Rekruttering

Out­sourcing gør re­k­rut­te­ring effektiv

Specialistviden øger kvaliteten og effektiviteten på alle forretningsområder – også rekruttering, der i en tid med stor konkurrence er blevet vigtigere for enhver virksomheds succes. Derfor betaler outsourcing til en ekspert på området sig.

Jobindex er Danmarks største aktør inden for sin branche. Det er her jobsøgende kandidater undersøger muligheder og synliggør sig over for arbejdsgivere. Samtidig outsourcer flere og flere virksomheder i alle størrelser hele eller dele af deres rekruttering til Jobindex.

”Outsourcing gør faste omkostninger variable, men bør også passe ind i den forretningsmæssige strategi og organisationens arkitektur. Nogle virksomheder henvender sig til os med et akut behov for kandidater, mens andre har et mere langt sigte. Og dem bliver der tiltagende flere af,” fortæller rekrutteringsdirektør for Jobindex Thomas Dahlgaard.

Ikke siden finanskrisen har der været så mange ledige jobs som nu, og rekrutteringsdirektøren tilskriver det varme marked en hel del af årsagen til, at outsourcing af rekruttering og eksponering er i vækst.

”Efterspørgslen på dygtige kandidater og specialister stiger, når det går godt. Vi begynder at se de første flaskehalse, og flere fagorganisationer varsler mangel på arbejdskraft i nær fremtid. Det øger behovet for effektiv rekruttering, og her mener jeg både i forhold til fokus, tempo og resultater,” siger Thomas Dahlgaard.

Klar med specialviden

Typisk står Jobindex for de indledende faser af rekrutteringen, der handler om tiltrækning, udvælgelse og klargøring af kandidater til videre forløb internt i virksomhederne. Nogle gange er kundernes behov et stort udvalg af kandidater. Andre gange er det specialister.

”Vi har rekrutteringskonsulenter, der er specialiseret inden for forskellige brancher og har overblikket over udvalget af kandidater. Det er også ofte dem, der er i spil, når strategien for rekruttering er mere langsigtet,” forklarer Thomas Dahlgaard.

For større koncerner er indsatsen med eksponering over for særlige faggrupper eller specialister ofte mindst lige så vigtig som selve rekrutteringen ifølge Jobindex. Især i en tid, hvor mange kandidater zapper job og stiller krav.

”HR-afdelinger har typisk en del drift at se til; for eksempel administration og udvikling. Derfor kan det være udfordrende at kommunikere løbende og målrettet med de kandidater, virksomheden måske får brug for i fremtiden. Det har vi redskaberne til; valid data om målgrupper, stærke kommunikatører inden for tekst og video samt vores rekrutteringskonsulenter med branchespecifik viden”.

Effektiv markedsindsigt

Rekrutteringsdirektøren ser det også som Jobindex’ opgave at udfordre virksomhederne.

”Ind imellem kan det være svært at opfylde alle de ønsker til alder, uddannelse, erfaring og specialisering, som nogle virksomheder har til deres kandidater. Her hjælper vi med at se på organisationen, og hvordan den kan blive gearet til at matche markedet,” siger Thomas Dahlgaard og uddyber:

”Det kan være, virksomheden er nødt til at tænke i egne uddannelsesforløb, reorganisering eller omfordeling af opgaver, hvis udvalget af kandidater inden for et givent fagområde ikke er attraktivt nok”.

Markedspositionen og de mange specialiserede konsulenter gør Jobindex til en effektiv samarbejdspartner. Endelig peger rekrutteringsdirektør Thomas Dahlgaard på et aktuelt forhold, der letter mange virksomheder lige nu.

”Vi lever op til den nye persondataforordning og kan håndtere personfølsomme data. Det sætter os i stand til at behandle og lagre vigtig viden og hurtigt at kunne finde de bedste kandidater”.

Artiklen har været bragt i Berlingske Business d. 26. februar 2018 i forbindelse med annoncetillæget 'Strategisk Outsourcing'.

Læs også