Rekruttering

Der vil altid være for stor rift om de bedste kan­di­da­ter

Det danske arbejdsmarked har i forhold til resten af verden færre aktivt jobsøgende og flere, som kontaktes uopfordret med jobtilbud. Internationalt står kandidaterne dog også stærkt.

Rekruttering handler til enhver tid om at ansætte de bedst egnede kandidater til et job, de ikke kun er tiltrukket af, men også vil vælge at udvikle nye kompetencer i og forblive engagerede i tilstrækkeligt længe til, at ansættelsen betaler sig for virksomheden. Dette grundvilkår ændrer sig ikke i fremtidens rekruttering.

En ny undersøgelsen viser, at hvor 39 % af de adspurgte i Danmark aktivt søger nyt job, så gælder det 42 % globalt. Omvendt oplever flere kandidater i Danmark at blive kontaktet uopfordret med jobtilbud. Det gælder 46 % i Danmark mod 39 % globalt. Der er med andre ord rift om kandidaterne på det danske arbejdsmarked.

Den større danske andel af passivt jobsøgende, der bliver kontaktet uopfordret om jobtilbud mindst hver måned, gør det oplagt for nogle brancher og virksomheder at undersøge muligheden for at rekruttere internationalt. Derfor er det værd at bemærke, at antallet af kandidater, der på tværs af lande og brancher vurderer deres markedsværdi som værende høj, er lavere i Danmark (60 %) end internationalt (68 %). Dermed oplever de internationale kandidater også, at der er rift om dem.

DANMARK INTERNATIONALT
Søger aktivt nyt job 39 % 42 %
Kontaktes uopfordret med jobtilbud 46 % 39 %
Oplever høj markedsværdi ved jobskifte 60 % 68 %

Ved du, hvordan du tiltrækker de rigtige? Det ved vi

Vi ved, hvordan du tiltrækker kvalificerede kandidater til din virksomhed, så du etablerer den arbejdskraft, du har brug for. Vi har nemlig spurgt 140.000 jobsøgere i hele verden, og de 6.500 af dem bor i Danmark.

Hvis du vil vide mere om at motivere kandidaterne i din retning, så spørg os.

Læs mere

Læs også