Dansk Jobindex: Konjunkturanalyse

Dansk Jobindex, der udarbejdes i samarbejde mellem Børsen og Jobindex, måler antallet af jobannoncer i Danmark. Antallet af jobannoncer er en indikator for efterspørgslen af arbejdskraft.

Få mest ud af jobmarkedet lige nu

Webinar med direktør fra Jobindex, Kaare Danielsen og cheføkonom på Dagbladet Børsen, Steen Bocian.

21. juni 2021

Seneste udgave af Dansk Jobindex:

Marts 2023: Fortsat stabilisering på jobmarkedet

Den høje inflation, de stigende renter, de faldende aktiekurser og den betydelige økonomiske usikkerhed satte sit præg på jobmarkedet i 2022. I starten af sidste år satte Dansk Jobindex rekord, men siden faldt antallet af nye jobannoncer markant. I oktober nåede antallet af nye jobannoncer på nettet ned på 27.600. På det seneste har antallet af nye jobannoncer lagt på nettet dog stabiliseret sig. I både november og december blev der lagt godt 27.500 nye jobannoncer på nettet – januar i år bød på en lille fremgang – mens februar byder på et fald. I februar blev der lagt 27.200 nye jobannoncer på nettet. Selvom antallet af nye jobannoncer lagt på nettet faldt fra januar til februar er faldet for lille til at være statistisk signifikant, de kommende måneder må vise om der er tale om reel tendens til fald.

Selvom der siden starten af sidste år er tale om et markant fald i antallet af jobannoncer lagt på nettet, så er niveauet ikke lavt. Et niveau på godt 27.000 Jobannoncer lagt på nettet om måneden er betydeligt over niveauet i 2019, tiden før corona. Så der er ikke tale om krise på jobmarkedet, men virksomhederne synes dog at tilpasse sig de mere usikre økonomiske tider. Faldet i antallet af nye jobannoncer gør dog, at det er blevet mere usikkert, om beskæftigelsesfremgangen kan forventes at fortsætte.

Kigger man på udviklingen på sektorer, så er der fra januar til februar særligt fald at spore inden for privatansatte ikke-funktionærer. Det er blandt andet bygge og anlægssektoren, som rammes særligt hårdt af de stigende renter. Målt siden februar sidste år er faldet i Dansk Jobindex dog ret bredt.

Man kan se udviklingen i de forskellige jobkategorier i jobbarometeret for januar 2023:

Jobindex jobbarometer

Dansk Jobindex er baseret på Jobindex jobbarometer. Jobbarometeret viser udviklingen i antallet af jobannoncer indenfor forskellige jobkategorier, dvs. hvilke jobkategorier, der går tilbage, og hvilke, der går frem, og dermed har de bedste jobmuligheder.

Tilmeld dig til vores mailingliste

Tilmeld dig til vores mailingliste, så vil du fremover få tilsendt en mail hver gang vi udsender en ny rapport.

Dansk Jobindex

Dansk Jobindex har tre gange påvist vendinger på jobmarkedet før andre indikatorer:

Under Corona-krisen har vi fulgt udviklingen uge for uge og sendt data til Nationalbanken, Finansministeriet, Erhvervsministeriet og den Nationale Operative Stab, der har brugt vores tal til at følge udviklingen på jobmarkedet.

Se øvrige Dansk Jobindex udgivelser: