskilde, via brancheportaler, ved at besøge virksomheden, indhente brochurer, via dit netværk, m.v. Det går i bogstaveligste forstand ud på, at du får samlet en basisviden, som du kan bygge videre på ved en eventuel jobsamtale.

Du skal også finde ud af, hvad produktet du vil "sælge" består af - hvem er du, hvad er det du kan, hvor er dine stærke sider, m.v.? Få eventuelt andre til at bedømme din personlighed, og nedskriv vurderingen - en objektiv vurdering er en vigtig faktor, da du får et grundlag for at vurdere om andre vil synes du matcher en given virksomhed.

Den faktuelle del har naturligvis betydning for, om du er en interessant kandidat til jobbet, derfor skal du kommunikere alle relevante aspekter du har lært og behersker - også det du ikke har papirer på. Du kan jo have talent for visse faglige dele, som markedet har behov for.

Kulturen og de menneskelige ressourcer
Alle virksomhedens menneskelige ressourcer præger kulturen i nogle bestemte retninger, derfor vil de enkelte ledere og medarbejdere have egne holdninger til kulturen og dermed vurdere ansøgere forskelligt. En god begyndelse mod en fremtidig ansættelse er at være indstillet på, at en ansættelse er en forretning som handler om at begge parter - virksomheden og ansøgeren - skal have et udbytte. Derfor skal du kende dit indre varemærke, som består af din faktuelle baggrund og din personlighed.

Du skal nøje overveje, om du passer ind i den virksomhed, du har udvalgt.

Eksempel:
En kvinde på 49 år vil gerne have et job som ekspedient i en tøjbutik, hun har udvalgt virksomheden XY som et godt valg, da hun synes deres produkter er lækre, servicen er i top og virksomheden er geografisk godt placeret. Hun tager ud til virksomheden for anonymt - som kunde - at fornemme kulturen. Det første der kommer hende i møde er høj popmusik, ekspedienterne er først i tyverne og den nuværende kollektion henvender sig til et yngre publikum. Kvinden konkluderer efter sit besøg, at hun synes støjniveauet var for højt, og hun ikke kan identificere sig med kollektionen. Det eneste hun ser som en positiv faktor, er de smilende ekspedienter som virker meget beredvillige. Hun vælger derfor at ansøge i en anden virksomhed, hvor hun matcher den overordnede kultur og subkulturen.

Mulige årsager til et afslag
Det er svært, praktisk talt umuligt at matche alle virksomheder, hvor du søger job. Derfor skal du udelukkende søge de steder, hvor du har lyst til at tilbringe en del af dit arbejdsliv.

Det kan være svært at vurdere et afslag objektivt, og det er en hel naturlig reaktion.Et eventuelt afslag kan begrundes med, at den faglige viden og erfaring ikke er tilstrækkelig. Men ofte er det faktisk din personlighed der er afgørende for om du får jobbet - for mennesker "køber" personligheder. Hvis virksomheden har en god fornemmelse af dig, vil de være villige til at slække på de faglige krav, da eventuelle mangler kan indlæres, hvorimod personligheden er svær at ændre på.

Gode råd

 • Brug tid på forarbejdet - indsigt i virksomhedskulturen og dit produkt
 • Søg inspiration - i avisartikler, på internettet, ved at lytte til radio m.v.
 • Brug dit netværk - her kan du skaffe informationer om virksomheder, job åbninger m.v.
 • Ansøg uopfordret - 83 procent af jobbene annonceres ikke
 • Ansøg målrettet - så mindsker du risikoen for afslag

Jobsøgning er et hårdt arbejde men opleves som en udfordring med succes, med de rigtige værktøjer!

Publiceret 2009-07-08
Læs også

1 til 24 af 34 resultater.
1 til 24 af 34 resultater.
Annonce:
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.