Dansk Jobindex: Konjunkturanalyse

Dansk Jobindex, der udarbejdes i samarbejde mellem Børsen og Jobindex, er en indikator for antallet af jobannoncer i Danmark. Antallet af jobannoncer er en indikator for efterspørgslen af arbejdskraft.

2021: Få mest ud af jobmarkedet lige nu

Webinar med administrerende direktør fra Jobindex, Kaare Danielsen og cheføkonom på Dagbladet Børsen, Steen Bocian.

21. juni 2021

Seneste udgave af Dansk Jobindex:

Jobmarkedet trodser fortsat krigen – tirsdag den 03. maj 2022

I løbet af april blev der sæsonkorrigeret lagt 34.300 nye jobannoncer på nettet. Det var et fald på 280 jobannoncer sammenlignet med marts. Målt over de seneste to måneder er antallet af nye jobannoncer lagt på nettet samlet set faldet med godt 800 annoncer. Et fald af den størrelse er på kanten af at være statistisk signifikant – og det er måske derfor mere relevant at fokusere på. at niveauet fortsat er meget højt.

Ser vi bort fra starten af året i år, så har antallet af nye jobannoncer lagt på nettet aldrig tidligere været så højt som nu trods krig i Ukraine, pressede forsyningskæder og høj inflation. Til sammenligning blev der ”kun” lagt 30.400 nye jobannoncer på nettet i gennemsnit hver måned gennem 2021.

Jobindex jobbarometer

Dansk Jobindex er baseret på Jobindex jobbarometer. Jobbarometeret viser udviklingen i antallet af jobannoncer indenfor forskellige jobkategorier, dvs. hvilke jobkategorier, der går tilbage, og hvilke, der går frem, og dermed har de bedste jobmuligheder.

Tilmeld dig til vores mailingliste

Tilmeld dig til vores mailingliste, så vil du fremover få tilsendt en mail hver gang vi udsender en ny rapport.

Dansk Jobindex

Dansk Jobindex har et par gange påvist vendinger på jobmarkedet før andre indikatorer:

Under Corona-krisen har vi fulgt udviklingen uge for uge og sendt data til Nationalbanken, Finansministeriet og den Nationale Operative Stab, der har brugt vores tal til at følge udviklingen på jobmarkedet under Corona-krisen.

Se øvrige Dansk Jobindex udgivelser: