Jobglæde

Det of­fent­li­ge har jobglæde med me­nings­fyldt arbejde og gode kolleger

En ny rapport kortlægger jobglæden i 18 store, danske offentlige organisationer samt 2 NGO’er. Og konklusionen er klar: Medarbejderne synes, de har et meningsfyldt arbejde med gode samarbejdsrelationer, de værdsætter. Det budskab er det dog ikke lykkedes for alle organisationer at få ud til jobsøgende.

Den offentlige sektor består af job med meget klar mening, man som medarbejder kan være – og langt hen ad vejen også er – stolt af. Den forskel, man i de enkelte offentlige organisationer gør for landet, gør man i kraft af de arbejdsopgaver, man udfører. Og de offentligt ansatte føler, de har et meningsfyldt job med gode samarbejdsrelationer, hvor de mange steder også har et godt arbejdsmiljø med en god balance.

Men de fremtidige kandidater har ikke fået øje på, hvor glade medarbejderne er for deres job i det offentlige, viser undersøgelsen. Når kandidaterne ser på jobbene og arbejdspladserne, er det ikke synliggjort for dem, hvor godt det sociale arbejdsmiljø i de enkelte organisationer faktisk er.

De eksterne kandidater kender virksomhederne i undersøgelsen, men de kender dem ikke tilstrækkeligt som arbejdsplads. I stedet er det de værdier, der afspejler organisationens serviceydelse og det offentliges omdømme, som flest eksterne kandidater forbinder organisationerne med.

4 detaljerede delkonklusioner

Under udarbejdelsen fremstod desuden 4 delkonklusioner, som fordeler sig på de deltagende statslige organisationer, uddannelsesinstitutioner, NGO’er og kommuner.

1. Statslige organisationer bør udnytte det meningsfulde i deres roller i samfundet ved i endnu højere grad at synliggøre, hvad de tilbyder som arbejdsplads – herunder den generelt set høje jobglæde.

2. Uddannelsesinstitutionerne bør i endnu højere grad berette, hvor høj jobglæden er blandt medarbejderne, for institutionerne har et godt omdømme, der står mål med deres samfundsopgave, blandt eksterne kandidater.

3. NGO’erne bør fortælle mere om jobindholdet, herunder mere detaljeret om arbejdsopgaverne, for den sociale ansvarlighed har kandidaterne taget til sig.

4. Kommunerne bør i højere grad markedsføre sig som helhed, så arbejdspladsen – og herunder jobglæden – bliver mere kendt, og dermed viser de, hvad de kan tilbyde eksterne kandidater.

Mere information!

Den gode nyhed fra undersøgelsen er, at det tyder på, at de offentlige organisationer kan markedsføre sig ud af udfordringerne.

Blødere værdier som et godt socialt arbejdsmiljø bør blive kommunikeret tydeligere ud, for det betyder noget for kandidaterne. Og når en arbejdsplads kan tilbyde god ledelse samt medindflydelse og ansvar, bør det fremhæves, da det er vigtige parametre for en kandidat, der overvejer et jobskifte.

Et råd til de offentlige organisationer er således at sikre, at jobindholdet og arbejdsmiljøet bliver kommunikeret fyldestgørende i jobannoncen, og jobannoncen bliver annoncereret på den rigtige måde overfor kandidaterne.

Offentlig sektor kan tiltrække kandidater fra det private

Kandidatmarkedet for den offentlige sektor er bredt, for der er job i hele landet. Og den gode nyhed her er, at kandidaterne ser positivt på et job i det offentlige, hvis de rette job ellers bliver annonceret. I forlængelse af jobglædeundersøgelsen blev kandidaterne spurgt, hvorvidt de kunne tænke sig et job i det offentlige. Og det kan de godt.

360-grader overblik

I oktober 2019 gennemførte Jobindex en omfattende undersøgelse af, hvordan ansatte og fremtidige kandidater ser på 20 offentlige organisationer/NGO’er (der til dels er offentligt finansierede). Undersøgelsen er udført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor 3.545 ansatte og potentielle ansatte har svaret. Respondenterne har angivet, at de har kendskab til virksomhederne, og de eksternes perspektiv på organisationerne sammenholdes med, hvad tidligere og nuværende ansatte har afgivet af evalueringer af arbejdspladsen.

På 3 planer afdækker jobglæderapporten således, hvordan de deltagende organisationers brand opfattes. Med et blik indefra, organisationen set udefra og arbejdspladsen set udefra, får de enkelte organisationer et fuldendt billede af, hvordan deres employer brand opfattes.

Læs også