ArbejdsmarkedetØvrigt

Mang­fol­dig­hed på ar­bejds­plad­sen skaber værdi

Mangfoldighed på arbejdspladsen er ikke kun et spørgsmål om socialt ansvar. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om virksomheders udvikling og vækst, og nydanskere kan give virksomheder unik indsigt i internationale markeder.

Danske virksomheder er ved at få øjnene op for, at mangfoldigheden er værdiskabende og vækstfremmende. Microsoft Development Center peger på flere fordele ved mangfoldighed på arbejdspladsen.

”Det giver indsigt og kvalitet. Der kan fx være forskellighed i, hvordan man adresserer de enkelte markeder. Hvis vi ikke har kendskab til det indiske marked, har vi heller ikke forståelse for de særlige behov, der gør sig gældende på netop det marked. Her er det vigtigt at have medarbejdere, der har en naturlig indsigt, forståelse og opsøgende kraft,” siger Charlotte Mark, administrerende direktør, til Når mangfoldighed skaber værdi.

Og det er ikke kun hos Microsoft, at mangfoldighed gavner. Hos Radiometer, der producerer måleudstyr til medicinalindustrien, udgør de afrikanske markeder et kæmpe potentiale.

”For os er adgangen til det afrikanske kontinent en rigtig stor mulighed. Der ligger et meget stort vækstpotentiale, men det har været en svær nød at knække på grund af de lokale forhold. Og sådan er vores forretningsmæssige virkelighed. 97 % af vores samlede løsninger går til eksport til hele verden. Hvis vi skal kunne forstå markedet, skal vi kunne forstå forskellige kulturer, og det gør vi kun ved at være mangfoldige,” siger Vice President i HR Jesper Isaksen til Når mangfoldighed skaber værdi.

Virksomhederne beskriver adskillige positive effekter ved mangfoldighed, og ved at have øjnene åbne for rekrutteringen af nydanskere opnår virksomheder et større rekrutteringsgrundlag og dermed også adgang til nye markeder.

Jeg kender mentaliteten

Wael Hassan fra Egypten arbejder for Pressalit, der producerer toiletsæder til et globalt marked. ”Jeg kender alle de arabiske dialekter, og derudover taler jeg engelsk, fransk og italiensk. Og måske vigtigst af alt, så kender jeg mentaliteten. Jeg kan aflæse kunderne på en helt anden måde, end mine kolleger kan. Det er en stor fordel at forstå, hvordan kunderne tænker og reagerer,” siger han til Når mangfoldighed skaber værdi.

Det samme gør sig gældende for Vestas, som tror på, at diversitet i medarbejderstyrken giver langt bedre løsninger.

”Hos os er det kompetencerne, der afgør, hvem der er bedst egnet til jobbet. Derfor rekrutterer vi fra den globale talentmasse og ikke kun den danske,” siger Karina Boldsen, Director of Talent Attraction hos Vestas til Når mangfoldighed skaber værdi.

Vil du også øge eksporten i din virksomhed? Søg din næste eksportmedarbejder på www.eksportjob.dk

Læs også