Coop satser stort på HR


Coop satser stort på HR
I løbet af de kommende 3 år øger Coop sine investeringer i leder- og medarbejderudvikling med 150 millioner kr. HR bliver central for koncernens ambitiøse strategi frem mod 2015.

”Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde.”

Sådan lyder visionen for Danmarks største dagligvarevirksomhed, Coop.

Samtidig har koncernen sat meget ambitiøse mål for de forretningsmæssige resultater for de kommende år. De seneste års positive udvikling skal forstærkes, indtjeningen skal øges markant samtidig med, at der skal investeres massivt i moderniseringer, IT, logistik og nye butikker.

I august 2011 blev koncerndirektør Elise Brøchner ansat med ansvar for bl.a. HR med den opgave, at HR skulle bidrage med at skabe større forretningsmæssigt og strategisk værdi.

Siden har HR-afdelingen, der består af cirka 50 medarbejdere, været gennem en total transformation. Næsten alle stillinger er blevet ændret og har været slået op. Hovedparten er blevet besat med eksisterende Coop-folk, men der er nye personer på 4 af 5 chefposter og 12 stillinger er slået op eksternt.

Hvad er det, der ændres ved måden, som Coop arbejder med HR på?

- Vi ændrer målgruppen for HR. Nu er målgruppen lederne. Vores hovedopgave i HR-afdelingen er nu at hjælpe de 3.000 ledere, som vi har til at blive bedre til ledelse. Tidligere var det sådan, som det nok er i mange virksomheder, at HR-afdelingen var en servicefunktion, der bistod afdelinger med ledelsesmæssige opgaver, altså eksempelvis gennemførsel af en vanskelig samtale eller bistand ved en afskedigelse. Nu er opgaven så at sige at ”at klæde lederen på til at gøre det selv. HR kommer altså øverst på dagsorden, og derfor begynder vi også denne proces i toppen af organisationen med direktion og koncernledelse, og dernæst vil vi i løbet af toethalvt-tre år nå gennem samtlige 3.000 ledere i hele Coop-familien.

Hvordan skal de lære at blive bedre til HR og ledelse?

- Helt konkret etablerer vi Coop Ledelsesakademi, som er rammen om vores lederuddannelse. I første omgang er det ikke en fysisk bygning. Derudover etablerer vi Coop Købmandsskole, der er fokuseret på udvikling af den faglige kompetence.

- Samlet investerer vi over ekstra 50 millioner kr. om året de kommende tre år, så der er altså tale om en ekstra samlet investering på over 150 millioner kr. i leder- og medarbejderudvikling.

Er det fordi I har investeret for lidt indtil nu, at det er nødvendigt at skrue så meget op?

- Nej, for Coop har hidtil investeret nogenlunde det samme som tilsvarende virksomheder. Årsagen til, at det er nødvendigt at øge investeringen er vores mål, hvor vi skal forbedre vores indtjening kraftigt. Det kan vi ikke gøre ved at gøre det samme, som vi hidtil har gjort eller ved at kunne det samme. Da medarbejderne er den væsentligste del af vores ”interne værdi” – løn udgør omkring en tredjedel af vores samlede omkostningsbase – så er det medarbejderne, der er afgørende for vores konkurrencekraft. Dermed kommer HR til at spille en helt central rolle i koncernens strategiske og forretningsmæssige udvikling.

Hvad betyder det for medarbejderne?

- Når vi undersøger trivsel, så er ledelse altid den ting, der entydigt kommer ind som vigtigst for alle. Når vi bliver bedre til ledelse på alle niveauer, så bliver Coop et bedre, ja det bedste sted at arbejde, og det er det, der er vores mål.

Men hvad er god ledelse?

- Vi har netop defineret, hvad god ledelse er i Coop og formuleret det i vores ledelsesgrundlag, som beskriver vores grundlæggende ledelsesværdier, hvilke kompetencer det kræver at være leder hos os og hvilke opgaver, der er vigtige for en leder i Coop. Nogle af nøgleordene for vores værdier er ordentlighed, tillid til andre og et positivt menneskesyn. Kompetencer er bl.a. at udvikle medarbejdere, løbende skabe forbedringer og have fokus på kunderne (uanset om kunder er dem i butikken eller interne). Ledelsesopgaver er bl.a. at sætte klare mål, afstemme forventninger, definere succeskriterier og give feedback til den enkelte.

Så hvordan vil man som medarbejder i Coop – uanset om man er menig eller leder – opleve det anderledes i 2015 i forhold til i dag?

- Til den tid er Coop et endnu mere spændende sted at arbejde og gøre karriere, et sted hvor vi har 3000 ”HR-medarbejdere” i stedet for de hidtidige 50 i HR-afdelingen. Det er ledere, der er gode til at udvikle hver enkelt medarbejder, så alle udnytter deres potentiale optimalt. Som medarbejder vil man opleve Coop, som det bedste sted at arbejde og gøre karriere.

Annonce: