Jobannoncen

Sådan kom­mu­ni­ke­rer du visuelt i din jo­ban­non­ce

At bruge visuelle virkemidler i jobannoncen virker. Læs med og lær, hvordan du udnytter mulighederne samt undgår faldgruberne.

En dugfrisk undersøgelse viser, at visuelle virkemidler dels tiltrækker kandidaternes opmærksomhed, og dels lægger nogle værdier i din annonce – allerede ved første øjekast.

Så hvis du står og konkurrerer med en anden virksomhed om de bedste kandidater, har du via den visuelle kommunikation mulighed for at skabe en bedre platform for din virksomhed, viser en helt ny undersøgelse gennemført af Jobindex' analyseafdeling.

Undersøgelsen bestod af to fokusgrupper af strategiske og operationelle ledere. Lederne fik udleveret de samme annoncer for at kommentere og vurdere sammenhængen mellem ord og billeder i jobannoncerne. Hvis annonceteksten er formel og følges op af et formelt billede, fx en person i jakkesæt, så understøtter billedet teksten. Det var begge ledertyper enige om.

"Ved at trække i samme retning styrker billedet tekstens budskab. Så enkelt er det," siger Jobindex' analyseansvarlige Helle Skovbæk, som gennemførte analysen.

I forlængelse heraf bliver en annonce med blødere formuleringer og billede af en blød medarbejder ikke modtaget positivt.

"Lederne sagde det selv: "Der er ingen, der går på arbejde for sjov, det må ikke være useriøst"," siger hun.

Strategiske ledere: Blød tekst + jakkesæt

Billedet kan bruges til at skabe en modpol til annonceteksten, og dermed åbne muligheden for en værdiladet tolkning, der er positiv for de strategiske ledere. Så hvis man har en annonce med blødere formuleringer som fx flad struktur, fællesskab og sparring, kan man sagtens have et billede af en person i jakkesæt.

"Den strategiske leder ser på annoncen og tænker "sikke en fest, her har de det godt, jeg overtager festen og sætter mål og retning på det." For den strukturerede modtager, gør det ikke noget at annoncen er lidt blød eller løs i det, for de elsker at sætte struktur på. For dem bliver det værdibaseret og en positiv ting," siger Helle.

Operationelle ledere: Stram tekst + jakkesæt!

Men for den operationelle leder må der ikke være forskel på jobannoncens indhold og billede. Den operationelle leder vil have en struktureret og skarpt formuleret tekst med ord som fx styring, målsætninger og resultater, og der skal være tænkt nøje over ordvalget. For hvis der er bløde ord med i teksten, som fx sparring eller højt humør, bliver de spottet, vendt og tolket som noget negativt.

"Hvis der kommer et billede af en afslappet klædt medarbejder på en jobannonce til den operationelle leder, opstår der en slags kortslutning hos målgruppen. Her overdøver det visuelle teksten, og annoncen bliver opfattet som utroværdig. Så her skal billedet stemme overens med det, man vil signalere i annoncen. I en sådan annonce er det vigtigt, at der kommer slips eller jakkesæt med på billedet," siger Helle.

Læs også: Billeder giver jobannoncen liv

Baggrunden for undersøgelsen

Helle Skovbæk har via fokusgrupper undersøgt kvindelige lederes holdning til foto og grafik i jobannoncer, og konklusionen er, at visuel kommunikation virker i jobannoncen.

"Visuel kommunikation virker hele vejen. Allerede i appetizeren kan man lægge et billede ind, så man er synlig fra første øjekast. Man kan så have et nyt foto inde i selve annoncen. Men bare det, at man har billeder eller grafik i sin jobannonce viser, at man har gjort sig umage, og det vinder virksomheden på i forhold til at tiltrække kandidater. Så hvis man trækker den konklusion helt til kanten, kan virksomheden med billeder i jobannoncen tiltrække bedre og flere kandidater," siger Helle.

De forskellige ledertyper havde nuancerede holdninger i forhold til, om billedet understøtter teksten eller bliver ej.

Undersøgelsens konklusioner

  1. Sæt billede/grafik på. Kandidaterne bemærker det som positivt, at virksomheden har gjort sig umage.
  2. Hvis du vil tiltrække en operationel leder, skal teksten være skarpt formuleret og gerne indeholde klare målsætninger. Det skal følges af et foto af en person med jakkesæt/slips.
  3. Hvis du vil tiltrække en strategisk leder, gør det ikke noget, at teksten indeholder mindre ambitiøse termer, så længe der er et foto af en person med jakkesæt/slips.
  4. Ingen af lederne bryder sig om en mindre ambitiøs annonce med billede af en blød medarbejder. Det bliver betragtet som useriøst.

Læs også