Rekruttering

Sådan motiverer du de bedste i verden til at søge jobbet

I fremtiden kan de bedste kandidater ikke altid findes blandt aktivt jobsøgende. Passivt jobsøgende og udenlandsk arbejdskraft skal i højere grad også motiveres.

Internationale tal fra analysevirksomheden Boston Consulting Group viser i analyserapporten Fremtidens Rekruttering fra 2023, at 39% af den totale arbejdsstyrke jævnligt kontaktes med uopfordrede jobtilbud – i Danmark er dette tal nu oppe på 46%.

De bedst egnede kandidater til det ledige job i din virksomhed, sidder med stor sandsynlighed allerede i et fast job – helt uvidende om det drømmejob, du kunne tilbyde dem, hvis de havde motivationen til at søge det. Fremtiden kræver dermed en ny tilgang til rekruttering, som er anderledes opsøgende, motiverende, og som når ud til et bredere felt af egnede kandidater.

På baggrund af de svar, analysevirksomheden Boston Consulting Group har indsamlet fra 140.000 jobsøgere i 160 lande, har vi i rapporten Fremtidens Rekruttering opstillet de afgørende parametre, der mest effektivt vil motivere kandidater til jobsøgning i Danmark og internationalt.


Læs analyserapporten

Indsigt i potentielle jobsøgeres motivation bliver afgørende

Analyserapporten viser, at 39% af danskerne aktivt søger nyt job, og at motivationen for knapt 1/3 heraf er ledighed. Tallene viser dog også, at 51% er passivt jobsøgende og vil acceptere det rette jobtilbud, hvis det dukker op. Aktuelt kan de i Danmark bedst motiveres til at søge et givent job, hvis det giver udsigt til højere løn (59%) eller en mere attraktiv stilling (42%).

Lige syd for grænsen er tallene anderledes opmuntrende. Det holder International Sales Manager i Jobindex, Anders Skov, et vågent øje på, når han hjælper virksomheder i Danmark med at rekruttere internationalt:

"Tyskland har med 35% et lavere antal aktivt jobsøgende, men har til gengæld højt kvalificerede kandidater inden for bl.a. Life Science. De passivt jobsøgende i Tyskland kan især motiveres af løn (67%), mens det kun gælder 33% af de aktivt jobsøgende."

Anders Skov oplyser, at Tyskland herudover har et relativt højt antal passivt jobsøgende på 46% (51% i Danmark og et internationalt gennemsnit på 42%).


I hvilke lande finder vi aktuelt de bedste kandidater til job i Danmark?

Når virksomheder i Danmark rekrutterer udenlandsk arbejdskraft, skyldes det ofte mangel på særlige kvalifikationer hos ansøgerne eller et utilstrækkeligt antal relevante ansøgere til jobbet. Det gælder bl.a. inden for transport, service og sundhed samt IT og Life Science.

De lande, som Jobindex International rekrutterer fra på vegne af danske arbejdsgivere, varierer alt efter den konkrete stilling og ansættende virksomhed. International Sales Manager, Anders Skov, oplyser, at netop Tyskland, men også Polen og Spanien, er højaktuelle eksempler på den retning, kompasnålen ofte peger i retning af, når han finder velegnede kandidater med vanskeligt tilgængelige kvalifikationer til ubesatte job i Danmark.

Anders Skov har indgående viden om de regionale forskelle på kandidaternes jobsøgningsadfærd, som Jobindex' rekrutteringspartnere i udlandet navigerer ud fra:

"Der ligger et stort potentiale i international rekruttering, når vi sammen med den enkelte virksomhed ser på kandidaternes motivation og har adgang til det nødvendige netværk af rekrutteringspartnere, der lokalt kan matche relevante udenlandske kandidater med et specifikt job i Danmark."

Læs også