Jobglæde

Jobglæde giver me­d­ar­bej­der­til­freds­hed for fulde gardiner

Jobglæderapporten viser, hvordan HR kan ophøje trivsel til jobglæde – og det, flest medarbejdere forbinder med jobglæde, er samarbejde, kollegaer og faglig respekt.

Jobglæde er trivsel for fulde gardiner

Jobglæde betaler sig i årsregnskabet, når det gælder rekruttering, medarbejderudvikling, produktivitet og fastholdelse. For jobglæde er andet og mere end medarbejdertilfredshed og får folk til at trodse modvind i både bogstavelig forstand og især i overført betydning.

Det viser vores analyse af de spørgeskemabesvarelser, som 2600 respondenter i år har bidraget med til Jobglæderapporten.

Herudover er det som bekendt sundt for virksomhedens omdømme, at medarbejderne er glade for at være der. Derfor stiller Jobglæderapporten også skarpt på at integrere jobglæde i virksomhedens employer branding.Vi har analyseret os til at sætte jobglæden på formel

Jobglæde angives som vigtig for 98 % af de adspurgte 2600 respondenter i analysen, hvorimod 62 % angiver, at de er tilfredse med deres job. Det er interessante tal, fordi undersøgelsen også viser, at 57 % overvejer et jobskifte inden for 2 år, og at kun 26 % er helt fri for lysten til at skifte job.

Jobglædens top-3 er samarbejde, gode kollegaer og faglig respekt

Når HR og ledelse sikrer rammen for et trygt samarbejde, oversætter medarbejderne det direkte som et bedre arbejdsmiljø – og dét giver jobglæde.

Når arbejdsdagen formes af gensidig, faglig respekt stiger jobglæden således for 72% af de adspurgte i analysen. 62% af respondenterne peger også specifikt på god stemning i hverdagen, og 57% på gode relationer med kollegaerne som afgørende for jobglæden.

Oplevelsen af faglig respekt, gode kollegaer og et godt samarbejde resulterer i, at medarbejdertilfredshed og jobtrivsel rykker niveauet op og opleves som jobglæde af medarbejderne. Det stiller HR stærkt i forhold til at tiltrække de bedste kandidater til virksomheden.

God stemning påskønnes i arbejdsmiljøet

På arbejdspladsen er samarbejdet med kollegaer afgørende for, at vi kan lykkes med vores egne opgaver. Det både giver og forudsætter et fagligt rum af gensidig respekt, som netop er afgørende for jobglæden.

Hovedparten af de adspurgte vurderer, at god stemning i hverdagen og gode relationer med kollegaerne er afgørende for jobglæden. Hvad der udløser god stemning er ikke ens for samtlige afdelinger i samme virksomhed, men den fælles humor er vigtig – og her kan HR og ledelse sætte en ramme, der kan rumme sammensætningen af medarbejdere.

Et godt psykisk arbejdsmiljø uden stress, mobning og ydmygelser er noget, medarbejderne i høj grad værdsætter, men ikke altid kan tale om. Jobglæderapporten sætter derfor også medarbejderoplevelsen af psykisk arbejdsmiljø i perspektiv.


"Det er et stort firma, men jeg savner kollegaer, som jeg er mere på bølgelængde med fagligt. Og at vores chef sørger for mere sammenhold i vores lille arbejdsgruppe".

Måletekniker, 44 år

Læs også